Animals vertebrats

2,375 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Animals vertebrats

 1. 1. Coordinadora: Clàudia Vila MatamalaDissenyador de l’espai: Marc Cerrato MunsNutricionista: Enric Izquierdo MunsZoòleg: Marta Undabarrena OltraData: Gener 20131r ESOCiències de la Naturalesa, curs 2012/2013Apartats:1. Regne dels animals2. Característiques dels vertebrats3. Els mamífers4. Els ocells5. Els rèptils6. Els amfibis7. Els peixos8. Anàlisi científica
 2. 2. El regne dels animals agrupa organismes pluricel·lulars, eucariotes, amb nutri-Les caracterís- ció heteròtrofa, una gran sensibilitat i capacitat de desplaçament.tiques princi-pals dels ani- Els éssers vius es classifiquen en dos grups segons la presencia de columnamals són: vertebral: Els vertebrats que tenen columna i el invertebrats que no en tenen.-Són pluri-cel·lulars: te-nen més d’u-na cèl·lula.-Tenencèl·lules euca-riotes: ambnucli i senseparet cel·lular.-Tenen nutri- El linx ibèric és un animal vertebrat. El calamar gegant és un animal invertebrat.ció heteròtro-fa: Poden serherbívors, car- AVCTIVITATS SOBRE EL DESPLAÇAMENT Inívors o omní-vors. EL TIPUS D’ESQUELET DELS ANIMALS-Tenen una Què significa Tots els animals són capaços de desplaçar-se? Posa dos exem-gran sensibili- que una ples d’animals que visquin fixats en el subsòl. (Posa dos imat-tat: Que la cèl·lula és ges d’aquests animals a l’espai de sota)reben a través eucariota?dels òrgans Una cèl·lulasensorials. eucariota és-Tenen capa- aquella que técitat de des- el seu materi-plaçament: La Pòlip. (Corall groc) Pòlip. (Corall vermell) al genètic amajoria es po- l’interior d’unden desplaçar. Quina és la diferència entre endosquelet i exosquelet? comparti- ment, el nu- La diferència entre endosquelet i exosquelet és que endosquelet és cli, que està un esquelet intern i exosquelet és un esquelet extern. delimitat per una membra- na. El tigre blanc té un esquelet El cranc té un esquelet intern (endosquelet) extern (exosquelet)
 3. 3.  Els mamífers són homeoterms, respi- Quins són els grups de ren per pulmons i són vivípars. N’hi vertebrats? Anomena’ls. han de carnívors, herbívors i omnívors. Els grups de vertebrats són Dins d’aquest grup tan ampli hi ha l’ els mamífers, els ocells, els ésser humà . rèptils, els amfibis i els Els ocells són éssers capaços de volar peixos. mitjançant ales. Respiren per pulmons i són ovípars. Tenen forma aerodinà- Hi han dos tipus de mica i són homeoterms. Tenen la pell simetria, la simetria coberta de plomes, els ossos buits i un bilateral i la simetria bec corni. Tenen una alimentació molt radial. La simetria bila- variada. teral consisteix en que el cos extern es divi- Els rèptils tenen la pell coberta d’esca- deix en dos meitats tes. Quasi tots tenen quatre extremi- totalment iguals l’es- tats. Els llangardaixos i les serps mu- querra i la dreta, i en den la pell. Són poiquiloterms. Respi- canvi la simetria radial ren per pulmons i són ovípars. La ma- consisteix amb més joria són carnívors. d’un pla de simetria. Els amfibis tenen extremitats en for- Tots els animals verte- ma de potes. Tenen la pell humida, brats tenen simetria fina i nua. Les larves respiren a través bilateral, alguns inver- de brànquies i el adults a través de tebrats tenen simetria pulmons i de la pell. Són ovípars. radial i alguns com les Són poiquiloterms. Fan la metamor- esponges no tenen cap fosi i d’adults són carnívors. simetria. Els peixos són fusiformes. Tenen ex- tremitats en forma d’aletes. Tenen la pell coberta d’escates o denticles. Són poiquiloterms. Respiren per brànqui- es són ovípars o ovovivípars i la majo- ria són carnívors.Tots els vertebrats presenten simetria bilateral?Si, tots els vertebrats presentes simetria bilateral.Explica en què consisteix aquesta simetria.Consisteix en que el seu cos extern es pot dividir en dues meitats idèntiques per mitja d’un únic pla.Tots els animals tenen aquest tipus de simetria?No, per exemple les esponges no tenen simetria.La simetria també és interna o només és també externa? Coneixes algun vertebrat que no presenti sime-tria bilateral?La simetria bilateral només es externa i la radial és interna i externa. Les esponges de mar no tenen sime-tria bilateral ni radial.
