Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Competencies i TAC

Conferència-col·loqui a l'Associació Espiral (31 de gener del 2009)

Competencies i TAC

 1. 1. La Competència digital i les TAC Jordi Vivancos Gener 2009
 2. 2. Guió Aproximació a les Competències bàsiques  La Competència digital  Perspectives i mirades de les TAC 
 3. 3. Currículum i legislació educativa LOE 2006 LOGSE 1990 LGE 1970 Objectius Competències bàsiques Continguts Programa Objectius (Fets, Conceptes Orientacions Continguts Procediments Criteris d’avaluació Actituds i Valors) Mètodes pedagògics Criteris avaluació
 4. 4. Competències ocupacionals (McClelland) Productivitat (FER) Habilitats Coneixements (SABER FER) (SABER) Motivació Trets de Capacitats + Actituds personalitat Aptituds (SABER ESTAR)
 5. 5. Pilars de l’Educació (UNESCO 1996) Aprendre a ser  Aprendre a conèixer  Aprendre a fer  Aprendre a conviure  Educació: hi ha un tresor amagat a dins
 6. 6. Competències bàsiques a Catalunya: els inicis (FREREF 1999 - CNE 2001) Capacitat de posar en pràctica de manera integrada  aquells coneixements adquirits i trets de personalitat, que permeten resoldre situacions diverses. Inclou tant els sabers (coneixements teòrics) com les  habilitats(coneixements pràctics o aplicatius) i les actituds (compromisos personals). Capacitat d'usar funcionalment els coneixements i  habilitats que tenim, en contextos diferents. Implica comprensió, reflexió i discerniment. http://www.gencat.cat/cne/p10resum.html
 7. 7. COMPETENCIES CLAU per a l’aprenentatge permanent 1. Comunicació en la llengua materna; 2. Comunicació en llengües estrangeres; 3. Competència matemàtica, en ciències i en tecnologia; 4. Competència digital; 5. Aprendre a aprendre; 6. Competències socials i crítiques; 7. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor; 8. Consciència i expressió culturals. Recomanació del Parlament Europeu i del Consell de la UE. 2006
 8. 8. Competències bàsiques al currículum LOE (2007)
 9. 9. Tipologies i finalitats de les competències
 10. 10. Competències bàsiques i Principi de Pareto 80% 20% 20% 80% Causes Resultats
 11. 11. La Competència digital segons la UE Generat amb www.wordle.net
 12. 12. La Competència digital al currículum LOE Generat amb www.wordle.net
 13. 13. Competencia digital = suma d’alfabetitzacions TICD Alf. In TICD= Alfabetització informacional + Alf. Audiovisual+ Alf. TIC
 14. 14. Elements de la Competencia digital (ISTE) www.iste.org
 15. 15. Dimensions de la Competència digital Cognitiva Cultural Col·laborativa Tecnològico - Comunicacional instrumental
 16. 16. Evolució de les TIC a l’Educació Context Quins continguts i metodologies faciliten millors aprenentatges? Recurs Com integrar les TIC al currículum? Objecte Què ensenyar sobre informàtica? 201x 1980 2000 1990
 17. 17. Perquè les TAC ? Anys 70: Tècniques audiovisuals, Tecnologia  Educativa Anys 80 i 90: Ensenyament assistit per ordinador,  Informàtica educativa, Mitjans audiovisuals, Tecnologies de la Informació, (CAI; CBL; CML; ICT; Media Education) Ara: elearning, mlearning, gestió del coneixement,  Web 2.0... TAC = elearning + Gestió coneixement
 18. 18. TAC: perspectiva de la tecnologia educativa + competències Actitudinal Tecnologies col·laboratives Procedimental Tecnologies interactives Instruccional Tecnologies expositives + col·laboració Centrades en Centrades en Centrades en Adaptat de Joan Simon (UB) el professor/a l’alumne/a el grup
 19. 19. TAC: Perspectiva dels usos dels continguts digitals Interacció oberta Instruments de creació i treball intel·lectual Projectes col·laboratius Materials de consulta Simulacions i referència Exercitacions Webquest Focus en les Focus en el competències contingut Tutorials Jocs educatius Presentacions Continguts adaptatius Interacció dirigida
 20. 20. TAC i Psicologia de l’aprenentatge
 21. 21. TAC: Mirada des de la governança Autodiagnosi TAC del  centre educatiu Planificació i coordinació  de les responsabilitats i usos de les tecnologies: el Pla TAC de centre Gestió de les adquisicions  i manteniment dels recursos tecnològics
 22. 22. Les TAC: altres mirades...
 23. 23. El professorat i la competència digital Professor Potachov 2007
 24. 24. Les competències docents Context Koehler & Mishra 2007
 25. 25. Dimensions de la Competència digital per al professorat (ISTE) http://www.eduteka.org/estandaresmaes.php3
 26. 26. Inclusió digital Personalització Recerca i aprenentatges avaluació Formació en Creació compartida competències de coneixement Alumnat Professorat Ús segur Projectes de les TIC telecol·laboratius Competència Innovació digital i metodològica comunicativa Programari Centres en lliure i a la xarxa Administració Centre Governança de Estàndards oberts la tecnologia Equipaments XTEC 2.0 a mida Infraestructures avançades Pla director TAC

×