SlideShare a Scribd company logo
ANG MGA ORGANISASYON AT
ALYANSA SA DAIGDIG
LIFE PERFORMANCE OUTCOME
Ako ay mapagkakatiwalaan, maagap tumugon sa
tawag ng pangangailangan at aktibong kasapi ng
pamayanan at bumubuo ng pamayanang may
pagkakaisa sa pamamagitan ng aking aktibong
pakikilahok.
ESSENSIAL PERFORMANCE OUTCOME
Natutukoy ang pangangailangan ng
pangkat ng dagdag na tulong at suporta at
kusang-loob itong ibinibigay kung
kinakailangan.
INTENDED LEARNING OUTCOME
Natutukoy ang bahaging ginampanan ng
mga pandaidigang organisasyon sa
pagsusulong ng pandaigdigang
kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan,
at kaunlaran.
BUKOD SA UNITED NATIONS MARAMI PANG
ORGANISASYONG PANDAIGDIG NA NABUO NA MAY
LAYUNING PAGBIGKISIN ANG MGA BANSA UPANG
MATAMO ANG PANDAIGDIGANG KAPAYAPAAN AT
KAUNLARAN.
ANG MGA ORGANISASYON AT
ALYANSA SA DAIGDIG
EUROPEAN UNION (EU)
• Ang European Union (EU) ay
isang organisasyong rehiyonal na
binubuo ng 27 bansang Europeo
na pinagbubuklod ng mga
alintutuning pang-ekonomiya,
panlipunan, at pangkaligtasan.
EUROPEAN UNION (EU)
• Ito ay binubuo ng mga bansang Austria,
Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the
Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece,
Hungary, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Poland, Portugal,
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, at
ORGANIZATION OF AMERICAN
STATES (OAS)
• Ang Organization of American States (OAS)
ang pinakamatandang organisasyong
rehiyonal sa daigdig.
• Ang samahan ay binubuo ng 35 malalayang
bansa ng America na namumuno sa mga
pangunahing politikal, hudikal, at
panglipunang kaayusan sa hating globo ng
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES
(OAS)
• Ito ay binubuo ng mga bansang Antigua and
Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Bolivia,
Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominica Commonwealth, Dominican Republic,
Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana,
Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts & Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname,
The Bahamas Commonwealth, Trinidad and Tobago,
Hindi lamang isyung hangganan at seguridad
ang pinagtutuunan ng pansin ng OAS. Ang
sumusunod na komite ay pinagsikapan ding
likhain upang matiyak ang mga layunin nito.
Inter-American Commission on
Human Rights
Upang lubos na
maipatupad ang
American Declaration of
the Rights and Duties of
Man
Alliance for Progress
Upang mapalawak ang mga
programang pang-
ekonomiya, panlipunan,
kultural, siyentipiko, at
teknolohiya sa rehiyon
Inter-American Committee
Against Terrorism
Upang mabigyang-
pansin ang mga
hamong kinahaharap
sa terorismo
Inter-American Court of
Human Rights
Upang maiwasan ang
pang-aabuso ng mga
awtoridad
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN
NATIONS (ASEAN)
• Ang ASEAN ay itinatag ng mga bansang
Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore,
at Thailand noong 1967. Samantala,
sumanib naman ang Brunei noong 1984,
ang Vietnam noong 1995, ang Laos at
Myanmar noong 1997, at ang Cambodia
noong 1999.
ANG SUMUSUNOD ANG LAYUNIN NG
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS:
• Maiangat ang kalagayang pang-ekonomiya, panlipunan,
at kultural sa rehiyon.
• Ito ay isinasagawa ng samahan sa pamamagitan ng
pagkakaisa na nagagabayan ng diwang pagkakapantay-
pantay at pagsasama-sama upang mapatatag ang
pundasyon ng pagpapaunlad at kapayapaan sa rehiyon.
MGA PANG- EKONOMIKONG
ORGANISASYON AT KASUNDUAN
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
• Isang organisasyong pandaigdig na
itinatag upang mapamahalaan at
magbigay ng kalayaan sa kalakalang
pang-internasyonal.
• Ito ay nabuo noong Enero 1, 1995
kahalili ng General Agreement on
Tariffs and Trade(GATT).
WORLD BANK (WB)
• Isang pandaigdigang bangko na
nagbibigay ng tulong-pananalapi at
teknikal sa mga bansang umuunlad
para sa mga programang
