Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eFormular - küsimustiku loomine

3,839 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

eFormular - küsimustiku loomine

 1. 1. Internetipõhiste küsitluste võimalused eFormular Lihtsaim võimalus koguda    soovitud kujul vajalikku infot Interneti abil http://www.eformular.com/ 18.09.2009 Laine Aluoja MA Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 2. 2. Kellele ja milleks? <ul><li>Lihtne vahend küsitluste läbiviimiseks Interneti kaudu, ilma et ise peaks programmeerima. </li></ul><ul><li>Saab koostada elektroonilisi ankeete , lasta neid täita Interneti kaudu ja tulemusi analüüsida oma arvutis. </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 3. 3. Näide Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 4. 4. Analüüs Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 5. 5. Näide Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 6. 6. Analüüs Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 7. 7. Kasutajaks registreerumine <ul><li>http://www.eformular.com/ </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 8. 8. Ankeet Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja Klõpsake lingil
 9. 9. Sisselogimine <ul><li>Pärast ankeedi täitmist klõpsake lingil </li></ul><ul><li>Teistkordsel kasutamisel klõpsake lingil </li></ul><ul><li>Kui olete sisse loginud näete oma töökeskkonda </li></ul><ul><li>Olles end korra registreerinud, võite teha sama kasutajanime all piiramatul arvul eFormulare </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 10. 10. Töökeskkond <ul><li>Juhendeid eFormulari töökeskkonna kasutamiseks saate klõpsates lingil [ ABIINFO ] või nupul, millel on küsimärk </li></ul><ul><li>Uue eFormulari lisamiseks klõpsake lingil “ lisa uus ” </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 11. 11. eFormulari loomine <ul><li>Klõps lingil “ lisa uus ” avab akna, kuhu saate sisestada tehtava eFormulari nime </li></ul><ul><li>NB! Nimes ei tohi kasutada täpitähti, tühikuid ega erimärke. </li></ul><ul><li>eFormulari loomiseks klõpsake nupul [ OK ] </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 12. 12. eFormulari üldandmed Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja Üldandmed salvestuvad vaikimisi klõpsates lingil [ küsimused ]
 13. 13. Küsimuste sisestamine vt. lisaks töölehte <ul><li>Leheküljel [ küsimused ] saate sisestada küsimuste teksti, järjekorranumbri, lisada kommentaari, määrata ära küsimuse tüübi, vastusevariandid ja olulisuse, saate muuta mõningaid spetsiifilisi parameetreid [1] ja [2]. </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 14. 14. Küsimuste sisestamine <ul><li>sisestage küsimus ehk välja küsimus (see, millele vastust ootate, näiteks Nimi, Vanus, jne.) Küsimus võib sisaldada nii tühikuid kui ka täppidega tähti. Kui küsimuse lahter jäetakse täitmata, siis seda küsimust ei salvestata! </li></ul><ul><li>määrake küsimuse olulisus . Märkides hiireklõpsuga ära selle välja nõuate, et küsitletav sellele küsimusele kindlasti vastaks, ilma seda täitmata vastaja eFormulari küsimustikku ära saata ei saa. </li></ul><ul><li>valige tüüp , väärtused, [1] ja [2]. </li></ul><ul><li>Valida saate seitsme tüübi vahel. </li></ul><ul><li>Erinevat tüüpi väljade jaoks saab määrata ka erinevaid lisaparameetreid. Väljatüüpide kasutusvõimaluste ja spetsiifiliste parameetrite määramise kohta vaadake töölehte. </li></ul><ul><li>4. Kui küsimused on sisestatud klõpsake lingil [ eelvaade ]. </li></ul><ul><li>NB! Küsimused salvestatakse keskkonna poolt vaikimisi. </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 15. 15. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja Välja tüüp  Kasutuskoht  Spetsiifiliste väljade täitmisjuhised 1  2  Väärtused tekst(suva)  Igasuguse teksti sisestamiseks (numbrid, tähed, kirjavahemärgid, näiteks Nimi).  