 4. 4. COM SÖN ELS MAMÏFERS GRUPS DE MAMÍFERSLes principals característiques dels mamífers MONO-són: TRMES: N’és un-El cap està unit pel coll i la columna vertebral exemple l’or-segueix per la cua. Són els únics vertebrats que nitorinc, éstenen orelles. ovípar.-Tenen quatre extremitats. Els terrestres les te-nen en forma de potes, els aquàtics en formad’aletes, i en el ratpenat les anteriors són ales.-Tenen el cos cobert de pèl. MARSUPI- ALS:-A la boca tenen llavis i dents, les dents són dife- Es desenvolu-rents depenent de l’alimentació. pen a la bossa -Tenen nombroses glàndules, les més caracterís- marsupial. tiques són les mamàries que produeixen llet.COM SÓN LES FUNCIONS DELS MAMÍFERS -Els mamífers són capaços de mantenir la tem- PLACENTA- peratura corporal independent que la de l’ambi- RIS: ent que els envolta, (són homeoterms). Es desenvolu- pen al ventre -Respiren per pulmons. matern. -Hi ha mamífers carnívors, insectívors, herbí- vors, granívors... -Tenen fecundació interna, les cries es desenvo- lupen al ventre de la mare (són vivípars) i s’ali- menten de llet materna. ACTIVITATS L’ÉSSER HUMÀ 5. Quina característica dels mamí- Les persones som mamífers. Les nostres característiques són: fers dona nom al grup? -No tenim cua i el cap s’uneix al tronc pel coll. La característica de que els na- dons mamen llet materna. -Tenim quatre extremitats, adoptem una postura dreta, som bípe- des (caminem recolzats sobre les dues cames) 6. Busca en els conceptes clau el significat del terme bípede. -Tenim poc pèl al cos. Animal que té dos peus o dues -Tenim moltes glàndules sudorípares, la seva funció és refrigerar el potes. cos quan la temperatura és elevada. 7. Les persones sordmudes no -Les dones desenvolupen glàndules mamàries. Després del part utilitzen el llenguatge parlat. Es- menta altres tipus de llenguatge aquestes glàndules produeixen llet del qual s’alimenta el nadó. que fem servir les persones. -Els nadons són molt indefensos. Els sordmuts utilitzen signes que -Tenim el cervell molt més desenvolupat que la resta dels mamí- fan amb les mans i així es comuni- quen amb les altres persones. fers. -Ens comuniquem per mitjà de diferents llenguatges.