pangkaunlaran, at iba pa na may
layunin ng pagpapababa ng antas ng
kahirapan.
INTERNATIONAL MOMENTARY FUND (IMF)
• Isang organisasyong internasyonal na
pinagkatiwalaang mamahala sa
pandaigdigang sistema ng pananalapi sa
pamamagitan ng pagmasid sa mga
halaga ng palitan at balance ng mga
kabayaran, gayon din ang pag-alok ng
teknikal at pinansyal na tulong kapag
ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION
(APEC)
• Ang Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) na
itinatag noong Enero 1, 1994, ay pangkat ng mga
bansang matatagpuan sa Pacific Ring.
• Ito ay binubuo ng mga bansang Australia, Brunei
Darussalam, Canada, Chile, People's Republic of
China, Hong Kong, China; Indonesia, Japan,
Republic of Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand,
Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russian
Federation, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, at
NORTH AMERICAN FREE TRADE
AGREEMENT (NAFTA)
•Ang North American Free Trade Agreement
(NAFTA) ay pormal na pagkakasunduan na
nagtatag ng malinaw na batas para sa mga
prosesong komersiyal ng mga bansang Canada,
Mexico, at United States.
ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA)
• Ang pangunahing layunin ng kasunduang ito ay ang
pagtatatag ng isang pamilihang naaayon sa
pandaigdigang panlasa; makahimok ng mga
dayuhang mamumuhunan; at mapalawak ang
kalakalan at pamumuhunang intra-ASEAN o sa
pagitan ng mga kasaping miyembro ng ASEAN.
ORGANIZATION OF PETROLEUM
EXPORTING COUNTRIES (OPEC)
• Ang Organization of Petroleum Exporting
Countries (OPEC) ay pangkat ng 12
pangunahing bansang nagluluwas ng langis
sa buong mundo.
• Ito ay itinatag noong 1960 upang
pagtugmain ang mga alituntunin sa petrolyo
at magkaloob ng tulong teknikal at
ORGANIZATION OF PETROLEUM
EXPORTING COUNTRIES (OPEC)
•Ito ay binubuo ng 12 bansa ng
Algeria, Angola, Ecuador, Iran,
Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria,
Qatar, Saudi Arabia, United Arab
Emirates, at Venezuela.
LEAGUE OF ARAB STATES
•Ang League of Arab States na
kilala ring Arab League ay
boluntaryong asosasyon ng mga
malalayang bansang ang
populasyon ay nagwiwika ng
LEAGUE OF ARAB STATES
• Ito ay itinatag noong 1945 at
kasalukuyang binubuo ng 22 estado ng
Algeria, Bahrain, Comoros, Djibouti,
Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon,
Libya, Mauritania, Morocco, Oman,
Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia,
Sudan, Syria, Tunisia, United Arab
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT (OECD)
• Layon ng Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) na
maipalaganap ang mga alituntunin o
paraan kung paano malilinang o
mapasusulong pa ang ekonomiya at
panlipunang ikabubuti ng mga
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT (OECD)
• Ang OECD ay nagkakaloob ng rekomendasyon
na idinidisenyo ayon sa pangangailangan ng
bansa upang masiguro ang kalidad na buhay
para sa mga mamamayan ng mga bansang
kasapi nito sa pamamagitan ng Business and
Industry Advisory Committee o (BIAC) at sa
manggagawa sa pamamagitan ng Trade Union
Advisory Committee (TUAC).
SA KASALUKUYAN, NAKAPOKUS ANG SAMAHAN SA
PAKIKIPAGTULUNGAN SA MGA BANSA SA BUONG DAIGDIG SA
LARANGAN NG SUMUSUNOD NA BAGAY:
• Pagbabalik ng kumpiyansa ng mga bansa sa mga
pamilihan at institusyong sandigan nila sa pagpatuloy
• Muling pagtatatag ng mainam na pampublikong pondo
o pananalapi upang mapanatili ang patuloy na
pagsulong ng ekonomiya
SA KASALUKUYAN, NAKAPOKUS ANG SAMAHAN SA
PAKIKIPAGTULUNGAN SA MGA BANSA SA BUONG DAIGDIG SA
LARANGAN NG SUMUSUNOD NA BAGAY:
• Pagsuporta sa makabagong pagsulong sa pamamagitan ng
mga inobasyon, maayos at malusog na estratehiyang
pangkalikasan, green growth, at paglilinang ng lumalakas at
umuunlad na bansa
• Pagseseguro na ang lahat ng mamamayan sa kahit anong
edad ay may nalilinang na kasanayan upang maging
produktibo sa anumang hanapbuhay na kanilang

