Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
El portafoli d'aprenentatge de l’estudiantat [email_address] du Barcelona 11 de febrer de 2010 http://epsc.upc.edu/project...
El portafoli d’aprenentatge de l’estudiantat <ul><li>Què és el portafoli? </li></ul><ul><li>Elements que conté  evidèn...
<ul><li>Què és el portafoli </li></ul><ul><ul><li>Portafoli per mostrar el procés d’aprenentatge ( learning portfolio ) <...
<ul><li>Elements d’un portafoli  evidències del treball i reflexió </li></ul><ul><ul><li>Relació amb la competència de ...
Alineament constructiu <ul><li>Context en què és possible usar-lo  metodologies actives  Docència de nivell 3 </li>...
<ul><ul><li>Opció 1: El portafoli en una part d’una assignatura tradicional </li></ul></ul><ul><ul><li>Opció 2: El portafo...
<ul><li>Portafoli electrònic </li></ul><ul><ul><li>Eina d’aprenentatge Eina de promoció personal </li></ul></ul>http://e...
<ul><ul><ul><ul><li>Portafoli electrònic </li></ul></ul></ul></ul>http://electronicportfolios.org/categories.html Expressi...
Avantatges del portafoli <ul><li>Promou l’avaluació formativa holística </li></ul><ul><li>Integra competències genèriques...
Inconvenients del portafoli <ul><li>Hem d’aclarir-nos i assessorar-nos sobre el nivell de docència que volem impartir  ...
Exemples de recursos e-portfolio Portafoli electrònic Exemple de doc: http://docs.google.com/View?id=dd4dkjvg_12gtg9vjgd
Exemples de recursos e-portfolio Exemple de web : http://sites.google.com/site/eportfoliogx/
<ul><li>Bibliografia i referències web </li></ul>Barrett, Helen. C. ( web ), &quot;White Paper Researching Electronic Por...
<ul><li>Us convidem al RIMA  GtPoE </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació del Portafoli-F:Josep Sánchez

988 views

Published on

Published in: Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació del Portafoli-F:Josep Sánchez

