Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uri Ruiz Bikandi

848 views

Published on

Uri Ruiz Bikandi. Getxolinguae2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uri Ruiz Bikandi

 1. 1. Erabaki didaktiko-metodologikoei funtsa bilatu nahian Uri Ruiz Bikandi (UPV/EHU) Getxolinguae 2015eko maiatzaren 13an
 2. 2. Gaurko eskakizuna Denbora berean, hiru hizkuntza irakatsi behar. Nola hobetu prozesuak?
 3. 3. Gidoia • Uste ustel edo sasi-egia batzuk 2Hz • Ikasleengan garatu beharrekoaz: – Komunikatzeko konpetentzia – Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia • Guregan garatu beharrekoaz: – Elkarrekin jokatu – Metodologia adostu
 4. 4. Sasi egiak 2Hz • Umeek arin ikasten dute, erraza da eurentzat hizkuntzak ikastea • Gramatikarik ez da ikasi behar • “Belarriz” ikasten da: ulertuz gero, mintza daiteke • “Kontua komunikatzea da”
 5. 5. Benetazko egiak • Erabilera da ezagutzaren giltza. • Ulertzeak ez dakar mintzatzea. • Sarritasunak ikaskizuna sendotzen du. • Hausnarketa metalinguistikoak ezagutza areagotzen du. • Komunikatzea bai, baina kontua da nola.
 6. 6. Erabilera eta gaitasuna
 7. 7. Ikasleengan garatu beharrekoa
 8. 8. Komunikatzeko konpetentzia “Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala modu osagarrian erabiltzea, ganoraz eta egoki komunikatu ahal izateko egoera pertsonal, sozial eta akademikoetan” (Curriculum Dekretua, 2015)
 9. 9. Komunikatzea ZER eta NOLA, bi alderdiak: – Edukia eta hizkuntza: bi hezkuntza helburu – Hizkuntzaz konsziente egin: ZER dio? NOLA dio? – Komunikazioan, MODUA da giltza – Norberen ekoizpenaren konszientzia
 10. 10. Komunikatzeko konpetentziaren ezaugarriak
 11. 11. Jariotasuna
 12. 12. Zuzentasuna
 13. 13. Konplexutasuna
 14. 14. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia “Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasteko estrategiak eta pentsamendu zorrotza izatea, eta ikasitakoa mobilizatzea, eta beste testuinguru eta egoera batzuetara eramatea, norberaren ikaskuntza modu autonomoan antolatzeko” (Curriculum Dekretua, 2015)
 15. 15. Hasteko • Konparaketak: antzekotasunak eta aldeak • Sailkapenak (multzoak egin ezaugarri bat, bi… erabilita) • Kausak eta ondorioak asmatu, erlazionatu. • Hipotesiak asmatu eta garatu (Zer gertatuko litzateke hilabete baten gelditu gabe euria egingo balu? Zer pertsonaia horri gertatutakoa guri gertatuko balitzaigu?) • Zirkunstantziak aldatuta, ondorioak atera.
 16. 16. Jarraitzeko • Informazioa bilatzen eta sailkatzen • Galderak egiten • Laburtzen eta zabaltzen • Konparatzen, kontrajartzen • Sailkatzen • Deskribatzen: parteak, prozesuak, objektuak • Aurreratzen • Justifikatzen….
 17. 17. Ikasten eta pentsatzen irakasteko estrategia batzuk • Egitekoa, gaia eta Hizkuntzaren helburuak definitzea • Testuak analizatzea, bere parteak seinalatuz • Loturak identifikatzea • Edukia antolatzea, koherenzia bilatzea • Harremanak bilatzea, inferitzea • Prozesuak adieraztea, probak aurkeztea, adibideak ematea, beste modu batez esatea... • Norberak egiteko, ulertzeko eta adierazteko dituen problemez hitz egitea.
 18. 18. Oro har: Ahoz eta idatziz, edukia eta forma • Ekintza, gai eta egoera guztietan hitz egin eta entzun, irakurri et idatzi. • Ikasleekin hitz egin, elkarrizketa bultzatu, eztabaidatu. • Aldamiatu: ahoz goran pentsatuz, erdibana eginez, berformulatuz, adibideak emanez… • Galdetzen irakatsi eta galdera mota asko erabili.
 19. 19. Oro har: Pentsamendua eta hizkuntza, batera -Pentsatzeko eta adierazteko denbora eman ikasleei. Denbora eta antolamenduak ongi planifikatu eta ez beti berberak erabili. -Hizkuntza opakatu: helburu linguistikoak esplizitatu, arbelean, denok jakin dezaten. -Irakurtzean zein idaztean, barne prozesuak adierazi. ESAN arazi. Lagundu egiten.
 20. 20. Gugan garatu beharrekoa
 21. 21. Guk, elkarrekin jokatu behar Egiten duguna aztertzen hasi (praktikari begiratu) Helburua, denen artean adostea nola jokatu ikasleei: – pentsarazteko eta mintzarazteko – zuzentzeko – irakurtzen irakasteko (hasieratik 12 urtera arte) – idazten irakasteko – hizkuntza materiatan lantzeko – ….
 22. 22. Elkarri begirunez begiratu. Begirada zorrozteko eta irizpideak eraikitzeko, teoriara jo. Aldeak ikusi et kontrajarri. Elkarren artean eztabaidatu. Hobetze bideak eraiki. Eskola bizirik eta jakintsu mantenduko dugu horrela. Eta gu berarekin.
 23. 23. Eskerrik asko zuen aditasunagatik

×