More Related Content

Similar to Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx

MGA ORGANISASYONG PANDAIGDIGAN
MGA ORGANISASYONG PANDAIGDIGANMGA ORGANISASYONG PANDAIGDIGAN
MGA ORGANISASYONG PANDAIGDIGAN
Araling Panlipunan
 
ARALIN_14_MGA_PANDAIGDIGANG_ORGANISASYON_AT_ALYANSA.pptx
ARALIN_14_MGA_PANDAIGDIGANG_ORGANISASYON_AT_ALYANSA.pptxARALIN_14_MGA_PANDAIGDIGANG_ORGANISASYON_AT_ALYANSA.pptx
ARALIN_14_MGA_PANDAIGDIGANG_ORGANISASYON_AT_ALYANSA.pptx
ELSAPENIQUITO3
 
Ap8 u19 fd kristine
Ap8 u19 fd kristineAp8 u19 fd kristine
Ap8 u19 fd kristine
JenalynTayam
 
Modyul 21 pakikipag-ugnayang asyano
Modyul 21  pakikipag-ugnayang asyanoModyul 21  pakikipag-ugnayang asyano
Modyul 21 pakikipag-ugnayang asyano
南 睿
 
Greater East Asia Conference
Greater East Asia ConferenceGreater East Asia Conference
Greater East Asia Conference
Juan Miguel Palero
 
Yunit4 aralin6 ang_pilipinasatangkalakalangpanlabas
Yunit4 aralin6 ang_pilipinasatangkalakalangpanlabasYunit4 aralin6 ang_pilipinasatangkalakalangpanlabas
Yunit4 aralin6 ang_pilipinasatangkalakalangpanlabas
Aileen Enriquez
 
Pandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansa
Pandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansaPandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansa
Pandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansa
Jenewel Azuelo
 

Similar to Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx (7)

MGA ORGANISASYONG PANDAIGDIGAN
MGA ORGANISASYONG PANDAIGDIGANMGA ORGANISASYONG PANDAIGDIGAN
MGA ORGANISASYONG PANDAIGDIGAN
 
ARALIN_14_MGA_PANDAIGDIGANG_ORGANISASYON_AT_ALYANSA.pptx
ARALIN_14_MGA_PANDAIGDIGANG_ORGANISASYON_AT_ALYANSA.pptxARALIN_14_MGA_PANDAIGDIGANG_ORGANISASYON_AT_ALYANSA.pptx
ARALIN_14_MGA_PANDAIGDIGANG_ORGANISASYON_AT_ALYANSA.pptx
 
Ap8 u19 fd kristine
Ap8 u19 fd kristineAp8 u19 fd kristine
Ap8 u19 fd kristine
 
Modyul 21 pakikipag-ugnayang asyano
Modyul 21  pakikipag-ugnayang asyanoModyul 21  pakikipag-ugnayang asyano
Modyul 21 pakikipag-ugnayang asyano
 
Greater East Asia Conference
Greater East Asia ConferenceGreater East Asia Conference
Greater East Asia Conference
 
Yunit4 aralin6 ang_pilipinasatangkalakalangpanlabas
Yunit4 aralin6 ang_pilipinasatangkalakalangpanlabasYunit4 aralin6 ang_pilipinasatangkalakalangpanlabas
Yunit4 aralin6 ang_pilipinasatangkalakalangpanlabas
 
Pandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansa
Pandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansaPandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansa
Pandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansa
 

More from PaulineMae5

Lesson 2_Food Safety Principles, Consumer Health and Foodborne Diseases.pdf
Lesson 2_Food Safety Principles, Consumer Health and Foodborne Diseases.pdfLesson 2_Food Safety Principles, Consumer Health and Foodborne Diseases.pdf
Lesson 2_Food Safety Principles, Consumer Health and Foodborne Diseases.pdf
PaulineMae5
 
