Kursuse läbiviimise metoodika ajaveebides

1,902 views

Published on

Esitlus haridustehnoloogide talvekoolis, 20. jaanuar 2012, Roosta.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kursuse läbiviimise metoodika ajaveebides

 1. 1. Kursuse läbiviimisemetoodika ajaveebidesHans Põldoja
 2. 2. cbaSee materjal on avaldatud Creative Commons Autorileviitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsialusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/ või kirjutageaadressil Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900,Mountain View, California, 94041, USA.
 3. 3. Millest juttu tuleb?• Miks me kasutame õpihaldussüsteemide asemel ajaveebe?• Millised on ajaveebipõhiste kursuste disainiprobleemid?• Kuidas neid probleeme lahendada?• Mida arvavad õppijad?
 4. 4. Miks...?
 5. 5. Hariduse muutumine personaalsemaks ja avatumaks
 6. 6. Personaalsedõpikeskkonnad
 7. 7. Personaalne õpikeskkond on enamat kui veeb 2.0 rakendused
 8. 8. Avatud haridus
 9. 9. Avatud õppemeetodid (Open Educational Practices)
 10. 10. http://p2pu.org
 11. 11. Avatud kursustedisainiprobleemid
 12. 12. Avatud kursuste disainiprobleemid• Kuidas luua ja säilitada kogukonnatunnet?• Kuidas jälgida osalemist ja suhtlust?• Kuidas kavandada õppematerjale ja -tegevusi?• Kuidas anda tagasisidet? (Väljataga et al, 2011)
 13. 13. Kogukonnatunde loomine
 14. 14. Kogukonnatunde loomine• Enesetutvustused• Õpikeskkonna personaliseerimine• Õpilepingud• Reaalajas suhtlusvõimaluse pakkumine e-kursusel• Kontaktpäevad seminaridena
 15. 15. Õpileping• Eesmärgid• Strateegiad• Vahendid• Hindamine ----• Reflektsioon
 16. 16. (Väljataga, 2009)
 17. 17. Reaalajas suhtlusvõimalused• FlashMeeting veebikonverents e-kursuse alguses ja lõpus• Skype jututoad kokkulepitud aegadel
 18. 18. Kontaktpäevad• Loengute asemel seminarid• Postitustes esile kerkinud mõtete ja probleemide läbiarutamine
 19. 19. Osalemise ja suhtluse jälgimine
 20. 20. Osalemise ja suhtluse jälgimine• Kursuse märksõna valimine• Kursuse ajaveebi seadistamine• Tehnilised lahendused liitumiseks ning osalemise ja suhtluse jälgimiseks• Osalemise ja suhtluse visualiseerimine
 21. 21. Kursuse märksõna• opikeskkonnad (#opikeskkonnad)• Märksõna osana kursuse aadressist: http://opikeskkonnad.wordpress.com• Märksõna toetavad keskkonnad: Delicious, Twitter, SlideShare, Flickr,YouTube, ...
 22. 22. Kursuse ajaveebi seadistamine• Leheküljed• Rubriigid• Kursusega seotud lingid• Blogroll• Twitteri säutsude kuvamise vidin
 23. 23. Tehnilised lahendusedTehnilised lahendused kursusele registreerimiseks,ülesannete esitamiseks ning osalemise jälgimiseks: • Wiki + Pageflakes • EduFeedr — http://www.edufeedr.net • LePress — http://lepress.net
 24. 24. EduFeedr
 25. 25. LePress
 26. 26. Osalemise ja suhtluse visualiseerimine EduFeedris
 27. 27. “Think of it as football. People do notstop watching football just becausethey cannot watch everything!” (Stephen Downes) (Downes, 2010)
 28. 28. Õppematerjalide ja -tegevuste kavandamine
 29. 29. Õppematerjalide ja -tegevuste kavandamine• Kursuse ajaline formaat• Õppijate kaasamine kursuse kavandamisse• Nädala ülesanne• Õppijate postitused ja arutelud õppematerjalina
 30. 30. Kursuse ajaline formaat• Lühikesed täienduskoolitused (6 nädalat)• Kindel graafik läbi kursuse (näiteks ülesanded esmaspäeval ja lahendused pühapäevaks)• Vahenädalad pikematel kursustel
 31. 31. Tagasiside andmine
 32. 32. Tagasiside andmine• Õppejõupoolsed kommentaarid• Õppijatevahelised kommentaarid• Nädala kokkuvõtted• Hindamine• Mitu õppejõudu
 33. 33. Mitu õppejõudu?• 2...3 õppejõudu :-)• 10 õppejõudu :-S• Teiste õppejõudude kaasamine tagasiside andmisesse
 34. 34. Hindamine• Eksam või arvestus?• Kuidas õppijatele privaatselt nende vahepealne punktiseis teada anda?
