Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare

12,411 views

Published on

Autor: Ciocan V.,LT „N.Vornicescu ”Lozova, Străşeni

 • Be the first to comment

- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare

 1. 1. Directia de Invatamint Straseni BIBLIOTECA SCOLARA- CENTRUL COMUNITATII SCOLARE A realizat: Vera Ciocan, Bibliotecară, grad de calificare I, LT ,,Mitropolit Nestor Vornicescu,, Comuna Lozova.r-nul Straseni
 2. 2. Un mesaj pentru dumneavoastră,bibliotecari.. Tocmai aţi intrat în lumea schimbării pozitive: cabibliotecari, aveţi puterea de a influenţa în modsemnificativ vieţile elevilor dumneavoastră,de a-iajuta să obţină o imagine mai clară despre ei însîşi şidespre societate. de a transforma cuvintele într-oartă, de a-i îndruma pe elevii dumneavoastră prinlabirintul artei de a face faţă vieţii. Bine aţi venit în lumea cartilor din templul spiritualitatii!!!!
 3. 3. Bibltoteca- templul spiritualitatii Biblioteca este templul învăţăturii, iar învăţătura a eliberat mai mulţi oameni decât toate războaiele din istorie. Carl Thomas Rowa Biblioteca este mausoleul Cărţii, unde vincititorii şi îngenunchează în faţa ei. Mihai Cucereavii
 4. 4. Definitia Biblioteca Scolara În Manifestul UNESCO In legea RM • Biblioteca şcolară oferă•Biblioteca de învăţământ tuturor membrilorfuncţioneaza în subordinea comunităţii şcolare serviciiunei instituţii de de educaţie, cărţi şi alteînvăţământ, având colecţii surse, care le dezvoltăcorespunzătoare gândirea critică şi leprogramelor de studii şi permite să foloseascăfuncţia de a sprijini procesul eficientde instruire şi cercetare. informaţia, indiferent de formă şi suport;
 5. 5. Principiile de funcţionare a BS• Biblioteca îşi desfăşoară activitatea Biblioteca isi desfasoara activitatea potrivit strategiei în domeniul Alte principii sunt: culturii, învăţămîntului, ş accesibilitatea, neangaj tiinţei, informaţiei, promo area vate de fondator în politică, autonomia condiţiile legislaţiei în profesională vigoare.
 6. 6. Funcţiile Bibliotecii •bibliotecilor le sunt Funcţiile bibliotecii atribuite funcţiile: sînt atribuite de patrimonialăfondator în consens , informaţională, comcu categoria şi tipul ei unicativă, didactică, bibliotecon ( Legea RM) omică, hedonică (manifestul UNESCO,IFLA)
 7. 7. - Să faciliteze şi să îmbunătăţea- scă obiectivele educaţiei;OBIECTIVELE - Să creeze şi să întreţină la copii deprinderea de a citi şiBibliotecii de a învăţa; - Formarea culturii informaţio-şcolare: nale drept condiţie indispensabilă societăţii Informaţiei şi a (din Manifestul UNESCO) Cunoaşteri; - Să asigure accesul la resur- sele şi posibilităţile locale, naţionale, regionale, mondia e; altele – vezi Manifestul UNESCO
 8. 8. Misiunea Bibliotecii trebuie să fie:realizabilă (să fie realizabilă cu ajutorul creativităţii şi competenţelor organizaţiei, dar să solicite un efort, să constituie o provocare)• instructivă (declararea misiunii induce un sentiment de ataşament faţă de valorile comune tuturor, indiferent de funcţiile ocupate sau de activităţile desfăşurate, şi are rolul de a unifica eforturile)
 9. 9. • precisă (pentru a-i ajuta pe manageri în stabilirea direcţiei strategice a bibliotecii, declararea misiunii trebuie să identifice în mod clar caracteristicile esenţiale ale organizaţiei)• reflectă valorile şi cultura organizaţiei (este important ca misiunea să reflecte realităţile şi idealurile unei biblioteci, să exprime inima şi sufletul acesteia, să fie în acord cu valorile şi principiile cititorilor. În stabilirea obiectivelor, un manager trebuie să înţeleagă realităţile competiţionale, dar şi să conştientizeze valorile, principiile şi cultura organizaţională)
 10. 10. Biblioteca scolara-mediul prietenos copilului