Lesson 5.............................pptx
Lesson 5.............................pptxLesson 5.............................pptx
Lesson 5.............................pptx
PaulineMae5
 
Lesson 1.............................pdf
Lesson 1.............................pdfLesson 1.............................pdf
Lesson 1.............................pdf
PaulineMae5
 
Chapter 10.1 Interfaith Dialogue....pptx
Chapter 10.1 Interfaith Dialogue....pptxChapter 10.1 Interfaith Dialogue....pptx
Chapter 10.1 Interfaith Dialogue....pptx
PaulineMae5
 
Lesson 3_............................pptx
Lesson 3_............................pptxLesson 3_............................pptx
Lesson 3_............................pptx
PaulineMae5
 
Lesson 4............................pptx
Lesson 4............................pptxLesson 4............................pptx
Lesson 4............................pptx
PaulineMae5
 
Lesson 7_Confucianism and Daoism....pptx
Lesson 7_Confucianism and Daoism....pptxLesson 7_Confucianism and Daoism....pptx
Lesson 7_Confucianism and Daoism....pptx
PaulineMae5
 
Lesson 8_Shinto..........................pptx
Lesson 8_Shinto..........................pptxLesson 8_Shinto..........................pptx
Lesson 8_Shinto..........................pptx
PaulineMae5
 
Q3 - AP 7 Reviewer...................pdf
Q3 - AP 7 Reviewer...................pdfQ3 - AP 7 Reviewer...................pdf
Q3 - AP 7 Reviewer...................pdf
PaulineMae5
 
SIBIKA 5 Balik-Aral..................pdf
SIBIKA 5 Balik-Aral..................pdfSIBIKA 5 Balik-Aral..................pdf
SIBIKA 5 Balik-Aral..................pdf
PaulineMae5
 
Q4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pdf
Q4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pdfQ4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pdf
Q4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pdf
PaulineMae5
 
Q3 AP 7 - pt.2 Karanasan ng mga Kababaihan.pdf
Q3 AP 7 - pt.2 Karanasan ng mga Kababaihan.pdfQ3 AP 7 - pt.2 Karanasan ng mga Kababaihan.pdf
Q3 AP 7 - pt.2 Karanasan ng mga Kababaihan.pdf
PaulineMae5
 
Q4 AP 8 - Kapayapaang Pandaigdig.....pdf
Q4 AP 8 - Kapayapaang Pandaigdig.....pdfQ4 AP 8 - Kapayapaang Pandaigdig.....pdf
Q4 AP 8 - Kapayapaang Pandaigdig.....pdf
PaulineMae5
 
Q4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pptx
Q4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pptxQ4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pptx
Q4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pptx
PaulineMae5
 
Q4 AP7- Karanasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaigdig.pdf
Q4 AP7- Karanasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaigdig.pdfQ4 AP7- Karanasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaigdig.pdf
Q4 AP7- Karanasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaigdig.pdf
PaulineMae5
 
Q3 AP5 - Katutubong Pilipino.........pdf
Q3 AP5 - Katutubong Pilipino.........pdfQ3 AP5 - Katutubong Pilipino.........pdf
Q3 AP5 - Katutubong Pilipino.........pdf
PaulineMae5
 
Q3 AP5 - Tradisyunal at Di-tradisyunal.pdf
Q3 AP5 - Tradisyunal at Di-tradisyunal.pdfQ3 AP5 - Tradisyunal at Di-tradisyunal.pdf
Q3 AP5 - Tradisyunal at Di-tradisyunal.pdf
PaulineMae5
 
Q4 AP5 - Pagpapahalaga sa Partisipasyon ng Iba't-ibang Rehiyon at Sektor sa P...
Q4 AP5 - Pagpapahalaga sa Partisipasyon ng Iba't-ibang Rehiyon at Sektor sa P...Q4 AP5 - Pagpapahalaga sa Partisipasyon ng Iba't-ibang Rehiyon at Sektor sa P...
Q4 AP5 - Pagpapahalaga sa Partisipasyon ng Iba't-ibang Rehiyon at Sektor sa P...
PaulineMae5
 
Q4 AP 5 - Responsibilidad...........pptx
Q4 AP 5 - Responsibilidad...........pptxQ4 AP 5 - Responsibilidad...........pptx
Q4 AP 5 - Responsibilidad...........pptx
PaulineMae5
 
