Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunio pares orientacio

577 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunio pares orientacio

 1. 1. 2n Batxillerat TutoriaInformació pares i mares
 2. 2. A l’acabar el BatxilleratUniversitat PAU Cicle formatiu Repetir Provas accès suspeses 1) Tot aprovat 2) Alguna suspesa 3) 19 anys 2n Batxillerat
 3. 3. Dates importants Institut-Maig - Dia 10 final classes - Dia 13 al 17 exàmens 3 era Avaluació - Dia 21 al dia 23 recuperacions - Dia 21 al 10 de juny: preparació PAU. Matins. - Dia 24 Sessió Avaluació  Aprovats PAU Juny/cicles-Juny - Dia 10 final preparació PAU - Dia 11 al 13 . Proves Extraordinàries - Dia 14 Sessió avaluació extraordinària Aprovats PAUsetembre./cicles.
 4. 4. Dates importants PAU.Selectivitat-Febrer/Març - Dia 20 de febrer al 4 de març. Prematrícula Tots/es alumnes - Dia 23 de maig al 3 de juny Matrícula proves alumnes Juny- Juny -11/12/13 Prova- Juliol - Dia 19 al 22 Matricula proves alumnes Setembre-Setembre - 3/4/5 Prova
 5. 5. Dates importants Cicles formatius 11/12-Maig - Dia del 29 de maig al 8 de juny Sol·licituds- Juliol - Dia 2 de juliol llista admesos-Setembre - Dia del 2 al 10 de juliol matrícula Informació general Web institut Triar centre
 6. 6. Dates importants Prova accés Cicles 11/12 Tenir 19 anys o cumplir-los durant l’any 2013-Març - Dia 15 al 25 de març matrícula-Maig - Dia 9 de maig prova part específica - Dia 10 de maig prova part Comuna Proves d’accés
 7. 7. SELECTIVITAT.PAU Estructura ProvaFase General ( obligatòria):català,castellà, anglès, història o històriade la filosofia i una optativa. Nota fase general mitjana aritmètica dels 5 exercicis Aprovar fase general  nota i gual o superior a 4 punts. Nota d’accés mitjana batxillerat*0,60+ nota fase general*0,40 Aprovar  Mínim= 5 Màxim = 10 VALIDESA INDEFINIDA
 8. 8. SELECTIVITAT.PAU Estructura ProvaFase Específica ( optativa): Màxim tresmatèries optatives Pujar nota d’accés Superació matèria amb una nota de 5 o més . Cada nota es multiplica per 0,1 o 0, 2 segons ponderació. Les notes de les matèries específiques es sumen a la nota d’accés màxim un 14 VALIDESA DURANT DOS CURSOS ACADÈMICS
 9. 9. SELECTIVITAT.PAU Estructura ProvaNOTA D’ADMISSIÓ =NOTA D’ACCÉS + nota optativa* (0,1 o 0,2)+ nota optativa * (0,1 o 0,2) Ponderació Exemple càlcul nota d’accés i d’admissióNotes de tall Universitats
 10. 10. SELECTIVITAT.PAU MatrículaPrematrícula ( 20 febrer/ 4 de març) Portal accesnet Indicar: -Dades Personals -Centre -Escollir: Història o Història de la Filosofia i 4 optatives. -NO SERAN MODIFICABLES EN CAP CAS
 11. 11. SELECTIVITAT.PAU MatrículaMatrícula ( 23 maig/ 4 de juny) Portal accesnet - Triar optatives fase general i 3 de la fase específica -Pagar les taxes: - Dret d’examen: 30, 30 € - Fase General: 50, 50 € - Optatives: 10,10 € per cada optativa -NO SERAN MODIFICABLES EN CAP CAS
 12. 12. SELECTIVITAT.PAU Revisió qualificacionsMatrícula ( 23 maig/ 3 de juny)a) Doble Correcció Mitjana aritmètica dues correccions.Pot baixar la notab)Reclamació Aspectes formals o errades administratives.A les optatives si la nota és inferior a 5 s’ha de demanar ladoble correcció.
 13. 13. SELECTIVITAT.PAU Oficina Lleida Oficina de les PAUEdifici Polivalent-Campus de Cappont C/ Jaume II, núm. 71 25001 Lleida Telèfon: 973702763 provesacces@adl.cat
 14. 14. PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITAT Portal accesnet Informació matrículaJuny 8 Preferències. Diferents Universitats o Graus.1era assignació de places (1era quinzena de juliol)d’acord: matrícula Universitat / esperar 2ona assignació 2ona assignació de places ( principis agost) matrículasetembre
 15. 15. Dia 13 de març Saló del’Ensenyament

×