Lahtri nähtav pikkus tähemärkides Lahtrisse sisestatava teksti maksimaalne lubatud pikkus. tekst (number) Numbriliste väärtuste sisestamiseks (näiteks Vanus). Lahtri nähtav pikkus tähemärkides Lahtrisse sisestatava teksti maksimaalne lubatud pikkus. tekstiala Suurem lahter, kuhu on võimalik teksti sisestada mitmel real (nn jutustavat vastust eeldavate küsimuste jaoks, näiteks Tegevusala). Lahtri suurus horisontaalsuunas (laiustähemärkides) Lahtri suurus vertikaalsuunas (nähtavate ridade arv).  raadionupp Etteantud vastusevariantide seast ühe valimiseks. Mugav kasutada lühivastuste valimiseks (näiteks jah/ei; väike/keskmine/suur). Vastusevariantide asetus: täitmata jätmise korral kõrvuti, väärtuse 1 korral üksteise all. Vastusevariantide sisestamiseks, variandid eraldada semikooloniga, vaikimisi valitud väärtuse ette *. märkeruut  Vastus, mida on võimalik 'linnukesega' ära märkida (näiteks Soovin osaleda...). Vaikimisi oleku määramiseks: tühi – märgistamata * - märgistatud. ripploend Lahtirulluv või keritav etteantud vastusevariantide loend ühe või mitme vastuse valimiseks. Sobivam suurema arvu ja pikemate valikuvariantide puhul (näiteks: üleeile; eile; täna; homme; ülehomme). Üheaegselt näidatavate ridade arv. Vaikimisi on ridade arv 1.  Mitme vastusevariandi korraga valimise võimaldamine. Väärtuse1 korral on võimalik Ctrl või Shift klahvi all hoides valida mitu varianti korraga, täitmata jätmise korral saab valida vaid ühe variandi Vastusevariantide sisestamiseks, variandid eraldada semikooloniga. Vaikimisi valitud väärtuse ette *. vaherida Mõeldud täiendava teksti sisestamiseks küsimuste vahele (näiteks grupeerimiseks või selgitusteks). Lahtrit ei teki, kuvatakse vaid küsimuse tekstiosa.
 16. 16. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ tekst (suva) ] </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja NB! Küsimused salvestatakse keskkonna poolt vaikimisi. Eelvaatest küsimuste sisestamise jätkamiseks klõpsake [ Back ]
 17. 17. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ tekst (number) ] </li></ul><ul><li>[1] sisestusvälja pikkus on 2 tähemärki </li></ul><ul><li>[2] sisestavate numbrite arv on 2 </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 18. 18. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ tekstiala ] </li></ul><ul><li>Pikema vabas vormis teksti sisestamiseks </li></ul><ul><li>Sisestuskasti pikkus on 20 tähemärki ja </li></ul><ul><li>kõrgus 3 rida </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 19. 19. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ vaherida ] </li></ul><ul><li>Vaherida on kujunduselemendiks, millega vastuse sisestamise võimalust ei kaasne </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 20. 20. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ raadionupp ] </li></ul><ul><li>Etteantud lühivastuste sisestamiseks. </li></ul><ul><li>Vastused eraldatakse semikooloni ja tühikuga. </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 21. 21. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ märkeruut ] </li></ul><ul><li>Märkeruut võimaldab kasutajal vastust “linnukesega” ära märkida </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 22. 22. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ ripploend ] </li></ul><ul><ul><li>Loetelu sisestamisel kasutatakse eraldamiseks semikoolonit </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekraanile kuvatakse loetelu esimene valik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastaja saab teha ainult ühe valiku. </li></ul></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 23. 23. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ ripploend ] </li></ul><ul><li>[ 1 ] 5 näitab korraga ekraanile kuvatavate valikute arvu </li></ul><ul><li>[ 2 ] 1 tähistab, et korraga on võimalik teha mitu valikut üheaegselt </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 24. 