Lesson 6_Pag-usbong ng Nasyonalismong Pilipino.pptx
Lesson 6_Pag-usbong ng Nasyonalismong Pilipino.pptxLesson 6_Pag-usbong ng Nasyonalismong Pilipino.pptx
Lesson 6_Pag-usbong ng Nasyonalismong Pilipino.pptx
PaulineMae5
 

More from PaulineMae5 (20)

Lesson 2_Food Safety Principles, Consumer Health and Foodborne Diseases.pdf
Lesson 2_Food Safety Principles, Consumer Health and Foodborne Diseases.pdfLesson 2_Food Safety Principles, Consumer Health and Foodborne Diseases.pdf
Lesson 2_Food Safety Principles, Consumer Health and Foodborne Diseases.pdf
 
Lesson 5.............................pptx
Lesson 5.............................pptxLesson 5.............................pptx
Lesson 5.............................pptx
 
Lesson 1.............................pdf
Lesson 1.............................pdfLesson 1.............................pdf
Lesson 1.............................pdf
 
Chapter 10.1 Interfaith Dialogue....pptx
Chapter 10.1 Interfaith Dialogue....pptxChapter 10.1 Interfaith Dialogue....pptx
Chapter 10.1 Interfaith Dialogue....pptx
 
Lesson 3_............................pptx
Lesson 3_............................pptxLesson 3_............................pptx
Lesson 3_............................pptx
 
Lesson 4............................pptx
Lesson 4............................pptxLesson 4............................pptx
Lesson 4............................pptx
 
Lesson 7_Confucianism and Daoism....pptx
Lesson 7_Confucianism and Daoism....pptxLesson 7_Confucianism and Daoism....pptx
Lesson 7_Confucianism and Daoism....pptx
 
Lesson 8_Shinto..........................pptx
Lesson 8_Shinto..........................pptxLesson 8_Shinto..........................pptx
Lesson 8_Shinto..........................pptx
 
Q3 - AP 7 Reviewer...................pdf
Q3 - AP 7 Reviewer...................pdfQ3 - AP 7 Reviewer...................pdf
Q3 - AP 7 Reviewer...................pdf
 
SIBIKA 5 Balik-Aral..................pdf
SIBIKA 5 Balik-Aral..................pdfSIBIKA 5 Balik-Aral..................pdf
SIBIKA 5 Balik-Aral..................pdf
 
Q4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pdf
Q4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pdfQ4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pdf
Q4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pdf
 
Q3 AP 7 - pt.2 Karanasan ng mga Kababaihan.pdf
Q3 AP 7 - pt.2 Karanasan ng mga Kababaihan.pdfQ3 AP 7 - pt.2 Karanasan ng mga Kababaihan.pdf
Q3 AP 7 - pt.2 Karanasan ng mga Kababaihan.pdf
 
Q4 AP 8 - Kapayapaang Pandaigdig.....pdf
Q4 AP 8 - Kapayapaang Pandaigdig.....pdfQ4 AP 8 - Kapayapaang Pandaigdig.....pdf
Q4 AP 8 - Kapayapaang Pandaigdig.....pdf
 
Q4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pptx
Q4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pptxQ4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pptx
Q4 AP5 - Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato.pptx
 
Q4 AP7- Karanasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaigdig.pdf
Q4 AP7- Karanasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaigdig.pdfQ4 AP7- Karanasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaigdig.pdf
Q4 AP7- Karanasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaigdig.pdf
 
Q3 AP5 - Katutubong Pilipino.........pdf
Q3 AP5 - Katutubong Pilipino.........pdfQ3 AP5 - Katutubong Pilipino.........pdf
Q3 AP5 - Katutubong Pilipino.........pdf
 
Q3 AP5 - Tradisyunal at Di-tradisyunal.pdf
Q3 AP5 - Tradisyunal at Di-tradisyunal.pdfQ3 AP5 - Tradisyunal at Di-tradisyunal.pdf
Q3 AP5 - Tradisyunal at Di-tradisyunal.pdf
 
Q4 AP5 - Pagpapahalaga sa Partisipasyon ng Iba't-ibang Rehiyon at Sektor sa P...
Q4 AP5 - Pagpapahalaga sa Partisipasyon ng Iba't-ibang Rehiyon at Sektor sa P...Q4 AP5 - Pagpapahalaga sa Partisipasyon ng Iba't-ibang Rehiyon at Sektor sa P...
Q4 AP5 - Pagpapahalaga sa Partisipasyon ng Iba't-ibang Rehiyon at Sektor sa P...
 
