Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

PLEs Alacant 2014

 1. 1. El concepte d’entorn personal d’aprenentatge (PLE) Jordi Adell! Universitat Jaume I #UAEstiu
 2. 2. Hola! http://www.flickr.com/photos/dotbenjamin/2765083201/
 3. 3. “The future is already here – it's just not evenly distributed. William Gibson
 4. 4. Explicar el concepte de PLE i algunes de les seves implicacions en educació Objectiu:
 5. 5. Test de visitants o residents?
 6. 6. Formes part de més d’una xarxa social?
 7. 7. Actualitzes Facebook o Twitter varies vegades al dia? 2
 8. 8. Tardes menys de 15 minuts des que et despertes fins que et connectes a una xarxa social?
 9. 9. Reps actualitzacions dels teus contactes en el mòbil?
 10. 10. Escrius regularment en el teu blog?
 11. 11. Prefereixes preguntar als seus contactes a Facebook o Twitter que buscar a Google?
 12. 12. Guardes les teves fotos al “núvol”?
 13. 13. Tens un “gravatar”?
 14. 14. Sap explicar les diferències entre WhatsApp i Telegram?
 15. 15. Si has contestat NO a la majoria: ets un “visitant” http://www.flickr.com/photos/eadaoinflynn/3929677244/
 16. 16. Si has contestat SI a la majoria: ets un “resident”
 17. 17. Conclusions
 18. 18. Quatre idees
 (per establir el marc)
 19. 19. Vivim una revolució...
 20. 20. La complexitat i la velocitat del canvi de la societat actual requereix formar persones capaces de crear nou coneixement http://www.flickr.com/photos/bazik/395792175
 21. 21. Tres metàfores sobre l’aprenentatge
 22. 22. La metàfora de l’adquisició (o “conducte-substància”)
 23. 23. La matèria de llengua
 Nivell educatiu, de formació
 Capacitat intel·lectual
 Contingut curricular
 Rebre classe
 Impartir docència
 Càrrega docent
 Transferència de sabers
 Bagatge de coneixements
 Objectes digitals educatius
 Píndoles formatives
 Assimila bé els conceptes 
 Dosifica l’estudi És un pou de ciència
 Font del saber
 Pluja d’idees
 Se m’ennueguen les mates
 El temari és indigerible
 Set de coneixements
 Estar fart d’estudiar
 No m'entra la lliçó 
 Tenir un empatx de xifres
 Paraules insubstancials
 Se li en va la olla Per exemple... (Diapo de JordiVivancos)
 24. 24. http://www.flickr.com/photos/a-weidinger/5072326551 La metàfora de la participació “Per a educar un nen fa falta tota una tribu”
 25. 25. Més clar?
 26. 26. La metàfora de la creació de coneixement
 27. 27. Les tres son necessàries!
 28. 28. I les TIC ens proporcionen:
 29. 29. Continguts
 30. 30. Eines
 31. 31. Però també un
 context d’aprenentatge
 32. 32. El concepte d’ecologia de l’aprenentatge L’ecologia de l’aprenentatge és el “conjunt de contexts de l’espai físic o virtual que proporcionen oportunitats per a aprendre”. B. Barron (2006)
 33. 33. Cada context és una configuració única d’agents, activitats i pràctiques 
 socio-culturals, recursos, relacions i interaccions entre tots aquests elements. B. Barron (2006) El concepte d’ecologia de l’aprenentatge
 34. 34. El concepte de PLE
 35. 35. “Un PLE és el conjunt d’eines, fonts d’informació, connexions i activitats que una persona utilitza de forma habitual per a aprendre”.(Adell & Castañeda, 2010) Una definició?
 36. 36. “Els PLE basats en la web 2.0 són entorns d'aprenentatge construïts amb eines Web 2.0 i serveis en el núvol, dissenyats per ajudar als estudiants a agregar i compartir recursos, participar en la generació de coneixement col·lectiu i gestionar la seva pròpia creació de significats.” (Dabbagh & Kitsantas, 2012) Una definició recent?
 37. 37. Què NO ès un PLE • NO ès una aplicació.! • NO ès una “plataforma”.! • NO ès un lloc web de la xarxa.! • NO ès una teoria de l’aprenentatge.! • NO ès una teoria de l’ensenyament.
 38. 38. Tots tenim un PLE! Sempre han existit!
 39. 39. Charles Darwin
 1809-82 El Darwin Correspondence Project ha localitzat més de 15.000 cartes de Darwin escrites entre 1821 i 1882 i enviades a quasi 2.000 corresponsals.
 40. 40. François-Marie Arouet
 Voltaire Voltaire va escriure més de 20,000 cartes en la seua vida. Wikipedia
 41. 41. Ara tenim una tecnologia fantàstica per a comunicar-nos i construir junts el coneixement!
