Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Selvrealisering i et digitalt inferno

2,131 views

Published on

Om kunstfagenes viktighet og
unike potensial i vår digitale samtid.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Selvrealisering i et digitalt inferno

 1. 1. Selvrealisering i et digitalt inferno Om kunstfagenes viktighet og unike potensial i vår digitale samtid. hakon.kvidal@nmh.no slideshare.net/hkvidal
 2. 2. 1. Videreutvikling av undervisningen og vellykket implementering av digitale ressurser forutsetter endrede undervisningsmetoder
 3. 3. Hverdagsteknologi
 4. 4. Ny hverdagsteknologi muliggjør beskjeftigelse med kunstuttrykk på nye måter.
 5. 5. Gutteromsrevolusjonen
 6. 6. The long tail
 7. 7. Faget er bevaringsverdig, ikke undervisningsmetodene.
 8. 8. Hvordan kan kulturskolene utnytte de digitale ressursene for å legge til rette for læring?
 9. 9. 2. Digitale ressurser må tas i bruk med utgangspunkt i kunstfagets estetiske kjerne
 10. 10. Estetisk  Logisk-verbal To former for erkjennelse: • Estetisk fag: persepsjon og sansebasert erfaring, non-verbale erkjennelsesmuligheter • Teknologi: Verbal erkjennelse, logikk, språklig bevisstgjøring og strukturert, konkretisert kunnskapstilegnelse
 11. 11. Tre mulige relasjoner mellom kunst og teknologi i undervisningen Teknologirelatert kunst Teknologi som middel Teknologi som innhold
 12. 12. Teknologioptimisme • Ny teknologi som skal frelse skolen The flickering mind. Saving Education from the false promise of technology (2004) • Velg verktøy med utg. pkt i den didaktiske situasjon. Hva, hvordan og hvorfor.
 13. 13. Man kan bare lære (og lære bort…) det man føler noe for. I et overflodssamfunn som Norge trenger vi både en pedagogikk og et utdanningssystem som tar hensyn til følelsene. Vi snakker om utdannelse. Jeg mener vi også bør snakke om inndannelse: indre verdier som undring, kreativitet og fantasi. Det er mange fag som er utmerket egnet til å fremme slike egenskaper, men da må vi utanne lærere som får lov til å være personlige og former sine undervisningsopplegg friere. Dessuten må kunnskapskravene senkes – å lære godt er å lære sakte. Læring blir bare effektiv hvis elever og studenter av og til får konsentrere seg om noe de gløder for. Arne Næss i Livsfilosofi (1999)
 14. 14. Solid kunstfaglig kompetanse hos læreren er en forutsetning for en vellykket implementering av digitale verktøy. Skolefagsundersøkelsen 2011.
 15. 15. 3. Beskjeftigelse med kunst kan bidra til å utvikle det viktigste i morgendagens samfunn: kreativitet og selvtillit.
 16. 16. All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up. Pablo Picasso
 17. 17. Gillian Lynne
 18. 18. Helse er å bevege seg mot egne mål. Per Fugelli
 19. 19. Martin Buber • Bildemennesket lar livet formes etter hvordan man vil gjøre inntrykk av å være. • Vesensmennesket lever i pakt med sin indre kjerne. Det lar livet bestemmes av hvem hun eller han er eslet til å bli.
 20. 20. Hva her vi lært i dag? 1. Videreutvikling av undervisningen og vellykket implementering av digitale ressurser forutsetter endrede undervisningsmetoder 2. Digitale ressurser må tas i bruk med utgangspunkt i kunstfagets estetiske kjerne 3. Beskjeftigelse med kunst kan bidra til å utvikle det viktigste i morgendagens samfunn: kreativitet og selvtillit.
 21. 21. Økt livskvalitet gjennom meningsfylt beskjeftigelse med kunstfag. Det er verdiskapning det!

×