Dr. Kollár Csaba: A coach szerepe a munkahelyi kiégés (burnout szindróma) komplex kezelésében

1,519 views

Published on

Dr. Kollár Csaba: A coach szerepe a munkahelyi kiégés (burnout szindróma) komplex kezelésében

Elhangzott:
III. Magyarországi Corporate Coaching Konferencia
Programadó Házigazda: CoachOK Szakmai Szövetség és vendégei
2013. november 19. (kedd)
1095 Budapest, Lechner Ödön sétány 9. K&H székház

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
77
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dr. Kollár Csaba: A coach szerepe a munkahelyi kiégés (burnout szindróma) komplex kezelésében

 1. 1. A coach szerepe a munkahelyi kiégés (burnout szindróma) komplex kezelésében Dr. Kollár Csaba PhD. vezető tanácsadó
 2. 2. KÉPEK
 3. 3. Sipho Mabuse
 4. 4. Herbert Freudenberger
 5. 5. Wolfgang Stiller
 6. 6. „Munka nélkül az egész élet megromlik. De amikor a munka lelketlenné válik, az élet megfullad és végleg elmúlik.” Albert Camus
 7. 7. STATISZTIKA
 8. 8. Z73 – Az életirányítás nehézségeivel kapcsolatos problémák (BNO) BNO Szöveg Járóbeteg esetszám Z7300 Kiégettség 138 Z7330 Stressz 1497 Z7390 életvezetési nehézséggel kapcsolatos gondok 268 ÖSSZESEN 1903 Forrás: ESKI Tételes Egészségügyi Adattár, 2004. 01.-2008.12. között
 9. 9. ELMÉLETEK + FOGALMAK
 10. 10. „Ez a szindróma krónikus, emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai, emocionális, mentális kimerülés állapota, amely a reménytelenség és inkompetencia érzésével, célok és ideálok elvesztésével jár, s amelyet a saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek.” Herbert Freudenberger - 1974
 11. 11. „A helfer-szindrómánál a kapcsolat segítő formája más típusú kapcsolatok, érzelmek elhárítását jelenti egyben. A professzionális segítő számára mintegy „droggá” válik a hivatás, a segítségre szorulókkal való kontaktus. Az ilyen „nagy dózisú drog” visszaéléshez, majd kiégéshez (burnout) vezet.” Wolfgang Schmidbauer – 1977 (idézi: Ónody Sarolta – ofi.hu)
 12. 12. „A kiégésnél három, jól elválasztható szintet lehet megkülönböztetni: 1. szint: a stressz észlelése; 2. szint: a stressz később fizikai elfáradáshoz, emocionális kimerüléshez vezet, de okozhat akár szorongást is; 3. szint: védekező megküzdés, amelyben attitűd- és tulajdonságváltozásokat azonosítanak, amely magában foglalja a cinizmust a kliensekkel szemben, a visszahúzódást, az érzelmi elkülönülést.” Cary Cherniss - 1980
 13. 13. A kiégési folyamat 5 fázisa (Becker) 1. 2. 3. 4. 5. Idealizmus fázisa Realizmus fázisa Stagnálás/kiábrándultság fázisa Frusztráció fázisa Apátia fázisa
 14. 14. A kiégési folyamat 12 stációja (Hézser Gábor) 1. Bizonyítani akarástól a bizonyításkényszerig 2. Fokozott erőfeszítés 3. A személyes igények elhanyagolása 4. A személyes igények és a konfliktus elhanyagolása 5. Az értékrend megváltozása 6. A fellépő problémák tagadása 7. Visszahúzódás 8. Magatartás- és viselkedészavarok 9. Deperszonalizáció 10. Belső üresség 11. Depresszió 12. A teljes kiégettség (burned-out)
 15. 15. A kiégési potenciál 3 szintje (Potter) 1. alacsony a kiégés kockázata, megelőzés szükséges 2. közepes kockázat, ki kell dolgozni egy tervet a problémás területekre 3. magas a kiégés kockázata, azonnali beavatkozás szükséges
 16. 16. MIK A JELEI A MUNKAHELYI KIÉGÉSNEK?
 17. 17. • a munkához, a kollégákhoz és/vagy a vezetőkhöz való viszony megváltozása • a munkát maga végzi el, nem delegál • a munka átlátásának elvesztése • elvész a részletekben • nő a hibázás • pontatlanság • túlterheltség
 18. 18. • nincs idő a privát életre, vagy szabadságra • a másokkal való kontaktus megterhelő • türelmetlenség, ingerlékenység, álmatlanság, dekoncentráltság • visszahúzódás és elmagányosodás • depresszió • panaszkodás (és/vagy látható jelek) szédülésre, emésztési problémákra, vérnyomás ingado-zásra, légzési panaszokra, fejfájásra, alvászavarra, gyomor- és bélproblémák-ra