 11. 11. Un copil este ca o saminta de floare…cit de frumos va creste,cit de frumos va rodi, depinde de gradinarul care o va ingriji, de ce pamint, cit lumina si apa are, de cit e de ferit de frig,de furtuna si de soare prea tare e atit de plapind… cum ai putea sa o rupi ori sa o calci in picioare cind e tot ce va ramine in urma ta
 12. 12. Biblioteca ajută utilizatorii să poată accesa informaţia de care au nevoie - indiferent de vârstă, educaţie, etnie, limbă, venit, limitărifizice sau bariere geografice - pe măsură ce lumea digitală continuă să se dezvolte.Biblioteca ta trebuie să fie un locunde utilizatorii ştiu să primescacea mai bună, corectă, actuală şiconvingătoare informaţie.Biblioteca ta trebuie să fie un locunde copiii pot veni şi visa despreviitorul lor.Biblioteca ta trebuie să fie un locunde cititorii îşi pot imagina vieţilelor astfel, pot călători spretărâmuri îndepărtate, pot învăţadespre alte popoare şi culturi
 13. 13. Strategii si tehnici de stimulare a interesului pentru lectura• De ce citesc copiii? De ce unii citesc,iar alţii nu citesc? Evident, motivul primar care îl determină pe copil să devină cititor şi să citească este o sinteză de factori externi (imitaţie, imperativul social) şi factorii interni,în principal dorinţa lui de a deveni cititor, de a deveni ceva în viaţă
 14. 14. Descoperirea lecturii textul „Anii de ucenicie”de Mihail Sadoveanu. Asaltul de idei Ce este pentru tinecartea? o plăcere; o obişnuinţă; onecesitate; o bucurie; opasiune; o călătorie; ununivers; un răspuns laîntrebări.
 15. 15. Explozia stelară De Cine? ce? Ce? Cum? Cînd?Cine este personajul principal?Cum era citirea micului şcolar înainte de „lovitura magică a înţelesului”?Cum ţi s-a părut, în clasa a I-a, munca ta de învăţătoare a citirii? De ce?De ce tatăl copilului era nemulţumit de lectura acestuia?Ce descoperă şcolarul în biblioteca tatălui său?Cînd descoperă el plăcerea lecturii?
 16. 16. Lectura ghidată a textului(citire pe fragmente)Metoda CCCCe aţi simţit pe parcursul lecturii?Ce aţi auzit sau aţi văzut?Ce v-a impresionat?
 17. 17. Microfonul magicFormulaţi întrebări asupra textului dat şi propuneţi-le unui coleg. Acesta, la rîndu-i, va răspunde şi va formula întrebări pentru alt coleg.
 18. 18. Brainstorming-ul: Cum vedeţi biblioteca viitorului?(computerizată,televizoare,aparate video şi altele....................................) Ce întrebări îi puteţi pune unei cărti?Iti place ca esti pe pamint,carte? Ce simbolizezi tu? Citi cititori te-au citit? Despre ce pot vorbu două cărţi?Despre drumul parcurs. Despre importanta lor.Despre ziua denastere,personajele principale,despre autorii lor, despre importanta lor inviata Studiul de caz: De ce toamna cad frunzele de pe crengile copacilor?-Se raceste timpul.-Isi schimba culoarea.-Le chiama pamintul.-
 19. 19. Metoda Pomul fermecat MetodaPomul fermecat Metoda Pomul fermecat / Bibliotecarul aduce elevilor un pom confecţionat din hîrtie. Pe fiecare frunză creangă sunt scrise date din biografia lui Ion Creangă. Elevii trebuie să spună ce le aminteşte cuvîntul sau anul scris pe frunză. 1937 – s-a născut scriitorul Humuleşti – satul în care s-a născut. (Ce ştiţi despre acest sat?) Smaranda – mama lui Ion Creangă Ştefan a Petrei – tatăl 40 – opera i-a fost tradusă în 40 de limbi David Creangă – bunelul Broşteni – a învăţat cu Ion, a stat în gazdă la Irinuca Eminescu – prietenia celor doi 1889 – anul morţii Moştenire literară – vor vorbi despre opera scriitorului
 20. 20. Tehnica de lucru (joc) ”Moşul cu pălărie”Moment organizatoric:Aranjaţi în cerc,elevii deplasează din mînă în mînă opălărie,spunînd cuvintele: Moşul are pălărie, Moşul nostru multe ştie.Cel care s-a ales cu pălăria în mînă va răspunde laîntrebările colegilor,formulate în baza textuluiexplorat.În cazul cînd răspunde corect,colegii urmează săexclame în cor versurile: Moşul nostru multe ştie, Lasă altul moş să fie.În situaţia cînd elevul nu răspunde corect,acesta esteajutat şi se continuă cu alte versuri: Moşul nostru nu prea ştie, Lasă altul moş să fie.
