Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google docs oppetoos

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Google docs oppetoos

 1. 1. Google Docs'i kasutamine õppetöös See materjal on kaitstud Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 3.0 litsentsiga. Mõned soovitused ja nipid
 2. 2. Mis on Google Docs • Google Docs on veebipõhine kontoritarkvara, mis sisaldab esitlusprogrammi, tekstiredaktorit, tabelarvutust ja ankeetide koostamise vahendit. • Tehtud tööd on võimalik avaldada veebis ja/või jagada teiste kasutajatega. • Võimalik on „importida“ mõne muu kontoritarkvaraga tehtud faile Google Docsi keskkonda.
 3. 3. Piirangud • 10 inimest võib korraga muuta esitlust • 50 inimest võib korraga toimetada tabelarvutuses • 50 inimest võib samaaegselt muuta dokumenti
 4. 4. Õpime üksteist tundma • Jaga õpilastele ühiskasutamiseks dokument • Iga õpilane peab vähemalt 3 vastusega lõpetama õpetaja poolt alustatud lauset o Minu hobid … o Oskan väga hästi … jne • Iga õpilane võib valida endale meeldiva värvi kirjutamiseks • Lõpetab oma sissekanded nimega
 5. 5. Dokumendi statistika Tools -> Word Count • Analüüsib kirjutatud teksti • Annab ülevaate teksti raskusest ja arusaadavusest o näiteks mitmesilbilisi sõnu on kasutatud Teksti loetavusest vaata lähemalt: http://plainlanguage.com/newreadability.html
 6. 6. Kommenteeri tööd • Insert menüüst saab lisada kommentaare o ilmuvad teksti äärde o saab kasutada erinevate märkuste lisamiseks • Samast menüüst saab joonealuseid märkusi o valitud kohta ilmub # o algselt nähtav dokumendi kõrval o trükkimisel ilmub dokumendi lõppu, joone alla
 7. 7. Kollektiivsed kodutööd • Õpilased saavad koos teha esitlust • Koostada koos referaati • Saab anda ülesanded, kus üks õpilane peab parandama teise teksti • Väga mugav võimalus korjata kokku vaatlus- või katseandmeid
 8. 8. Dokumentide jagamine • Dokumente võib jagada kõigile vaatamiseks - Publish on the Web • Võib jagada ainult neile, kellel on olemas link o Antud lingi võib igal ajal tühistada o Saab määrata, kes võib dokumenti vaadata või muuta • Dokument võib olla isiklik
 9. 9. Vestlus esitluse ajal • Esitluse ajal on võimalik kaasata õpilasi arutellu • Esitluse kõrval on "vestlusriba" • Õpilastele saab esitada küsimusi ja nad saavad kirjalikult vastata • Õpilased saavad lisada kommentaare ka kaaslaste esitlustele • Eriti motiveeritud on 9-10 aastased lapsed
 10. 10. Videod ja pildid vestluses • Esitluste vestlusruumis on võimalik jagada pilte ja videosid • Lisa ainult link • Youtube videod on nähtavad kohe samas aknas • Teiste poolt lisatud pilte ja videosid on võimalik kohe näidata kõigile
 11. 11. Kaustade ja failide organiseerimine • Kasuta kindlasti kaustu, et dokumente paremini eraldada • Kaustad saab "sildistada" erinevaid värve kasutades • Väga kiiresti leiab failid üles otsingu abil
 12. 12. Küsitluste kasutamine • Vii läbi erinevaid küsitlusi klassis, kohe saab teha kokkuvõtteid ja diagramme õpilastele näidata • Küsitle lapsevanemaid • Mugav võimalus mingi teema kohta veebiviiteid korjata ja hinnata neid Näide
 13. 13. Tabelarvutuses lahtrite täitmine Sisesta 2 inglise keelset sõna, hoia all CTRL klahvi ja tõmba lahtri paremast alumisest nurgast
 14. 14. Kasutatud Tom Barretti materjale Vaata blogi

×