 19. 19. MÉRÉS
 20. 20. Elvárások 1. 2. 3. 4. 5. 6. Validált mérőeszköz Gyors lekérdezési lehetőség Könnyű használat és kiértékelhetőség Ne igényeljen szakszemélyzetet Elősegítse a terápiás célokat Varratmentesen kiegészíthető további kérdésekkel
 21. 21. 12 dimenziót mér 48 állítással… 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Erőtlenség Nem megfelelő információk Konfliktusok Nem megfelelő csapatmunka Túlterhelés Unatkozás Gyenge visszacsatolás Büntetés Elidegenedés Kétértelműség Díjazásnélküliség Értékkonfliktus
 22. 22. …+egyebeket: 1. 2. 3. 4. Tárgyi munkakörnyezet Szociális munkakörnyezet Demográfiai adatok Demográfiai munkaadatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Iskolai végzettség Foglalkozás Szervezet nagysága Hány éve dolgozik a jelenlegi munkahelyén Hány éve dolgozik a jelenlegi beosztásában Havonta/hetente átlagban hány órát dolgozik
 23. 23. Szociometria (1.) Mutató megnevezése Kölcsönösségi index Mutató értelmezése Mutató összefüggése a kiégéssel A csoporton belül levő szemé-lyek hány százalékának van Ha a munkacsoport kölcsönös kapcsolata. minél több tagja Minél nagyobb a mutató foglalkozik a másikkal, %-os ér-téke, annál ak-kor az egyén úgy kevesebb a érezheti, hogy fontos, magá-nyosok száma. számíthat másik társára, Átlagértéke: 85-90% ha elakad a Ideális értéke: 100% munkájában, tud kire 75% alatt a kohézió számítani – ez csökkenti aggasztóan laza. a kiégés kockázatát. 55% alatt nem beszélhetünk cso-portról.
 24. 24. Szociometria (2.) Mutató megnevezése Mutató értelmezése Mutató összefüggése a kiégéssel Sűrűségi mutató Egy személyre átlagosan hány köl-csönös megjelölés jut. Átlagértéke: 0,96 Stabil közösségeknél 1,0 felett van az értéke 0,8 alatt a közösség laza, 0,6 alatt a csoport nem csoportnak, hanem klikkek halmazának te­kinthető. A klikkesedés kedvez egyfelől bizo­nyos személyek kirekeszté-sének, másfelől a klikkek közötti rivalizá-lásnak, versengésnek, szélsőséges esetben ellenséges-kedésnek. A kire-kesztés, az el-lenséges munkahelyi légkör nö-veli a kiégés kockázatát.
 25. 25. Szociometria (3.) Mutató megnevezése Kohéziós index Mutató értelmezése Mutató összefüggése a kiégéssel A társas kapcsolatok A csoport képes magával számának hány százaléka ragadni a kevésbé lelkes realizálódik a egyéneket is, ugyan-akkor, cso-portban. ha az arra érzékeny Átlagértéke: 10-13% egyéne-ket a 15% felett magas a csoportlelkesedés kohézió, a cso-port képes frusztrálhat-ja. nagy, együttes A szervezet szempontjából teljesít-ményre. a ma-gas kohéziós index 10% alatt a csoport inkább ked­vezően, szétesett, ala-csony semmint kedvezőtlenül hat szolidaritású, komo-lyabb az egyén kiégési csoportteljesítményre potenciáljá-nak alacsony nem lehet számítani. szinten tartására.
 26. 26. Szociometria (4.) Mutató megnevezése Mutató értelmezése Mutató összefüggése a kiégéssel Viszont kapcsolatok Átlagértéke: 40-50% Ez alatt a kapcsolatok bizony-talanok, felette stabilak. 50-60%: a csoporttagok kap-csolataik megítélésében reáli-sak, de vá-gyaik is érvényesül-hetnek válasz-tásaikban. 65-70% felett: a csoport kon-formitásra hajlik. A társas kapcsolatok reális meg­ítélése elősegítheti a munkavál-lalót, hogy munkakörnyezetéről reális ké-pet alapítson ki. Ez in-kább kedvez a kiégési potenciál alacsony szinten tartásának.
 27. 27. HOGYAN TOVÁBB?
 28. 28. Munkahelyi kiégésmátrix Munkaszervezet Prevenció Intervenció Krízisintervenció Munkacsoport Prevenció a Prevenció a munkaszervezetben munkacsoportban Intervenció a Intervenció a munkaszervezetben munkacsoportban Munkavállaló egyén Egyéni prevenció Egyéni intervenció Krízisintervenció a Krízisintervenció a Egyéni munkaszervezetben csoportban krízisintervenció
