Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Terapie prin lectură: Proiect pentru stimularea lecturii

8,071 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Terapie prin lectură: Proiect pentru stimularea lecturii

 1. 1. Prezintă: Biblioteca "Onisifor Ghibu"
 2. 2. Program socio-cultural
 3. 3. Proiect pentru stimularea lecturii Terapie prin lectură Realizat de Bibliotecarii: Musteaţă Tatiana, Marişceac Ludmila
 4. 4. Efectul benefic al Cuvîntului c a remediu pentru suflet în modelarea si regenerarea spiritului uman Leac pentru Suflet
 5. 5. Coordonatorii programului: Dir.biblioteca “ O.Ghibu”E.Vulpe Manager FFMS “Angelus Moldova” Irina Drăguţanu Scopul Proiectului: Stimularea şi dezvoltarea gustului pentru lectură GRUP ŢINTĂ Copii bolnavi de maladii incurabile internaţi la Institutul Oncologic LOCUL DESFĂŞURĂRII Institutul Oncologic DURATA Patru ore săptămînal În fiecare joi-suntem cu voi!
 6. 6. Partenerii Proiectului: <ul><ul><li>Institutul Oncologic </li></ul></ul>
 7. 7. – De a asigura asistenţă gratuită din punct de vedere biblioteconomic – Înfiinţarea unor mini-cluburi de informare şi lectură – De a extinde activitatea bibliotecii – De a organiza terapia prin lectură pentru copiii ce nu au acces la bibliotecă – De a susţine moral şi psihologic speranţa de viaţă a copiilor cu boli incurabile – De a dezvolta imaginaţia şi creativitatea copiilor – De a susţine acţiunile de integrare, socializare şi comunicare a copiilor bolnavi de maladii incurabile – D e a încuraja activitatea de voluntariat
 8. 8. – Ora poveştilo r – Ora de lectură – In tî lniri cu autorii – Pre z ent a r e şi l ans are de carte şi film – Jocuri interactive – Concursuri de animaţie, desen şi i nteligenţă
 9. 9. Aventurile lui Radu
 10. 13. <ul><li>Utilizarea informaţiilor dobândite în cadrul orelor de lectură </li></ul><ul><li>Valorificarea proiectului realizat în cadrul bibliotecii </li></ul><ul><li>Realizarea unei prezentări Power Point care să popularizeze activităţile desfăşurate </li></ul><ul><li>Înfiinţarea la nivelul şcolii a unui concurs semestrial de literatură şi jocuri </li></ul><ul><li>Lansarea în următorul semestru a unui proiect similar , având ca punct de pornire alte personaje din poveşti şi jocuri distractive </li></ul>
 11. 14. Proiectul a debutat cu o evaluare iniţială a copiilor pe baza unui chestionar eleborat de noi. Evaluarea pe parcurs s-a efectuat tot cu ajutorul chestionarului C ea finală se va realiza prin intermediul portofoliilor, desenelor şi al însemnărilor din albumul cu impresii.
 12. 15. <ul><li>Lectura pentru mine reprezintă: </li></ul><ul><li>a). o plictiseală </li></ul><ul><li>b). o plăcere </li></ul><ul><li>c). o aventură </li></ul><ul><li>d). o călătorie </li></ul><ul><li>e). o relaxare </li></ul><ul><ul><ul><li>2.Argument..................................................... </li></ul></ul></ul><ul><li>3.De ce îmi place sau nu îmi place lectura ? </li></ul><ul><ul><ul><li>Argument..................................................... </li></ul></ul></ul><ul><li>4.Ce factori pot împiedica lectura? </li></ul><ul><ul><ul><li>Argument..................................................... </li></ul></ul></ul><ul><li>5.Reuşeşti să fii performant la şcoală fără să citeşti? </li></ul><ul><li> Argument..................................................... </li></ul><ul><li>6.Cât timp obişnuieşti să acorzi lecturii? </li></ul><ul><li>7.Ce sunt cărţile pentru tine? </li></ul><ul><li>8.Ce reprezintă în concepţia ta un autor? </li></ul><ul><li>9.Defineşte cartea din perspectiva experienţei tale? </li></ul><ul><li>10.Ce citeşti de obicei? </li></ul><ul><li>11.De ce nu le place elevilor să citească? </li></ul>
 13. 16. <ul><li>A fost şi îi este utilă lectura umanităţii? </li></ul><ul><li>Defineşte cartea din perspectiva experienţei tale? </li></ul><ul><li>Cum acţionează cărţile asupra cititorului? </li></ul><ul><li>Imaginează-ţi o lume fără cărţi. Cum ar fi aceasta? </li></ul><ul><li>Care crezi că pot fi locurile potrivite pentru lectură? </li></ul><ul><li>Când şi unde îţi place să citeşti? </li></ul><ul><li>Care crezi că sunt efectele cărţii asupra cititorului? </li></ul><ul><li>De ce are nevoie omul să citească? </li></ul><ul><li>Ce părere ai despre nevoia si utilitatea cărţilor în munca educativă? </li></ul><ul><li>Ce soluţii am putea găsi pentru ai face elevii să îndrăgească lectura? </li></ul><ul><li>Ce loc ocupă filmul în lumea cărţilor? </li></ul><ul><li>Cum putem să ne dezvoltăm imaginaţia? </li></ul><ul><li>Este sau nu nevoie ca o persoană să se ocupe de orientarea lecturii elevilor? </li></ul><ul><li>Cine ar trebui sau ar putea face asta? </li></ul>
 14. 17. Prezentul proiect constituie o realizare socială care implementează baza morală , reflectată prin prisma susţinerii copiilor şi oferirea unui sprijin spiritual,care a fost aplicat nu din motive subiective. Lectura:o cupă un loc esenţial în devenirea umană Are un rol important în munca educativă Se impune ca necesitate intelectuală Influenţează personalităţile aflate în formare Dezvăluie taina pe care cărţile o ascund Acest program Oferă un spa ţ iu de lectură confortabil ş i atractiv Pune în practică proiecte de anima ţ ie culturală Pune la dispoziţia elevilor fondul său documentar Dezvoltă practici diversificate de lectură

×