Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Filiala Ştefan cel Mare Seminar municipal, 8 decembrie 2010 Parteneriat . Promovare . Portofoliu . Caterev Cristina Dire...
Motto: Biblioteca ş i lectura public ă s î nt cele mai importante forme de expresie cultural ă  ...
Defini ţie Parteneriatul este modalitatea, formal ă sau informal ă , prin care dou ă sau mai multe par ţ i decid s ă ac...
Scop: Biblioteca – spaţiul ideal de interferenţă a activităţilor obligatorii cu cele de recreere şi petrecere a timpului ...
Obiectivele: <ul><li>Extinderea relaţiilor de parteneriat </li></ul><ul><li>Formarea deprinderilor de a citi, de a povesti...
Misiunea bibliotecii Biblioteca este centrul cultural de informare asigurând furnizarea cunoştinţelor solicitate de căt...
Introducere Biblioteca a fost întotdeauna şi va rămâne un templu al culturii şi civilizaţiei, un spaţiu al mirajelor care ...
Introducere Astăzi pentru bibliotecar este important de a extinde relaţii de colaborare şi parteneriat cu instituţiile edu...
Introducere Educaţia prin bibliotec ă are următoarele caracteristici: pune accent pe oameni, urmăreşte dezvoltarea unor c...
Introducere Biblioteca este partenerul în re a lizarea programelor educaţionale, are un rol important în apropierea copiii...
Introducere Lectura este acel factor care îi face pe copii să gîndească altfel, de aceea trebuie să evaluăm în fiecare an ...
ActivitĂŢi în parteneriat biblioteca-familia- Ş coala
Programe de promovare a lecturii
<ul><li>LECTURILE VERII </li></ul><ul><li>eXPO ziŢii de carte </li></ul><ul><li>Cartea de vacanŢĂ </li></ul><ul><li>Vizite...
<ul><li>LECTURILE VERII </li></ul><ul><li>Recital de poezii </li></ul><ul><li>Patrie un imn de mĂreŢie </li></ul><ul><li>S...
<ul><li>ChiŞinĂul citeŞte o Carte </li></ul><ul><li>DiscuŢie DeportĂrile – destine nevinovate </li></ul><ul><li>Întîlnire ...
<ul><li>Copiii Chişinăului citesc o carte </li></ul><ul><li>Spectacol iepuraŞul cu trei blĂniŢe </li></ul><ul><li>GrĂuncio...
<ul><li>Copiii Chişinăului citesc o carte </li></ul><ul><li>Întîlnire cu scriitorul Ion HadârcĂ </li></ul>
<ul><li>Copiii Chişinăului citesc o carte </li></ul><ul><li>Ora de lecturĂ – Universul creaŢiei lui Ion HadârcĂ </li></ul>
ActivitĂŢi de promovare a culturii naŢionale
<ul><li>Eminesciana </li></ul><ul><li>Prezentare de Carte </li></ul><ul><li>ExpoziŢie – eminescu cel mai dgag poet </li></ul>
<ul><li>Eminesciana </li></ul><ul><li>Călin file din poveste </li></ul><ul><li>Somnoroase păsărele </li></ul><ul><li>Priet...
ActivitĂŢi de promovare a cĂrŢii
<ul><li>Clubul </li></ul><ul><li>Prietenii CĂrŢii </li></ul><ul><li>Întîlnire cu scriitorul </li></ul><ul><li>IanoŞ Ţurc...
<ul><li>Cartea – prietena mea </li></ul><ul><li>ExpoziŢii de Carte </li></ul><ul><li>Prezentare de carte </li></ul><ul><li...
ActivitĂŢi dedicate Artoterapiei Talente, creativitate
<ul><li>Atelier de creaţii Createur – arta de a crea prin origami şi fantezie </li></ul>
<ul><li>Atelier de creaţii </li></ul><ul><li>ORIGAMI – CREAŢII ŞI REVELAŢII </li></ul>
<ul><li>Atelier de creaŢii </li></ul><ul><li>Vernisaj de picturĂ – Ce culoare are toamna </li></ul>
ActivitĂŢi pentru susŢinerea curricumului educaŢional
<ul><li>Clubul </li></ul><ul><li>Temele de acasă </li></ul><ul><li>Elaborarea posterului </li></ul><ul><li>Toamna de aur...
