Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tertulia orientabideak

1,529 views

Published on

Ikas Komunitate proiektuaren metodologian tertulia dialogikoak erabiltzen dira. Dokumentu honetan tertuliak antolatzeko eta aurrera eramateko orientabideak ematen dira.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tertulia orientabideak

  1. 1. TERTULIA DIALOGIKOA EGITEKO ORIENTABIDEAK 1.-Prozedurak • Hasteko : iritzia eskatzen da (gustatu da ? ahalegin handiegia izan da ? merezi du ? orrialde gehiegi irakurri behar zuten ?...) • Paragrafoak : o hitza eskatzen dute azpimarratutakoa irakurtzeko (orrialdez orrialde goaz) eta bere iruzkina egiteko. o Partaide bakoitzak paragrafo bat gutxienez azpimarratu behar izan du o Azpimarratzea :  Liburuan bertan  « Post-it »en bidez (non hasi eta amaitzen den paragrafoa, zergatia)  koadernoan  ... • Iruzkinak : o Aukeratutako orrialdeetan agertzen diren gaiak eta edukiak komentatzen dira. o Idazleak esan nahi duena aztertzea edo asmatzea ez zaigu interesatzen. Gogoeta eta elkarrizketa bultzatzea baizik. o Hitza eska daiteke besteek komentatu dutenari buruz haien iritzia emateko, nahiz eta paragrafo hori azpimarratuta ez izan. • Konpromisoak : o Liburua ekartzea o Akordatutakoa irakurtzea o Gutxienez paragrafo bat azpimarratzea o Tertulian, gutxienez paragrafo bat irakurtzea eta zergatik aukeratu den komentatzea • oso mekanikoak eta errepetitiboak egiten direnean tertuliak (betiko erantzunak: “...polita iruditu zaidalako”...): irakaslearen eskuhartzeak elkarrizketa, justifikatutako iritziak ... bultzatuko lituzke. Batzutan galderen bidez, beste batzutan probokatzaileak diren iruzkinak eginez. 2.-Partaidetza2.1-Nola bultzatu partaidetza? Estrategiak: • Tertulia “saldu” • Konpromisoak ez badira errespetatzen: hitzaren eskubidea galtzen da saio horretan o liburua ekartzen ez dutenean, o ez dute dagokiena irakurri o ez dute paragraforik azpimarratu • Partaidetza bultzatu behar dugunez, beste estrategia batzuk erabil ditzakegu konpromisoak errespetatzen ez direnean: -1-
  2. 2. o ez badauka azpimarratuta, beste partaide batek berak aspimarratutako paragrafo bat eskeintzen dio o ikaslearekin hitz egin eta aztertu konpromisoak ez errespetatzearen arrazoiak o astean zehar “toke” batzuk eman liburuan agertzen diren gauzak, gaiak... aipatzen edo erlazionatzen egunero egiten dugunarekin...  egun horretarako tertulia daukagula gogorarazteko  irakurri duguna bizitzara ekartzeko. • Zailtasunak dituzten irakurleekin o HPBkoak, analfabetoak, oso txikiak direnak...- “irakurketarako akonpainamendua” egin heldu baten bitartez. Irakuketarako tutoreak izendatu (tokatzen zaigun zatia laguntzeko irakurtzen eta prestatzen). o Ikasleren bat atzean geratzen da eta ez du irakurri nahi. Zergatia aztertu behar da (normalean, eskola-porrot egoerei lotuta dago, edo etxean ez da irakurtzen...):  arrakastatsuak diren esperientzia txikiak eman  irakuketarako tutorea jarri2.2.-Arauak: • Edonori irekita • Guztion iritziak baliogarriak dira eta errespetatu behar dira. Irainak, errespeto falta edo mespretxatzea ez dira onartzen. • Akordatutako zatia baino gehiago irakur dezakete, baina ezin dira “txibatu”. • Partaide batzuk paragrafo berbera izatekotan, batek irakurri eta komentatuko du baina besteei ere haien arrazoiak komentatzeko ere aukera eman • Ekarpen guztiak errespetatu eta baloratuko dira. • Iritziak justifikatzen dira baina ez dira inposatzen: iritziak onartzen dira egin den justifikazioarengatik eta ez egin duen pertsonarengatik2.3.-Landu behar diren rolak (“actitudes indeseables”) • Bromistak eta txistosoak • Mafiosoak • “Txibatu” vs “salatu” • “hacer la pelota” vs “obligación cumplida”2.4.-Helduen partaidetza: • Heldu batzuen parte hartzeak aberazten du tertulia • Hitza ez monopolizatu • Lanak: o Hitza eman o Ikasleen partaidetza bultzatu eta dinamizatu:  galderen bitartez,  probokatzaileak diren oharrak botatzen eztabaida sortzeko,  guztiok irakurtzeko eta komentatzeko aukera daukatela ziurtatu,  protagonismoak murriztu  gutxiago parte hartzen dutenei lehentasuna eman o ... -2-