Q4 AP 5 - Responsibilidad...........pptx
Q4 AP 5 - Responsibilidad...........pptxQ4 AP 5 - Responsibilidad...........pptx
Q4 AP 5 - Responsibilidad...........pptx
 
Lesson 6_Pag-usbong ng Nasyonalismong Pilipino.pptx
Lesson 6_Pag-usbong ng Nasyonalismong Pilipino.pptxLesson 6_Pag-usbong ng Nasyonalismong Pilipino.pptx
Lesson 6_Pag-usbong ng Nasyonalismong Pilipino.pptx
 

Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx

 • 1. ANG MGA ORGANISASYON AT ALYANSA SA DAIGDIG
 • 2. LIFE PERFORMANCE OUTCOME Ako ay mapagkakatiwalaan, maagap tumugon sa tawag ng pangangailangan at aktibong kasapi ng pamayanan at bumubuo ng pamayanang may pagkakaisa sa pamamagitan ng aking aktibong pakikilahok.
 • 3. ESSENSIAL PERFORMANCE OUTCOME Natutukoy ang pangangailangan ng pangkat ng dagdag na tulong at suporta at kusang-loob itong ibinibigay kung kinakailangan.
 • 4. INTENDED LEARNING OUTCOME Natutukoy ang bahaging ginampanan ng mga pandaidigang organisasyon sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, at kaunlaran.
 • 5. BUKOD SA UNITED NATIONS MARAMI PANG ORGANISASYONG PANDAIGDIG NA NABUO NA MAY LAYUNING PAGBIGKISIN ANG MGA BANSA UPANG MATAMO ANG PANDAIGDIGANG KAPAYAPAAN AT KAUNLARAN.
 • 6. ANG MGA ORGANISASYON AT ALYANSA SA DAIGDIG
 • 7. EUROPEAN UNION (EU) • Ang European Union (EU) ay isang organisasyong rehiyonal na binubuo ng 27 bansang Europeo na pinagbubuklod ng mga alintutuning pang-ekonomiya, panlipunan, at pangkaligtasan.
 • 8. EUROPEAN UNION (EU) • Ito ay binubuo ng mga bansang Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, at
 • 9. ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS) • Ang Organization of American States (OAS) ang pinakamatandang organisasyong rehiyonal sa daigdig. • Ang samahan ay binubuo ng 35 malalayang bansa ng America na namumuno sa mga pangunahing politikal, hudikal, at panglipunang kaayusan sa hating globo ng
 • 10. ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS) • Ito ay binubuo ng mga bansang Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica Commonwealth, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, The Bahamas Commonwealth, Trinidad and Tobago,
 • 11. Hindi lamang isyung hangganan at seguridad ang pinagtutuunan ng pansin ng OAS. Ang sumusunod na komite ay pinagsikapan ding likhain upang matiyak ang mga layunin nito.
 • 12. Inter-American Commission on Human Rights Upang lubos na maipatupad ang American Declaration of the Rights and Duties of Man Alliance for Progress Upang mapalawak ang mga programang pang- ekonomiya, panlipunan, kultural, siyentipiko, at teknolohiya sa rehiyon
 • 13. Inter-American Committee Against Terrorism Upang mabigyang- pansin ang mga hamong kinahaharap sa terorismo Inter-American Court of Human Rights Upang maiwasan ang pang-aabuso ng mga awtoridad
 • 14. ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) • Ang ASEAN ay itinatag ng mga bansang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, at Thailand noong 1967. Samantala, sumanib naman ang Brunei noong 1984, ang Vietnam noong 1995, ang Laos at Myanmar noong 1997, at ang Cambodia noong 1999.
 • 15. ANG SUMUSUNOD ANG LAYUNIN NG ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS: • Maiangat ang kalagayang pang-ekonomiya, panlipunan, at kultural sa rehiyon. • Ito ay isinasagawa ng samahan sa pamamagitan ng pagkakaisa na nagagabayan ng diwang pagkakapantay- pantay at pagsasama-sama upang mapatatag ang pundasyon ng pagpapaunlad at kapayapaan sa rehiyon.
 • 17. WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) • Isang organisasyong pandaigdig na itinatag upang mapamahalaan at magbigay ng kalayaan sa kalakalang pang-internasyonal. • Ito ay nabuo noong Enero 1, 1995 kahalili ng General Agreement on Tariffs and Trade(GATT).
