Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web2 0

Web2.0 ja Bloomi taksonoomia

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web2 0

 1. 1. WEB 2.0 ja Bloomi taksonoomia
 2. 2. WEB 2.0 • Tim O’Reilly 2004 • Passiivsest tarbijast aktiivseks kasutajaks ja autoriks • Võtmesõnad: koostöö, enda töö panustamine ja kogukonnas osalemine, avatus ja jagamine
 3. 3. WEB 2.0 vahendid • Ajaveebid • WIKId • Sotsiaalsed järjehoidjad • Taskuhääling • Multimeedia jagamine • RSS agregaatorid
 4. 4. Bloomi taksonoomia Hinda mine Süntees Analüüs Rakendamine Mõistmine Teadmine
 5. 5. Bloomi taksonoomia ja WEB 2.0
 6. 6. Teadmine • Sotsiaalsed järjehoidjad http://delicious.com/ • Märgistamine http://www.awesomehighlighter.com/ • Multimeedia kogud http://www.youtube.com/
 7. 7. Mõistmine • Teadlik otsimine • Kommenteerimine, suhtlemine http://twitter.com/ • Kategoriseerimine, märksõnadega varustamine http://delicious.com/ • RSS http://www.netvibes.com/en
 8. 8. Rakendamine • Kirjutamine (ajaveeb) http://www.blogger.com • Veebis jagamine http://www.flickr.com/ • Mängud
 9. 9. Analüüs • Mitme vahendi kombineerimine (mash- ups) http://pbworks.com/ • Üheskirjutamine http://docs.google.com • Litsentseerimine http://creativecommons.org/
 10. 10. Süntees • Postitamine, kommenteerimine (ajaveebid, wikid) • Modereerimine • Veebipõhine koostöö http://www.wikipedia.org/ • Vahendite katsetamine http://www.go2web20.net/
 11. 11. Hindamine • Planeerimine ja loomine http://voicethread.com/#home • Multimeedia looming http://animoto.com/ • Veebis avaldamine http://www.scribd.com/
 12. 12. WEB 2.0 vahendid võimaldavad Bloomi taksonoomiat efektiivselt koolis kasutada

×