Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pissarra digital

3,579 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Pissarra digital

 1. 1. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca Pissarra digital: una finestra oberta al món
 2. 2. Una finestra oberta al món (I)‏ <ul><li>Obre una finestra al món que permet compartir i comentar tot tipus de materials i treballs fets pel professorat i per l’alumnat, tant dins i fora de l’aula, com dins i fora del centre. </li></ul><ul><li>Afavoreix la creació d’un clima de treball més col·laboratiu . </li></ul><ul><li>Incrementa la motivació dels estudiants pels elements multimèdia incorporats. </li></ul><ul><li>Afavoreix aprenentatges més significatius, en consonància amb la societat actual. </li></ul>
 3. 3. Una finestra oberta al món (II)‏ <ul><li>Permet cobrir les diferències individuals d’aprenentatge de l’alumnat: uns més visuals, d’altres més abstractes, amb diversos estils cognitius... </li></ul><ul><li>Actua com a germen d'innovació : indueix a una renovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge (model CAIT): </li></ul><ul><ul><li>Constructiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoregulat </li></ul></ul><ul><ul><li>Interactiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnològic </li></ul></ul>
 4. 4. Una finestra oberta al món (III)‏ <ul><li>Diversitat i multiculturalitat a l’aula: els alumnes procedents d’altres cultures poden tenir un suport per donar a conèixer, d’una forma visual, aquells aspectes valuosos de la seva cultura. </li></ul>
 5. 5. L’ús de la pissarra <ul><li>Com a suport al professor/a: </li></ul><ul><ul><li>En les explicacions </li></ul></ul><ul><ul><li>En les preguntes no previstes </li></ul></ul><ul><ul><li>En la presentació de programari i aplicacions </li></ul></ul><ul><li>Com a suport al grup classe: </li></ul><ul><ul><li>En la correcció col· lectiva </li></ul></ul><ul><ul><li>En els debats i síntesis </li></ul></ul><ul><ul><li>En la cerca a Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>En les presentacions </li></ul></ul><ul><ul><li>En l’elaboració de treballs </li></ul></ul><ul><li>Conjuntament amb una càmera web: </li></ul><ul><ul><li>En la projecció de cossos opacs </li></ul></ul><ul><ul><li>En les videoconferències </li></ul></ul><ul><li>Com a treball de la imatge a l’aula: </li></ul><ul><ul><li>El cinema </li></ul></ul><ul><ul><li>La videoteca digital </li></ul></ul><ul><li>Més Recursos </li></ul>
 6. 6. En les explicacions (I)‏ <ul><li>Per recolzar les explicacions del professor/a. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Per mostrar imatges </li></ul><ul><ul><li>Fotografies digitals nostres, escanejades... </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotografies extretes de pàgines web, o bé buscades en bancs d’imatges des d’Internet. </li></ul></ul>En les explicacions (I)‏
 8. 8. En les explicacions (III)‏ <ul><li>Per projectar simulacions, animacions... </li></ul>
 9. 9. En les explicacions (IV)‏ <ul><li>Mitjançant presentacions sobre el tema que cal desenvolupar. </li></ul>
 10. 10. En les explicacions (V)‏ <ul><li>Per fer esquemes. </li></ul>
 11. 11. En les explicacions (VI)‏ <ul><li>Utilitzar activitats interactives. </li></ul>
 12. 12. En les preguntes no previstes <ul><li>Cercar informació a Internet i comentar-la conjuntament. </li></ul><ul><li>Utilitzar cercadors, enciclopèdies en línia... </li></ul>
 13. 13. En la presentació de programari i aplicacions <ul><li>Aprenentatges sobre l'ús de programari i aplicacions. </li></ul>
 14. 14. En la correcció (I)‏ <ul><li>Comentar els exercicis o treballs de forma col·lectiva. </li></ul>
 15. 15. En la correcció (II)‏ <ul><li>Individual i guiada </li></ul><ul><ul><li>Comentar els exercicis o treballs. </li></ul></ul>