 5. 5. COM SÓN ELS OCELLS BECS DELS OCELLS-Tenen el cos aerodinàmic, adaptat a volar. ALIGOT:-Tenen quatre extremitats. Les de darrere en forma de pota i bec, corbat iles de davant en forma d’ales. fort.-Tenen el cos cobert de plomes. Cada ploma esta formadaper un eix o raquis que s’uneixen al cos pel canó del qualsurten barbes a tots dos costats.-Els ossos són buits això els facilita el vol perquè són més ORENE-lleugers, l’estern rep el nom de barca i està molt desenvolu- TA: Bec curt ipat per poder subjectar els músculs que mouen les ales. de gran-Tenen el bec corni i no tenen dents. obertura.COM SÓN LES FUNCIONS DELS OCELLS-Tenen la capacitat de regular la temperatura corporal. (Són BERNAT:homeoterms) Bec llarg i punxegut.-Respiren per pulmons, que estan connectats a unes cavitatsplenes d’aire anomenades sacs aeris.-Són ovípars, es reprodueixen per mitjà d’ous.-Tenen fecundació interna. ÀNEC: Bec pla i-L’alimentació dels ocells varia segons el bec. ample. ACTIVITATS 8. Quina diferència hi ha entre la reproducció ovípara dels rèptils i la dels ocells?Que en alguns casos els ous dels rèptils es desenvolupen al’interior de la femella i els ocells han de covar l’ou perquè GALL:neixi el pollet. Bec curt i fort.9. Quines característiques dels ocells els permet volar?Els ocells poden volar gràcies a la barca, està molt desenvo-lupat per subjectar els forts músculs que mouen les ales.També poden volar perquè tenen els ossos buits i sacs aeris.10. Busca en els conceptes clau el significat de corni.Corni: Que té la textura d’una banya. 22. Relaciona cada tipus d’alimentació amb un dels ocells de les il·lustracions. a) Esquinça carn: D b) Busca insectes a l’aigua: C c) Menja gra: A d) Busca insectes perforant fusta: B 23. Copia l’esquema de la ploma següent i escriu el nom de les parts que hi ha indicades: A) Canó B) Raquis C) Barbes
 6. 6. QUATRE GRUPS DE RÈPTILS COM SÓN ELS RÈPTILS Ofidis: -Tenen 4 extremitats en forma de pota (menys les serps que no Serps terrestres en tenen) i aquàti- -El seu cos està cobert d’escates que les protegeixen de la desse- ques. cació. -Alguns rèptils com els llangardaixos i les serps quan creixen mu- den la pell i d’aquest procés se’n diu exuviació. Saures: Sarganta- -Les tortugues tenen closca. nes, llan- COM SÓN LES FUNCIONS DELS RÈPTILS gardaixos, -Els rèptils no poden regular la temperatura corporal i això vol camaleons dir que depenen del medi on viuen (són poiquiloterms). i dragons. -Respiren per pulmons. -La majoria son carnívors. Quelonis: -Tenen dents amb les quals capturen les seves preses, (però les Tortu- tortugues tenen un bec corni). gues ter- -Moltes serps tenen ullals connectats amb les glàndules que pro- restres i aquàti- dueixen verí. ques. -Són ovípars amb fecundació interna. -Els ous estan protegits per una closca que evita que es deshidra- Crocodili- tin. ans: -Els progenitors dels ous no els coven. Cocodrils -Algunes serps son ovovivípares (l’ou es desenvolupa a l’interior i caimans. de la femella).ELS DINOSAURES. AQUELLS GRANS RÈPTILSBusqueu informació de perquè els rèptils d’avui en dia no són tangrans com els grans dinosaures.Com que a la prehistòria hi havia molta herba, els dinosaures podi-en menjar tant com volguessin i per això eren tant grans però comque ara l’herba no abunda tant com abans no poden menjar tant ino creixen.A més algunes persones tenen rèptils a casa seva i això no els per-met créixer tant.
