Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dr. Kollár Csaba: Reklám-, reklámszöveg- és médiakutatás

3,896 views

Published on

Dr. Kollár Csaba: Reklám-, reklámszöveg- és médiakutatás

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

Dr. Kollár Csaba: Reklám-, reklámszöveg- és médiakutatás

 1. 1. Dr. Kollár Csaba PhD. REKLÁM-, REKLÁMSZÖVEG- ÉS MÉDIAKUTATÁS
 2. 2. ALAPFOGALMAK 1. <ul><li>Befogadási készség (receptivity) </li></ul><ul><li>Célcsoportok fogékonysága egyrészt a reklámüzenetek kedvező fogadtatására, másrészt áruk megvételére. </li></ul><ul><li>DAGMAR-formula (Defining Advertising Goals for Measured) </li></ul><ul><li>A fokozatosan érvényesülő reklámhatás figyelembevételével meghatározott reklámcélokat jelent. A formula segítségével elemezhető, hogy a reklámüzenet a potenciális vevő tudatában milyen szinteken hatol át. Ilyen elkülöníthető szintek: </li></ul><ul><li>A fogyasztó ismeri a terméket, márkát (awareness) </li></ul><ul><li>Megérti a reklámüzenetet (comprehesion) </li></ul><ul><li>Meggyőzte a reklám (conviction) </li></ul><ul><li>Vásárol (action) </li></ul>
 3. 3. ALAPFOGALMAK 2. <ul><li>Hatásfok </li></ul><ul><li>Az a pszichológiai hatás, amelyet a reklámüzenet a célcsoportban kivált. Mérik a hatásfok jellegét, mélységét, maradandóságát, intenzitását. </li></ul><ul><li>Hatásküszöb </li></ul><ul><li>A reklám címzettje és a reklámeszközök között létrejövő kontaktusok azon mennyisége, amely alkalmas arra, hogy az üzenet a befogadóra hatást gyakoroljon. </li></ul><ul><li>Intenzitás </li></ul><ul><li>Reklámhatás erőssége </li></ul><ul><li>Ismertségi fok </li></ul><ul><li>Kiindulópontja, hogy az ismertség növeli az áru, a márka vagy a cég iránti bizalmat. </li></ul>
 4. 4. A REKLÁMKUTATÁS FŐBB JELLEMZŐI 1. <ul><li>Vizsgálati célok: </li></ul><ul><li>Hatásvizsgálat </li></ul><ul><li>Érzékenységvizsgálat </li></ul><ul><li>Eredményvizsgálat </li></ul><ul><li>Rentabilitási vizsgálat </li></ul><ul><li>Komplex hatékonysági vizsgálat </li></ul><ul><li>Időbeni elkülönülés szerint: </li></ul><ul><li>Megelőző vizsgálatok </li></ul><ul><li>Akció közbeni vizsgálatok </li></ul><ul><li>Akció utáni vizsgálatok </li></ul>
 5. 5. A REKLÁMKUTATÁS FŐBB JELLEMZŐI 2. <ul><li>Pszichikum vizsgálata: </li></ul><ul><li>Projektív teszt (indítékot keresi) </li></ul><ul><li>Teljesítményteszt (reklámfelfogás és minősítés) </li></ul><ul><li>Hatótényezők vizsgálata: </li></ul><ul><li>Tartalmi elemek (gondolat, közlés, információ) </li></ul><ul><li>Érzelmi elemek (fény, szín, ritmus) </li></ul><ul><li>Formaelemek (alak, nagyság, elhelyezés) </li></ul>
 6. 6. Hatásvizsgálat 1. <ul><li>Mindazoknak az érdeklődéseknek és benyomásoknak az összessége, amelyek a reklámozás következtében a vevőben a reklám tárgya iránt keletkeztek. A reklámhatás olyan impulzusokat jelent, amelyek a vásárlókat érik. </li></ul>
 7. 7. Hatásvizsgálat 2. <ul><li>Hatásmodellek 1. </li></ul><ul><li>AIDA </li></ul><ul><ul><li>figyelem (attention) </li></ul></ul><ul><ul><li>érdeklődés (interest) </li></ul></ul><ul><ul><li>vágy (desire) </li></ul></ul><ul><ul><li>cselekvés (action) </li></ul></ul><ul><li>Behrens-féle </li></ul><ul><ul><li>Érintés </li></ul></ul><ul><ul><li>Befolyás </li></ul></ul><ul><ul><li>Emlékezés </li></ul></ul><ul><ul><li>Érdeklődés keltés </li></ul></ul><ul><ul><li>Cselekvés </li></ul></ul>
 8. 8. Hatásvizsgálat 3. <ul><li>Hatásmodellek 2. </li></ul><ul><li>Seyffert-féle </li></ul><ul><ul><li>Tudati hatás </li></ul></ul><ul><ul><li>Figyelem-hatás </li></ul></ul><ul><ul><li>Értelmi hatás </li></ul></ul><ul><ul><li>Képzeleti hatás </li></ul></ul><ul><ul><li>Érzelmi hatás </li></ul></ul><ul><ul><li>Vásárlás </li></ul></ul>
 9. 9. Hatásvizsgálat 4. <ul><li>Hatásmodellek 3. </li></ul><ul><li>Steiner-féle </li></ul><ul><ul><li>Tudat </li></ul></ul><ul><ul><li>Ismeret </li></ul></ul><ul><ul><li>Kötődés </li></ul></ul><ul><ul><li>Preferencia </li></ul></ul><ul><ul><li>Meggyőződés </li></ul></ul><ul><li>Háromlépcsős séma </li></ul><ul><ul><li>Tudomásulvétel </li></ul></ul><ul><ul><li>Feldolgozás </li></ul></ul><ul><ul><li>Magatartás/cselekvés </li></ul></ul>
 10. 10. Hatásvizsgálat 5. <ul><li>A hatás 3 összetevő csoportja: </li></ul><ul><li>Reklámérintettség </li></ul><ul><li>Reklám-benyomás keltés </li></ul><ul><li>Reklámcél teljesülés </li></ul>
 11. 11. Hatásvizsgálat 6. <ul><li>Reklámérintettség vizsgálata </li></ul><ul><li>A reklám és az alany kontaktusának elemzése </li></ul><ul><li>Vizsgálható a bekövetkezéssel egyidejűleg, de utána is </li></ul><ul><li>Ellenőrzi az eszköz szórásának helyességét </li></ul><ul><li>Feltételek: </li></ul><ul><ul><li>Kontaktus </li></ul></ul><ul><ul><li>Reklám percepciója </li></ul></ul><ul><ul><li>Emlékezés </li></ul></ul><ul><ul><li>Újrafelismerés </li></ul></ul>
 12. 12. Hatásvizsgálat 7. <ul><li>Reklámérintettség vizsgálata – eljárások </li></ul><ul><li>Tárgyi segítség nélküli : megkérdezett emlékezetét vizsgálják, spontán, aktív ismeretekre vonatkozó kérdések </li></ul><ul><li>Megkérdezés segítséggel: márka ismertségi fokát kutatják, de segítségként megmutatják a márka emblémáját, vagy megnevezik a termékfajtát. Passzív ismeretek vizsgálata. </li></ul>
 13. 13. Hatásvizsgálat 8. <ul><li>Újrafelismerési módszerek 1. </li></ul><ul><li>Kérdés: megőrizte-e, és mit őrzött meg emlékezetében a reklámalany </li></ul><ul><li>Starch-teszt : </li></ul><ul><ul><li>egy sajtótermék legutolsó számával felkeresnek otthonukban férfiakat-nőket vegyesen, akik a lap állandó olvasóinak tekinthetők. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevezető kérdések </li></ul></ul><ul><ul><li>Interjút végző az olvasóval közösen végiglapozza az újságot, megkérdezi, látta-e az illető az hirdetést, megjegyezte-e a termék nevét, észlelte-e a hirdetések egyes elemeit. </li></ul></ul>
 14. 14. Hatásvizsgálat 9. <ul><li>Újrafelismerési módszerek 2. </li></ul><ul><ul><li>A teszt megállapítja, hogy az alany a hirdetést látta-e, a hirdetést valamilyen céggel/márkával kapcsolatba hozta-e (asszociálta), legalább a hirdetésnek a felét olvasta-e. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elgondolás: ha egy hirdetést olvasnak és újra-felismernek, akkor vélhetőleg emlékezni is fognak rá, és valamiféle hatást is elérhet az olvasóban </li></ul></ul><ul><ul><li>Elhanyagolja a szelektív olvasás jelenségét és az áru ismertségi fokát, és emiatt az eredmény kedvező, vagy kedvezőtlen irányban módosulhat. </li></ul></ul>
 15. 15. Hatásvizsgálat 10. <ul><li>Újrafelismerési módszerek 3. </li></ul><ul><li>Infrateszt </li></ul><ul><ul><li>A Starch-teszt továbbfejlesztett változata </li></ul></ul><ul><ul><li>A kutatás esetenként 200 személyt érint (14-70 között) </li></ul></ul><ul><ul><li>Minden alany egy tesztújságot kap </li></ul></ul><ul><ul><li>Amelyben 25-30 hirdetés van </li></ul></ul><ul><ul><li>A kísérleti személy elolvashatja az újságot, ezzel kapcsolatban kérdéseket kap </li></ul></ul><ul><ul><li>A kérdező ezután egyenként rákérdez a hirdetésekre, majd jelöli, hogy a megkérdezett melyik hirdetést olvasta, mely elemeit észlelte </li></ul></ul><ul><ul><li>Hiba: a megkérdezettek több hirdetést is felismerhetnek, holott nem is látták </li></ul></ul>
 16. 16. Hatásvizsgálat 11. <ul><li>Újrafelismerési módszerek 4. </li></ul><ul><ul><li>Újságok igazolni tudják a hirdetőknek, hogy kik és milyen hirdetést olvastak </li></ul></ul><ul><ul><li>Létezik TV-s változata is: 20 és 21 óra között keresik fel a nézőket </li></ul></ul>
