Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Puterea bibliotecii - consolidată de noua Lege - Inga Lundén, senior adviser, Sweden

37 views

Published on

Puterea bibliotecii - consolidată de noua Lege - Inga Lundén, senior adviser, Sweden
Comunicare susținută în cadrul Conferinței Internaționale „Dezvoltarea cooperării bibliotecilor europene în spațiul virtual”, 1 noiembrie 2017, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Puterea bibliotecii - consolidată de noua Lege - Inga Lundén, senior adviser, Sweden

 1. 1. Puterea bibliotecii - consolidată de noua Lege Chișinău, 1 noiembrie 2017 Inga Lundén
 2. 2. Vorbim despre o revoluție atunci când informația este în mâinile oricui, oriunde, oricând. Și putem comunica cu întreaga lume.
 3. 3. Știri false Adevăruri alternative Minciuni Propagandă Ură „La baza activității bibliotecilor stă principiul accesibilităţii, al transparenţei, al libertăţii de expresie, al nediscriminării, al neangajării politice, al autonomiei profesionale şi al durabilităţii” Legea cu privire la Biblioteci, Articolul 4. Principiile de organizare şi funcţionarea bibliotecilor
 4. 4. Responsabilitatea noastră pentru viitor Nicio altă instituție nu are misiunea noastră. Tony Marx, Biblioteca Publică din New York
 5. 5. O puteți numi A Cincea putere în stat Rolul bibliotecilor pentru democrație, educație, accesibilitate și digitalizare Biblioteca Națională a Suediei Strategia Bibliotecii Naționale Octombrie 2017
 6. 6. Scopul prezentei legi este consolidarea rolului bibliotecii în societatea modernă prin dezvoltarea ei ca un serviciu public de asigurare a accesului la lectură şi a interesului pentru informare, învăţare, educaţie şi cercetare, activităţi culturale, precum şi prin sporirea capacităţilor de implicare a bibliotecii în transferul de cunoştinţe şi formarea liberă a opiniilor. Articolul 1. Scopul și obiectul Legii Legea Bibliotecilor din Moldova
 7. 7. Formarea liberă a opiniilor este o piatră de temelie a democrației - Și noi informăm că. - Putem numi bibliotecile „a Cincea putere în stat”? - Cu siguranță! Tony Marx, directorul Bibliotecii Publice din New York
 8. 8. Bibliotecile din sistemul bibliotecilor publice vor promova dezvoltarea unei societăți democratice prin contribuția la transferul de cunoștințe și formarea liberă a opiniilor. Articolul 2. Scopul Bibliotecile publice vor acționa pentru a spori cunoștințele despre modul în care tehnologia informației poate fi utilizată pentru atingerea cunoștințelor, învățării și participării vieții culturale. Articolul 7 Legea cu privire la biblioteci, Suedia
 9. 9. Bibliotecile publice trebuie să acorde o atenție deosebită copiilor și tinerilor adulți pentru a promova dezvoltarea lingvistică a acestora și a-i încuraja să citească, inclusiv prin oferirea de literatură pe baza nevoilor și cerințelor lor. Articolul 8. În bibliotecile publice, publicul larg trebuie să poată împrumuta sau, prin alte modalități, să obțină acces gratuit la literatură, pentru o anumită perioadă de timp, indiferent de forma sa de publicare. Articolul 9. Legea cu privire la biblioteci, Suedia
 10. 10. Promovează dezvoltarea unei societăți deschise și incluzive Oferă acces la informaţie, tehnologii informaţionale şi alte resurse Valorifică patrimoniul cultural şi sprijină pluralitatea culturilor Promovează alfabetizarea și cultura informaţiei, lectura şi educaţia nonformală Oferă un forum de dezbatere şi comunicare privind activităţile civice Legea din Republica Moldova, Articolul 5, Funcțiile bibliotecii
 11. 11. Prestează servicii conform necesităţilor membrilor comunităţii, în corespundere cu propriul regulament de organizare şi funcţionare Oferă acces egal şi nediscriminatoriu la serviciile de bibliotecă tuturor membrilor comunității, indiferent de gen, vârstă, apartenență etnică, dizabilitate Contribuie, prin mijloace specifice, la procesul de instruire, formare şi cercetare Colecționează, prelucrează, păstrează, gestionează şi diseminează documente de bibliotecă Articolul 5. Funcțiile bibliotecii, Legea cu privire la biblioteci din Republica Moldova
 12. 12. Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”… ... este centru de excelenţă în dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă, inclusiv a celor bazate pe tehnologii informaţionale, pentru copii şi adolescenţi ... desfăşoară programe şi proiecte de promovare a lecturii printre copii şi adolescenţi la nivel naţional ... ... ... ... are statut de centru biblioteconomic naţional pentru toate bibliotecile publice care oferă servicii copiilor şi adolescenţilor. Articolul 9. Legea cu privire la biblioteci din Republica Moldova
 13. 13. Putem „trăi” legea bibliotecilor acum? Educație mediatică și de informare Bule de filtrare Știri false Ură și bunătate Abilități tehnice