 42. 42. Alec Couros Exemple: els/les mestres Abans!
 43. 43. Alec Couros Ara!
 44. 44. L’aprenent en xarxa
 45. 45. Blogs Twitter Delicious Slideshare YouTube Gent intel·ligent i interessant Jo …
 46. 46. Dallas McPheeters- My Personal Learning Network
 47. 47. Accés a la informació Creació de coneixement La PLN (relació amb altres) Parts d’un PLE
 48. 48. Accés a la informació Activitats, eines i recursos relacionats amb la cerca, adquisició, gestió i ús de la informació. Creació de coneixement Activitats, eines i recursos relacionats amb la modificació de la informcióó, la creació de coneixement i la seua difusió en múltiples formes. La PLN (relació amb altres) Activitats, eines i recursos per comunicar-se i col·laborar amb altres persones, de les quals, i amb les quals, aprenem.
 49. 49. 1. Eines i serveis
 50. 50. 2. Recursos i fonts d’informació
 51. 51. 3. Xarxa Personal d’Aprenentatge Un grup de persones que poden guiar el teu aprenentatge, senyalar-te oportunitats d’aprenentatge, contestar les teues preguntes i donar-te el benefici dels seus propis coneixements i experiència. Tobin, D.R. (1998). BuildingYour Personal Learning Network. http://www.tobincls.com/learningnetwork.htm
 52. 52. Per què un PLE? (aprendre a aprendre amb TIC, etc.)
 53. 53. "L'argument més convincent per al PLE és el desenvolupament de una tecnologia educativa que pot respondre a la forma en què la gent està utilitzant la tecnologia per a aprendre i que els permet donar forma als seus propis espais d'aprenentatge, formar i afiliar- se a les comunitats i crear, consumir, remesclar i compartir materials".! 
 Graham Attwell. 
 http://www.knownet.com/writing/weblogs/Graham_Attwell/ entries/6521819364 Justificació:
 54. 54. Com podem preparar-nos i preparar els joves per a viure en un món complex i en constant canvi?
 55. 55. El concepte d’aprenentatge emergent …learning which arises out of the interaction between a number of people and resources, in which the learners organise and determine both the process and to some extent the learning destinations, both of which are unpredictable. The interaction is in many senses self-organised, but it nevertheless requires some constraint and structure. It may include virtual or physical networks, or both. Williams, Karousou, and Mackness (2011). Emergent Learning and Learning Ecologies in Web 2.0. International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3), 39-59.
 56. 56. Aprenentatges emergents Williams, R., Mackness, J., y Gumtau, S. (2012). Footprints of emergence. International Review of Research in Open and Distance Learning, 13(4). Accesible en http://www.irrodl.org/ index.php/irrodl/article/view/1267/230 CaosCaos Currículum prescrit
 57. 57. Framework for emergent learning and learning ecologies Williams, Karousou, and Mackness (2011). Emergent Learning and Learning Ecologies inWeb 2.0. International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3), 39-59.
 58. 58. Problemes: • Aprenentatge informal i institucions educatives? La perspectiva de l’alumne. El “sistema”. Disseny d’activitats. • Aprenents auto-regulats vs.“Explicam què he de fer per a aprovar”- • Avaluació d’aprenentatges informals.
 59. 59. En conclusió:
 60. 60. Un PLE és un conjunt d’eines, recursos i persones, amb els que podem…
 61. 61. Desenvolupar la competència digital i la competència aprendre a aprendre
 62. 62. Podem accedir a informació pertinent i actualitzada
 63. 63. Aprendre
 64. 64. http://www.flickr.com/photos/jakintza_ikastola/3423589853/ Personalitzar l’aprenentatge i sumar aprenentatge formal i informal
 65. 65. Podem ser prossumidors de coneixement lliure i obert
 66. 66. Podem rebre recolzament d’altres persones
 67. 67. I desenvolupar-nos professionalment
 68. 68. Per a saber més... Castañeda, L. y Adell, J. (eds.). (2013). Entornos personales de aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red. Alcoy: Marfil. http://www.um.es/ple/libro/
 69. 69. Moltes gràcies! http://www.flickr.com/photos/alwaysbecool/2871346522
 70. 70. Jordi Adell! Dept. d’Educació! Universitat Jaume I! jordi@uji.es! @jordi_a

×