ActivitĂŢi bibliografice cultura informaŢionalĂ
<ul><li>Ziua bibliografiei </li></ul><ul><li>Lecţie bibliografică – Cartea – insulă de comori </li></ul>
<ul><li>Ziua bibliografiei </li></ul><ul><li>Eseu despre carte </li></ul><ul><li>Poezii dedicate cărţii </li></ul>
<ul><li>Ziua bibliografiei </li></ul><ul><li>Elaborarea semnului de carte </li></ul>
<ul><li>Ziua bibliografiei </li></ul><ul><li>Revistă bibliografică </li></ul><ul><li>Ne-a venit o carte nouă </li></ul>
Impresiile copiilor despre activităţi “ Vara aceastaam petrecut-o împreună cu prietenele mele la Biblioteca “Ştefan cel Ma...
“ Biblioteca “Ştefan cel Mare” este un templu al înţelepciunii. E foarte bine că pe strada din ograda noastră este situată...
“ Lecturile verii organizează diverse activităţi interesante, în special m-au impresionat şedinţele clubului Createur, pri...
<ul><li>Extinderea ariilor de colaborare </li></ul><ul><li>S ă iubim cartea </li></ul><ul><li>Să promovăm cultura </li></u...
Un partener fidel <ul><li>Doar atunci cînd vom atrage în jurul nostru mii de copii, cărţi, legende şi poveşti vii.  </li...
Ce aşteaptă biblioteca de la parteneri ? <ul><li>S prijin pentru stabilirea scopurilor sau a obiectivelor </li></ul><ul...
Concluzii:  Parteneriatul este o cale de susţinere a bibliotecii în serviciul comunităţii, fără de care nu ar putea exist...
Concluzii:  Biblioteca are un rol important în formarea personalităţii copiilor prin oferirea materialelor informaţionale...
Biblioteca publică, poate şi trebuie să devină sufletul comunităţii.
Mulţumesc pentru atenţie!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Revigorarea lecturii in secolul XXI

2,744 views

Published on

Este un material despre rolul bibliotecii in comunitate.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revigorarea lecturii in secolul XXI

 1. 1. Filiala Ştefan cel Mare Seminar municipal, 8 decembrie 2010 Parteneriat . Promovare . Portofoliu . Caterev Cristina Director
 2. 2. Motto: Biblioteca ş i lectura public ă s î nt cele mai importante forme de expresie cultural ă ...
 3. 3. Defini ţie Parteneriatul este modalitatea, formal ă sau informal ă , prin care dou ă sau mai multe par ţ i decid s ă ac ţ ioneze î mpreun ă pentru atingerea unui scop comun.
 4. 4. Scop: Biblioteca – spaţiul ideal de interferenţă a activităţilor obligatorii cu cele de recreere şi petrecere a timpului liber. Abilitatea de a construi un mediu social, educaţional – informativ favorabil apropierii copiilor de cuvîntul scris, de bibliotecă , de măria sa cartea.
 5. 5. Obiectivele: <ul><li>Extinderea relaţiilor de parteneriat </li></ul><ul><li>Formarea deprinderilor de a citi, de a povesti, de a interpreta corespunzător un fragment în proză sau în versuri </li></ul><ul><li>Cultivarea vocabularului şi a sentimentelor trăite </li></ul><ul><li>Consolidarea parteneriatului dintre bibliotecă , şcoală, familie şi comunitate </li></ul><ul><li>Justificarea importanţei lecturii şi a bibliotecii în viaţa micilor şcolari </li></ul><ul><li>Promovarea valorilor culturale naţionale </li></ul><ul><li>Promovarea activităţilor în parteneriat </li></ul>
 6. 6. Misiunea bibliotecii Biblioteca este centrul cultural de informare asigurând furnizarea cunoştinţelor solicitate de către utilizatori, în forme gata prelucrate pentru uzul acestora. Serviciile bibliotecii publice sunt asigurate, în mod egal, pentru toţi, indiferent de vârstă, sex, rasă, religie, naţionalitate, limbă sau statutul social.