24. Küsimuste sisestamine <ul><li>Vastuse tüüp [ ripploend ] </li></ul><ul><li>[ 1 ] 5 näitab korraga ekraanile kuvatavate valikute arvu </li></ul><ul><li>[ 2 ] 1 tähistab, et korraga on võimalik teha mitu valikut üheaegselt </li></ul><ul><li>Kommentaari väljale on sisestatud juhend, kuidas mitut valikut teha </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 25. 25. eFormulari eelvaade Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 26. 26. Kujundamine <ul><li>Küsimustiku kujundamiseks kasutatakse vahelehte [ kujundus ] </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 27. 27. Kujundamine <ul><li>Vahelehel [ kujundus ] saab </li></ul><ul><li>määrata ära teksti ja tausta värvi, </li></ul><ul><li>kirjatüübi ning kirja suuruse. </li></ul><ul><li>Kõiki toiminguid saab sooritada üksikute eFormulari elementide (pealkiri, küsimus, päis jt) tunnuste muutmiseks . </li></ul><ul><li>Muutmiseks tuleb soovitaval osal hiirega klõpsata. </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 28. 28. Kujundamine [taust] <ul><li>Terve lehekülje taustavärvi muutmiseks klõpsake </li></ul><ul><li>[ Vali värv ] ning avanevas aknas klõpsake soovitavale värvile. </li></ul><ul><li>Terve lehekülje taustapildi lisamiseks märkige lahtri taust juures märkeruut ning valige Browse nuppu kasutades meelepärane taustafail (arvutisse salvestatud) </li></ul><ul><li>Taustapilti saab vaadata klõpsates Taustapilt ning kõrvaldada tühjendades märkeruudu. </li></ul><ul><li>Muudatuse jõustumiseks klõpsake SALVESTAN , tühistamiseks KATKESTAN . </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 29. 29. Kujundamine [formular] <ul><li>Formulari ala taustavärvi muutmiseks klõpsake [ Vali värv ] ning avanevas aknas klõpsake soovitavale värvile. </li></ul><ul><li>Formulari paigutuse määramiseks leheküljel (vasakul/keskel/paremal) valige soovitav positsioon lahtrist Joondus . </li></ul><ul><li>Muudatuse jõustumiseks klõpsake SALVESTAN , tühistamiseks KATKESTAN . </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 30. 30. Kujundamine [logo] <ul><li>Logo lisamiseks märkige lahtri juures märkeruut ning valige Browse nuppu kasutades soovitav fail. NB!Logo lisamiseks peab olema logo eelnevalt salvestatud arvutisse . Logo saate vaadata klõpsates viitel Logo ning kõrvaldada tühjendades märkeruudu. </li></ul><ul><li>Logo asukohaks saab valida horisontaalsuunas vasakul, keskel või paremal ning vertikaalsuunas üleval või all . Üleval asuv logo kuvatakse pealkirja kohale, all asuv logo jaluse alla. </li></ul><ul><li>Muudatuse jõustumiseks klõpsake SALVESTAN , tühistamiseks KATKESTAN . </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 31. 31. Pealkiri, päis ja jalus <ul><li>Kujunduse muutmiseks tuleb soovitaval elemendil ( pealkirjal, päisel, jalusel ) klõpsata. Nende elementide kujunduse muutmise leheküljel saate muuta või lisada ka vastavat teksti. </li></ul><ul><li>Kirjatüübi ja kirja suuruse muutmiseks valige meelepärane lahtrist font ja suurus. </li></ul><ul><li>Teksti tunnustena saate valida veel rasvase , allajoonitud või kaldkirja . Neid tunnuseid saab omavahel kombineerida vastavaid lahtreid märgistades. </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 32. 32. Pealkiri, päis ja jalus <ul><li>Teksti värvi ja taustavärvi valimiseks klõpsake [ Vali värv ] ning avanevas aknas klõpsake soovitavale värvile. </li></ul><ul><li>Elementide paigutuse ( vasakul/keskel/paremal ) määramiseks leheküljel valige soovitav positsioon lahtrist Joondus. </li></ul><ul><li>Elementide sisu (pealkirja, päise, jaluse) muutmiseks kasutage viimast lahtrit kujunduse leheküljel. </li></ul><ul><li>Muudatuse jõustumiseks klõpsake SALVESTAN , tühistamiseks KATKESTAN . </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 33. 