SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Gawain 1
Salungguhitan ang mga pag-ugnay na ginamit sa
pagpapahayag ng mga pangyayari sa bawat pangungusap.
1. Unang lumaban si Sulayman sa halimaw na
umalipin sa mga kaawa-awing taga-
Maguindanao.
2. Sa dakong huli si Indarapatra ang nagwagi sa
labanan sa mga halimaw.
3. Sa madaling sabi, nailigtas nina Inadarapatra
at Sulayaman ang mga taga- Maguindanao.
Cohesive device- pasalita man o pasulat,
nakatutulong sa pag-unawa ng mensahe ng
isang diskurso ang paggamit ng mga
salitang nagsama-sama o nag-uugnay ng
mga ideya.(Pag-ugnay)
C. Pagdaragdag at pag-isa-isa ng mga
impormasyon
(Pagkatapos, saka, unang, sumunod na araw, sa
dakong huli, pati, isa pa, at gayon din)
D. Pagpapahayag ng mga kaugnayang lohikal
Ginagamit ang pang-ugnay sa bahaging ito ng
paglalahad ng dahilan at bunga, paraan at
layunin, paraan at resulta maging sa
pagpapahayag ng kondisyon at kinalabasan. (
Dahil sa, sapagkat, at kasi). Samantalang sa
paglalahad ng bunga at resulta ginamit ang
pang-ugnay na kaya, kung kaya, kaya naman,
tuloy at bunga.
INGKLITIK- tawag sa mga katagang paningit na
lagging sumusunod sa unang pangngalan, panghalip,
pandiwa, pang-uri o pang-abay.
Hal.
Dumating na ba si kuya?
Si Delma Roussef ba ang pangulo ng
Brazil?
Kaganapan
ng pandiwa
Kaganapan ng pandiwa- mga pariralang sumusunod sa
pandiwa ay mga pariralang pangngalan na bahagi ng
panaguri ng pangungusap. May kaugnayan ito sa kilos
o Gawain ng pandiwa.
URI NG KAGANAPAN
 1. Kaganapang Tagaganap o aktor- ito ang
pariralang pangngalan na nasa panaguri ng
pangungusap na siyang gumaganap sa kilos o
gawain ng pandiwa. ( Ano)
Hal. Sinang-ayunan ni Dilma Roussef ang
karaingan ng mamayan.
Pinangungunahan ng pangulo ang anumang
pulong.
Binabasa ng kalihim ang katitikan ng
sinundang pulong.
Pinag-uusapan ng magkaibigan ang kanilang
bagong crush.
2. Kaganapang Tagatanggap o layon- ito ang pariralang
pangngalan na nasa panaguri ng pangungusap na siyang
tumatanggap ng kilos ng pandiwa. ( Ano)
Hal.
1. Ang food threshold sa almusal ay
tortang kamatis, kape para sa
matatanda, gatas para sa bata.
2. Si Lola Rosing ay nagluluto ng cake
para sa kanilang kaklase.
3. Kaganapang-ganapan- ito ang pariralang pangngalan na nasa
panguri ng pangungusap na siyang pinangyarihan o
pinanggaganapan ng kilos ng pandiwa. ( Saan)
Hal.
1. Nagsasayaw ng ballet si Lisa sa
tanghalan ng masa.
2. Ang mga mag-aaral ay nag-aaral
sa silid-aklatan.
4.Kaganapang kagamitan- ang tawag sa bahagi ng panaguri
na nagsasaad kung anong bagay, kagamitan, o instrument
ang ginamit upang magawa ang kilos o gawain ng pandiwa.
Pinangungunahan ito ng panandang sa pamamagitan .
Hal.
1. Nakaahon siya sa kahirapan sa
pamamagitan ng paggawa ng kabutihan.
2. Nakatapos din siya ng pag-aaral sa
pamamagitan ng pagpupunyagi.
5. Kaganapang sanhi-ang tawag sa bahagi ng
panaguri na nagsasaad ng sanhi ng pagkakaganap
ng kilos na isinasaad ng pandiwa.
Hal.
1. Naapula ang apoy dahil sa mga
bombero.
2. Nakaligtas ang mga tao sa paaralan
dahil sa lubid na retaso ni Kim.
PASULIT
A. Tukuyin kung anong uri ng kaganapan ang
mga sumusunod:
1. Nagbakasyon ang mag-anak na Cruz sa
Baguio.
2. Ibinigay ko kay Leah ang binili kong regalo.
3. Sinikap ng mga mamamayan na makatulong