 7. 7. Introducere Biblioteca a fost întotdeauna şi va rămâne un templu al culturii şi civilizaţiei, un spaţiu al mirajelor care reprezintă pentru oricine şi în special pentru micii cititori o permanentă tentaţie spre cunoaştere. În fiecare zi de la şcoală, elevi i de diverse vârste păşesc pe tărîmul bibliotecii. Biblioteca publică este acel spaţiu pentru elevi unde în fiecare zi ei pot utiliz a fiec a re sursă informaţională. Fiecrare elev trebuie să recunoască faptul că biblioteca este prietena lor şi bibliotecarul este îndrumătorul în acea lume a cunoştinţelor în diverse domenii.
 8. 8. Introducere Astăzi pentru bibliotecar este important de a extinde relaţii de colaborare şi parteneriat cu instituţiile educaţionale: şcoală, liceu, casele de copii, centre comunitare pentru copii şi tineri. Capacitatea bibliotecarului de a menţine relaţii pozitive cu aceste instituţii educaţionale variază în funcţie de nivelul de interes al elevilor şi al profesorilor care îşi ext i nd a ria de activitate cu ajutorul curricumului educaţional. Schimbarea programei şcolare, noile tehnologii informaţionale nu pot anula acel drept al bibliotecii de a oferi informaţii pentru studii fiecărui utilizator. În aceste condiţii, elevilor sînt oferite multe răspunsuri la întrebări le pentru temele de a casă la diverse obiecte de studi u .
 9. 9. Introducere Educaţia prin bibliotec ă are următoarele caracteristici: pune accent pe oameni, urmăreşte dezvoltarea unor calităţi umane şi explorarea orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru viaţă, are în vedere, cu precădere, întrebări asupra existenţei, vizează cu precădere dezvoltarea unei stări sau a unei structuri atinse, finalitatea în educaţie îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung. Activitatea educaţională în parteneriat este dinamică şi flexibilă în acelaşi timp, iar educaţia stimulează idealul fiinţei umane ale elvilor exprimat prin „a fi şi a deveni”.
 10. 10. Introducere Biblioteca este partenerul în re a lizarea programelor educaţionale, are un rol important în apropierea copiiilor de lumea cărţii şi de lectură, factorii implicaţi în acest pro ces sînt: şcoala, biblioteca, părinţii, comunitatea, care oferă posibilitatea de a apropia copilul de carte cu cît mai devreme e posibil, cu atît mai importante şi durabile s î nt efectele ei în domeniul limbajului, al comunicării, precum şi în cel al comportamentului şi al socializării .
 11. 11. Introducere Lectura este acel factor care îi face pe copii să gîndească altfel, de aceea trebuie să evaluăm în fiecare an care este rolul lecturii în formarea personalităţii pentru copii. Cu cît un copil citeşte mai mult este util pentru a scrie compunerile şcolare mai uşor, dispune de un vocabular mai bogat, cu un farmec literar, metaforic. Profesoarele împreună cu biblioteca trebuie să coordoneze cît de des trebuie un elev să citească, ce este important să citească, pentru a fi dezvoltat. Este imperios necesar ca bibliotecarul să facă acel pas decisiv spre educaţie şi cultură, alături de ceilalţi custozi ai acestei vârste: învăţătorul şi părintele. Astfel, gustul pentru lectură trebuie cultivat prin strategii coerente, viabile, pertinente, pentru ca aceşti oameni, mici ca vârstă, dar care au nevoie de hrana cuvântului scris, să crească drept şi frumos.