 14. 14. Digital First Inițiativă a Guvernului Suediei pentru Biblioteca Națională, ce are drept scop consolidarea competențelor suedezilor prin intermediul bibliotecilor publice. Prin educația continuă a bibliotecarilor.
 15. 15. Sau - utilizatorul în primul rând EMI- Educație mediatică și de informare „Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat.” Articolul 19 al Declarației Universale a Drepturilor Omului
 16. 16. EMI O competență crucială pentru accesarea, înțelegerea, evaluarea și folosirea mijloacelor de informare pentru autoexprimare într-un mod etic, pentru a supraviețui și a se dezvolta, a lua decizii și a rezolva probleme în orice aspect al vieții.
 17. 17. EMI – dincolo de tehnologiile informaționale și de comunicare  Consolidează democrația  Reduce decalajurile  Eliberează creativitatea  Sporește gândirea critică Programming for kids from 5 years
 18. 18. Biblioteca are tradiția, competența, utilizatorii, încrederea, organizația - și responsabilitatea Biblioteca Națională coordonează și evaluează Bibliotecile regionale (21) instruiesc formatori din fiecare bibliotecă locală (290) Formatorii instruiesc colegii bibliotecari Bibliotecarii instruiesc cetățenii Proiect cu o durată de 3 ani, cu platformă educațională
 19. 19. Învățarea de-a lungul vieții pentru bibliotecari Articolul 17. Autoritatea Publică Locală Autorităţile administraţiei publice locale susțin serviciile de bibliotecă… prin... formarea profesională continuă a personalului bibliotecii Articolul 19. Centrele biblioteconomice … au următoarele funcții de bază: a) asigură coordonarea metodologică a activităţii bibliotecilor publice b) organizează formarea profesională continuă a personalului de specialitate Unele dintre centrele biblioteconomice pot avea şi statut de centru de formare profesională continuă, dacă întrunesc cerinţele... Articolele 26 și 27. Formarea profesională a personalului de specialitate din bibliotecă ... Prin învățământul superior în domeniul biblioteconomic, centrele de formare profesională, prin educație non-formală și informală. Articolele 28 și 29. Atestare și Deontologie Legea cu privire la biblioteci din Republica Moldova
 20. 20. „... servicii inovative de bibliotecă pentru copii şi adolescenţi, inclusiv a celor bazate pe tehnologii informaţionale” „... desfăşoară programe şi proiecte naționale de promovare a lecturii printre copii şi adolescenţi” Legea cu privire la biblioteci, Moldova ... atenție deosebită copiilor și tinerilor adulți pentru a promova dezvoltarea lingvistică a acestora și a-i încuraja să citească, inclusiv prin oferirea de literatură pe baza nevoilor și cerințelor lor… indiferent de forma de publicare.” Legea cu privire la biblioteci, Suedia
 21. 21. - Vrei să citești ceva recomandat de altcineva decât un părinte sau profesor? - Ai între 6 și 12 ani? Bibblix este aplicația potrivită pentru tine. Este o aplicație pentru toți, de la începători la cititori avizi. Multe cărți sunt alese special pentru cei care abia încep a citi, indiferent de vârsta lor. O cooperare între 3 orasșe - Stockholm, Malmoe și Katrineholm.
 22. 22. Mereu alături de utilizator, în strânsă cooperare cu el Acum 2.362 titluri de carte, Dintre care 1.244 cărți electronice Dragoste Horror Viața cotidiană Sport Animale Corp & suflet
 23. 23. Copiii își descoperă singuri dorința de a citi • Mai mulți copii își vor găsi calea spre dorința de a citi • Copiii găsesc cărți interesante, conform dorințelor și abilităților lor de citire • Mai puține limite, copii își descoperă propriul drum spre lectură, fără implicarea adulților
 24. 24. Prezentarea efectului De ce are nevoie grupul țintă? Cum vom satisface aceste necesități?
 25. 25. Nina cea neinteresată este o cititoare bună, dar nu a găsit încă dorința de a citiSam cel lent nu a devenit încă un cititor adevărat și a rămas în urma prietenilor săi Cititorul „începător”
 26. 26. Cititorul începător Nu vrea să se simtă mai puțin bun decât prietenii săi Va găsi propria dorință de a citi Oferă cărți de un nivel de dificultate corespunzător Ne permite să ghidăm mai ușor cititorul, chiar dacă nu știm dacă acesta este un cititor-limită Vrea să decidă pentru sine însuși Ajută-i pe copii să folosească aplicația desinestătător Fă posibil să evidențiezi propriile tale interese Minimizează dificultățile de logare și utilizare a cardului de bibliotecă Nu fă o conexiune directă între nivelul de citire și vârstă Nu le arăta celorlalți care este nivelul tău de citire
 27. 27. Bibblix a primit primul Premiu pentru Digitalizare oferit vreodată de orașul Stockholm
 28. 28. Următorul pas: Biblioteca Națională ia în proprietate aplicația și, împreună cu Stockholm și alți actori, o vor dezvolta și extinde la nivel național. Sperăm.
 29. 29. Vă mulțumesc! Întrebări sau comentarii?

×