 7. 7. COM SÓN ELS AMFIBIS A FONSLes característiques principals dels amfibis en estat adult són: La femella-Tenen quatre extremitats en forma de pota. En les granotes les potes del pon els ous adarrere estan més desenvolupades per fer els salts amb mes força. l’aigua i el-Tenen la pell humida , fina i nua. En alguns casos tenen glàndules amb mascle els fecunda.verí. De cada ou-Les granotes i els gripaus, quan són adults, no tenen cua (són anurs). surt un cap--Les salamandres i els tritons tenen cua quan són adults (són urodels). gròs de vida COM SÓN LES FUNCIONS DELS AMFIBIS aquàtica, amb-Els amfibis son poiquiloterms i per això no poden viure en llocs freds. brànquies i-Els adults respiren per pulmons i també per la pell, i per aquesta raó la pell cua.sempre ha d’estar humida. Es desenvolu- pen les potes i-Els capgrossos viuen a l’aigua i respiren per brànquies. desapareixen-La major mart dels amfibis adults son carnívors, i els capgrossos son herbí- gradualmentvors. la cua i les-La majoria dels amfibis son ovípars però especies com la salamandra son La granotavivípares adulta és de-Els anurs tenen fecundació externa. vida terrestre, té-Els urodels tenen fecundació interna. quatre potes i pulmons.-Els amfibis son els únics vertebrats que presenten la metamorfosi.ACTIVITATS11. Quin tipus de fecundació tenen les granotes, externa o interna?Les granotes tenen fecundació externa perquè els éssers anurs tenen fecundació externa.12. Fes una taula amb totes les diferències que té un capgròs i una granota adulta.13. Busca els conceptes clau de metamorfosi.La femella pon els ous a l’aigua i el mascle els fecunda. De cada ou surt un capgròs de vida aquàtica ambbrànquies i cua. Es desenvolupen les potes i desapareixen gradualment la cua i les brànquies. La granotaadulta és de vida terrestre, té 4 potes i pulmons. GRANOTA GAPGRÒS Les granotes adultes respiren per pulmons i per la Els capgrossos respiren per brànquies. No tenen potes i tenen pell. Tenen les potes desenvolupades per fer salts i cua .Són herbívors. Viuen a l’aigua. no tenen cua. Són carnívors.27. Quins avantatges li proporciona a un amfibi la capacitat de poder respirar per pulmons i a través de lapell?Que tant pot respirar dins de l’aigua com fora.28. En aquests quatre esquemes es representen les diverses formes de metamorfosi d’una granota.A) Ordena-les temporalment. 1. imatge B 2. imatge D 3. imatge A 4. imatge CB) Quines fases tenen respiració branquial? La imatge D i A (segona i tercera fase)C) Quines diferències hi ha entre l’alimentació d’una granota adulta i la d’un capgròs? El capgròs és herbí-vor i la granota adulta és carnívora.D) Descriu els canvis que es produeixen al llarg de la metamorfosi.De l’ou neix un capgròs, al capgros li surten unes petites extremitats ,són les potes i quan acaba de creixer
 8. 8. COM SÓN ELS PEIXOS GRUPS DE PEIXOS-Són fusiformes: El seu cos és ample a la zona central i estreta cap alsextrems.-Les seves extremitats són aletes.-Tenen el cos cobert d’escates.-Tenen una línia lateral: Òrgan sensorial que detecta les vibracions delmedi. El tauró és un peix condric--Molts tenen bufeta natatòria: Òrgan en forma de sac que poden omplir tis.d’aire per saber la fondària on es troben.-Poden ser condrictis o osteïctis.COM SÓN LES FUNCIONS DELS PEIXOS-Són poiquiloterms: no poden regular la temperatura.-Respiren per mitjà de brànquies: Que estan protegides per l’opercle. El peix Clupea harengus és un peix osteïcti.-Quasi tots són carnívors.-Són ovípars: Amb fecundació interna (ovovivípars) i la majoria amb fe-cundació externa.ACTIVITATS:14. Quina de les aletes d’un peix s’encarrega, principalment, de propulsar l’animal?L’aleta que s’encarrega principalment de propulsar l’animal és l’aleta caudal.Ex 15 pàg. 67Fes una relació entre les principals diferències que hi ha entre els peixos condrictis i els peixososteïctis. Posa uns quants exemples de cada grup.Els peixos condrictis, com el tauró, no tenen bufeta natatòria, tenen l’esquelet cartilaginós, la bocaen posició ventral i la pell coberta de denticles. i els osteïctis, com els barbs, tenen bufeta natatòria,l’esquelet ossi, la boca en posició frontal i la pell coberta d’escates. Quasi tots els peixos condrictissón marins i grans depredadors mentre que els peixos osteïctis viuen en tots els ambients aquàtics.Ex 29 pàg. 71Els rèptils i els peixos tenen el cos cobert d’escates.Quines diferències hi ha entre les escates d’un rèptil i les escates d’un peix?Les escates d’un peix estan col·locades com les teules d’una teulada, i les dels rèptils estan unidesentre si i els protegeix de la dessecació.
