Efectes feedback processos d'escriptura e-learning

704 views

Published on

eLC Time factor Update meeting. 06-01-2011.Els efectes del feedback en processos d'escriptura en entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge. Grup Endoline

Published in: Education, Technology, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
704
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
138
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Tal com ens van demanar, presentaré els aspectes relacionats amb el time factor que hem considerat en el marc de les recerques del grup Edonline. En primer lloc contextualitzaré la recerca que fem i, a continuació, ja em centraré en les dues considearacions relacionades amb el factor temps.
 • En altres ocasions hem presentat quin és el nostre focus de recerca, per tant, no m’extendré massa en aquest primer punt. A nivell molt general, el marc de recerca del grup Edonline és el feedback i els processos d’escriptura en l’ensenyament universitari no presencial. Com sabeu en un entorn educatiu com la UOC, on la comunicació es asincrona i per tant, es dóna mitjançant el llenguatge escrit, la competència d’escriptura és clau per obtenir evidències del procés d’aprenentatge dels estudiants. No obstant, aquesta competència sovint no s’ensenya i es dóna per sabuda. És en aquest context en què mitjançant el feedback, el docent pot promoure i facilitar el desenvolupament d’aquesta competència. El què a nosaltres ens interessa és saber com ha de ser aquest feedback, quines característiques ha de tenir per a què contribueixi realment a la millora de la competència d’escriptura.
 • Centrant-me ara en com hem tractar el factor temps en la recerca que fem en el nostre grup, destacar dos aspectes_ Relacionat amb el propi estudi del feedback, és a dir, tal com nosaltres entenem el feedback, ja va molt lligat al factor temporal Relacionat amb la transferència de coneixement tant a mig com a llarg termini
 • En relació al com entenem el concepte del feedback, hi ha tres aspectes que es relacionen directament amb el temps. D’una banda, que entenem el feedback com a procés, és a dir, que hi ha determinats moments dins el procés d’ensenyament i aprenentatge en què cal que es doni feedback per tal de recollir evidències que posin de manifest que l’estudiant està avançant en l’aprenentatge D’una altra banda, en tant que entenem el feedback dins l’avaluació formativa, per tant, el moment en què es doni el feedback és molt important perquè, per tal que el feedback contribueixi a l’aprenentatge, cal que es doni abans de l’inici de la tasca següent. Per últim, entenem el feedback com un element per promoure la regulació de l’aprenentatge, per tant, que cal que amb el feedback es donin orientacions als estudiants que l’ajudin a organitzar el seu aprenentatge a fer-se conscient de què saben i no saben sobre el contingut objecte d’estudi i què han de fer per poder millorar.
 • El relació al segon punt en què tractem el factor temporal, ens remetem a una de els preguntes de recerques que orienten el projecte I+D en què estem treballant en l’actualitat: PROJECTE I+D: E-feedback en procesos de escritura colaborativa: desarrollo de competencias para la enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual (Feed2Learn)
 • Les preguntes de recerca són les següents: Quin tipus de feedback i de peer feedback contribueix a la millora dels processos d’escriptura col·laborativa en entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge? Quin és l’efecte del feedback i del peer feedback en l’aprenentatge (coneixement conceptual i coneixement aplicat)? Quin tipus de feedback or peer feedback té un efect en la transferència de coneixement dels estudiants (efecte del feedback a llarg termini en processos d’escriptura individual). És en aquesta darrera pregunta en què considerem el factor temporal en què ens interessa veure l’efecte del feedback tant a curt termini, com a llarg termini. En la següent diapositiva, explicaré com vam dissenyar la recerca per tal de poder donar resposta a aquesta pregunta de recerca...
