Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tipus de mercats. Alejandro Oltra

588 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tipus de mercats. Alejandro Oltra

 1. 1. TIPUS DE MERCATS Nom: Alejandro Oltra Carañana Curs: 1r BAT B
 2. 2. INDEX 1.La competència perfecta. 2.La competència imperfecta: -Monopoli -Oligopoli -La competència monopolística
 3. 3. 1. La competència perfecta Un mercat de competència perfecta es aquell en que hi ha molts compradors i molts venedors. 1.1-Condicions de la competència perfecta: -Les empreses són preu acceptants: és a dir, que les empreses no poden posar un preu que vullguen sino el que queden d'acord. -Hi han molts oferents i demandants. -El producte és homogeni: No hi ha diferència entre els productes que es venen. -Hi ha informació perfecta. -Hi ha llibertat d'entrada i sortida d'empreses.
 4. 4. 1.2- Beneficis de la competència perfecta Totes les empreses, tenen el mateix preu d'equilibri però no els seus beneficis, ja que, cada empresa te una manera de distribuir l'empresa, els treballadors, ingresos, costos..... Moltes de les empreses que no estiguen obtinguent els beneficis normals deuen de sortir d'allà en el lloc on estiguen i formar-ne una de nova.
 5. 5. 2. Competència imperfecta Un mercat de competència imperfecta es produeïx quan les empreses que l'integren tenen capacitat per a influir en el preu del mercat actuant individualment. 2.1- El monopoli -Un monopoli és un mercat en què hi ha un unic oferent, que és el que te la capacitat d'escollir el preu. Els mercats monopolístics es caracteritzen per: ■ L'existència d'un únic oferent. ■L'homogeneïtat del producte. ■L'existència de barreres a l'entrada d'empreses.
 6. 6. 2.1.1- Aparició del monopoli per..... ■ El control exclusiu d'un factor productiu per part d'una empresa. ■La concessió d'una patent. ■El control estatal de l'oferta de determinats serveis.(correus/telegrafs) ■L'existència d'un mercat de mida gran i una estructura de costos de la industra peculiar.
 7. 7. 2.1.2- Regular un monopoli: 1- Dividir el monopoli en dues o mès empreses. 2- Intentar impedir que es formen monopolis augmentant la competència mitjançant lleis antimonopoli. 3- Regular els monopolis existents.
 8. 8. 2.2-Oligopoli - Un mercat oligopolístic és aquell en què hi ha un nombre reduït de venedors que produeixen uns productes força homogenis i fan front a una gran quantitat de compradors. La característica bàsica de l'oligopoli és la interpendència estratègica. -La interpendència estratègica sorgeix quan només hi ha unes quatres empreses en un mercat, de manera que els plans d'una empresa depenen de la conducta de les seues rivals.
 9. 9. 2.2.1- La fixació de preus en l'oligopoli. 1- Intenten endevinar les accions dels rivals i dissenyar estratègies en conseqüència. 2- Arribar a acords i formar un cartel, és a dir, cooperar en comptes de competir. 3-Iniciar guerres de preus. Les guerres de preus sorgeixen quan les empreses integrants d'un oligopoli intenten incrementar la seva quota de mercat duent a terme reduccions de preus successives. 2.2.2- Guerres de preus. Una guerra de preus és una situació en la qual les empreses integrants d'un mercat oligopolistic decideixen entrar en una disputa econòmica de preus ruïnossament baixos.
 10. 10. 2.3La competència monopolística -La competència monopolística és l'estructura de mercat en la qual moltes empreses venen productes semblants però no idèntics. La diferenciació entre bèns i serveis és la clau de l'aparició de la competència monopolística, sobretot gràcies a la publicitat i el màrqueting.

×