 17. 17. Hatásvizsgálat 12. <ul><li>Reklámbenyomás vizsgálata </li></ul><ul><li>Annál mélyebb, minél erősebb a reklám alanyában a vágy a kitűzött reklámcél teljesítése iránt. </li></ul><ul><li>Célja a reklámhatás indirekt módszerekkel való megközelítése </li></ul><ul><li>Megállapítható a tartalom, a mondanivaló, a reklámcél-behatolás mértéke, jellege </li></ul>
 18. 18. Hatásvizsgálat 13. <ul><li>Módszerek </li></ul><ul><li>Schwerin-teszt </li></ul><ul><ul><li>Termékpreferencia alapján a benyomásértéken kívül a forgalmi eredményekre is próbál következtetni </li></ul></ul><ul><ul><li>350 személyt meghívnak egy moziba </li></ul></ul><ul><ul><li>Megkérik őket, hogy egy jegyzéken, melyen 3-3, egymással konkuráló márka van, válasszák ki, hogy melyiket szeretnék egy sorsoláson megnyerni </li></ul></ul><ul><ul><li>A sorsolás után egy félórás filmet mutatnak be, melyet eddig még sehol sem játszottak </li></ul></ul><ul><ul><li>Ebbe három 1 perces reklámot iktatnak be </li></ul></ul><ul><ul><li>Megkérik a nézőket, hogy ismét jelöljék meg, hogy a következő sorsoláson melyik terméket szeretnék megnyerni </li></ul></ul>
 19. 19. Hatásvizsgálat 14. <ul><ul><li>Az előző megnevezéshez képest történő változás a reklám okozta preferenciának tekinthető </li></ul></ul><ul><ul><li>Momentum vizsgálata: a kísérleti személyek által történt %-os választás és a termék piaci %-os arányának különbözete </li></ul></ul><ul><li>Life-teszt </li></ul><ul><ul><li>Alapgondolata: Starch-teszt, példányszámteszt </li></ul></ul><ul><ul><li>Egyszerre 1-2 hirdetést vizsgálnak </li></ul></ul><ul><ul><li>Nem csak az érintettségi fokot vizsgálják, hanem a hirdetés megértését, az argumentumok hatásfokát, a szimpátiát </li></ul></ul>
 20. 20. Hatásvizsgálat 15. <ul><ul><li>Minta: rendszeres olvasók, akik a vizsgálat előtt 24-48 órával megkapták a lapot </li></ul></ul><ul><ul><li>Kérdező rutinkérdésekkel kezd, hogy megállapítsa, a megkérdezett tényleg olvasta-e a lapot </li></ul></ul><ul><ul><li>Megkérdezi, hogy milyen kérdésekre emlékszik </li></ul></ul><ul><ul><li>1-1 hirdetést milyen márkával társít, megértette-e a hirdetés tartalmát, mi a véleménye a kivitelezési módról </li></ul></ul><ul><ul><li>A hirdetés értékéről és elemeiről aprólékos, minőségi eredményt ad. </li></ul></ul>
 21. 21. Hatásvizsgálat 16. <ul><li>Impakt vizsgálati eljárások </li></ul><ul><li>Emlékezetre támaszkodnak </li></ul><ul><li>Módszerek </li></ul><ul><li>Gallup: Robinson-féle impact teszt </li></ul><ul><ul><li>Tesztfüzettel dolgozik </li></ul></ul><ul><ul><li>Impact nevű folyóirattal (kialakításában és tartalmában élethűen szimulálja a megszokott folyóiratokat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lista a folyóiratban hirdetett termékekről, márkákról, amit a megkérdezettek kézhez kapnak </li></ul></ul><ul><ul><li>Felkérik őket, mondják el mindazt, amit a listán levő termékekről tudnak </li></ul></ul>
 22. 22. Hatásvizsgálat 17. <ul><li>2. Emnid Impact teszt </li></ul><ul><ul><li>Továbbfejlesztett Gallup-Robinson </li></ul></ul><ul><ul><li>Milyen mélyre hatolt a hirdetés a vizsgálati alanyok emlékezetében </li></ul></ul><ul><ul><li>Adott sajtótermék kvóta-rendszerrel kiválasztott olvasójával végzik </li></ul></ul><ul><ul><li>Megmutatják neki a lappéldányt anélkül, hogy kinyitná </li></ul></ul><ul><ul><li>A tesztet csak azzal lehet elvégezni, aki emlékszik a lap tartalmára </li></ul></ul><ul><ul><li>Megmutatják olyan hirdetők kartonjait is, akik nem szerepelnek az újságban </li></ul></ul>
 23. 23. Hatásvizsgálat 18. <ul><ul><li>De közlik a megkérdezettekkel, hogy melyek ezek </li></ul></ul><ul><ul><li>Az összes kártyából ki kell választani azokat a vállalatokat és termékeket, amelyekre a hirdetésből a kísérleti személy emlékszik </li></ul></ul><ul><ul><li>Harmadik fázisban: megkérdezetteknek emlékezetből kell elmondania, hogy az általa kiemelt kartonokon milyen hirdető vállalatok szerepelnek, mi volt a hirdetés tartalma </li></ul></ul><ul><ul><li>Ezt a választ a kutató egy nyomtatványra szó szerint feljegyzi </li></ul></ul>
 24. 24. Hatásvizsgálat 19. <ul><ul><li>Emnid vizsgálati jelentése kitér: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hány személy emlékszik a hirdetésre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Milyen mélységig emlékezett a hirdetésre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A hirdetés pozitív vagy negatív visszhangot keltett-e benne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Megértette-e a hirdetés mondanivalóját, vagy sem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Milyen képzettársításokat váltott ki benne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A kérdezett nők és férfiak emlékezésének aránya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adott újságban megjelent hirdetések összehasonlítási arányszáma </li></ul></ul></ul>
 25. 25. Hatásvizsgálat 20. <ul><li>Emocionális hányados EQ-skála </li></ul><ul><li>Különböző hirdetések érzelmi felszólító jellegét vizsgálja </li></ul><ul><li>A skála 3 összetevője: </li></ul><ul><ul><li>Adott hirdetés érdekessége (felszólító jellege) </li></ul></ul><ul><ul><li>Érthetősége </li></ul></ul><ul><ul><li>Újdonsága </li></ul></ul><ul><li>A vizsgálat első két szakasza megegyezik az Emnid-teszttel </li></ul><ul><li>Harmadik fázisban az alany nem azt mondja el, hogy mit jegyzett meg, hanem felírja saját benyomásainak 1-8 számmal jelzett erősségét az alábbi ellentétpárokra: </li></ul>
 26. 26. Hatásvizsgálat 21. <ul><li>Ellentétpárok: </li></ul><ul><ul><li>Szép csúnya </li></ul></ul><ul><ul><li>Vonzó taszító </li></ul></ul><ul><ul><li>Komoly komolytalan </li></ul></ul><ul><ul><li>Érdekes érdektelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Értelmes értelmetlen </li></ul></ul><ul><ul><li>Meggyőző nem meggyőző </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendezett zavaros </li></ul></ul><ul><ul><li>Friss avult </li></ul></ul><ul><ul><li>Eleven élettelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Megszokott szokatlan </li></ul></ul>
 27. 27. Hatásvizsgálat 22. <ul><li>Faktoranalízissel a 10 szóból 2 dimenzió képezhető: </li></ul><ul><ul><li>Dinamikus (friss, eleven) </li></ul></ul><ul><ul><li>Megnyerő (szép, meggyőző, érdekes, vonzó) </li></ul></ul><ul><ul><li>Szavahihető (komoly, értelmes, rendezett, megszokott) </li></ul></ul>
 28. 28. Reklámeredmény-vizsgálat 1. <ul><li>Konkrét célok megvalósulásának mértékét jelenti; mennyiségi kategória </li></ul><ul><li>Módszerek </li></ul><ul><li>Kupon módszer </li></ul><ul><ul><li>Fogyasztók valamilyen formában válaszolnak </li></ul></ul><ul><ul><li>Adatok térben és időben történő összehasonlítása </li></ul></ul><ul><ul><li>Piackutatás támogatása </li></ul></ul><ul><ul><li>Hatás dinamizmusának mérése </li></ul></ul><ul><li>Forgalom (árbevétel) változás vizsgálata </li></ul><ul><ul><li>Fajtái: egyidejű, folyamatos </li></ul></ul><ul><ul><li>Egyidejű: reklámakciókat ugyanabban az időpontban, különböző piacokon folytatják le, a forgalomváltozást különböző piacokon mérik </li></ul></ul>