 • 18. WORLD BANK (WB) • Isang pandaigdigang bangko na nagbibigay ng tulong-pananalapi at teknikal sa mga bansang umuunlad para sa mga programang pangkaunlaran, at iba pa na may layunin ng pagpapababa ng antas ng kahirapan.
 • 19. INTERNATIONAL MOMENTARY FUND (IMF) • Isang organisasyong internasyonal na pinagkatiwalaang mamahala sa pandaigdigang sistema ng pananalapi sa pamamagitan ng pagmasid sa mga halaga ng palitan at balance ng mga kabayaran, gayon din ang pag-alok ng teknikal at pinansyal na tulong kapag
 • 20. ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC) • Ang Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) na itinatag noong Enero 1, 1994, ay pangkat ng mga bansang matatagpuan sa Pacific Ring. • Ito ay binubuo ng mga bansang Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, People's Republic of China, Hong Kong, China; Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russian Federation, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, at
 • 21. NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT (NAFTA) •Ang North American Free Trade Agreement (NAFTA) ay pormal na pagkakasunduan na nagtatag ng malinaw na batas para sa mga prosesong komersiyal ng mga bansang Canada, Mexico, at United States.
 • 22. ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) • Ang pangunahing layunin ng kasunduang ito ay ang pagtatatag ng isang pamilihang naaayon sa pandaigdigang panlasa; makahimok ng mga dayuhang mamumuhunan; at mapalawak ang kalakalan at pamumuhunang intra-ASEAN o sa pagitan ng mga kasaping miyembro ng ASEAN.
 • 23. ORGANIZATION OF PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES (OPEC) • Ang Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) ay pangkat ng 12 pangunahing bansang nagluluwas ng langis sa buong mundo. • Ito ay itinatag noong 1960 upang pagtugmain ang mga alituntunin sa petrolyo at magkaloob ng tulong teknikal at
 • 24. ORGANIZATION OF PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES (OPEC) •Ito ay binubuo ng 12 bansa ng Algeria, Angola, Ecuador, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, at Venezuela.
 • 25. LEAGUE OF ARAB STATES •Ang League of Arab States na kilala ring Arab League ay boluntaryong asosasyon ng mga malalayang bansang ang populasyon ay nagwiwika ng
 • 26. LEAGUE OF ARAB STATES • Ito ay itinatag noong 1945 at kasalukuyang binubuo ng 22 estado ng Algeria, Bahrain, Comoros, Djibouti, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab
 • 27. ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) • Layon ng Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD) na maipalaganap ang mga alituntunin o paraan kung paano malilinang o mapasusulong pa ang ekonomiya at panlipunang ikabubuti ng mga
 • 28. ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) • Ang OECD ay nagkakaloob ng rekomendasyon na idinidisenyo ayon sa pangangailangan ng bansa upang masiguro ang kalidad na buhay para sa mga mamamayan ng mga bansang kasapi nito sa pamamagitan ng Business and Industry Advisory Committee o (BIAC) at sa manggagawa sa pamamagitan ng Trade Union Advisory Committee (TUAC).
 • 29. SA KASALUKUYAN, NAKAPOKUS ANG SAMAHAN SA PAKIKIPAGTULUNGAN SA MGA BANSA SA BUONG DAIGDIG SA LARANGAN NG SUMUSUNOD NA BAGAY: • Pagbabalik ng kumpiyansa ng mga bansa sa mga pamilihan at institusyong sandigan nila sa pagpatuloy • Muling pagtatatag ng mainam na pampublikong pondo o pananalapi upang mapanatili ang patuloy na pagsulong ng ekonomiya
 • 30. SA KASALUKUYAN, NAKAPOKUS ANG SAMAHAN SA PAKIKIPAGTULUNGAN SA MGA BANSA SA BUONG DAIGDIG SA LARANGAN NG SUMUSUNOD NA BAGAY: • Pagsuporta sa makabagong pagsulong sa pamamagitan ng mga inobasyon, maayos at malusog na estratehiyang pangkalikasan, green growth, at paglilinang ng lumalakas at umuunlad na bansa • Pagseseguro na ang lahat ng mamamayan sa kahit anong edad ay may nalilinang na kasanayan upang maging produktibo sa anumang hanapbuhay na kanilang