 35. 35. Avatud kursused ja privaatsus
 36. 36. Avatud kursused ja privaatsus• Õppijatele peaks pakkuma alternatiivi avalikule blogimisele (varjunimi, parooliga kaitstud postitused)• Mitmete teemade puhul ei sobi avatud õpikeskkond
 37. 37. Mida arvavad õppijad?
 38. 38. “Kuigi tagasiside oli igale teemale, oleksin ikkagioodanud mingit ,,läbis/ei läbinud” mustrit.Oleksin neid plusse ja miinuseid ka kursusekäigus tahtnud näha, vahepeal päris hirm, kuitagasisides nime ei mainitagi-,,ei hästi/eihalvasti”.”
 39. 39. “Kogesin seda, et tingituna e-õppestolid meetodid üsna ühekülgsed,mistõttu edu saatis õppijaid, kes onorienteeritud kirjalikuleeneseväljendamisele.”
 40. 40. “Olen harjunud, et oma blogisse kirjutan, siis kui onaega ja vaimustust, ehk  minu ajaveeb – on minuterritoorium, kus kehtivad minu mängureeglid ja kushing puhkab. Sellel kursusel pidin kirjutama blogisseregulaarselt ja „tellimuse järgi“. See süsteem „ülevaltalla“  oma ajaveebis, oli minu jaoks harjumata ja tekitaspinget.”
 41. 41. “Algul oli päris võõras oma mõtteid blogi kaudumaailmaga jagada, see oli harjumatu ja tekitasvastuhakkamistahtmist. Nüüd ... on sellineõppimisviis täitsa tore.Vahva on lugeda kaaslastearvamusi ja saada ka ise pisut teise inimesetarkusest osa ...”
 42. 42. “Kui aus olla, siis alguses olin ma sellele vastu.Mõtlesin, et mis õppimine see selline on, kus igalnädalal teeme mingeid sutsakaid ja nö “korralikku”koolitööd näiteks referaati ei tulegi. Kuid nüüdjulgen väita, et selliste praktiliste tegevuste jauurimste kaudu on õppimine palju tõhusam.”
 43. 43. “Blogipõhine õpe üldjoontes sobib mulle,ajaveebi olen pidanud ka varem. Peansiinkohal tõdema, et selline avatud õpe onomajagu distsiplineeriv- lihtsalt ei saa ülejalapostitada, kui auditoorium nii suur on.”
 44. 44. “Kursuse käigus üllatas mindennastki kui palju oli abi ja tugekursusekaaslaste ajaveebidelugemisest.”
 45. 45. “... kui enda kommentaaridestloed, et keegi on sinuga nõusvõi mõtleb samamoodi, tõstabsee veidi ka enesekindlust.”
 46. 46. Kokkuvõtteks
 47. 47. Kokkuvõtteks• Avatud ajaveebipõhised kursused nõuavad traditsiooniliste õpetamisviiside muutmist• Ajaveebidele lisaks on vaja täiendavaid veeb 2.0 keskkondi info koondamiseks, kursuse haldamiseks jne.• Avatust tuleks näha võimalusena, mitte ohuna
 48. 48. Näiteid ajaveebipõhistest kursustest• Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud (Terje Väljataga ja Hans Põldoja), http:// opikeskkonnad.wordpress.com• Haridustehnoloogia praktika (Kairit Tammets), http://htpraktika.wordpress.com• Digitaalse meedia sisutootmine (Priit Tammets, Andrus Rinde), http:// digitaalnemeedia.wordpress.com• IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (Kaido Kikkas), http:// beta.wikiversity.org/wiki/ IT_eetilised,_sotsiaalsed_ja_professionaalsed_aspektid• Digitaalsete õppematerjalide koostamine (Hans Põldoja), http:// oppematerjalid.wordpress.com• Vikiülikool: http://beta.wikiversity.org/wiki/Vikiülikooli_koolituspakkumised
 49. 49. Viited• Väljataga, T., Põldoja, H., & Laanpere, M. (2011). Open Online Courses: Responding to Design Challenges. In H. Ruokamo, M. Eriksson, L. Pekkala, & H. Vuojärvi (Eds.), Proceedings of the 4th International Network-Based Education 2011 Conference The Social Media in the Middle of Nowhere (pp. 68-75). Rovaniemi: University of Lapland.• Väljataga, T. (2009). Õpileping. http://beta.wikiversity.org/wiki/Õpileping• Downes, S. (2010). Week 1 Wednesday Discussion. [Streaming recording]. http://ple.elg.ca/course/moodle/mod/wiki/view.php?id=60&page=Recordings
 50. 50. Kasutatud fotod• Slaid 1 — Hans Põldoja• Slaid 7 — Pietro Zanarini, “Web 2.0 icons”, http://www.flickr.com/photos/ zipckr/3925513417/
 51. 51. Tänud kuulamast!• hans.poldoja@tlu.ee• http://www.slideshare.net/hanspoldoja/

×