 29. 29. Reklámeredmény-vizsgálat 2. <ul><ul><li>Folyamatos: reklámeszközöket ugyanazon a piacon különböző időpontokban vetik be, forgalomváltozás különböző időpontokban mérhető </li></ul></ul><ul><li>Nielsen-féle kiskereskedelmi index </li></ul><ul><ul><li>Reklámköltség/forgalomváltozás </li></ul></ul><ul><li>Rentabilitási vizsgálat </li></ul><ul><ul><li>Ee = (T r – T 0 ) * (S – I u ) / 100 R T 0 és T r a reklám hatása előtti és utáni egyforma időszak alatti áruforgalom volumene S a reklámozott áru kiskereskedelmi árrésének volumene %-ban I u a feltételezhető változó forgalmú költségszínvonala (a kiskereskedelmi forgalom %-ban) R az áru reklámjára fordított költségek </li></ul></ul><ul><ul><li>ha E e >1, a kampány rentábilis volt </li></ul></ul>
 30. 30. Reklámeredmény-vizsgálat 3. <ul><li>Érzékenységvizsgálatok </li></ul><ul><ul><li>Megállapítható, hogy a reklámcélcsoport milyen erősen reagál a reklámtevékenységre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rugalmasságszámítás </li></ul></ul><ul><li>Komplex hatás-, eredmény- és hatékonysági vizsgálat </li></ul><ul><ul><li>Többféle módszer kombinatív felhasználásával a komplex hatás- és eredményvizsgálatok alapján megállapítható, hogy: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mekkora a tudatos reklámemlékezet (hatás első fázisa) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mekkora a felhasznált reklámeszközök emlékezeti értéke </li></ul></ul></ul>
 31. 31. Reklámeredmény-vizsgálat 4. <ul><ul><ul><li>Milyen nagyságú és összetételű réteget ösztönzött a termék kipróbálásra (részeredmény) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Milyen réteget nyert meg rendszeres vásárlónak, mekkora a reklámeredmény </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Milyen eszközök hatására lépnek be a fogyasztók a vásárlók táborába </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egyes eszközök relatív hatékonysága </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konkurens és saját cég reklámjainak relatív hatékonysága </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reális piaci cél eléréséhez milyen intenzitású és költségű reklámtevékenységre van szükség </li></ul></ul></ul>
 32. 32. A REKLÁMKUTATÁSOK NYOLC ALAPVETŐ TERÜLETE SCIPIONE ALAPJÁN <ul><li>Ötlet- és termékfejlesztési kutatás </li></ul><ul><li>Stratégiai kutatás </li></ul><ul><li>Fogyasztó/vevő kutatása </li></ul><ul><li>A korai fázisban történő reklámszöveg-kutatás </li></ul><ul><li>A későbbi fázisban történő reklámszöveg-kutatás </li></ul><ul><li>Nyomon követő kutatás </li></ul><ul><li>Fiziológiai kutatások </li></ul><ul><li>Médiumkutatás </li></ul>
 33. 33. 1. ÖTLET- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉSI KUTATÁS <ul><li>Segít a reklámozónak a nagy jövő előtt álló majd a termékötlet finomításában. </li></ul><ul><li>Segít a reklámozónak a termék neve, ára, csomagolása és elosztása kifejlesztésében. </li></ul>
 34. 34. Kutatási módszerek 1. <ul><li>A. Fókuszcsoport </li></ul><ul><ul><li>1-2 órás beszélgetés </li></ul></ul><ul><ul><li>8-10 célfogyasztóval </li></ul></ul><ul><ul><li>Beszélgetés irányítója azzal indít (1.), hogy a fogyasztók által jelenleg használt termékre vagy szolgáltatásra összpontosíttatja a résztvevőket, hogy </li></ul></ul><ul><ul><li>Megtudja, mi az, amit ők azon szeretnek, vagy nem szeretnek </li></ul></ul>
 35. 35. Kutatási módszerek 2. <ul><ul><li>(2.) megismerteti a fogyasztókat az új termék, vagy szolgáltatás ötletével </li></ul></ul><ul><ul><li>(3.) arra összpontosít, hogy </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>hogyan haladhatná meg az új a jelenleg használtat, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>milyenek lennének annak legfontosabb vagy nélkülözhetetlen új vonásai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mennyit volnának hajlandók fizetni ezért a fogyasztók </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mely létező terméket vagy szolgáltatást váltana fel a legvalószínűbben az új </li></ul></ul></ul>
 36. 36. Kutatási módszerek 3. <ul><li>B. Kártyaválasztó technika </li></ul><ul><ul><li>Egyéneknél és fókuszcsoportban is használhatják </li></ul></ul><ul><ul><li>Felkérik a fogyasztót, lapozzon át 5-10 db. 6*10 (kb.) cm-es kártyára írott ötletet (1.), </li></ul></ul><ul><ul><li>(2.) rangsorolja őket a legjobb – legrosszabb, vagy a leginkább érdekes – legkevésbé érdekes határok között </li></ul></ul><ul><ul><li>(3.) további megbeszélés a rangsorolás alapján </li></ul></ul>
 37. 37. Kutatási módszerek 4. <ul><li>C. Szinektikus technika </li></ul><ul><ul><li>Ötletroham továbbfejlesztett változata, látszólag irreleváns elemeket kapcsolunk össze </li></ul></ul><ul><ul><li>A szinektika analógiákon alapuló szabályok és technikák sorozatából áll </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifikusan a termékfejlesztés segítése céljára dolgozták ki </li></ul></ul>
 38. 38. Kutatási módszerek 5. <ul><ul><li>Menete: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Probléma megfogalmazása </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vita </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Megoldások generálása </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Döntés, speciális eljárások: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Spektrum: nincs jelen rossz, vagy teljesen jó megoldás, nézzünk meg mindent több oldalról </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vágyak és célok: kiszellőztetjük frusztrációinkat, elengedjük vágyteljesítő fantáziánkat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kirándulások: szándékos elkalandozás a tárgytól, amikor a csoport kezd elfáradni, vagy beállni egy kerékvágásba </li></ul></ul></ul></ul>
 39. 39. Kutatási módszerek 6. <ul><li>D. Conjoint analízis, többdimenziós skálázás </li></ul><ul><ul><li>Azonosítják a fogyasztók által ideálisnak tekintett termékkonfigurációt </li></ul></ul><ul><ul><li>Azonosítják a termék tulajdonságainak azon kombinációját, vagy egyes előnyeinek azon szintjét, amelyet a terméknek nyújtania kell, hogy adott ár mellett egy bizonyos piacrészesedést érjen el </li></ul></ul>
 40. 40. Kutatási módszerek 7. <ul><li>E. Ötletroham </li></ul><ul><ul><li>(1.) Fontos fogyasztók egy csoportját gyűjtik egybe fókuszcsoporttá </li></ul></ul><ul><ul><li>(2.) Résztvevőket arra kérik, összpontosítsanak közönséges problémákra </li></ul></ul><ul><ul><li>(3.) különböző analógiák segítségével ösztönzik az új termék-megoldásokat. </li></ul></ul>
 41. 41. Kutatási módszerek 8. <ul><ul><li>Négy alapszabály: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Szokatlan helyzetekre és megoldásokra történő aktív bíztatás </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A csoport egyetlen tagja sem támadhatja vagy bírálhatja egy másik résztvevő ötleteit vagy megoldásait </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A csoport tagjait a lehető legtöbb megoldás vagy ötlet kiagyalására bíztatják vagy motiválják </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az összes eredeti megoldás vagy ötlet felmerülése után ezek kombinációit vizsgálják tovább </li></ul></ul></ul>
 42. 42. Kutatási módszerek 9. <ul><li>F. Fogyasztói panelek </li></ul><ul><ul><li>Célja: nagyszámú új termék- és szolgáltatásötlet gyűjtése </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiküldött kérdőívek a problémákra és a kielégítetlen igényekre összpontosítanak, ezzel stimulálják az új ötleteket </li></ul></ul>