Editor's Notes

 1. Layon ng samahang ito na ang pagtataguyod ng kapayapaan, pagpapahalaga sa kabutihan ng mga mamamayan, kalayaan, sekuridad, at katarungan sa pagitan ng mga bansang kasapi nito.
 2. Ang samahan ay itinatag upang malinang sa mga bansang kasapi nito ang kaayusang pangkapayapaan at katarungan. Nais din nitong malinang ang pagkakaisa, mapagtibay ang pagsasama- sama, at madepensahan ang integridad ng kanikanilang teritoryo at kalayaan.
 3. Ang ASEAN ay itinatag upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon. Higit sa lahat, ito ay itinatag upang mapigilan ang paglaganap ng komunismo sa rehiyon.
 4. ay parang isang referee o hakbang sa pagitan ng mga bansa sa larangan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay nagtataguyod ng mga patakaran at kasunduan upang mapanatili ang pagiging patas at maayos ng pandaigdigang kalakalan. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga patakaran at pag-uusap sa pagitan ng mga bansa, ang WTO ay tumutulong na mapanatili ang malayang kalakalan at pigilan ang labis na proteksyonismo at diskriminasyon sa kalakalan.
 5. Ito ay tulad ng isang malaking bangko na nagpapautang ng pera sa mga bansa para sa mga proyektong pang-imprastruktura tulad ng pagpapatayo ng mga kalsada, paaralan, ospital, at iba pa. Ang layunin nito ay tulungan ang mga bansang ito na mapalakas ang kanilang ekonomiya at kabuhayan ng kanilang mamamayan.
 6. Ang IMF ay parang isang emergency fund para sa mga bansa. Kapag may krisis sa ekonomiya, tulad ng malakas na pagbagsak ng halaga ng pera o mataas na antas ng utang, maaari nilang humingi ng tulong sa IMF. Ang IMF ay maaaring magpautang ng pera at magbigay ng payo kung paano maayos na pamahalaan ang kanilang ekonomiya upang makaahon sa krisis. Bukod dito, sa pamamagitan ng pagtulong sa mga bansa na magkaroon ng mas matibay na ekonomiya, ginagawa ng IMF ang kanilang bahagi upang mapanatili ang pandaigdigang ekonomikong kaayusan.
 7. Ang mga bansang ito ay nagpupulong upang matiyak ang patuloy na pag-aasahan at pagkakaisa sa pagitan ng mga kasapi nito. Layon din nitong makapagtatag ng pamilihang pang-agrikultura sa labas ng Europa.
 8. ang antas ng kalakalan at pamumuhunan sa Hilagang America ay nagdala ng matibay na pag-angat ng ekonomiya, maraming hanapbuhay at mainam na presyuhan ng produkto sa pamilihan ng mga kasapi nito.
 9. Layon din nitong mapalakas at mapalalim ang industriyal at komersiyal na samahan sa pagitan ng mga kasapi nito sa maliit man o malaking negosyo.
 10. Ang OPEC ang nagsisilbing kartel ng langis na nagsisilbing tagapamahala ng pagsusuplay ng langis at pagtatakda ng presyo nito sa pamilihang pandaigdig. Ito ay isinasagawa upang maiwasan ang pagbabagobago nito na maaaring makaapekto sa ekonomiya ng mga bansang namimili at napoprodyus nito.
 11. Ang samahan ay nagsisilbing porum upang mapagtugma ang mga alituntunin, posisyon sa mga alituntunin, at pag-usapan ang mga isyu sa pagitan ng mga estadong kasapi upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan.
 12. Ang OECD ay naglalaan o nagsisilbing forum kung saan ang mga pamahalaan ay maaaring makiisa upang maibahagi ang kani-kanilang karanasan sa kapuwa kasapi nito. Ito ay nagsisilbi ring tahanan kung saan maaaring ihinga ng mga kasapi ang kanilang mga suliraning kinakailangan pagtulungang lutasin.