Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cultura informaţiei: necesitate, inevitabilitate, oportunitate…

3,201 views

Published on

Autor: Eugenia Stamatin, şef bibliotecă, Liceul „Nicolae Iorga”, Chişinău

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cultura informaţiei: necesitate, inevitabilitate, oportunitate…

 1. 1. CULTURA INFORMA Ţ IEI : n ecesita te… i nevitabilitate … oportunitate … Eugenia Stamatin, bibliotecar, LT ”N.Iorga”
 2. 2. <ul><li>MOTTO: „Fără informare continuă este ameninţată nu doar zestrea de gînd a omenirii, ci chiar echilibrul, forţa şi viitorul ei” </li></ul>
 3. 3. Ce este cultura inform a ţ iei ? <ul><li>un ansamblu de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice , care permit identificarea unei nevoi informaţionale, urmată de localizarea, evaluarea şi utilizarea informaţiei găsite într-un demers de rezolvarea unei probleme, de găsire a unui răspuns şi de comunicare a informaţiei regăsite şi prelucrate printr-un nou produs, cu valoare adăugată </li></ul>
 4. 4. NECESITATE: <ul><li>Societate avansată </li></ul><ul><li>Multiple tehnologii informaţionale </li></ul><ul><li>Formare profesională continuă </li></ul><ul><li>Cultura informaţiei pentru fiecare prin diverse forme şi metode </li></ul>
 5. 5. OPORTUNITATE: <ul><li>Promovarea cunoştinţelor informaţionale; </li></ul><ul><li>Folosirea timpului optim pentru selectarea informaţiei solicitate ; </li></ul><ul><li>Ghidarea tuturor categoriilor de beneficiari dornici a se informa </li></ul><ul><li>Utilizarea informaţiei acumulate î n beneficiul altor persoane </li></ul>
 6. 6. Scopul bibliotecii şcolare: <ul><li>Formarea în dinamică a cititorului informat </li></ul><ul><li>Competenţe: </li></ul><ul><li>- v a înţelege lumea din jurul său </li></ul><ul><li>- va comunica şi va interacţiona cu </li></ul><ul><li>semenii săi </li></ul><ul><li>- va utiliza eficient şi creativ capacităţile </li></ul><ul><li>- va continua în orice fază a existenţei sale </li></ul><ul><li>procesul de învăţare </li></ul>
 7. 7. Componente ce participă la formarea beneficiarului: comunitatea Colectivul profesoral Biblioteca Colecţiile bibliotecii Bibliotecarul
 8. 8. Secven ţe din bibliotecă
 9. 16. ABILITĂŢI Cultura informaţiei Identificarea nevoilor informaţionale S i s temati z are Accesul la informaţie Evaluare Utilizare Localizarea informaţiei
 10. 17. Tehnici de lucru: Ateliere de lectură Prezentări de carte Reviste bibliografice Lansări de carte Concursuri discuţii Lucrul Individual cu cartea
 11. 18. Proiecte proimoţionale * De scurtă durată * De lungă durată Împreună cu biblioteca creştem mari şi deştepţi Cartea e un dar ceresc, eu cu cartea mă-nfrăţesc Ţara mea de vise, Ţara mea de dor
 12. 19. Impact: <ul><li>Dobîndirea aptitudinilor intelectuale de informare sunt necesare pentru adaptabilitatea optimă la situaţii şi contacte aflate în continuă schimbare </li></ul><ul><li>Ceia ce poţi face azi nu lăsa pe mîine, adică dă-i utilizatorului ceia ce trebuie să ştie la momentul potrivit </li></ul>

×