 43. 43. Kutatási módszerek 10. <ul><li>G. Névleges csoport technika </li></ul><ul><ul><li>(1.) A vezető előadja a problémát és felírja a táblára </li></ul></ul><ul><ul><li>(2.) a csoporttagok csendben maradnak, és 10-15 percig írásban ötleteket gyártanak </li></ul></ul><ul><ul><li>(3.) közkinccsé teszik ötleteiket, sorban mindenki megfogalmaz egy elgondolást, amelyet a táblára írnak a probléma alá és egy azonosítóval látnak el </li></ul></ul>
 44. 44. Kutatási módszerek 11. <ul><ul><li>(4.) a tisztázás érdekében minden ötletet megvitatnak </li></ul></ul><ul><ul><li>(5.) mindenki rangsorba állítja a számára kedves öt megoldást, a választásaikat kártyára írják </li></ul></ul><ul><ul><li>(6.) vezető összeszedi a kártyákat, átlagot számol, közli a csoport döntését </li></ul></ul><ul><ul><li>(7.) röviden megvitatják a szavazás eredményét </li></ul></ul><ul><ul><li>(8.) esetleg újraszavaznak </li></ul></ul>
 45. 45. Kutatási módszerek 12. <ul><li>H. Kiindulópont: meglevő termék módszer </li></ul><ul><ul><li>(1.) A kutatók megkérik az egyéneket, vagy a fókuszcsoportot, hogy meglevő termékből, vagy szolgáltatásból induljanak ki </li></ul></ul><ul><ul><li>(2.) módosítsák azokat egyes tulajdonságaikban, vagy tulajdonságaik szintjében addig, amíg </li></ul></ul><ul><ul><li>(3.) nem érkeznek az „ideális” termék vagy szolgáltatást leírásához </li></ul></ul>
 46. 46. 2. STRATÉGIAI KUTATÁS 1. <ul><li>Információt nyújt, ennek segítségével meghatározható a vállalat vagy a márka helyzete, és </li></ul><ul><li>Az ahhoz leginkább megfelelő reklámstratégia </li></ul><ul><li>A reklámstratégia többnyire elfér egy lapon </li></ul>
 47. 47. 2. STRATÉGIAI KUTATÁS 2. <ul><li>Stratégia-leírás részei </li></ul><ul><ul><li>Mi a termék, vagy szolgáltatás: nem csak fizikai jellemzők, hanem a használatból eredő vonzerő-asszociációk is </li></ul></ul><ul><ul><li>Ki a cél (fogyasztó/ügyfél): néha egynél több a célfogyasztó szegmentumok száma </li></ul></ul><ul><ul><li>Miért érdekelje a termék vagy szolgáltatás a fogyasztót: a számos előnyös tulajdonság közül csak néhány említődik a reklámban, prioritási sorrend (!) </li></ul></ul>
 48. 48. 2. STRATÉGIAI KUTATÁS 3. <ul><ul><li>Hol jelenik meg a reklám </li></ul></ul><ul><ul><li>Mikor jelenik meg a reklám: kereslet szezonális jellege, mérni kell a célfogyasztók szándékát, akik egy bizonyos időn belül a terméket a piacon hajlandók megvenni </li></ul></ul><ul><li>Folyamata: </li></ul><ul><ul><li>(1.) szekunder adatok keresése </li></ul></ul><ul><ul><li>(2.) testre szabott marketingkutatási módszerek a fenti kérdések megválaszolásához </li></ul></ul>
 49. 49. 2. STRATÉGIAI KUTATÁS 4. <ul><ul><li>(3.) tanulmány készítése a reklámügynökség ügyfélfelelősei számára: ennek segítségével nyújtják be a reklámozónak jóváhagyásra a reklámstratégiáit </li></ul></ul><ul><ul><li>(4.) jóváhagyás után a stratégiát a reklámügynökség alkotócsoportja (kreatív igazgató, reklámszövegíró, művészeti vezető) használja fel a médiumokban leadandó reklám kifejlesztésének irányításában </li></ul></ul>
 50. 50. 3. FOGYASZTÓ/VEVŐ KUTATÁSA 1. <ul><li>Segít felismerni a legfontosabb </li></ul><ul><ul><li>márkafogyasztó egyedeket </li></ul></ul><ul><ul><li>családokat </li></ul></ul><ul><ul><li>cégeket </li></ul></ul><ul><li>Akik/amik a célfogyasztókat jelentik </li></ul><ul><li>Kvalitatív, kvantitatív egyaránt használható </li></ul>
 51. 51. 3. FOGYASZTÓ/VEVŐ KUTATÁSA 2. <ul><li>Gyakran összpontosít a fogyasztói motivációkra és egyéb pszichológiai jelenségekre, melyeket a korábbi stratégiai marketingkutatásokban használt rövidebb interjúk során nem alkalmaztunk </li></ul><ul><li>Célfogyasztó magatartása: pl: hogyan vált márkát, miért marad hű egy márkához </li></ul>
 52. 52. REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS ÁLTALÁBAN 1. <ul><li>DÖNTENI KELL AZ ALÁBBIAKRÓL: </li></ul><ul><li>Környezet, ahol a fogyasztók megnéznek egy televíziós vagy nyomtatott reklámot: </li></ul><ul><ul><li>Természetes környezet: a fogyasztó saját otthonában, vagy munkahelyén: tipikus tartózkodási helyein </li></ul></ul><ul><ul><li>Félig természetes környezet: pl.: kutató intézményben levő nappali, vagy dolgozószoba </li></ul></ul><ul><ul><li>Mesterséges környezet: mindenféle szerkezettel, műszerrel felszerelt laboratórium </li></ul></ul>
 53. 53. REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS ÁLTALÁBAN 2. <ul><li>Reklámmal történő szembesülés </li></ul><ul><ul><li>Természetes szembesítés: a fogyasztókat akkor szembesítik a reklámmal, amikor nem is sejtik </li></ul></ul><ul><ul><li>Félig természetes szembesítés: fogyasztókat toborzunk egy felméréshez, szembesítjük őket a reklámmal, de nem szólunk előre, hogy erre figyeljenek majd </li></ul></ul><ul><ul><li>Kényszerített szembesítés: fogyasztókat olyan körülmények között késztetjük a megtekintésre, amikor pontosan tudják, hogy kutatásban vesznek részt. </li></ul></ul>
 54. 54. REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS ÁLTALÁBAN 3. <ul><li>A fogyasztókat egyetlen vagy blokkban levő tesztreklámmal vagy hirdetéssel szembesítik: </li></ul><ul><ul><li>Blokkmódszer (hétköznapi helyzet): 3-6 reklámfilmből álló sorozat, vagy egy teljes sorozatnyi (5-10 db) nyomtatott hirdetést látnak alkalmas a reklámemlékezet vagy a behatolási képesség mérésére </li></ul></ul><ul><ul><li>Szóló módszer: egy darab reklámfilmet, vagy nyomtatott hirdetést mutatnak a fogyasztónak </li></ul></ul>
 55. 55. REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS ÁLTALÁBAN 4. <ul><li>A kutatás során a reklám hatékonyságának vagy eredményességének mérésére öt mérési típus: </li></ul><ul><ul><li>Emlékezeti hatás vagy behatolási képesség: képes-e a fogyasztó felidézni egy bizonyos márka vagy cég látott reklámját. - feltárja, hogy egy reklámfilm, vagy nyomtatott hirdetés milyen valószínűséggel vagy mértékben hatol át a többin keresztül - nem derül ki belőle, hogy az üzenetből mennyit őriz meg, fog fel, vagy hisz el a fogyasztó </li></ul></ul>
 56. 56. REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS ÁLTALÁBAN 5. <ul><ul><li>Mennyi jut el az üzenetből a fogyasztóhoz és/vagy, hogy az mennyire pontosan vagy teljesen őrzik meg azt: alapja: egy üzenet csak akkor formálja hatásosan a fogyasztói magatartást, ha a fogyasztók a reklámfilm vagy a nyomtatott hirdetés összes, vagy legtöbb komponensét megőrzik </li></ul></ul><ul><ul><li>Érhetőségi és hihetőségi mérések: fogyasztó mennyire érti és hiszi el a kommunikált üzenetet </li></ul></ul>
 57. 57. REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS ÁLTALÁBAN 6. <ul><ul><li>Ismeretváltozás mérése: mérni lehet - hogy mennyivel tud többet a fogyasztó a termékről a reklámfilm megtekintése után és - az attitűdökkel történt változást is </li></ul></ul><ul><ul><li>Magatartási szándék egy adott időn belüli vásárlási valószínűség formájában: pl.: mennyire valószínű, hogy Ön a látott reklám alapján az elkövetkező hetekben valamikor a reklámozott terméket megveszi? </li></ul></ul>
 58. 58. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 1. <ul><li>Segít a reklámügynökség alkotóinak a reklámfilmek és újsághirdetések megtervezésében </li></ul><ul><li>Kiválasztja a fogyasztók/vevők pozitív befolyásolásában leghatékonyabb reklámötletet, megoldást </li></ul><ul><li>Egynél több művet készítenek el legalább „storyboard” szintjén </li></ul><ul><li>Első fogyasztói reagálások vizsgálata </li></ul>