sa ikauunlad ng bansa.
4. Nabulag siya dahil sa pagliligtas sa
anak na muntik nang masunog.
5.Dumarami ang nawalan ng tahanan
sa Pampangga dahil sa patuloy na
pagbaha rito.
6. Nagpamalas ng kakayahan sa pag-
awit at pag-arte si Lea Salongga sa
Great Britain at Estados Unidos.
7. Lumibot si Cecile Licad sa Buong
mundo upang magkonsyerto.
8. Isinara ng pangulo ang pulong sa
ganap na ika-4:00 ng hapon.
9. Ang matinding pagbaha ay dahil
sa pagkasira ng kagubatan.
10. Naghahanda ka para sa isang
mahabang pagsusulit.
Pang-abay-mga salitang nagbibigay
turing sa pandiwa, pang-uri, at kapwa
pang-abay.
Layunin:
a. Nakapag-aantas ng mga salitang
magkakatulad at magkakaugnay sa
kahulugan ayon sa pormalidad ng gamit.
b. Nakapagpapahayag ng damdaming
nakapaloob sa binasang dagli.
c. Masiglang nakikilahok sa mga gawain sa
pangkat.
Ano nga ba ang dagli?
- mga sitwasyong may mga nasasangkot na
tauhan ngunit walang aksiyong umuunlad,
gahol sa banghay, mga paglalarawan lamang.
- Isang salaysay na lantaran at walang-timping
nangangaral, namumuna,nanunudyo, o kaya’y
nagpapasaring.
Gawain 1: Ayusin ang sumusunod na salita ayon sa
pormalidad nito at pagkatapos at gamitin sa
pangungusap.
Halimbawa:
 mayabang,hambog, mahangin
Sagot: Hambog, mahangin, mayabang
1. busabos, mahirap, yagit
2. madatung, mayaman, mapera
3. edad, gulang, taon
4. galit, banas, suklam
5. magsunog ng kilay,
magpakadalubhasa,
mag-aral ng mabuti
Gabay na tanong:
1. Ano ang naramdaman ninyo matapos ninyong
mapakinggan ang kwento?
2. Ano-ano ang pang-araw-araw na Gawain ng
pangunahing tauhan?
3. Bakit ibinigay si Amelia ng kanyang mga
magulang sa mayamang pamilya? Kung ikaw, ang
magulang gagawin mo rin ba ito? Ipaliwanag.
4. Ano ang larawang nabuo mo sa iyong isipan
pagkatapos basahin ang kwento?
5. Ano ang masasalaming kultura ng mga
Caribbean na makikita sa akda? Paano ito
maiuugnay sa kulturang Pilipino?
6. Sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ng
magulang ni Amelia? Bakit?
7. Ano ang impresyon o kakintalang naiwan sa iyo
pagkatapos mong mabasa ang dagli?
Pagtataya : Pangkatang Gawain
Pangkat 1: Caterpillar Technique
Suriin ng mga mag-aaral ang tauhan, tagpuan at mga
pangyayari sa binasang dagli.
Pangkat 2: Character in the
Mirror
Ipahahayag ang iba’t ibang damdaming nakapaloob
sa binasang dagli gamit ang character in the Mirror
na tila kinakausap ng tauhang si Amelia ang
kaniyang sarili at tila may positibo at negatibong
puwersa na nagsasalita.
Pangkat 3:( Comparison and Contrast)
Ihahambing ang tauhan ng dagling nabasa sa tauhan
ng dulang pantelebisyon na may pagwawakas sa
tulong ng grapikong presentasyon.
Pangkat 4: Liham sa kinauukulan
Bubuo ng liham sa DSWD tungkol sa
pang-aaping dinaranas ng mga bata at
hihingi ng agarang aksiyon ukol dito.
Pangkat 5: Pagsusuri sa Binasa
Susuriin ang binasang dagli kung saan nakatuon ang
manunulat nito at paghahambing. Ihahambing ang dagli
sa maikling kuwento gamit ang Venn Diagram.
Pamantayan
kahusayan sa pag-uulat/ pagtatanghal …… 25
Nilalaman ….. 25
kabuuan …….. 50
Takdang- aralin
Alamin ang mga salitang nagpapahayag
ng damdamin ng tao ayon sa iba’t
ibang sitwasyon. Isulat sa activity
notebook.
Si Benedict ay mataas na
bata.
Si Abell ay romantikong
tao.
S Rex ay gwapong lalaki.