 9. 9. Ex 31 pàg. 71Quina és la funció de la closca?La funció de la closca és evitar que l’animal que hi hagi a dins es deshidrati.Ex 32 pàg. 71La closca està formada per un material coriaci dur, però és porosa. Quina funció té aquesta porositat?a) Permetre que l’embrió pugui veure l’exterior.b) Permetre l’intercanvi de gasos amb l’exterior.c) Permetre que l’ou pugui augmentar de mida.RESPOSTA: la lletra b) permetre l’intercanvi de gasos amb l’exterior.Ex 33 pàg. 71Els ocells coven els ous fins que neixen els pollets. Per contra, els rèptils no els coven.Quina deu ser la ser la causa d’aquesta diferència.........................................................................................................................................................................Ex 34 pàg. 71En el dibuix de dalt a la dreta es representa un ou. És d’un ocell o d’un rèptil.?És d’un rèptil ja que no te ales, sinó potes.Ex 35 pàg. 71Quines característiques d’un vertebrat pots reconèixer en la formació de la cria del dibuix?Al dibuix es pot reconèixer la columna vertebral.Ex 36 pàg. 71A l’interior de l’ou hi ha un sac amb vitel (substància nutritiva). Quina funció té?La funció que té és nodrir (alimentar) l’animal mentre està dins de l’ou.
 10. 10. Ex 37 pàg. 71 A més del sac vitel·lí, dins dels l’ous hi ha un altre sac associat a l’embrió. Amb un quina de les funcions següents creus que pot estar relacionat aquest sac? A) Acumular les substàncies de rebuig. B) Proporcionar escalfor a l’embrió. C) Deixar espai per permetre que l’embrió es mogui. La A) acumular les substàncies de rebuig. Ex 38 pàg. 71 Amb quina funció dels éssers vius estan relacionats aquests dos sacs? A la funció de nutrició. Ex 40 pàg. 72 Copia la taula següent i completa-la amb les característiques de cada un dels cinc grups animals verte- Forma de les Recobriment Homeoterm/ Tipus de res- Tipus d’ali- Tipus de re- extremitats de la pell poiquiloterm piració mentació produccióMamífers Amb forma Cos cobert de Homeo- Per pulmons. Alimentació Vivípars i se- de potes, els pèl. terms. molt variada. xuals. aquàtics ale- tes i els ratpe- nats ales.Ocells Les extremi- Cos cobert de Homeo- Per pulmons. Alimentació Ovípars i se- tats posteriors plomes. terms. molt variada. xuals. tenen forma de potes i les anteriors són ales.Rèptils Amb forma Pell coberta Poiquilo- Per pulmons. La majoria Ovípars i se- de potes i les d’escates sol- terms. carnívors. xuals. serps no en dades. tenen.Amfibis Amb forma Pell humida i Poiquilo- Els adults Els adults són Ovípars i se- de potes. nua. terms. respiren per carnívors. xuals. la pell i per pulmons i les larves perPeixos Amb forma Pell coberta Poiquilo- Per brànqui- La majoria Ovípars i se- d’aletes. d’escates o terms. es. són carnívors. xuals. denticles.

×