 59. 59. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 2. <ul><li>Leggyakoribb témák: </li></ul><ul><li>Melyik reklámfilmet vagy nyomtatott hirdetést fogják a fogyasztók felidézni a legnagyobb valószínűséggel? </li></ul><ul><li>Milyen fogyasztók fognak a legjobban visszaemlékezni? </li></ul><ul><li>Mely elemek azok (főcím, átfogó történet vagy téma, szereplők, dialógusok, zene, terméktulajdonságok, szituációs/vizuális elemek) amelyekre a fogyasztók a legnagyobb valószínűséggel visszaemlékeznek majd? </li></ul>
 60. 60. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 3 . <ul><li>Felidézi-e emlékezetből a fogyasztó az üzenet olyan elemeit, amelyek az új, és nem a régi reklámfilmekre vagy nyomtatott hirdetésekre jellemzőek? (kérdezésre történő emlékezés) </li></ul><ul><li>Azon kívül, hogy a reklám megpróbál rábeszélni a vásárlásra, vagy kipróbálásra, a fogyasztók szerint mi a leglényegesebb üzenete? (lényeges részek felidézése) </li></ul>
 61. 61. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 4 . <ul><li>Milyen másodlagos, harmadlagos üzenetet idéznek fel a fogyasztók a reklámfilmből, nyomtatott hirdetésből? </li></ul><ul><li>Az üzenet mely vonatkozásai (történet vagy téma, helyzet, szereplők, humor, termékbemutatás, terméktulajdonságok) tekintetében lehetnek a fogyasztónak megértési nehézségei? (üzenetérthetőség) </li></ul><ul><li>Az üzenet mely vonatkozásait találja a fogyasztó nehezen elhihetőnek? (üzenethihetőség) </li></ul>
 62. 62. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 5 . <ul><li>Vásárlási szándék egy bizonyos időszakon belül. És ha megveszik, akkor melyik másik márka helyett fogják ezt tenni? (magatartási szándék) </li></ul><ul><li>Miért favorizálja a fogyasztó az egyik márkát a másik ellenében? </li></ul><ul><li>Mennyire vicces az adott hirdetés? </li></ul><ul><li>Bemutatnak két egyforma szituációt; egyiken gyerekek, másikon felnőttek szerepelnek. Melyik szereplőcsoportra reagálnak kedvezőbben a fogyasztók, és miért? </li></ul>
 63. 63. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 6 . <ul><li>Mennyire szexuális jellegű a reklám és/vagy a szereplője? </li></ul><ul><li>Mennyire egyezik a reklámban látott kulturális háttér a fogyasztót körülvevő kulturális háttérrel? </li></ul><ul><li>Legalkalmasabb adatgyűjtési módszer a korai szakaszban a bevásárlóközpontokban történő megszólításos interjúkészítés. </li></ul>
 64. 64. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 7 . <ul><li>Alkalmazott technikák: </li></ul><ul><li>SAMI-Burke-féle DAR: következő napi emlékezés </li></ul><ul><ul><li>Országos televíziós adók programjában főműsoridőben sugározzák a tesztelendő reklámokat </li></ul></ul><ul><ul><li>Másnap véletlenszerű kiválasztás alapján telefoninterjúkat bonyolítanak le </li></ul></ul><ul><ul><li>A fogyasztónak bizonyítania kell, hogy a sugárzás időszakában a TV előtt ült: fel kell idézniük, mi ment adásban közvetlenül a reklámszünet előtt és után </li></ul></ul><ul><ul><li>Egy sor reklámfelidéző kérdés </li></ul></ul><ul><ul><li>Meg kell határozni, hogy hányan emlékeznek a reklámra, hányan tudnak megemlíteni csak az adott reklámban előfordult részletet (bizonyított emlékezet) </li></ul></ul>
 65. 65. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 8 . <ul><li>Mapes and Ross-féle DAR </li></ul><ul><ul><li>Összetoboroznak egy 300 célfogyasztóból álló panelt, és felkérik őket, hogy otthonukban nézzenek meg egy bizonyos műsort egy bizonyos TV-adón, a két tesztpiac egyikén. </li></ul></ul><ul><ul><li>A reklám megtekintése után a kutatók minden nézőt felhívnak </li></ul></ul><ul><ul><li>Rákérdeznek a következőkre: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Spontán és márkára rákérdezett emlékezés (vélt emlékezés) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bizonyított emlékezés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lényegfelidézés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Demográfia </li></ul></ul></ul>
 66. 66. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 9 . <ul><li>ASI-féle vizsgálat </li></ul><ul><ul><li>Moziban gyűjtik össze a nézőket (250 célfogyasztóból álló panel) </li></ul></ul><ul><ul><li>1-2 órás esti vetítés </li></ul></ul><ul><ul><li>Beiktatnak több teszt- és ellenőrző reklámfilmet </li></ul></ul><ul><ul><li>A székek karfájába elektromos kapcsolókat építenek bele; fogyasztók így fejezik ki a véleményüket </li></ul></ul><ul><ul><li>Mérni lehet: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Márkaemlékezet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Szembesítés előtti és utáni márkapreferenciák </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tesztelt reklámfilmekkel kapcsolatos azonnali reakciók </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mellékneves ellenőrző lista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vásárlással kapcsolatos fogyasztói szándék </li></ul></ul></ul>
 67. 67. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 10 . <ul><li>AC-T, AC-R, AC-M </li></ul><ul><ul><li>AC-T: reklámfilm </li></ul></ul><ul><ul><li>AC-R: rádióreklám </li></ul></ul><ul><ul><li>AC-M: nyomtatott reklám </li></ul></ul><ul><ul><li>Vizsgálni lehet: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Médiumon kívüli, kényszerített szembesítés, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bevásárlóhelyi megszólításos módszer (motivációs mérés – szembesülés előtti használatra vonatkozó kérdés, szembesülés utáni márkapreferencia) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Márkafelidézés („összevisszasági” tudat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vezérgondolat felidézése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>szokásdiagnosztika </li></ul></ul></ul>
 68. 68. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 11 . <ul><li>AC-T </li></ul><ul><ul><li>Bevásárlóhelyi boltokban </li></ul></ul><ul><ul><li>Max. 200 fogyasztó </li></ul></ul><ul><ul><li>3 egymástól elszórt piacon </li></ul></ul><ul><ul><li>Folyamata: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(1.) Kiválasztott válaszadók egy vetítőhelyiségbe mennek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(2.) Először az általuk jelenleg használt márkáról kérdezik őket </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(3.) Egyszer szembesülnek egy televíziós tesztreklámmal „normál zsúfolt környezetben”, ahol 4-6 reklámot vetítenek nekik, de csak egyet tesztelnek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(4.) Válaszolniuk kell egy sor márka- és mondanivaló-felidézési kérdésre </li></ul></ul></ul>
 69. 69. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 12 . <ul><li>Young & Rubicam féle Pre-Sight: </li></ul><ul><ul><li>Reklámfilmek és nyomtatott hirdetések vizsgálata </li></ul></ul><ul><ul><li>Max. 4 bevásárlóhelyi helyszínen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tesztelt reklámfilm animációs formában, három kontrollként használt egyéb reklámfilm között, tízperces szórakoztató blokkba helyezve </li></ul></ul><ul><ul><li>Nyomtatott hirdetéseket táblákon mutatják be </li></ul></ul><ul><ul><li>Folyamata: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(1.) Kiválasztott fogyasztókat a bevásárlóhelyen megszűrik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(2.) Bekísérik őket egy kutatási intézménybe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(3.) Ahol szembesülnek a hirdetéssel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(4.) Négyszemközti interjúk a résztvevőkkel </li></ul></ul></ul>