More Related Content

Similar to filipino 10.pptx

DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdhDLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
RosendaMohana
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
recyann1
 
interaktibong kagamitang panturo
interaktibong kagamitang panturointeraktibong kagamitang panturo
interaktibong kagamitang panturo
ssusere801fe1
 
MATANDA AT ANG DAGAT-NOBELA- aralin sa baitang 10
MATANDA AT ANG DAGAT-NOBELA- aralin sa baitang 10MATANDA AT ANG DAGAT-NOBELA- aralin sa baitang 10
MATANDA AT ANG DAGAT-NOBELA- aralin sa baitang 10
AUBREYONGQUE1
 

Similar to filipino 10.pptx (20)

Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDaily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
 
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdhDLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
 
TmLHT sa Filipino 6
TmLHT sa Filipino 6TmLHT sa Filipino 6
TmLHT sa Filipino 6
 
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docxAGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
 
Buhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docxBuhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docx
 
SINTAKSIS- report fil.213.pptx, MAT FILIPINO
SINTAKSIS- report fil.213.pptx, MAT FILIPINOSINTAKSIS- report fil.213.pptx, MAT FILIPINO
SINTAKSIS- report fil.213.pptx, MAT FILIPINO
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
 
Q1-Wk1-Day-1.docx
Q1-Wk1-Day-1.docxQ1-Wk1-Day-1.docx
Q1-Wk1-Day-1.docx
 
Filipino 3 tg full
Filipino 3 tg fullFilipino 3 tg full
Filipino 3 tg full
 
Filipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuhaFilipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuha
 
DLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docxDLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docx
 
Kaganapan ng pandiwa
Kaganapan ng pandiwaKaganapan ng pandiwa
Kaganapan ng pandiwa
 
DLL_FILIPINO4_Q2_W3_newedumaymay.docx
DLL_FILIPINO4_Q2_W3_newedumaymay.docxDLL_FILIPINO4_Q2_W3_newedumaymay.docx
DLL_FILIPINO4_Q2_W3_newedumaymay.docx
 
Linggo-1.pptx
Linggo-1.pptxLinggo-1.pptx
Linggo-1.pptx
 
grade 8 karunungang bayan.pptx
grade 8 karunungang bayan.pptxgrade 8 karunungang bayan.pptx
grade 8 karunungang bayan.pptx
 
DLL FILIPINO WEEK 7 GRADE 5 DLL SY 2023-2024
DLL FILIPINO WEEK 7 GRADE 5 DLL SY 2023-2024DLL FILIPINO WEEK 7 GRADE 5 DLL SY 2023-2024
DLL FILIPINO WEEK 7 GRADE 5 DLL SY 2023-2024
 
interaktibong kagamitang panturo
interaktibong kagamitang panturointeraktibong kagamitang panturo
interaktibong kagamitang panturo
 
Epiko
EpikoEpiko
Epiko
 
MATANDA AT ANG DAGAT-NOBELA- aralin sa baitang 10
MATANDA AT ANG DAGAT-NOBELA- aralin sa baitang 10MATANDA AT ANG DAGAT-NOBELA- aralin sa baitang 10
MATANDA AT ANG DAGAT-NOBELA- aralin sa baitang 10
 

Recently uploaded (7)

ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
 
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxFATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
 
ThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public schoolThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public school
 
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptLumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
 