 1. 1. El portafoli d'aprenentatge de l’estudiantat [email_address] du Barcelona 11 de febrer de 2010 http://epsc.upc.edu/projectes/ed
 2. 2. El portafoli d’aprenentatge de l’estudiantat <ul><li>Què és el portafoli? </li></ul><ul><li>Elements que conté  evidències del treball i reflexió </li></ul><ul><li>Context en què és possible usar-lo  Docència de nivell 3 </li></ul><ul><li>Implementació, seguiment, avaluació </li></ul><ul><li>Avantatges i inconvenients del portafoli </li></ul><ul><li>Portafoli electrònic </li></ul><ul><li>Exemples d’ús del portafoli </li></ul><ul><li>Bibliografia i referències web </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Què és el portafoli </li></ul><ul><ul><li>Portafoli per mostrar el procés d’aprenentatge ( learning portfolio ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Portafoli dels millors treballs ( showcase portfolio ) </li></ul></ul><ul><li>P ortafoli d’aprenentatge : </li></ul><ul><ul><li>Es tracta d’un document que conté una recopilació ordenada d’informació per manifestar cert aprenentatge juntament amb reflexió sobre què i com s’ha après </li></ul></ul><ul><ul><li>És una eina d’avaluació en individual o en grup </li></ul></ul><ul><li>E-portafoli : </li></ul><ul><ul><li>Dóna visibilitat universal al treball o a l’aprenentatge realitzat per l’estudiant. És una eina de projecció futura de l’estudiant </li></ul></ul>Documentació Reflexió Col·laboració Portafoli d’aprenentatge
 4. 4. <ul><li>Elements d’un portafoli  evidències del treball i reflexió </li></ul><ul><ul><li>Relació amb la competència de comunicació escrita </li></ul></ul><ul><ul><li>Relació amb altres competències genèriques: treball en grup, aprenentatge autònom, anglès, recursos d’informació, etc. </li></ul></ul><ul><li>Escriure força als estudiants a invertir temps en la reflexió </li></ul><ul><li>Escriure els força a organitzar-se i a clarificar i ordenar els pensaments per poder-los expressar d’una manera lineal </li></ul><ul><li>Escriure força la seva atenció i els activa </li></ul><ul><li>Escriure els ajuda a veure si entenen o no els conceptes que s’estudien. Si no poden explicar una cosa probablement és que tampoc l’entenen </li></ul><ul><li>Si se’t demana que escriguis sobre un tema concret, és possible que tractis d’aprendre significativament sobre aquest tema, de manera que després et sigui més fàcil redactar les explicacions, o bé les explicacions que proporcionis siguin de més qualitat </li></ul><ul><li>Escriure ja és un sistema vàlid d’autoavaluació (sobretot si s’han donat indicacions i rúbriques sobre com s’ha de realitzar la tasca) </li></ul><ul><li>Escriure estimula la creativitat i el pensament crític, a més que permet capturar les idees i connectar amb conceptes i coneixements que ja es posseeixen </li></ul>
 5. 5. Alineament constructiu <ul><li>Context en què és possible usar-lo  metodologies actives  Docència de nivell 3 </li></ul>Biggs, J.. “Teaching Teaching & Understanding Understanding” (http://video.google.es/videoplay?docid=-5629273206953884671&ei=Z2pUS6K_IZDJ-AaFw8HODg&q=teaching+teaching+%26+understanding+understanding&hl=es) Disseny sistemàtic del curs Activitats d ’ ensenyament i aprenentatge Dissenyades per complir els objectius d ’ aprenentatge Resultats previstos de l ’ aprenentatge M è todes d ’ avaluaci ó Dissenyades per avaluar els objectius d ’ aprenentatge (1) Objectius d ’ aprenentatge espec í fics i gen è rics (2) Programaci ó d ’ activitats i distribuci ó del temps d ’ estudi (3) Metodologies actives (4) Avaluaci ó cont í nua de l ’ aprenentatge (5) Reflexi ó i millora del proc é s (En diversos cursos)
 6. 6. <ul><ul><li>Opció 1: El portafoli en una part d’una assignatura tradicional </li></ul></ul><ul><ul><li>Opció 2: El portafoli en assignatures centrades en l’aprenentatge de l’estudiant (nivell 3) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opció 3: Portafoli dels estudis complets ( showcase portfolio ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguiment continu del treball dels estudiants  avaluació formativa durant el curs  rúbrica final sobre el document i/o presentació  nota final  No fan falta exàmens finals clàssics </li></ul></ul>Implementació, seguiment, avaluació
 7. 7. <ul><li>Portafoli electrònic </li></ul><ul><ul><li>Eina d’aprenentatge Eina de promoció personal </li></ul></ul>http://electronicportfolios.org/balance/index.html
 8. 8. <ul><ul><ul><ul><li>Portafoli electrònic </li></ul></ul></ul></ul>http://electronicportfolios.org/categories.html Expression Web <ul><ul><li>A qui pertany el portafoli? </li></ul></ul>
 9. 9. Avantatges del portafoli <ul><li>Promou l’avaluació formativa holística </li></ul><ul><li>Integra competències genèriques amb les específiques </li></ul><ul><li>Permet que l’estudiant demostri la profunditat del seu aprenentatge  motivació tant de l’estudiant com del professorat </li></ul><ul><li>Proporciona oportunitats per a que reflexionin sobre el seu aprenentatge i fins on han arribat </li></ul><ul><li>Aprenen a aprendre i pren més responsabilitat en el seu procés d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Proporciona oportunitats i evidències per avaluar l’ensenyament </li></ul><ul><li>Facilita la coordinació horitzontal i vertical de continguts (feedback de companys, departament, etc.) </li></ul>
 10. 10. Inconvenients del portafoli <ul><li>Hem d’aclarir-nos i assessorar-nos sobre el nivell de docència que volem impartir  metodologies del nivell 3 (què fa l’estudiant) </li></ul><ul><li>El temps inicial que representa planificar l’assignatura per incloure aquestes metodologies actives </li></ul><ul><li>Si no es donen directrius clares, els estudiants poden trobar-se perduts </li></ul><ul><li>El nombre d'estudiants d’una classe ( < 40 estudiants, 13 grups,  13 portafolis) </li></ul><ul><li>La familiarització dels estudiants amb aquest mètode actiu d’avaluació (els estudiants estan acostumats al de sempre i són els primers en queixar-se) </li></ul><ul><li>El context institucional on ens trobem o la manca de suport de companys i direcció (tot i que el nucli de l’EEES és el canvi metodològic) </li></ul>
 11. 11. Exemples de recursos e-portfolio Portafoli electrònic Exemple de doc: http://docs.google.com/View?id=dd4dkjvg_12gtg9vjgd
 12. 12. Exemples de recursos e-portfolio Exemple de web : http://sites.google.com/site/eportfoliogx/
 13. 13. <ul><li>Bibliografia i referències web </li></ul>Barrett, Helen. C. ( web ), &quot;White Paper Researching Electronic Portfolios and Learner Engagement“ Més llibres i referències  (enllaç)
 14. 14. <ul><li>Us convidem al RIMA  GtPoE </li></ul>

×