 70. 70. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 13 . <ul><li>ComPosiT </li></ul><ul><ul><li>Kommunikációs pozícionálási technika </li></ul></ul><ul><ul><li>Amikor a fogyasztónak el kell határoznia, hogy melyik márkát vásárolja meg, nagy valószínűséggel azt a márkát választja ki, amelynek az imázsa, vagy pozíciója szubjektíve a legpozitívabb. </li></ul></ul><ul><ul><li>A pozíció egy márka negatív és pozitív imázsának végösszege; egyfajta pszichológiai átlag, helyet foglal a fogyasztó fejében, egy többdimenziós márkatérben </li></ul></ul><ul><ul><li>Szigorúan kísérleti eljárás </li></ul></ul>
 71. 71. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 14 . <ul><ul><li>Fogyasztókat véletlenszerűen irányítják az egyik vagy a másik vizsgálati alcsoportba, ahol egyetlenegy új reklámfilmet vagy nyomtatott hirdetést tekintenek meg, majd 7-10 perces négyszemközti interjú következik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kísérleti alcsoport (látták a hirdetést) és kontrollcsoport (nem látták a hirdetést) is </li></ul></ul><ul><ul><li>Alapja, hogy a reklámnak a fogyasztóban kétféle hatást kell kiváltania </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Korábbi ismeretekhez képest több információt kell hogy kapjon az illető márkáról, vagy vállalatról </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az illető márkával kapcsolatban a korábbinál pozitívabb imázsok, érzések és érzelmek töltsék el </li></ul></ul></ul>
 72. 72. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 15 . <ul><li>Folyamata: </li></ul><ul><li>(1.) A márka írásos reklámstratégiáját témákra és elemekre bontjuk, két kategória: - belső termékösszetevők: pl.: lóerő, motor, teljesítménytényező, csomagtartó mérete - külső termékösszetevők: mennyire szexis a termék, női, vagy férfi az imázsa, státusszimbólum-e Rendszerint 5-15 ilyen komponens, mindegyiket egymondatos kijelentésekkel jellemezzük, ezek sokfokozatú skálán történő értékelésére kérik fel a fogyasztókat (bipoláris, hétpontos skála, vagy hétpontos skála: a kijelentés hol helyezkedik el a nagyon igaz – nagyon nem igaz, vagy nagyon illik a termékre – nagyon nem illik a termékre értékek között. </li></ul>
 73. 73. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 16 . <ul><li>Sok különböző reklámteljesítmény-kritérium keveréke alapozza meg a következtetéseket. Kritériumok: </li></ul><ul><ul><li>A reklámszöveg lényegének felidézése </li></ul></ul><ul><ul><li>Érthetőség </li></ul></ul><ul><ul><li>Hihetőség </li></ul></ul><ul><ul><li>Mi olyat tud meg a fogyasztó a termékről/vállalatról, amit korábban nem tudott </li></ul></ul><ul><ul><li>Magatartási szándékok (első kipróbálás valószínűsége, ismétlődő jellegű használat, ajánlás barátoknak </li></ul></ul><ul><ul><li>Demográfia </li></ul></ul><ul><ul><li>Médiumokkal történő szembesülés </li></ul></ul>
 74. 74. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 16 . <ul><li>(2.) kérdőívek beérkeznek, </li></ul><ul><li>(3.) szerkesztésre, kódolásra kerülnek, </li></ul><ul><li>(4.) adatok számítógépekre, </li></ul><ul><li>(5.) táblák készítése </li></ul><ul><li>Összehasonlítja a vizsgálati csoportok és a kontrollcsoport válaszadóinak hétpontos skálán mért főbb eredményeit, amelyeket súlyozni kell a következőkkel: </li></ul><ul><ul><li>Minden egyes rangsorolt tulajdonság fontossági szintje </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrollcsoport fogyasztóinak szórása </li></ul></ul>
 75. 75. 4. KORAI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS 17 . <ul><li>Nyerhető információk: </li></ul><ul><ul><li>A fejlesztés igen korai szakaszában kiemeli a reklámfilm, vagy hirdetés legerősebb megjelenési változatát, azt amelyet érdemes gyártani és adásba tenni vagy kinyomtatni </li></ul></ul><ul><ul><li>Olyan diagnosztikai információt szolgáltat, amelyet a reklámügynökség alkotói a nyertes reklámfilm vagy hirdetés további erősítésére használnak majd </li></ul></ul><ul><ul><li>Értékeli, hogy egy reklámfilm vagy hirdetés egyes összetevői hogyan gazdagítják vagy károsítják a termékkel kapcsolatos alapüzenetet </li></ul></ul><ul><ul><li>Lehetőséget biztosít a reklámfilmben vagy hirdetésben még meglevő bármely „kisebb hiányosság” korrigálására </li></ul></ul>
 76. 76. 5. A KÉSŐBBI FÁZISBAN TÖRTÉNŐ REKLÁMSZÖVEG-KUTATÁS <ul><li>Kiválasztja a végső győztest, az alternatív reklámfilmek és újsághirdetések közül. </li></ul><ul><li>Segíti az ügynökség alkotóit a mondanivaló bármely részének kiszűrésében, ami negatív hatást gyakorolhatna a célfogyasztókra </li></ul><ul><li>Módszerek hasonlóak, mint a korai fázisnál </li></ul>
 77. 77. 6. NYOMON KÖVETŐ KUTATÁS 1. <ul><li>A reklámkampány indítását követően figyelemmel követi a reklámfilmeknek, újsághirdetéseknek a célfogyasztókra gyakorolt pozitív és negatív hatásait. </li></ul><ul><li>Segít a vezetés számára igazolni a reklámkiadások jogosultságát, és előkészíteni a következő reklámkampányt. </li></ul>
 78. 78. 6. NYOMON KÖVETŐ KUTATÁS 2. <ul><li>Havonta, negyedévente, hetente nyomon követhető a reklám tényleges teljesítménye a piacon: hogyan változik az új reklám hatására a termék ismerete </li></ul><ul><li>Többnyire telefonos módszerrel végzik </li></ul><ul><li>Nem korlátozódik a márka használóira, mivel ez kizárná a nem használóktól és a reklámra nem emlékezőktől beszerezhető adatokat (ezek arányát is meg kell állapítani) </li></ul>
 79. 79. 6. NYOMON KÖVETŐ KUTATÁS 3. <ul><li>Legújabb formája: szupermarket-vonalkódleolvasó rendszerek </li></ul><ul><ul><li>Lehetővé teszik az új reklám és promóció hatásának vizsgálatát a fogyasztók tényleges, bolton belüli vásárlási magatartására </li></ul></ul><ul><ul><li>Kifinomult: a márka mérete, színe, íze, a vásárlás napja, napszaka, árszintje jelezhető, mérhető </li></ul></ul><ul><ul><li>Nem képes válaszolni a miértekre, ezért fókuszcsoportos-foglalkozások is kiegészítik </li></ul></ul>
 80. 80. 7. FIZIOLÓGIAI KUTATÁSI MÓDSZEREK 1. <ul><li>T-Scope (tachiszkóp) </li></ul><ul><ul><li>A fogyasztó szembesül egy termékkel, csomagolással, hirdetéssel </li></ul></ul><ul><ul><li>Mérhető percepció és a megértés szintje </li></ul></ul><ul><ul><li>30 mp-ként 1 mp-es mintavétel </li></ul></ul><ul><ul><li>Mechanikai szerkezet: gyakran romlik el </li></ul></ul>
 81. 81. 7. FIZIOLÓGIAI KUTATÁSI MÓDSZEREK 2. <ul><li>Agyhullámelemzés </li></ul><ul><ul><li>Elektródák a fogyasztó koponyáján </li></ul></ul><ul><ul><li>Ezek mérik az agy különböző részein lezajló elektromos/kémiai tevékenységeket </li></ul></ul><ul><ul><li>Az agy lesz a függő változó, amely a reklámok változásával változik </li></ul></ul><ul><ul><li>Krugman kísérleteiben </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jobb félteke: érzelmi (affektív), fizikai és térjelenség </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bal félteke: magasabb rendű speciális funkciókat végez, kognitív (gondolati) tevékenységet folytat, feldolgozza az írásos kommunikációt, emlékezik </li></ul></ul></ul>
 82. 82. 7. FIZIOLÓGIAI KUTATÁSI MÓDSZEREK 3. <ul><li>PSE (pszichológiai stresszértékelés) </li></ul><ul><ul><li>Fogyasztók beszédének elemzése </li></ul></ul><ul><ul><li>Vegyes eredményű kísérletek </li></ul></ul><ul><li>Szemmozgás követése </li></ul><ul><li>CaTSCAN- és NMR (nukleáris mágneses rezonátor) </li></ul><ul><ul><li>Letapogatók az eddiginél is jobban specializált agyfunkciókat is észrevesznek </li></ul></ul><ul><ul><li>Jelenleg túlságosan költségesek </li></ul></ul>