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
 
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoPagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
 

filipino 10.pptx

 • 1. Gawain 1 Salungguhitan ang mga pag-ugnay na ginamit sa pagpapahayag ng mga pangyayari sa bawat pangungusap. 1. Unang lumaban si Sulayman sa halimaw na umalipin sa mga kaawa-awing taga- Maguindanao. 2. Sa dakong huli si Indarapatra ang nagwagi sa labanan sa mga halimaw. 3. Sa madaling sabi, nailigtas nina Inadarapatra at Sulayaman ang mga taga- Maguindanao.
 • 2. Cohesive device- pasalita man o pasulat, nakatutulong sa pag-unawa ng mensahe ng isang diskurso ang paggamit ng mga salitang nagsama-sama o nag-uugnay ng mga ideya.(Pag-ugnay) C. Pagdaragdag at pag-isa-isa ng mga impormasyon (Pagkatapos, saka, unang, sumunod na araw, sa dakong huli, pati, isa pa, at gayon din)
 • 3. D. Pagpapahayag ng mga kaugnayang lohikal Ginagamit ang pang-ugnay sa bahaging ito ng paglalahad ng dahilan at bunga, paraan at layunin, paraan at resulta maging sa pagpapahayag ng kondisyon at kinalabasan. ( Dahil sa, sapagkat, at kasi). Samantalang sa paglalahad ng bunga at resulta ginamit ang pang-ugnay na kaya, kung kaya, kaya naman, tuloy at bunga.
 • 4. INGKLITIK- tawag sa mga katagang paningit na lagging sumusunod sa unang pangngalan, panghalip, pandiwa, pang-uri o pang-abay. Hal. Dumating na ba si kuya? Si Delma Roussef ba ang pangulo ng Brazil?
 • 6. Kaganapan ng pandiwa- mga pariralang sumusunod sa pandiwa ay mga pariralang pangngalan na bahagi ng panaguri ng pangungusap. May kaugnayan ito sa kilos o Gawain ng pandiwa. URI NG KAGANAPAN  1. Kaganapang Tagaganap o aktor- ito ang pariralang pangngalan na nasa panaguri ng pangungusap na siyang gumaganap sa kilos o gawain ng pandiwa. ( Ano)
 • 7. Hal. Sinang-ayunan ni Dilma Roussef ang karaingan ng mamayan. Pinangungunahan ng pangulo ang anumang pulong. Binabasa ng kalihim ang katitikan ng sinundang pulong. Pinag-uusapan ng magkaibigan ang kanilang bagong crush.
 • 8. 2. Kaganapang Tagatanggap o layon- ito ang pariralang pangngalan na nasa panaguri ng pangungusap na siyang tumatanggap ng kilos ng pandiwa. ( Ano) Hal. 1. Ang food threshold sa almusal ay tortang kamatis, kape para sa matatanda, gatas para sa bata. 2. Si Lola Rosing ay nagluluto ng cake para sa kanilang kaklase.
 • 9. 3. Kaganapang-ganapan- ito ang pariralang pangngalan na nasa panguri ng pangungusap na siyang pinangyarihan o pinanggaganapan ng kilos ng pandiwa. ( Saan) Hal. 1. Nagsasayaw ng ballet si Lisa sa tanghalan ng masa. 2. Ang mga mag-aaral ay nag-aaral sa silid-aklatan.
 • 10. 4.Kaganapang kagamitan- ang tawag sa bahagi ng panaguri na nagsasaad kung anong bagay, kagamitan, o instrument ang ginamit upang magawa ang kilos o gawain ng pandiwa. Pinangungunahan ito ng panandang sa pamamagitan . Hal. 1. Nakaahon siya sa kahirapan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. 2. Nakatapos din siya ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagpupunyagi.
 • 11. 5. Kaganapang sanhi-ang tawag sa bahagi ng panaguri na nagsasaad ng sanhi ng pagkakaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Hal. 1. Naapula ang apoy dahil sa mga bombero. 2. Nakaligtas ang mga tao sa paaralan dahil sa lubid na retaso ni Kim.
 • 12. PASULIT A. Tukuyin kung anong uri ng kaganapan ang mga sumusunod: 1. Nagbakasyon ang mag-anak na Cruz sa Baguio. 2. Ibinigay ko kay Leah ang binili kong regalo. 3. Sinikap ng mga mamamayan na makatulong sa ikauunlad ng bansa.