 16. 16. En la correcció (III)‏ <ul><li>Col·lectiva </li></ul><ul><ul><li>Completar exercicis. </li></ul></ul>
 17. 17. En els debats i síntesis (I)‏ <ul><li>Presentar i comentar les tasques col·lectives i/o col·laboratives que es portaran a terme. </li></ul>
 18. 18. En els debats i síntesis (II)‏ <ul><li>Utilitzar una presentació del tema que s’ha de tractar. </li></ul>
 19. 19. En els debats i síntesis (III)‏ <ul><li>Recollir les aportacions dels estudiants en un editor de text, de manera que es pugui negociar el redactat final entre tots. </li></ul>
 20. 20. En la cerca a Internet (I)‏ <ul><li>Recerques guiades: </li></ul><ul><li>Les WebQuest. </li></ul><ul><li>Les caceres del tresor. </li></ul>
 21. 21. En la cerca a Internet (II)‏ <ul><li>Cerca d’informació per resoldre activitats de classe. </li></ul>
 22. 22. En les presentacions (I)‏ <ul><li>Exposar treballs als companys... </li></ul><ul><li>Presentacions, treballs de recerca... </li></ul>
 23. 23. En les presentacions (II)‏ <ul><li>Presentacions a altres grups, explicacions de contes... </li></ul>
 24. 24. En les presentacions (III)‏ <ul><li>Suport visual a una lectura: Jocs Florals, teatre llegit, etc. </li></ul>
 25. 25. En les presentacions (IV)‏ <ul><li>Mostra de treballs artístics, fotografia, vídeo... </li></ul>
 26. 26. En l’elaboració de treballs (I)‏ <ul><li>Resoldre o elaborar exercicis de manera conjunta. </li></ul>
 27. 27. En l’elaboració de treballs (I)‏ <ul><li>Redacció de textos amb la participació de tota la classe. </li></ul>
 28. 28. En l’elaboració de treballs (I)‏ <ul><li>Elaboració i emissió de noticiaris, doblatges ... </li></ul>
 29. 29. En la projecció de cossos opacs <ul><li>Permet projectar amb l’ajuda d’un suport i d’una càmera web connectada al PC, els treballs d’alumnes que ens interessi mostrar a la resta de companys. </li></ul>
 30. 30. En les videoconferències <ul><li>Videoconferències. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>El cinema </li></ul><ul><li>Permet la visualització, la crítica, l’anàlisi de pel·lícules: </li></ul><ul><ul><ul><li>Cinescola </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guies diàctiques de pel· lícules </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Links sobre cinema </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cinema i història </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cinema en català </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per analitzar una pel· lícula </li></ul></ul></ul>Com a treball de la imatge a l’aula (I)‏
 32. 32. <ul><li>Videoteca digital </li></ul><ul><li>A l’aula, el Kit d’Internet ens permet accedir a multitud de recursos audiovisuals i vídeos que afavoreixen la comprensió de l’alumne: </li></ul><ul><ul><ul><li>Videoteca digital </li></ul></ul></ul><ul><li>Recursos audiovisuals: </li></ul><ul><ul><ul><li>Audiovisuals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adreces </li></ul></ul></ul>Com a treball de la imatge a l’aula (II)‏
 33. 33. Més recursos (I)‏ <ul><li>Cursos telemàtics: </li></ul><ul><ul><li>DPMA I nternet i les matemàtiques a primària   </li></ul></ul><ul><ul><li>DSLL Internet i llengua a secundària </li></ul></ul><ul><ul><li>DSMA Internet i les matemàtiques a secundàr ia </li></ul></ul><ul><ul><li>DSSO In ternet i les ciències socials a secundària </li></ul></ul><ul><li>Recursos TIC a l’àrea de... </li></ul><ul><ul><li>Llengua </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències Socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Anglès </li></ul></ul><ul><ul><li>Aules Acollida </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències Experimentals </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologia </li></ul></ul><ul><li>Altres recursos: </li></ul><ul><ul><li>Recursos educatius </li></ul></ul>

×