 83. 83. 8. MÉDIUMKUTATÁS 1. <ul><li>Kiválasztja a médiumok azon kombinációját, melyek a legkisebb költségráfordítással jutnak el a legnagyobb számú potenciális fogyasztóhoz. </li></ul><ul><li>Gyakran viszonyszámokat használnak </li></ul>
 84. 84. 8. MÉDIUMKUTATÁS 2. <ul><li>A sajtó számai </li></ul><ul><ul><li>Elérés megjelenésenként (Reach Per Issue RPI) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Azok a személyek, akik az adott sajtóterméket rendszeresen, minden megjelenéskor olvassák. Havilapoknál az elmúlt négy hétben, hetilapoknál az elmúlt hét napban, napilapoknál „ma olvastam” RPI = rendszeres olvasók száma / összes személy száma </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Célcsoportonkénti elérés megjelenésenként </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RPI (célcsoport) = a célcsoporthoz tartozó rendszeres olvasók / a célcsoport teljes létszáma </li></ul></ul></ul>
 85. 85. 8. MÉDIUMKUTATÁS 3. <ul><ul><li>Legnagyobb olvasottság (Broadest Readership, BR) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rendszeres + alkalomszerűen olvasók száma; folyóiratnál legalább egy éven belül, hetilapnál az utolsó három hónapban, napilapnál az utolsó héten (vagy utolsó 12 napban) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BR > RPI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BR = rendszeres és alkalmi olvasók száma / összes személy száma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BR (célcsoport) = célcsoporthoz tartozó rendszeres és alkalmi olvasók / a célcsoport teljes létszáma </li></ul></ul></ul>
 86. 86. 8. MÉDIUMKUTATÁS 4. <ul><li>A TV mérőszámai </li></ul><ul><ul><li>Elérés (Reach, RCH) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adott műsor vagy csatorna a teljes népesség vagy az egyes szegmensek milyen arányát érte el a vizsgált időszakban </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RCH = nézők száma / összes személy száma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RCH (célcsoport) = célcsoporthoz tartozó nézők száma / a célcsoport teljes létszáma </li></ul></ul></ul>
 87. 87. 8. MÉDIUMKUTATÁS 5. <ul><ul><li>Nézettség (Rating, TVR, AMR) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az egyes nézőt csak olyan mértékben veszi figyelembe, amely mértékben ténylegesen nézte az adást </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kiszámítható teljes tévézésre (TVR) és műsorra (AMR) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kétféle módon számítható: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(1.) TVR = teljes nézett idő / összes nézhető idő </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(2.) TVR = egy főre jutó nézett idő / adásidő </li></ul></ul></ul></ul>
 88. 88. 8. MÉDIUMKUTATÁS 6. <ul><ul><li>Közönségarány (Share, SHR) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valamely műsor vagy csatorna adásideje alatt a nézők a teljes tévézéssel töltött időnek milyen hányadát töltötték a vizsgált műsor nézésével. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SHR = nézettség (AMR) / nézettség (TVR) </li></ul></ul></ul>
 89. 89. 8. MÉDIUMKUTATÁS 7. <ul><ul><li>Átlagos nézési idő (average time spent, ATS) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A nézők hány percig nézték a TV-t, vagy az adott programot a vizsgált időben. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ATS (perc) = teljes nézettségi idő / elért nézők száma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ATS (perc) = AMR * adásidő / RCH </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ATS %-ban: a műsor közönsége átlagosan hány százalékát nézte meg a vizsgált programnak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ATS (%) = ATS (perc) / adásidő </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ATS (%) = AMR / RCH </li></ul></ul></ul>
 90. 90. 8. MÉDIUMKUTATÁS 8. <ul><ul><li>Kizárólagos nézettség (exclusive reach, EXCRCH) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A minta egészében milyen arányt képviselnek azok a nézők, akik a műsor adásideje alatt csak a vizsgált programot nézték, s nem kapcsolták át készüléküket más csatornára </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EXCRCH = kizárólagos nézők száma / összes személy száma </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Részesedés a csatorna műsoridejéből (emission share, SHRE) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>SHRE = a műsor adásideje / a csatorna adásideje </li></ul></ul></ul>
 91. 91. 8. MÉDIUMKUTATÁS 9. <ul><ul><li>Részesedés a csatorna közönségéből (reception share, SHRR) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>SHRR = AMR (műsor) / AMR (csatorna) </li></ul></ul></ul>
 92. 92. 8. MÉDIUMKUTATÁS 10. <ul><li>Internetes mérőszámok </li></ul><ul><ul><li>HIT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A webszerverre történő kapcsolatok száma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ha egy oldalon több kép van, akkor emiatt nagyobb az értéke, ha csak szöveges dokumentum van, akkor 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Page Impression (Page View, Oldalletöltés) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hány teljes oldalt töltöttek le </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Értéke csak akkor van (1), ha az teljes oldal sikeresen lejött az összes elemmel együtt </li></ul></ul></ul>
 93. 93. 8. MÉDIUMKUTATÁS 11. <ul><ul><li>Visit (látogatás) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az oldalt hányszor nézték meg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nem különbözteti meg az új és a visszatérő látogatókat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>30 percen belüli visszatérés 1 látogatásnak számít </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Session (bejárás) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egy adott felhasználó bejárása egy web-site-on </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Visit = session, de ha valaki megszakítja a böngészést a site-on (kilép az adott oldalról), akkor a session befejeződik </li></ul></ul></ul>
 94. 94. 8. MÉDIUMKUTATÁS 12. <ul><ul><li>Ad View (ad impression, reklámmegjelenítés) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Page impression speciális formája, a banner reklámokat számolja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rotáló banner esetén csak azokat számolja, amikor az adott hirdető megjelenik </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Click Through (átkattintás) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Link vagy banner tényleges aktivitása; a látogató tényleg elment-e a reklámozott oldalra </li></ul></ul></ul>
 95. 95. 8. MÉDIUMKUTATÁS 13. <ul><ul><li>Click-Through Rate (CTR, átkattintási ráta) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egy banner megjelenési gyakorisága és a rákattintások gyakorisága közötti arány </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ha a CTR = 20, akkor 20 látógatóból 1 kattintott a bannerre </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Cost per Thousand Impression (CPM) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ezer kapcsolatra jutó költség a klasszikus reklámok esetében is használt érték </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Interestitial time </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Felbukkanó, majd bizonyos ideig látható pop-up ablak látható ideje </li></ul></ul></ul>