 • El disseny de la recerca és un disseny quasi experimental pretest –postest. El marc de referència és una assignatura de la UOC del programa de Psicologia. Al començament de l’activitat educativa vam administrar un qüestionari inicial per recollir els coneixements previs I les concepcions dels estudiants sobre l’escriptura I sobre les ajudes educatives en relació a la competència d’escriptura. A continuació, en el marc de la primera pac, es va plantejar als estudiants una activitat d’escriptura individual. Un cop lliurada la primera pac, van començar la segona que consisitia en una activitat de grup en què de els estudiants de forma conjunta havien de respondre a unes preguntes. En aquesta segona pac, féiem la intervenció que consistia en que tots els grups rebien feedback del docent I només la meitat dels grups donaven I rebien feedback d’un altre grup. Hem considerat quatre tipus de feedback. D’aquesta manera podiem veure quin tipus de feedback contribueix a la millora del textos I també quin l’efecte del peer feedback. En la tercerca pac, hi havia una primera part individual en què els estudiants havien de respondre a unes preguntes per avaluar el conexiement conceptual I unes altres per avaluar el conexiement aplicat. I al final de l’activitat 3, els estudiants havien d’elaborar un text de forma individual. D’aquesta manera analitzem l’efecte del feedback més enllà de l’activitat d’escriptura per la que els estudiants reben un feedback específic i, per tant, veure com aquell feedback contribueix a l’aprenentatge en activitats posteriors. _____________________________________________________ During the pretest all the students were asked to answer three questions about their previous knowledge of the content of the module. Moreover, two questionnaires about their perception of writing in an online learning environment and their perception about feedback in an online environment were administrated. The pretest also included an individual essay based on the content of SD1 (assignment 1). Once the students sent their essay to the teacher, they were offered the possibility to submit a new version three days later. Students did not receive feedback during the writing process. They only received the marks at the end of the assignment. (això també sera interessant analitzar-ho més endavant). During the intervention (4 weeks), the students worked in groups of 4-5, and were guided by scripts and orientations on how to work collaboratively, and specifically on what is involved in writing collaboratively. The group assignment consisted in the elaboration of an argumentative text. Students had to submit a draft of their essay, and afterwards, all groups received feedback from the teacher and half of the groups received feedback from their peers. They had five days to discuss and incorporate the changes to the final text. The groups that were asked to give feedback to their peers received instructions of how to give feedback with examples of the type of feedback they should provide. After the assignment, students were asked to answer three questions related to conceptual knowledge acquired during the collaborative activity, and one question that demanded the application of the content developed through DS2. This demand was part of the posttest 1. During the posttest 2, students were asked to write an essay individually. This text was part of the assignment 3 (DS3).
 • Per tant, en aquest segon aspecte relacionat amb la transferència de coneixement, analitzem el factor temporal a curt termini a partir del coneixement conceptual i procedimental i, a llarg termini, a partir del plantejament d’una activitat similar a la què han rebut un feedback específic per tal d’avaluar si han consolidat l’aprenentatge.
 • Per tant, en aquest segon aspecte relacionat amb la transferència de coneixement, analitzem el factor temporal a curt termini a partir del coneixement conceptual i procedimental i, a llarg termini, a partir del plantejament d’una activitat similar a la què han rebut un feedback específic per tal d’avaluar si han consolidat l’aprenentatge.
 • Tal com ens van demanar, presentaré els aspectes relacionats amb el time factor que hem considerat en el marc de les recerques del grup Edonline. En primer lloc contextualitzaré la recerca que fem i, a continuació, ja em centraré en les dues considearacions relacionades amb el factor temps.
 • Per tant, en aquest segon aspecte relacionat amb la transferència de coneixement, analitzem el factor temporal a curt termini a partir del coneixement conceptual i procedimental i, a llarg termini, a partir del plantejament d’una activitat similar a la què han rebut un feedback específic per tal d’avaluar si han consolidat l’aprenentatge.
 • Sobre el primer aspecte, que és la importància del factor temps en els processos de feedback, destacar que el moment en què es dóna el feedback és determinant per tal que contribueixi a l’aprenentatge. La nostra conceptualització del feedback està estretament relacionada amb l’avaluació formativa, en aquest sentit, és important que el feedback es doni abans de l0inici de l’acció següent. Per tant, en tant que el nostre objecte d’estudi és el feedback, el temps es converteix en un dels aspectes a considerar per tal de conèixier si aquest feedback contribueix a l’aprenentatge.
 • Efectes feedback processos d'escriptura e-learning

