Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

фізкультурно оздоровча робота

118 views

Published on

Особливості організації фізкультурно оздоровчої роботи у літній період

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

фізкультурно оздоровча робота

 1. 1. Особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи у літній період
 2. 2. Нормативне забезпечення організації роботи ДНЗ в літній оздоровчий період • Закон України «Про дошкільну освіту» (ст. 7, 24) • Положення про дошкільний навчальний заклад (п. 25) • Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» • Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (наказ МОН України від 24.03. 2016р. № 234) • Інструктивно - методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році» (лист МОН України від 16.06.2016р. №1/9-315) • Інструктивно-методичнi рекомендацiї «Про органiзацiю фiзкультурно-оздоровчої роботи в дошкiльних навчальних закладах у лiтнiй перiод» (лист МОН України від 28.05. 2012 № 1/9-413) • Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (лист МОН України від 16.03. 2012 № 1/9-198)
 3. 3. Пріоритетні завдання на літній оздоровчий період Оздоровчі завдання: • забезпечити максимальне перебування на свіжому повітрі, дотримуватися розпорядку дня, враховуючи чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку, відповідну тривалість сну • проводити загартувальні процедури, дотримуючись санітарно-гігієнічних норм • забезпечити достатню рухову активність • організувати збалансоване, збагачене вітамінами харчування та раціональний питний режим Освітні завдання: • збагатити практичний досвід дітей через залучення до різних видів діяльності – ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової • удосконалити набуті впродовж навчального року вміння та навички • узагальнити, закріпити та розширити уявлення про навколишній світ та себе самих
 4. 4. • максимально можливе перебування дітей на свіжому повітрі (тераси, веранди, ігрові й фізкультурні майданчики, парк, гай, берег водойми тощо); • відповідна віку тривалість денного сну (до 3-х років- 2,5 год., 3-4 р.– 2 год. 20 хв., 4-5 р. – 2год. 10хв., 5-6р.- 1год. 50 хв. ); • збалансоване, збагачене вітамінами харчування (3-4 рази на день); • оптимальна рухова активність (ранній вік – до 3-х год., мол. і сер. вік – 3-4 год., стар. вік – 4-5 год.); • дотримання протягом дня повітряного та водного режиму, вимог до одягу і взуття при перебуванні дітей у приміщеннях і на майданчиках (Перебування дітей на свіжому повітрі скорочується або виключається за таких несприятливих умов: сильний вітер, температура повітря вище + 35 С у затінку, злива, гроза.) Відповідно до перспективних і календарних планів освітньої роботи, санітарно-гігієнічних норм, інструкцій з охорони життя та здоров’я дітей, інших нормативних актів, забезпечується:
 5. 5. Під час ранкового прийому • бесіди і розмови з підгрупами та окремими дітьми • індивідуальна робота • спостереження за об’єктами і явищами довкілля • дидактичні • рухливі (малої і середньої рухливості) • конструкторсько-будівельні ігри • трудові доручення й чергування • різноманітна самостійна діяльність • робота з прищеплення навичок самообслуговування
 6. 6. У ранкові години після сніданку • організована навчально-пізнавальна діяльність у формі фронтальних, підгрупових занять різного спрямування: фізичного, пізнавального (в тому числі - природничого спрямування), мовленнєвого, художньо-естетичного (музичні, образотворчі, художньо-мовленнєві). Заняття носять як односпрямований, так і різноспрямований характер, широко використовуються тематичні й комплексні, інтегровані заняття, спрямовані на закріплення і використання дітьми набутих знань, умінь, навичок у практичній діяльності, нових ситуаціях. • екскурсія, цільова прогулянка чи прогулянка-похід (дитячий туризм) за межі дошкільного навчального закладу (у ці дні заняття з фізичної культури не проводяться.)
 7. 7. У продовж дня з дітьми організовується ігрова діяльність: • сюжетно-рольові ігри, • конструкторсько-будівельні, • ігри-драматизації, театралізація, • дидактичні словесні, • ігри з іграшками, предметами, картинками, • настільно-друковані, • інтелектуальні, • рухливі сюжетні, безсюжетні, з елементами спортивних ігор і вправ (зокрема, футбол, баскетбол, городки, бадмінтон, настільний теніс, катання на самокатах, велосипедах, роликових ковзанах, плавання); • особлива увага приділяється організації ігор з піском, водою.
 8. 8. У І та ІІ половину дня передбачається проведення: • різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько- побутова, ручна/художня); • дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісі, полі, на луках тощо; • самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності; • індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої роботи; • читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми; • різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо.
 9. 9. У літній період значна увага приділяється плануванню і проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей: • правил дорожнього руху, • поведінки на вулицях, у транспорті, при зустрічах з незнайомими людьми, • безпечної поведінки під час відпочинку на сонці, воді, у лісі, • користування електричними і газовими приладами, • запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям
 10. 10. У вечірні години планується: зміст освітньої роботи у взаємозв’язку з діяльністю дітей упродовж дня (спостереження, ігри, праця, фізичні вправи, індивідуальна робота, бесіди з батьками вихованців та ін.) та з огляду на необхідність зменшення навантажень на дитину. У першу чергу, це враховується при доборі рухливих ігор і фізичних вправ, інтелектуальних завдань. Закріплення набутих знань, умінь та навичок отриманих впродовж дня.
 11. 11. Забезпечення необхідної рухової активності • ранкова гімнастика на свіжому повітрі (3 р.ж.- 4-5 хв., 4 р.ж.- 5-6 хв., 5 р.ж.- 6-8 хв., 6 р.ж. – 8-10 хв.) • гімнастика після денного сну (тривалість від 6 до 9хв.) • фізкультурні заняття (2-3 р.ж.- 15хв., 4 р.ж.- 15-20 хв., 5 р.ж.- 20- 25 хв., 6 р.ж. – 25-30 хв.) • заняття на свіжому повітрі (варто починати через 10-15 хв. після виходу на майданчик) • музичні заняття • рухливі ігри, спортивні вправи та ігри з елементами спорту (проводять в усіх вікових групах щодня: під час ранкового прийому (1-2 гри малої і середньої рухливості), на прогулянках (мінімум 2-3 гри малої, середньої та високої рухливості), ввечері пропонуються 1-2 гри середньої та малої рухливості. Усього протягом дня у теплий сезон проводиться 6-7рухливих ігор)
 12. 12. Забезпечення необхідної рухової активності • прогулянки-походи (дитячий туризм) (4 р.ж.- 15-20 хв., 5 р.ж.- 20- 25 хв., 6 р.ж. – 25-30 хв. тривалість переходу в один бік) • екскурсії, цільові прогулянки за межі дошкільного закладу • різні види праця • самостійна рухова діяльність • фізкультурне дозвілля (фізкультурні розваги – 1 раз на місяць, ІІ половина дня, тривалістю 3 р.ж.- 15-20 хв., 4р.ж.- 20-25 хв., 5 р.ж. – 25-30 хв., 6 р.ж.- 30-40 хв.; дні здоров'я – 1 раз на місяць, тижні здоров'я - щокварталу)
 13. 13. Просвітницька робота серед батьків в літній період • адаптація до умов дошкільного закладу новоприбулих дітей; • підготовка до школи майбутніх першокласників; • загартування дітей влітку; • збереження здоров’я дітей у літній період (попередження харчових отруєнь, сонячних опіків та теплових ударів, безпечне поводження біля водойм, укуси комах, тварин ); • організація режиму дітей влітку; • значення фізкультури та спорту в розвитку дитини дошкільного віку.

×