 12. 12. ActivitĂŢi în parteneriat biblioteca-familia- Ş coala
 13. 13. Programe de promovare a lecturii
 14. 14. <ul><li>LECTURILE VERII </li></ul><ul><li>eXPO ziŢii de carte </li></ul><ul><li>Cartea de vacanŢĂ </li></ul><ul><li>Vizite colective </li></ul>
 15. 15. <ul><li>LECTURILE VERII </li></ul><ul><li>Recital de poezii </li></ul><ul><li>Patrie un imn de mĂreŢie </li></ul><ul><li>SĂrbĂtorile naŢionale </li></ul>
 16. 16. <ul><li>ChiŞinĂul citeŞte o Carte </li></ul><ul><li>DiscuŢie DeportĂrile – destine nevinovate </li></ul><ul><li>Întîlnire cu scriitorul </li></ul><ul><li>N. Dabija </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Copiii Chişinăului citesc o carte </li></ul><ul><li>Spectacol iepuraŞul cu trei blĂniŢe </li></ul><ul><li>GrĂuncioare de luminĂ, </li></ul><ul><li>Ion HadârcĂ </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Copiii Chişinăului citesc o carte </li></ul><ul><li>Întîlnire cu scriitorul Ion HadârcĂ </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Copiii Chişinăului citesc o carte </li></ul><ul><li>Ora de lecturĂ – Universul creaŢiei lui Ion HadârcĂ </li></ul>
 20. 20. ActivitĂŢi de promovare a culturii naŢionale
 21. 21. <ul><li>Eminesciana </li></ul><ul><li>Prezentare de Carte </li></ul><ul><li>ExpoziŢie – eminescu cel mai dgag poet </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Eminesciana </li></ul><ul><li>Călin file din poveste </li></ul><ul><li>Somnoroase păsărele </li></ul><ul><li>Prietenia Eminescu Şi creangĂ </li></ul>
 23. 23. ActivitĂŢi de promovare a cĂrŢii
 24. 24. <ul><li>Clubul </li></ul><ul><li>Prietenii CĂrŢii </li></ul><ul><li>Întîlnire cu scriitorul </li></ul><ul><li>IanoŞ Ţurcanu </li></ul><ul><li>DiscuŢii despre rolul cĂrŞii în viaŢa copiilor </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Cartea – prietena mea </li></ul><ul><li>ExpoziŢii de Carte </li></ul><ul><li>Prezentare de carte </li></ul><ul><li>Lansare de carte </li></ul><ul><li>Enciclopedia – sursa informaŢionalĂ </li></ul>
 26. 26. ActivitĂŢi dedicate Artoterapiei Talente, creativitate
 27. 27. <ul><li>Atelier de creaţii Createur – arta de a crea prin origami şi fantezie </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Atelier de creaţii </li></ul><ul><li>ORIGAMI – CREAŢII ŞI REVELAŢII </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Atelier de creaŢii </li></ul><ul><li>Vernisaj de picturĂ – Ce culoare are toamna </li></ul>
 30. 30. ActivitĂŢi pentru susŢinerea curricumului educaŢional
 31. 31. <ul><li>Clubul </li></ul><ul><li>Temele de acasă </li></ul><ul><li>Elaborarea posterului </li></ul><ul><li>Toamna de aur – o gamă de culori originale </li></ul>
 32. 32. ActivitĂŢi bibliografice cultura informaŢionalĂ
 33. 33. <ul><li>Ziua bibliografiei </li></ul><ul><li>Lecţie bibliografică – Cartea – insulă de comori </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Ziua bibliografiei </li></ul><ul><li>Eseu despre carte </li></ul><ul><li>Poezii dedicate cărţii </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Ziua bibliografiei </li></ul><ul><li>Elaborarea semnului de carte </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Ziua bibliografiei </li></ul><ul><li>Revistă bibliografică </li></ul><ul><li>Ne-a venit o carte nouă </li></ul>
 37. 37. Impresiile copiilor despre activităţi “ Vara aceastaam petrecut-o împreună cu prietenele mele la Biblioteca “Ştefan cel Mare”. M-a impresionat foarte mult şi călătoriile l abazinul Codru, Grădina Botanică, Parcul de jocuri şi agrement Valea Trandafirilor. Însă cele mai fermecătoare clipe le-am petrecut la “Ora poveştilor”, unde am aflat foarte multe poveşti ,miraculoase. Mulţumesc foarte mult colaboratorilor bibliotecii pentru tot ce s-a organizat pentru noi.” Mazurenco, Aliona, clasa a IV-a, Liceul E. Alistar