  3. 3. 2.5.-Nor izan daiteke dinamizatzailea? • Hasieran, heldua (irakaslea...) • Egun bakoitzean ikasle bana (hitza emateko edo haien trebetasunaren arabera, helduen partaidetzan aipatu diren beste rol batzuk) 3.-Zer landu?3.1.-Gramatika eta Hiztegia • Gramatika landu? Egiten den lana hizkuntza eta iritzien eremutan mugitzen da. • Hiztegia? : o Arriskua: Hiztegi kontsulta bihurtzea (“azpimarratu dut parragrafoa hitza.ulertu ez dudalako”). Hitz batzuk, baina ez tertulia osoa horretaz. o Interpretatu testuinguruz baliatuz o Partaideek erantzuten dute beraiek interpretazioa konpartituz. Irakasleak ez du erantzuten, ikasleen elkartrukea bultzatzen du.3.2.-Tertuliak ez du banakako irakurketa ordezkatzen, osatzen baizik3.3.-Liburu baten inguruko ezagutza akademiko eta instrumentala: • liburuaren inguruan sortzen den jakinminak (idazlea, garaia, ezaugarriak...) ikerketa bultzatzen du: interesatzen zaienek informazioa Interneten edo enziklopedian bilatuz, norbaiti galdetuz... eta gero tertulian besteei kontatzen diete. • Liburu batzuekin aurrez aurretik, gaiari buruzko dosier txiki bat prestatzea gomendagarria da (ad.: nazismoa…) liburua hobeto ulertzeko. o Liburuaren gaia kokatzeko dossierra banandu. o Argazkiak eta informazioa komentatu. o Dosierra etxera eraman dezakete eta liburuan zerbait agertzen denean dosierrera joko dira (mapak...) 4.-Liburua4.1.-Ze motatako liburua? • Ez luzeegia • Gomendatu baino lehen, irakasleak liburua irakurri behar du. • Liburua ez bazaie gustatzen, liburua jokorik ematen ezbadu, posiblea da uztea eta beste bat aukeratzea, baina horretarako lehenengoz baloratu, negoziatu eta argudiatu egin behar da.4.2.-Nola lortu liburua? • Ikasle bakoitzak erosten du berea • Ikastetxeak erosten ditu liburuak (proiektu baten bitartez, ikastetxearen aurrekontuetatik, Gurasoen Elkartearen dirulaguntzaz…) • Herriko liburutegiarekiko hitzarmenaren bitartez • Ikastetxeen arteko elkartrukeen bitartez • ... -3-
  4. 4. 4.3.-Nola aukeratu liburua? • Hasteko, tertulia dialogikoak Klasiko Unibertsaletan oinarrituta daudela aipatu behar dugu. • Irakasleek ezagutzen dituzten liburu batzuen artean ikasleei erreferentziak eman eta denon artean aukeratu • Norbaitek gomendatutako liburua hartu edo gomendatutako batzuen artean ikasleekin batera aukeratu o (Miguel Lozak emandako baliabideak:  Miguel Lozaren apalategi birtuala: www.anobii.com/mikelepa )  Berak egindako LH eta BHrako zerrendak  Servicio de Orientación a la lectura: http://www.sol-e.com/  Animación a la lectura: http://www.animalec.com  Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil http://www.revistaclij.com/  Fundación Germán Sánchez Ruipérez: http://www.fundacíongsr.es  Imaginaria: Revisa sobre LIJ: http://www.imaginaria.com.ar/  Comunidad de Madrid: Bibliotecas: http://gestiona.madrid.org/bpcm/ • Ikasle batek proposatutako liburua (bereziki gustatu zaiona/irakurri nahi duena) • …Iturria:Orientabide hauek Miguel Lozak egindako sensibilizazio fase, Astrabudua BHI,Lamiako LHI eta Leioako Berritzegunean Miguel Loza eta ikastetxe batzuetakoirakasleekin egin ziren saioetatik atera ditugu. (Leioan, 2010ko martxoaren 18an) -4-

×