 • 13. 4. Nabulag siya dahil sa pagliligtas sa anak na muntik nang masunog. 5.Dumarami ang nawalan ng tahanan sa Pampangga dahil sa patuloy na pagbaha rito. 6. Nagpamalas ng kakayahan sa pag- awit at pag-arte si Lea Salongga sa Great Britain at Estados Unidos.
 • 14. 7. Lumibot si Cecile Licad sa Buong mundo upang magkonsyerto. 8. Isinara ng pangulo ang pulong sa ganap na ika-4:00 ng hapon. 9. Ang matinding pagbaha ay dahil sa pagkasira ng kagubatan. 10. Naghahanda ka para sa isang mahabang pagsusulit.
 • 15. Pang-abay-mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay.
 • 16. Layunin: a. Nakapag-aantas ng mga salitang magkakatulad at magkakaugnay sa kahulugan ayon sa pormalidad ng gamit. b. Nakapagpapahayag ng damdaming nakapaloob sa binasang dagli. c. Masiglang nakikilahok sa mga gawain sa pangkat.
 • 17. Ano nga ba ang dagli? - mga sitwasyong may mga nasasangkot na tauhan ngunit walang aksiyong umuunlad, gahol sa banghay, mga paglalarawan lamang. - Isang salaysay na lantaran at walang-timping nangangaral, namumuna,nanunudyo, o kaya’y nagpapasaring.
 • 18. Gawain 1: Ayusin ang sumusunod na salita ayon sa pormalidad nito at pagkatapos at gamitin sa pangungusap. Halimbawa:  mayabang,hambog, mahangin Sagot: Hambog, mahangin, mayabang
 • 19. 1. busabos, mahirap, yagit 2. madatung, mayaman, mapera 3. edad, gulang, taon 4. galit, banas, suklam 5. magsunog ng kilay, magpakadalubhasa, mag-aral ng mabuti
 • 20. Gabay na tanong: 1. Ano ang naramdaman ninyo matapos ninyong mapakinggan ang kwento? 2. Ano-ano ang pang-araw-araw na Gawain ng pangunahing tauhan? 3. Bakit ibinigay si Amelia ng kanyang mga magulang sa mayamang pamilya? Kung ikaw, ang magulang gagawin mo rin ba ito? Ipaliwanag.
 • 21. 4. Ano ang larawang nabuo mo sa iyong isipan pagkatapos basahin ang kwento? 5. Ano ang masasalaming kultura ng mga Caribbean na makikita sa akda? Paano ito maiuugnay sa kulturang Pilipino? 6. Sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ng magulang ni Amelia? Bakit? 7. Ano ang impresyon o kakintalang naiwan sa iyo pagkatapos mong mabasa ang dagli?
 • 22. Pagtataya : Pangkatang Gawain Pangkat 1: Caterpillar Technique Suriin ng mga mag-aaral ang tauhan, tagpuan at mga pangyayari sa binasang dagli.
 • 23. Pangkat 2: Character in the Mirror Ipahahayag ang iba’t ibang damdaming nakapaloob sa binasang dagli gamit ang character in the Mirror na tila kinakausap ng tauhang si Amelia ang kaniyang sarili at tila may positibo at negatibong puwersa na nagsasalita.
 • 24. Pangkat 3:( Comparison and Contrast) Ihahambing ang tauhan ng dagling nabasa sa tauhan ng dulang pantelebisyon na may pagwawakas sa tulong ng grapikong presentasyon.
 • 25. Pangkat 4: Liham sa kinauukulan Bubuo ng liham sa DSWD tungkol sa pang-aaping dinaranas ng mga bata at hihingi ng agarang aksiyon ukol dito.
 • 26. Pangkat 5: Pagsusuri sa Binasa Susuriin ang binasang dagli kung saan nakatuon ang manunulat nito at paghahambing. Ihahambing ang dagli sa maikling kuwento gamit ang Venn Diagram.
 • 27. Pamantayan kahusayan sa pag-uulat/ pagtatanghal …… 25 Nilalaman ….. 25 kabuuan …….. 50
 • 28. Takdang- aralin Alamin ang mga salitang nagpapahayag ng damdamin ng tao ayon sa iba’t ibang sitwasyon. Isulat sa activity notebook.
 • 29. Si Benedict ay mataas na bata. Si Abell ay romantikong tao. S Rex ay gwapong lalaki.