Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2010 01 20 IKT i undervisning

Foredrag ved åpningen av IKTsenteret i Tromsø 20. januar 2010. For detaljer, se iktsenteret.no og

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

2010 01 20 IKT i undervisning

 1. 1. Norwegian School of Management<br />IKT iundervisningParadokserogpoenger<br />Åpning Senter for IKT i utdanningen<br />Tromsø<br />20. januar 2010<br />Espen Andersen, DBAFørsteamanuensisHandelshøyskolen BI<br />www.espen.com<br />self@espen.com<br />
 2. 2.
 3. 3. IKT er ikke ny teknologi<br />Dagens løsninger er ikke avanserte<br />
 4. 4. IKT-bruk i skolen bør legges på elevenes nivå<br />Ikke på lærernes<br />
 5. 5. De lette og avanserte verktøyene finnes der ute allerede <br />De klumsete og begrensede verktøyene holder vi på å utvikle <br />På anbud<br />
 6. 6. Moteløsninger er ikke løsninger<br />
 7. 7. Samarbeidsløsninger må være åpne og inkludere alle<br />
 8. 8. Lær elevene ting som er nyttige og som bare kan læres på skolen<br />
 9. 9. Ikke gi teknologien ansvaret for å løse organisatoriske problemer<br />
 10. 10. Ikke gi teknologien skylden for dårlig pedagogikk<br />
 11. 11. Læring, skole og skoleledelse kommer til å endres som følge av teknologibruk<br />Mer enn vi tror, uten at vi vet hvordan<br />Det er på tide<br />
 12. 12. Sentrale myndigheters viktigste rolle er å frigjøre innovasjon fra institusjonelle og kulturelle rammebetingelser<br />

×