 29. 29. Munkaszervezeti prevenció és intervenció (1.) • • • • • Mennyire kidolgozottak a felelősség szintjei? Melyek a felsővezetés vezetési irányelvei? Mihez kötődik a jutalmazási rendszer? Átlátható és logikus a jutalmazási rendszer? A karrier és az előrejutás lehetőségei milyenek? Átláthatóak? • A sikeres és kiugró teljesítmény elérése és fokozása alapelvárás lesz?
 30. 30. Munkaszervezeti prevenció és intervenció (2.) • Mennyire és milyen formában támogatott a szakmai fejlődés? • Van-e személyes tér? • Milyen jellegű az ellenőrzés? • Van a teljesítmények mérésének objektív kritériumrendszere? • Az anyagi megbecsülés a feladat egymással arányban van?
 31. 31. Munkaszervezeti prevenció és intervenció (3.) • A döntéseket kényszerből, vagy átgondolásból hozzák? • Megfelelő a munkakörnyezet? • Mennyire egészséges a munkakörnyezet? • Gyakoriak a krízishelyzetek? • Mekkora az időnyomás a dolgozókon? • Milyen szintű a kontroll és az autonómia? • Egyértelmű a feladatmeghatározás?
 32. 32. TERÁPIÁK
 33. 33. • • • • • • • • • • • • • Pszichoterápia Jóga Manuálterápiás eljárások Hagyományos kínai orvoslás Neurálterápiás módszerek Akupresszúra Alternatív mozgás- és masszázsterápiák Életmód-tanácsadás és terápia Reflexzóna terápia Alternatív fizioterápiás módszerek Bioenergiát alkalmazó módszerek Fitoterápia Szeretetnyelvek • Fülakupunktúrás addiktológiai eljárások • Kineziológiai módszerek • Cranio-sacral terápia • Frekvenciagyógyászat • Hipnózis, irányított meditáció • Kapcsolatteremtő gyógyítás • MORA és/vagy BioLabor terápia • Numerológia • Parapszichológia • SVT, SPÚ • Spirituális cégújjáépítés • Tarot, s egyéb kártyák • Tibeti meridián masszázs • …
 34. 34. SZEREPE, FELADATA
 35. 35. 1. Megfelelő szakmai ismerettel rendelkezzen 2. Tudja felismerni/beazonosítani a szindrómát 3. A terápiában részt vevő csapat együttműködő tagja legyen (a coach nem terápizál!) 4. Kellő empátiával rendelkezzen 5. Segítse a munkavállaló, a munkacsoport, a munkaszervezet megküzdését a kiégés problémájával 6. Szükség esetén a coachsága mellett tanácsadó is legyen 7. Legyen etikussága és tisztessége, hogy beismerje szakmai kompetenciájának határait
 36. 36. Hogy vagy?
 37. 37. Alkoholizmus, alkoholfüggőség Szimbolikus jelentés Vágy a konfliktusmentesség-re, a baráti kapcsolatokra, a problé-mák gondtalan elűzé­sére Megjelenés a Megértés, tanulás nyelvben „Borban az Az alkohol a igazság” konfliktusok „Jutalom a nap forrása lehet, nem végén (sör)” old meg „Azért iszom, hogy semmilyen felejt­sek” problémát. „Ameddig iszom, A kocsmahaverok nem fáj semmi” gyorsan eltűnnek. Alkohollal minden lenyelhe­tő”
 38. 38. Állandó fáradtság Szimbolikus jelentés Pihenésre, az életritmus lelassítására van szükség Megjelenés a Megértés, tanulás nyelvben „Mindenki hagyjon A kávé és az békén” energiaital nem „Olyan jó lenne segít, mindenki átaludni a megérdemli a hétvégét” pihenést. „Egy olyan nap kéne, amikor egész nap csak alszom”
 39. 39. Álmatlanság, alvászavar Szimbolikus jelentés Félelem a haláltól, védtelen­ségtől, odaadástól. Félelem, hogy lemaradunk valamiről. Megjelenés a nyelvben „24/7-ben nyomom” „nincs megállás” „aki pihen, az átalussza a le­hetőségeket” Megértés, tanulás Ha nyugodt körülményeket teremtünk, akkor jobban tudunk aludni. Az alvás energiával tölti fel a testet.
 40. 40. Bél, bél- és emésztőrendszeri betegségek Szimbolikus jelentés Az anyagi/világi dolgok feldolgozása. Megjelenés a nyelvben „Nem tudom lenyelni” „Nem tudom megemészteni” „Rágódok rajta” „Megüli a gyomromat” „Magamba fojtom” Megértés, tanulás Melyek a fejlődés számára fontos dolgok, ezeket hogyan lehet befogadni. Hogyan lehet távol tartani, illetve elengedni a feleslegeseket.