33. Kujundamine [küsimus] <ul><li>Küsimuse kirjatüübi , kirja suuruse, värvi ja tausta värvi määramine toimub sarnaselt pealkirja, päise ja jaluse vastavate kujunduselementide muutmisele; </li></ul><ul><li>Küsimuse tausta värvist eraldi saab määrata eFormulari parempoolse osa ( kommentaari ja lahtri ) tausta värvi; </li></ul><ul><li>Küsimuse ja välja joondamiseks valige sobiv joonduse ja välja joonduse variant. Välja asukoht küsimuse suhtes võimaldab paigutada välja küsimuse kõrvale või alla . </li></ul><ul><li>Küsimuse sisu muutmiseks kasutage viimast lahtrit küsimus ( konkreetsete tunnuste all ) ; </li></ul><ul><li>Muudatuse jõustumiseks klõpsake SALVESTAN , tühistamiseks KATKESTAN . </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 34. 34. Kujundamine [kommentaar] <ul><li>Kommentaari kujundamisel on võimalik kasutada eelnevatega sarnaseid meetodeid kirja välimuse määramiseks </li></ul><ul><li>Kommentaari asukoht võib olla välja järel või välja all . </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 35. 35. Kujundamine [saada] ja [puhasta] <ul><li>Klõpsates ükskõik kummale nuppudest saate avaneval leheküljel määrata </li></ul><ul><li>nuppude paigutuse leheküljel, </li></ul><ul><li>muuta nuppude teksti. </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 36. 36. Kujundamine [vastus] <ul><li>Kasutajale pärast eFormulari täitmist kuvatava vastuse kujundamisel saate muuta </li></ul><ul><li>kirjatüüpi, </li></ul><ul><li>suurust, </li></ul><ul><li>värvi, </li></ul><ul><li>stiile, </li></ul><ul><li>tausta värvi, </li></ul><ul><li>teksti asukohta. </li></ul><ul><li>Võimalik on sisestada või toimetada ka vastuse sisu. </li></ul><ul><li>Muudatuse jõustumiseks klõpsake SALVESTAN , tühistamiseks KATKESTAN . </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 37. 37. Pildi kasutamine küsimustikus <ul><li>Pildi lisamiseks peab olema pilt eelnevalt salvestatud veebiserverisse </li></ul><ul><li>Pildi sisestamiseks kasuta sisestust </li></ul><ul><li><img src=“ http://aadress ”> </li></ul><ul><li>Eelvaade </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 38. 38. Küsimustiku asukoht <ul><li>Loodud küsimustikud asuvad vahelehel [ MINU eFormularid ] </li></ul><ul><li>Loodud küsimustik muutub veebi kaudu kättesaadavaks pärast klõpsu lingil [ aktiveeri ] </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 39. 39. Küsimustiku asukoht veebis <ul><li>Küsimustiku asukakoha teada saamiseks klõpsake lingil [ saada ] </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 40. 40. Küsimustiku asukoht ja saatmine Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 41. 41. Küsimustiku saatmine ja vastused <ul><li>Kui Te olete oma meiliaadressi lisanud vahelehel [ üldandmed ] lahtrisse e-mail, </li></ul><ul><li>siis täidetud eFormulari andmed laekuvad kohe pärast täitmist küsitletava poolt teie postkasti. </li></ul><ul><li>Küsimustiku vastuste andmed säilitatakse vahelehel [ andmefailid ] </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 42. 42. Küsimustiku vastuste vaatamine <ul><li>Vastuste vaatamiseks klõpsake vahelehel [ andmefailid ] lingil [ vaata ] </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 43. 43. Küsimustiku vastuste vaatamine <ul><li>Vastused on kuvatakse tabelina </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 44. 44. Küsimustiku vastuste salvestamine <ul><li>Vastuste faili salvestamiseks klõpsake lingil [ salvesta ] </li></ul><ul><li>Andmefail salvestatakse </li></ul><ul><li>laiendiga .csv </li></ul><ul><li>Salvestatud fail on avatav ja töödeldav </li></ul><ul><li>MS Excelis </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 45. 45. Küsimustiku kustutamine <ul><li>Küsimustiku kustutamiseks avage vaheleht [ eFormularid ] ja klõpsake lingil [ kustuta ] </li></ul>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja

×