 21. 21. “Lectura în doi” Lectura în doi—o tehnică ce îşi propune să parcurgă următoarele faze, respectînd etapizarea dezvoltării gîndirii creative:generarea,conceptualiza rea,optimizarea,implementarea şi definitivarea.
 22. 22. Metoda Sacul magic (cu obiecte diferite) Cui aparţin obiectele?• Cureaua – - tatei• Băţul – - mătuşii Mărioara• Cireşele – - lui Ionel, mătuşei• Sumanul – -tatei• Cînepa – - mătuşii Mărioara
 23. 23. Recomandări Recomand îndrumătorilor de lectură săfolosească cele mai interesante şi atractivemetode şi tehnici de lucru asupra cărţii pentrua stimula interesul elevilor faţă de lectură si dea frecventa biblioteca . Lectura necesită nu numai îndrumare, dar şicontrol. Grija deosebită în vederea îndrumăriilecturii revine atît profesorului, biblotecarului, cît şifamiliei. Părinţii trebuie să cunoască lista lecturiisuplimentare din programa şcolară. “ Nu e alta mai frumoasă şi mai de folos înveaţa omului zăbavă decît cetitul cărţilor” M.Costin
 24. 24. COLABORAREA DINTRE BS SI FAMILIE-PREMIZA A SUCCESULUI
 25. 25. Părinţii - păstrători ai unui bogat tezaur de poveşti Rugati parintii sa faca din lectură o activitate obişnuită a familiei... Sa le citeasca şi sa le spuna poveşti copiilor cât pot de des - universul lor se va dezvolta odată cu ei... Sa realizeze o apropiere fizică şi sufletească în momentele de lectură..
 26. 26. Camera copilului-un pretext minunat pentru lectură Recomandati parintilor ca este bine cafiecare copil să aiba o bibliotecapersonală, pe care să si-o administrezesingur... Sa ceara sfatul doamnei învăţătoarepentru cărţile potrivite...O enciclopedie poate prilejui multecălătorii imaginare...
 27. 27. Să învăţăm unii de la alţiiProvocaţi discuţii între părinţii ai cărorcopii “citesc” şi cei cu copiii care“abia dacă deschid o carte”...Stimulaţi-i pe copii să-şi ia, uniialtora, interviuri pe tema “Cum aireuşit”…
 28. 28. “Să citeşti înseamnă să aduci experienţa din carte, în viaţa ta...”Micii şcolari nu pot citi chiarde la început atât de bineîncât lectura să la producăplăcere...Este datoria parintilor să îiintroducă în minunata lumea cărţilor...Răbdarea, tactul şi respectulpentru eforturile copiluluisunt absolut necesare...
 29. 29. Respectul - cheia unei comunicări eficiente..Mini-test pentru părinti: <<Scrieţi pe liniatură de tip I,caligrafic, următorul enunţ:“Câteva calităţi ale copilului meusunt...”>>Citiţi lectura “Abecetarul”, de TudorArghezi- nu veţi regreta...
 30. 30. BS- nucleul partenieratului profesori- educatori
 31. 31. Concursul de Ora poveştilorcunoaştere a poveştilor
 32. 32. Concursul de Ora poveştilor desene şi aplicaţii
 33. 33. Concursul “Moştenire” Buga Veronica Anul 2009—300 lei şi set de carte Anul 2010—300 lei şi set de carte Anul 2011 –300 lei si un set de carte
 34. 34. Concursul “Moştenire” Scafaru Eliza Lozovanu NadejdaAnul 2009—50 $ şi set de carte Anul 2011-300 lei Anul 2010—300 lei şi set de carte si set de carte
 35. 35. Concursul“La izvoarele înţelepciunii”
 36. 36. Concursul republican ”La izvoarele intelepciunii" Buga Veronocaanul 2011, I loc pe raionLocul 3 , la Republică
 37. 37. Concursul republican“Confecţionarea cărţilor”
 38. 38. ERUDIT CAFEShow intelectual
 39. 39. Excursie la biblioteca(grupa pregatitoare,gradinita)
 40. 40. Cum evaluam lectura Lectura trebuieverificată şi dirijată Bibliotecarulperiodic de profesor şi trebuie să observebibliotecar. Cantitatea atitudinea elevului faţătrebuie corelată cu de literatura citităcalitatea, aşa încît să nu şi, implicit, influenţelese ajungă la supraîncăr- educative şi instructivecarea elevilor, dar nici la ale acesteia asupra luiun mijloc facil dedistracţie, lasuperfacilitate.
