Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ideelaat - kujundav hindamine

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ideelaat - kujundav hindamine

 1. 1. Kujundav hindamine –kas koht õpetaja loovuse avaldumiseks? IDEELAAT Laine Aluoja Türi Põhikool – haridustehnoloog, õpetaja SA Tiigrihüpe – koolitaja, ekpert
 2. 2. Mis on hindamine?• Hindamine on õppeprotsessi osa, mis toetab ja kinnitab materjali omandamist ning suunab õppijat õppima ja arenema.• Hindamine on vahend õppijate teadmiste hindamiseks ja õpitulemuste kindlakstegemiseks ning vahend, mis aitab õppijal efektiivsemalt ja hõlpsamalt õppida.
 3. 3. Hindamise eesmärgid• Õppimise suunamine ja soodustamine- tagasiside oma õppimise kohta, millised on tugevad ja nõrgad küljed.• Edasijõudmise kontrollimine.• Õpetamise arendamine – õpilaste vastused annavad tagasisidet õpetamise tõhususe kohta.HINDAMINE EI TOHI OLLA ÕPILASTEKARISTAMISE VAHEND
 4. 4. Hindamise põhimõtted• Õppimine ja hindamine - üks tervik.• Hindamine jaotada kogu õppeperioodile.• Kasutada mitmekülgseid hindamisviise.• Kasutada hindamiskriteeriume.• Määrata kindlad tähtajad, vajadusel olla paindlik.• Anda tagasisidet.
 5. 5. HindamineTRADITSIOONILINE KUJUNDAVantakse teada, missugune jutustab õpilastele, missunende õppimine oli gune nende õppimine onprioriteediks - prioriteediks -mida õpilane õpib kuidas õpilane õpibhuviobjektiks - huviobjektiks -produkt protsessVastutus Vastutusõpetaja ennastjuhtiv õppija HINDAMISMUDEL
 6. 6. HINDAMISMUDEL ingl.k rubric
 7. 7. Hindamismudel• Hindamisvahend õpilase õppeprotsessi hindamiseks.• Tööriist, mille abil õpilased ise hindavad enda või kaasõpilase tööd.• Vahend tagasiside pakkumiseks pikema tööülesande või projekti vältel• Võimalus õpilase töö detailseks ja informatiivseks hindamiseks.• Vahend õppeülesande selgitamiseks.• Hindamismudelis on kirjas põhimõtted ja reeglid, mille põhjal saab otsustada töö tulemuslikkuse ja edukuse üle.
 8. 8. Hindamismudeli kasutamineVõimaldab• täpset tagasisidet õpetajale,• efektiivset enesehindamist õpilasele,• õpilasel ja õpetajal defineerida saavutatavat tulemust.Kui õpilased kasutavad hindamismudeleidpidevalt oma tööde hindamisel, tunnevad nadsuuremat vastustust lõpptulemuse ees.
 9. 9. Hindamismudeli kasutamine• võimaldab õpilastel ja õpetajal kirja panna saavutatavat tulemust;• õpilased tunnevad suuremat vastutust lõpptulemuse ees;• kulub vähem aega tööde hindamisele;• muudab lihtsamaks saadud hinde selgitamise;• toob välja puudused, millele õpilane peab rohkem tähelepanu pöörama.
 10. 10. Hindamismudeli koostamise etapid• oodatava õpitulemuse või oskuse sõnastamine;• hinnangute skaala määramine;• hinnangute testimine;• hindamismudeli tutvustamine – õpiastele, – vanematele.
 11. 11. Veebipõhised hindamismudelidhttp://www.koolielu.edu.ee/hindamismudelid/• Olemasolevate mudelite kasutamine.• Olemasolevate kriteeriumite ja mõõdikute põhjal genereerimine.• Uute loomine.
 12. 12. Olemasolevate hindamismudelite kasutamine• http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/
 13. 13. Olemasolevate kriteeriumite jamõõdikute põhjal hindamismudelikoostamine
 14. 14. Uue mudeli loomine• Registreerunud kasutaja saab luua uue mudeli oma kriteeriumite ja mõõdikute põhjal
 15. 15. Õpimapi hindamismudelhttp://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=print&hmid=570
 16. 16. Veebipõhised hindamismudelite loomise vahendidhttp://www.teach-nology.com/• Saab kasutada valmis malle• Mudelit saab printida ja kopeerida• Mudelit ei saa salvestada
 17. 17. Mudeli loomine• http://www.teach-nology.com/
 18. 18. Mudeli loomine• Vali General Rubric Generator
 19. 19. Mudeli loomineSisesta: 1. sammKooli nimiHindamismudeli nimiÕpetaja nimi
 20. 20. Mudeli loomine 2. sammVali pilt
 21. 21. Mudeli loomine 3. sammSisesta:Kriteeriumid jamõõdikud
 22. 22. Mudeli loomine 4. samm• Hindamismudeli genereerimiseksklõpsa nupul[GENERATE RUBRIC]
 23. 23. Mudel
 24. 24. Mudeli muutmine• Kopeeri mudel• Kleebi tekstiredaktoridokumenti• Sisesta muudatused• Salvesta mudeltekstidokumendina
 25. 25. TÄNAN!EDUKAT LOOVUSE RAKENDAMIST JA KUJUNDAVAT HINDAMIST,HINDAMISMUDELITE LOOMIST JA KASUTAMIST!

×