  1. 1. Els efectes del feedback en processos d'escriptura en entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge Time factor Update Meeting EDONLINE Research Group Anna Espasa Teresa Guasch Ibis Alvarez Luciana Cafesse (PhD Student)
  2. 2. Entorns virtuals d’educació superior FOCUS DE RECERCA DE L’EDONLINE feedback processos escriptura
  3. 3. Time factor, des de 2 punts de vista… 1-Importància del temps en el concepte de feedback 2-Transferència de coneixement a mig – llarg termini
  4. 4. <ul><li>1-Importància del temps en el concepte de feedback </li></ul><ul><li>Feedback com a procés </li></ul><ul><li>Feedback i avaluació formativa </li></ul><ul><li>Feedback com a estratègia per regular l’aprenentatge </li></ul>
  5. 5. 2-Transferència de coneixement a mig – llarg termini PROJECTE I+D: E-feedback en procesos de escritura colaborativa: desarrollo de competencias para la enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual (Feed2Learn)
  6. 6. Quin tipus de feedback or peer feedback té un efecte en la transferència de coneixement dels estudiants (efecte del feedback a llarg termini en processos d’escriptura individual) Preguntes de recerca Quin tipus de feedback i de peer feedback contribueix a la millora dels processos d’escriptura col·laborativa en entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge? Quin és l’efecte del feedback i del peer feedback en l’aprenentatge (coneixement conceptual i coneixement aplicat)?
  7. 7. DISSENY DE LA RECERCA (4 setmanes) (4 setmanes) (3 setmanes) PAC 3 (part 2) Activitat d’escriptura individual <ul><li>PAC 3 (part 1) </li></ul><ul><li>Activitat d’escriptura per avaluar el coneixement conceptual </li></ul><ul><li>Activitat d’escriptura per avaluar el coneixement aplicat </li></ul>PAC 2 : Activitat col·laborativa. Grups de 4-5 estudiants . Intervenció : Tots els grups reben feedback del docent. La meitat del grups donen i reben feedback d’un altre grup. (4 tipus de feedback) PAC 1 : Activitat d’escriptura invidual. Lliurament de la PAC1 (només es posa nota) <ul><li>Qüestionari sobre: </li></ul><ul><li>Coneixements previs </li></ul><ul><li>b) Concepcions sobre l’escriptura </li></ul><ul><li>c) Concepcions sobre les ajudes educatives (feedback) en activiats d’escriptura </li></ul>Posttest 2 Activitat d’escriptura individual Posttest 1 Activitat d’escriptura individual Intervenció 4x2 condicions Activitat grupal d’escriptura Pre-test Activitat individual d’escriptura
  8. 8. <ul><li>Analitzem els efectes del feedback en dos moments: </li></ul><ul><li>A curt termini: resultats just després d’haver donat el feedback (coneixement conceptual/coneixement aplicat/text) </li></ul><ul><li>A llarg termini : transferència de coneixement (activitat d’escriptura indivudual) </li></ul>EFECTES DEL FEEDBACK
  9. 9. <ul><li>Analitzem els efectes del feedback en dos moments: </li></ul><ul><li>A curt termini: resultats just després d’haver donat el feedback (coneixement conceptual / coneixement aplicat / textos) </li></ul><ul><li>A llarg termini : transferència de coneixement (activitat individual d’escriptura) </li></ul>EFECTES DEL FEEDBACK
  10. 10. Els efectes del feedback en processos d'escriptura en entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge Time factor Update Meeting EDONLINE Research Group Anna Espasa Teresa Guasch Ibis Alvarez Luciana Cafesse (PhD Student)
  11. 11. 6 / 25 RESULTATS ESPERATS <ul><li>Epistèmic feedback i feedback de suggeriments tindran el mateix efecte en el producte elaborat pels estudiants i, major, que el feedback correctiu </li></ul><ul><li>S’espera que el feedback basat en suggeriments doni millors resultats en el coneixement conceptual que el feedback epistèmic (delayed retention) </li></ul><ul><li>D’altra banda, s’espera que el feedback epistèmic doni millors resultats en el coneixement aplicat que el feedback de suggeriment </li></ul><ul><li>S’espera que el feedback combinat: epistèmic + suggeriments, doni els mateixos resultats en el coneixement conceptual i en l’aplicat. </li></ul>
  12. 12. 3 / 25 la pròpia naturalesa del feedback, porta implícit l’estudi del temps 1-Importància del temps en processos de feedback en el marc de l’avaluació formativa el feedback cal que es doni abans de l’inici de l’acció següent

  ×