 41. 41. Care e atitudinea ta faţă de lectură? Ce-ţi place să citeşti?
 42. 42. Un personaj naufragiat te afli navigind pe mare pe o pluta mica... din toate cartile pe care le-ai citit alegeun singur personaj alaturi de care ai vrea sa te afli Ce fel de personaj ai alege? Soarele arde iar proviziile sunt tot mai putine….. Cine-i personajul? Din cartea Scrisa de De ce?
 43. 43. Parerea elevului despre lectura chestionar Nume _________________clasa_______ Cred ca lectura este/nu este importantadeoarece_____________________________________________ imi place /nu-mi place sa citesc pentruca___________________________________________________ citesc foarte mult/ putin pentru ca__________________________________________________ prefer sa citesc fictiune/nonfictiune/ambele genuri pentruca___________________________________________________ ___________________________________________________
 44. 44. Lectura si sentimenteNumele tau: ____________Autor: __________________Titlul: __________________Dupa ce ati citit cartea, ganditi-va ce ati simtit Am simtit ………………………………………………….. cand ………………………………………………………… ……………………………………………………………….. Am simtit ………………………………………………….. cand ………………………………………………………… ……………………………………………………………….. Am simtit ………………………………………………….. cand ………………………………………………………… ………………………………………………………………..
 45. 45. Bibliotecarul- pictorul sufletului omenescÎncurajaţi-i pe copii să se înscrie labiblioteca şcolii şi să citeascăvolumele împrumutate...Arătaţi-vă mereu interesul pentruacestă activitate a lor...Lăudaţi-i ori de câte ori aveţi prilejulreuşitele lor...Stimulaţi conversaţiile copiilor despre cărţile citite...
 46. 46. Fără reproşuri, fără constrângeri...Faceţi din momentul deFlectură o activitateplăcută, reconfortantă, sinceră...Puneţi-le , efectiv, cartea înmână...Alegeţi cărţile care v-auîncântat şi dvs.copilăria, dar şi pe cele cupersonaje noi, îndrăgite decopii
 47. 47. Dragi colegi!• Nouă ne revine datoria şi onoarea de a concentra eforturile tuturor celor implicaţi în această nobila acţiune...• Folosiţi orice prilej de a promova necesitatea creşterii interesului scolarilor pentru citit si de a frecventa bibliotaca• Arătaţi-le părinţilor cum să-si facă timp pentru ceea ce e mai important in viaţa lor: dezvoltarea armonioasă a propriilor copii...• Asiguraţi-vă că elevii dvs. au timpul necesar lecturii
 48. 48. Referinţe bibliografice Arion,Liubovi.Biblioteca- spaţiu deinformatizare // Universul Pedagogic Pro.2010,18februarie,N.1-2.p.5. Cartea.Biblioteca.Cititorul:Buletin metodic şibibliografic.Fascicula 4 /Biblioteca Naţionalăpentru copii “Ion Creangă”.Ch.:Pontas, 2004.112pag. Globa,Elizaveta. Drumul cărţii către cititor//Universul Pedagogic Pro. 2010,10 iunie, N.23. p.8. Isac, Ştefania. Integrarea TIC în procesul depredare – învăţare //UniversulPedagogic.2010,N.2,p.33-39. Mustea,Aliona. Modalităţi de formare adeprinderilor de lectură //Invăţătorulmodern.Revistă ştiinţific0-metofică. 2010,N.4,p.34-35-
 49. 49. • CRISTEA, Sorin. Managementul organizaţiei şcolare. Bucureşti: EDP, 2003.• IOSIFESCU, Şerban. Management Educaţional pentru instituţiile de învăţământ.Bucureşti: M.E.C., 2001.• JEMĂNEANU, Nina. Ghid pentru bibliotecarul şcolar. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974. 72p.• JINGA, Ioan. Conducerea învăţământului. Manual de management instituţional. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1993.• JINGA, Ioan. Managementul învăţământului.Bucureşti: Editura All, 2001.• MARCU, Vasile; ORŢAN, Florica. Managementul activităţilor extracurriculare. Oradea: Editura universităţii din Oradea, 2003.130p.• ORŢAN, Florica. Management educaţional. Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2003. 250p
 50. 50. Mulţumesc Frumos• Pentru atenţie!!!

×