Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klasseledelelse i teknologirike klasserom, konferansen Digitale flater

62 views

Published on

På hvilke måter praktiseres klasseledelse i teknologirike klasserom i norskopplæring for voksne innvandrere? Presentasjon av masteroppgave laget av Lene Vårum og Borghild Them

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klasseledelelse i teknologirike klasserom, konferansen Digitale flater

 1. 1. Klasseledelse i teknologirike klasserom Borghild Them Bilde: pixabay.com
 2. 2. Meny Interesse for klasseledelse vokste frem når «superraskt» verktøy ble en del av timen.
 3. 3. Meny • Bakgrunn for oppgaven • Problemstilling • Funn • Veien videre
 4. 4. Forskning på klasseledelse innen barnehage, grunnskole og videregående skole Forskning på klasseledelse i teknologirike klasserom grunnskole og videregående skole Norskopplæring for voksne innvandrere?
 5. 5. Problemstilling På hvilke måter praktiseres klasseledelse i teknologirike klasserom for voksne innvandrere i norskopplæringen? Avgrenses til: 1. På hvilken måte er teknologi med på å skape læringsaktivitet i undervisningen? 2. Hvordan er kommunikasjon og relasjonen i et teknologirikt klasserom?
 6. 6. «God klasseledelse handler om å påvirke elevene slik at det fremmer deres læring» Senter for IKT i utdanning, 2010 «Positiv relasjon mellom lærer og elev er svært viktig for læringsresultat og adferd» Utdanningsdirektoratet, 2016 «teknologi er en ikke-menneskelig aktør som spiller inn på relasjonene mellom elever, lærere og innhold» Giæver, Johannesen, Øgrim, «Klasseledelse med teknologi», 2013
 7. 7. Digital kompetanse Digital dømmekraftLære om Lære med Bilder: piwabay.com
 8. 8. 1. Klassesett google Chromebook 2. Datarom med stasjonære maskiner 3. Overgang fra bærbar PC til nettbrett Bilder: piwabay.com
 9. 9. Organisering av timen «Oppstart/avslutning av timen er viktig» Plauborg, Andersen, Ingerslev, Laursen, «Læreren som leder», 2010 «Plan B» «Viktig med klare faser/overganger» Giæver, Johannesen, Øgrim, «Klasseledelse med teknologi», 2013
 10. 10. Bruk av smarttelefon Funn Bilde: piwabay.com
 11. 11. Bruk av smarttelefon Funn Høre tekster mens de leser QuizBruke Ordbok Skrive setninger Lese Lese inn Lytte Film- snutt Kryssord Fylle inn ord Deltakere benyttet sine egne telefoner
 12. 12. Digital kompetanse Funn
 13. 13. Tidstyv - innlogging Funn
 14. 14. Funn - organisering
 15. 15. Plan B Gøy når alt virker, men…
 16. 16. Dialogisk samtale Funn relasjon og kommunikasjon høre norsk Ja, i dag skal dere lytte til norsk. Hva er tema?Elev Lærer Elevene skal fortelle oss observatører hva de holder på med: Lærer Skrive iPad Ja, vi skal skrive på iPad. Hva skal vi skrive? Elev jobbe grammati kk Ja, vi jobber med grammatikk. I dag er det…..Elev Lærer
 17. 17. Distraksjon Funn
 18. 18. LMS Funn Blogg
 19. 19. Tilpasset opplæring Funn Bilde: nrk.no
 20. 20. Tilpasset opplæring Funn
 21. 21. Lærerens kompetanse gjenspeiler variert/«trygg» bruk av teknologi Funn Behov for kompetanseheving innen teknologi er overhode ikke nevnt (Berg et. al, 2015)
 22. 22. Veien videre ????

×