 96. 96. 8. MÉDIUMKUTATÁS 14. <ul><ul><li>Cost per click (CPC) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CPM ár és az ezer ad view-ra jutó kattintások számának hányadosa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CPC = CPM / ad wiev * 1000 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Megmutatja, hogy a hirdetőnek egy banner reklámmal elért, a website-re érkezett látogató mennyibe kerül </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lead </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Látogatók által körkérdésre, vagy nyereményjátékok alkalmával megadott elérési címek, egyéb személyes adatok. Egy személy átlal egy alkalommal megadott adatok = 1 lead </li></ul></ul></ul>
 97. 97. 8. MÉDIUMKUTATÁS 14. <ul><ul><li>Cost per lead (CPL) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egy lead beszerzési költsége </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az ezer hirdetés megjelenési költségéből az átkattintási és a konverziós rátán keresztül számítható </li></ul></ul></ul>
 98. 98. 8. MÉDIUMKUTATÁS 15. <ul><li>Elérés mérőszámai </li></ul><ul><ul><li>Bruttó elérés (gross reach, gross rating point, GPR) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az adott kampány a népesség v. célcsoport hány százalékát érte/éri el. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Összes kontaktust méri: 100% fölé is mehet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>GRP = Σ RPI + Σ RCH </li></ul></ul></ul>
 99. 99. 8. MÉDIUMKUTATÁS 16. <ul><ul><li>Hatókör (lefedettség, nettó elérés, coverage, COV, Net Reach, NR) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Népesség azon százaléka, akik legalább egyszer találkoztak a kampány vmely hirdetésével </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elért személyeket csak egyszer veszi figyelembe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>COV = BR / célcsoport létszáma </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Átlagos kontaktusgyakoriság (oppurtunity to see / to hear, OTS/H) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az elért reklámalanyok hányszor találkoztak átlagosan a reklámüzenettel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OTS/H = GRP / COV </li></ul></ul></ul>
 100. 100. 8. MÉDIUMKUTATÁS 17. <ul><ul><li>Kontaktus eloszlás (reach and frequency, R&F) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Megmutatja, hogy az elért GRP hogyan oszlik meg a különböző számú kontaktust „elszenvedett” reklámalanyok között. </li></ul></ul></ul>
 101. 101. 8. MÉDIUMKUTATÁS 18. <ul><li>A közönség összetételének mutatói </li></ul><ul><li>Affinitás (rating profile, adhesion, ADH, AFF) </li></ul><ul><ul><li>Egy adott médium vagy műsor teljes közönségén belül milyen arányt képvisel a vizsgált szegmens, célpcsoport </li></ul></ul><ul><ul><li>AFF = célcsoport közönség / teljes közönség </li></ul></ul><ul><li>Affinitás-index (affinity index, AFI) </li></ul><ul><ul><li>AFI = célcsoport aránya a médium közönségében / célcsoport aránya a teljes népességben </li></ul></ul>
 102. 102. 8. MÉDIUMKUTATÁS 19. <ul><li>A költséghatékonyság mutatói </li></ul><ul><li>Ezer kontaktusra eső költség (Cost Per Thousand, CPT) </li></ul><ul><ul><li>CPT = költség / GRP * célcsoport száma) * 1000 </li></ul></ul><ul><li>Egy GRP pontra eső ktg. (cost per GRP) </li></ul><ul><ul><li>Az adott reklámozással milyen költség biztosítja 1 GPR elérését (1 GPR = a célcsoport 1%-a) </li></ul></ul><ul><ul><li>CPGRP = költség / GRP </li></ul></ul>
 103. 103. HOGYAN RENDELJÜNK REKLÁMKUTATÁST? 1. <ul><li>Mikor? </li></ul><ul><ul><li>A reklámtervezés és megvalósítás melyik szakaszában? </li></ul></ul><ul><ul><li>Az egész folyamatot kutassuk? </li></ul></ul><ul><li>Kivel? </li></ul><ul><ul><li>Saját magunk (alacsonyabb költségvonzat; szakértelem nem biztos, hogy megvan; van-e megfelelő munkaerő/kapacitás; nem pártatlan, gyors reagálás a piaci változásokra) </li></ul></ul>
 104. 104. HOGYAN RENDELJÜNK REKLÁMKUTATÁST? 2. <ul><ul><li>Kisebb kutatócéggel (alacsonyabb költségvonzat; elképzelhető, hogy specialista; kérjünk referenciát) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nagyobb kutatóintézettel (nagyobb költségvonzat, megbízhatóság, nagyobb kapacitás, esetleg nagyobb gyorsaság; felszereltség) </li></ul></ul>
 105. 105. HOGYAN RENDELJÜNK REKLÁMKUTATÁST? 3. <ul><li>Ügynökség kiválasztása 1. </li></ul><ul><ul><li>Ügynökség tapasztalata az adott területen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hiteles referenciák </li></ul></ul><ul><ul><li>Több ajánlat alapján (ár mellett a megfelelő háttér is fontos) végzett-e már a konkurencia számára kutatást </li></ul></ul><ul><ul><li>Miben specialista </li></ul></ul><ul><ul><li>Mekkora kapacitással rendelkezik </li></ul></ul><ul><ul><li>Szolgáltatások minősége </li></ul></ul><ul><ul><li>Kutatási feladat jellege </li></ul></ul>
 106. 106. HOGYAN RENDELJÜNK REKLÁMKUTATÁST? 4. <ul><li>Ügynökség kiválasztása 2. </li></ul><ul><ul><li>Szakmai szempontok (módszertan, kreativitás, minőségbiztosítás) </li></ul></ul><ul><ul><li>Korábbi tapasztalat </li></ul></ul><ul><ul><li>Személyes meggyőződés </li></ul></ul><ul><ul><li>„ nagy nevek” az ügynökségben </li></ul></ul>
 107. 107. HOGYAN RENDELJÜNK REKLÁMKUTATÁST? 5. <ul><li>Megbízás tartalma 1. </li></ul><ul><ul><li>Mi indokolja a kutatást </li></ul></ul><ul><ul><li>Milyen probléma merült fel </li></ul></ul><ul><ul><li>Milyen kérdésekre keressük a választ </li></ul></ul><ul><ul><li>Milyen információkkal rendelkezünk (korábbi kutatások, saját információgyűjtés) esetleges körülmények ismertetése (versenytársak, fogyasztók, vásárlói szokások) </li></ul></ul><ul><ul><li>Milyen segédanyagaink vannak (minták, katalógusok, névjegyzék, motiváló/aktivizáló ajándékok) </li></ul></ul>
 108. 108. HOGYAN RENDELJÜNK REKLÁMKUTATÁST? 6. <ul><li>Megbízás tartalma 2. </li></ul><ul><ul><li>Ki fogja a kapcsolatot tartani a részünkről </li></ul></ul><ul><ul><li>Mi a végső határidő </li></ul></ul><ul><ul><li>Milyen mérföldkövek vannak a kutatásban </li></ul></ul><ul><ul><li>Köztes eredmények megismerhetősége </li></ul></ul><ul><ul><li>Van-e módszertani javaslatunk (mi szól mellette) </li></ul></ul><ul><ul><li>Elfogadunk-e más módszert az ügynökségtől </li></ul></ul><ul><ul><li>Van-e lehetőség az ajánlatok személyes prezentálására </li></ul></ul><ul><ul><li>Kutatási eredmény bemutatása </li></ul></ul><ul><ul><li>Kutatási tanulmány (összefoglaló, részletes…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fizetési feltételek, kötbér </li></ul></ul>
 109. 109. FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM
 110. 110. KAPCSOLAT/CONTACT http://drkollarcsaba.hu [email_address] drkollarcsaba http://drkollarcsaba.hu/?feed=rss2 http://twitter.com/drkollarcsaba www.facebook.com/drkollarcsaba www.delicious.com/drkollarcsaba www.slideshare.net/drkollarcsaba www.ecademy.com/user/drkollarcsaba www.youtube.com/drkollarcsaba www.flickr.com/photos/drkollarcsaba www.netvibes.com/drkollarcsaba www.linkedin.com/in/drkollarcsaba www.myspace.com/drkollarcsaba

×