Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

педагогіка емпауерменту в дошкільному закладі

1,014 views

Published on

Педагогіка емпауерменту - педагогіка розуміння

Published in: Education
 • Be the first to comment

педагогіка емпауерменту в дошкільному закладі

 1. 1. ПЕДАГОГІКА ЕМПАУЕРМЕНТУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Коновалюк О.В., вихователь-методист
 2. 2. ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ПЕДАГОГІКИ РОЗУМІННЯ: формування активної позиції кожної людини зміни починаються тут і зараз: “Якщо не я, то хто? Якщо я так буду робити, то й інші теж спробують.”
 3. 3. ЕМПАУЕРМЕНТ - ПЕДАГОГІКА – ПЕДАГОГІКА НАТХНЕННЯ НА ДІЇ «Емпауермент» - (з англ. еmpowerment ) – надання людині мотивації й натхнення до дії. Педагогічна «точка входу» в коло діяльності —може бути у будь-якій ланці. Емпауермент - педагогіка, пропускаючи етап «знання», запрошує дітей відразу експериментувати, тобто «діяти». Діяльність Знання мотивація дітей до пошуку Участь у проектах, реалізація задумів Початок: просте і цікаве завдання, що запрошує дітей до співпраці (мотивує їх) Пошук інформації, постановка запитань Позитивний зворотний зв'язок щодо результатів діяльності
 4. 4. ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: Крок 1. Аудит рівня сформованості відповідних моделей поведінки Крок 2. Осмислення проблеми – чому ця проблема важлива для мене та для мого оточення? Крок 3. Висування цілей – чого я хочу досягти? Крок 4. Формування намірів та плану дій Крок 5. Реалізація плану Крок 6. Повторний аудит Крок 7. Формування планів на майбутнє
 5. 5. ДЛЯ УСПІШНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДІТЕЙ ОДИН З ОДНИМ НЕОБХІДНО СФОРМУВАТИ ВМІННЯ:  визначати мету;  планувати зміст діяльності;  обирати засоби для досягнення мети;  передбачати, візуалізувати очікуваний результат;  зіставляти отриманий результат з передбачуваним;  ураховувати думки партнерів;  розподіляти обов'язки відповідно до можливостей та інтересів;  контролювати дотримання правил, порядку;  розв'язувати суперечки та конфлікти без втручання дорослого;  оцінювати й ураховувати ставлення партнерів до дорученої справи.
 6. 6. ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІКИ ЕМПАУЕРМЕНТУ:  соціального загартовування;  радісної перспективи;  “тут і зараз”;  колективного партнерства;  колективної відповідальності.
 7. 7. МЕТОДИ ПЕДАГОГІКИ ЕМПАУЕРМЕНТУ:  трикутник взаємозв'язку;  пробний крок;  запрошення до дії;  моделювання взаємодії;  перший досвід;  рольова нарративна гра (назва рольової гри, де основна увага приділяється розповіді — викладу дій та сюжету).
 8. 8. Педагогіка емпауерменту Емоційно- соціальна гра Проектна гра Соціоадаптивні ігри Метод “Портфоліо”
 9. 9. ПРОЕКТНА ГРА ПЕДАГОГІЧНА ПРОВОКАЦІЯ Схема педагогічної провокації:  уточнення проблеми;  визначення суті конфлікту;  власна оцінка;  пошук можливих рішень;  аналізування зробленого вибору спільно з дорослим.
 10. 10. “СОЦІАЛЬНЕ ЩЕПЛЕННЯ” формування звички діяти відповідно до загальноприйнятих норм та ситуацій активної взаємодії між дітьми в певних умовах під керівництвом дорослого
 11. 11. МЕТОДИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ:  Ранжування (розміщення у певному порядку за ступенем важливості, значущості);  складання списків;  протилежності;  незакінчені пропозиції;  чотири кути;  моральні дилеми.

×