 38. 38. “ Biblioteca “Ştefan cel Mare” este un templu al înţelepciunii. E foarte bine că pe strada din ograda noastră este situată aşa bibliotecă minunată, unde în orice moment poţi găsi informaţiile dorite şi să-mi pregătesc temele pentru acasă în sălile largi şi bine amenajate, cu expoziţii foarte interesante. Mai cu seamă în vacanţă, îmi place foarte mult să petrec timpul la bibliotecă, în preajma celor mai devotaţi prieteni, cărţile şi revistele pentru copii. M-au impresionat foarte mult şi călătoriile organizate de bibliotecarii ambaili şi binevoitori. Această vară îmi va rămîne mereu în memorie mult timp. Pe viitor nu voievita nici o posibilitate de a-mi petrece timpul în această minunată bibliotecă.” Braghiş, Elena, clasa a IV-a, Liceul E. Alistar
 39. 39. “ Lecturile verii organizează diverse activităţi interesante, în special m-au impresionat şedinţele clubului Createur, prin aceste întîlniri îmi îmbogăşesc cunoştinţele în domneiul artei plastice decorative, croşetat, broderii, obiecte ce împodobesc casa. Îmi place mult să croşetez, să confecţionez din materiale din natură şi să brodez. Arta îl face pe om mai liniştit, creative şi intelligent, particip în fiecare an şi-mi place foarte mult că-mi fac noi prieteni.” Miron, Gabriela, clasa a IV-a, Liceul E. Alistar
 40. 40. <ul><li>Extinderea ariilor de colaborare </li></ul><ul><li>S ă iubim cartea </li></ul><ul><li>Să promovăm cultura </li></ul><ul><li>Să ne iubim şcoala </li></ul><ul><li>Să păstrăm obiceiurile şi tradiţiile familiei noastre </li></ul><ul><li>Să iubim comunitatea noastră </li></ul><ul><li>Filă cu filă să păstrăm activităţile în parteneriat </li></ul><ul><li>Iniţierea de idei noi </li></ul><ul><li>Comunicare eficientă </li></ul>Cum să construim un parteneriat eficient ?
 41. 41. Un partener fidel <ul><li>Doar atunci cînd vom atrage în jurul nostru mii de copii, cărţi, legende şi poveşti vii. </li></ul>
 42. 42. Ce aşteaptă biblioteca de la parteneri ? <ul><li>S prijin pentru stabilirea scopurilor sau a obiectivelor </li></ul><ul><li>A sigur area resursele adecvate pentru îndeplinirea scopurilor sau a obiectivelor </li></ul><ul><li>Avem nevoie de informaţii din partea partenerilor care să le permită să-şi realizeze scopurile şi obiectivele.. O componentă esenţială a managementului organizaţiei este siguranţa că prim im informaţii relevante pentru a da rezultate bune. </li></ul><ul><li>Păstrarea permanentă a parteneriatului </li></ul>
 43. 43. Concluzii: Parteneriatul este o cale de susţinere a bibliotecii în serviciul comunităţii, fără de care nu ar putea exista, biblioteca fie cît de mică este şi va fi importantă mereu, este o sursă de enciclopedii, dicţionare, cărţi cu poveşti, poezii, scenarii literare, copiii sînt înregistraţi la bibliotecă şi apoi vin în vizite împreună cu părinţii, buneii, sînt organizate expoziţii ce reprezintă creaţiile copiilor, poze de la activităţi, material video, promovarea pe web: blogurile bibliotecii.
 44. 44. Concluzii: Biblioteca are un rol important în formarea personalităţii copiilor prin oferirea materialelor informaţionale despre animale, materiale promoţionale, ore de lectură cu diverse teme, despre animale sălbatice, ghicitori, prezentare de carte. Copiii asimilează mai uşor informaţia care este oferită de bibliotecar, imaginile din enciclopedii viu colorate, este o metodă de atrage copilul spre carte, lectură, bibliotecă.          Copiii sînt acel cufăr care trebuie permanent de umplut cu ceva nou, inovativ, care să-i permită de a se promova, afirma ca personalitate, parteneriatul biblioteca-şcoala-familia-comunitatea este cale spre succes şi crearea imaginii viabile a bibliotecii în comunitate.
 45. 45. Biblioteca publică, poate şi trebuie să devină sufletul comunităţii.
 46. 46. Mulţumesc pentru atenţie!

×