 41. 41. Depresszió Szimbolikus jelentés Menekülés az aktivitástól. Megjelenés a Megértés, tanulás nyelvben „Mindenki hagyjon Aktivitás nélkül az engem bé­kén” élet sem-milyen „Nekem már úgyis területén nem mindegy” tudunk bol-dogulni. Milyen aktivitások jelentettek, jelentenek örömet?
 42. 42. Dühkitörés, dühroham Szimbolikus jelentés A felgyülemlett agresszió-nak, feszültségnek valahol, valami-lyen formában ki kell jönnie. Megjelenés a Megértés, tanulás nyelvben Mivel rendszerint Ki kell engedni a verbális feszültsé-get, de üze-netekkel is olyan helyen, társul, ezért külön hely-zetben, ami nem jellemezhető. ezt következmé-nyek nélkül lehetővé teszi. Mit sportol?
 43. 43. Fejfájás Szimbolikus jelentés A fej a racionalizmust, az irá-nyítást, a gondolkodást szimbo-lizálja. Megjelenés a Megértés, tanulás nyelvben „Agymenése van” Az egészséges „Fejetlenség van racionalizmus az egész cég­ben” nélkül az álmok, a „Fejétől bűzlik a mesék, az ideák hal” világában élük, „Agyamra megy” amik mi-att egy, az „Vízfejű a ezekre a vilá-gokra szervezet” alapozott, a realitást nélkülöző világot építünk.
 44. 44. Gyógyszerfüggőség (pl.: menedzsergyógyszerek) Szimbolikus jelentés Csillapíthatatlan vágy a gyógy-szer bevétele után je­lentkező kellemes állapot iránt. Megjelenés a nyelvben „Szükségem van a napi tu-ningra” „Ez nem is gyógyszer, ha-nem táplálékkiegészítő” Megértés, tanulás Megismertetni az egyént a szá-mára kellemes állapotok eléré-sének egészséges (pl.: meditá-ció, gyógynövények, illóolajok) módszereivel.
 45. 45. Mozgásszervi betegségek (csontok, inak, izmok) Szimbolikus jelentés Ez az, ami megtartja az egyént, tartást ad neki, egy-ben a fizikai kiterjedését is jelöli. Megjelenés a nyelvben „értéktelennek érzem ma­gam” „nem találom a helyem” „én már semmire sem va-gyok alkalmas” „minden rám szakadt” Megértés, tanulás Mindenkinek vannak értékei, ezeket érdemes felfedezni, megismerni, tudatosítani. A testnek eleget kell pihen-nie ahhoz, hogy másnap is helyt tudjon állni.
 46. 46. Szédülés, egyensúlyzavar Szimbolikus jelentés Ingatagság, bizonytalanság. Túl sok, egymásnak ellent-mondó információ éri az egyént. Megjelenés a nyelvben „kimegy a lábam alól a talaj” „két lábban a földön járni” Megértés, tanulás Megérteni, hogy mi a bizonytalanság oka. Ha az egyéntől függ, akkor pl. se­gítő beszélge-téssel kioldani, ha a környezeté­től is, akkor a környezettel is foglalkozni kell.
 47. 47. Dr. Oláh Andor tanácsai 1. méregtelenítés: testi-lelki-szellemi szinten egyaránt 2. helyes táplálkozás: nem feltétlenül jelent húsmentes étkezést, inkább a táplálék megfelelő és egészséges forrásait (pl.: bio) tartja fontosnak 3. Fitoterápia 4. napfény, levegő, víz: természetben élés, kapcsolat az elemekkel 5. mozgás, mozgatás: mozgásgyakorlatok, pl.: rendszeres séta, kocogás, úszás, masszázs 6. pihenés, alvás: zenehallgatás, művészeti tevékenység 7. jóga: tudatos mozgás és elmegyakorlatok 8. lelki gyakorlatok, meditáció 9. személyiségfejlesztés: új dolgok megismerése, önképzés
 48. 48. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! +36-70-663-4331 kollar.csaba@prema.hu www.linkedin.com/in/drkollarcsaba www.facebook.com/drkollarcsaba SKYPE: drkollarcsaba
 49. 49. Képek és adatok forrása Wolfgang Stiller http://www.wdr.de www.behance.net Dr. Michelle Cleere http://blogs.mcgill.ca/caps/tag/procrastination/ http://www.camarocarplace.com http://www.naturheilpraxis-gritzner.de http://www.burnout-self-help.com http://www.theterrordrome.com africa.widmi.com www.fizkapu.hu www.aeki.kfki.hu www.eski.hu Tételes Egészségügyi Adattár www.krismadden.com simple.wikipedia.org theclimbinglab.blogspot.com gugasgodor.blogspot.com chat.stackexchange.com www.hopedalemc.com www.theempressofdress.com http://bs2h.com/spying-google-office/google-office-interior/

×