SlideShare a Scribd company logo

kultum 15.docx

A
adiabadi1

ii

1 of 4
Download to read offline
Kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa di dunia ini
kita diwajibkan berusaha untuk mendapatkan rezeki
dari Allah swt.
‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ٌ‫ب‬ ِ‫اج‬َ‫و‬ ِ‫ل‬ َ
‫َل‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ب‬َ‫ل‬َ‫ط‬: َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ
‫َّللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬
‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ُ‫م‬ ِ‫ُل‬‫ك‬
.
Namun kita juga harus sadar bahwa jumlah rezeki
yang kita terima dari usaha yang telah kita lakukan
adalah semata-mata ditentukan oleh Allah swt.
Karena rezeki di dunia itu bukanlah matematika yang
1+1 =2. Namun terkait rezeki, adakalanya kita alami
1+1=0 atau bisa 1+1=11. Semua adalah kehendak
Allah swt dalam memberikan rezeki kepada manusia
baik dari jumlahnya maupun jalan atau cara Allah
memberikannya.
Dari hal ini kita harus menyadari pula bahwa rezeki
tidak hanya kita dapatkan dari bekerja atau berusaha
saja. Allah memberikan rezeki kepada kita melalui
banyak cara yang semuanya sudah diingatkan dan
disebutkan dalam Al-Qur’an. Berikut beberapa ayat
Al-Qur’an yang menyebutkan jenis cara atau jalan
Allah memberikan rezekinya kepada manusia.
Pertama, rezeki yang memang telah dijamin dan
ditentukan oleh Allah swt. Rezeki ini disebutkan
dalam Surat Hud ayat 6:
ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ق‬ْ‫ز‬ ِ
‫ر‬ ِ ‫ه‬
‫َّللا‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َّ
‫ِْل‬‫ا‬ ِ
‫ض‬ْ‫ر‬َ ْ
‫اْل‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ ‫ة‬َّ‫ب‬ۤ‫َا‬‫د‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬
‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ب‬ُّ‫م‬ ‫ب‬ٰ‫ت‬ِ‫ك‬ ْ‫ي‬ِ‫ف‬ ٌّ‫ل‬ُ‫ك‬ ۗ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ع‬َ‫د‬ ْ‫و‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬َّ‫ر‬َ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬
Artinya: “Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas
bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia
mengetahui tempat kediamannya dan tempat
penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang
nyata (Lauhulmahfuz)."
Kedua, rezeki yang diberikan dan disebabkan
karena kita bekerja atau berusaha. Hal ini disebutkan
dalam Surat An-Najm ayat 39:
‫ى‬ٰ‫ع‬َ‫س‬ ‫ا‬َ‫م‬ َّ
‫ِْل‬‫ا‬ ِ‫ان‬َ‫س‬ْ‫ن‬ِ ْ
‫َل‬ِ‫ل‬ َ
‫س‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬ ْ‫ن‬َ‫ا‬َ‫و‬
Artinya: “Bahwa manusia hanya memperoleh apa
yang telah diusahakannya,”
Ketiga, rezeki yang dianugerahkan Allah kepada
kita karena kita bersyukur. Hal ini disebutkan dalam
Surat Ibrahim ayat 7:
َّ‫ِن‬‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ك‬ ْ‫ن‬ِٕ‫ى‬َ‫ل‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ن‬َ‫د‬ْ‫ي‬ ِ
‫ز‬َ َ
‫ْل‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫َر‬‫ك‬َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِٕ‫ى‬َ‫ل‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ن‬َّ‫ذ‬َ‫ا‬َ‫ت‬ ْ‫ذ‬ِ‫ا‬َ‫و‬
ٌ‫د‬ْ‫ي‬ِ‫د‬َ‫ش‬َ‫ل‬ ْ‫ي‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ع‬
Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan,
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku
akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu
mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku
benar-benar sangat keras.”
Keempat, rezeki yang kita dapat dari arah yang
tidak terduga-duga. Hal ini disebutkan dalam Surat
At-Thalaq ayat 2-3:
‫ه‬َّ‫ل‬ ْ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫ج‬َ‫ي‬ َ ‫ه‬
‫َّللا‬ ِ‫ق‬َّ‫ت‬َّ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬
ٗ
‫ا‬ً‫ج‬َ‫ر‬ْ‫خ‬َ‫م‬
ُ‫ز‬ْ‫ر‬َ‫ي‬َّ‫و‬
َ
‫ْل‬ ُ‫ث‬ْ‫ي‬َ‫ح‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ه‬ْ‫ق‬
‫ه‬ُ‫ب‬ْ‫س‬َ‫ح‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ف‬ ِ ‫ه‬
‫َّللا‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ل‬َّ‫ك‬َ‫و‬َ‫ت‬َّ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬ ُۗ‫ِب‬‫س‬َ‫ت‬ْ‫ح‬َ‫ي‬
ٗ
ۗ
َّ‫ِن‬‫ا‬
َ ‫ه‬
‫َّللا‬
ُ‫غ‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫ب‬
‫ه‬ ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫ا‬
ٗ
ۗ
ٗ
ْ‫د‬َ‫ق‬
َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬
ُ ‫ه‬
‫َّللا‬
ِ‫ُل‬‫ك‬ِ‫ل‬
‫ء‬ْ‫َي‬‫ش‬
‫ا‬ً‫ْر‬‫د‬َ‫ق‬
Artinya: “Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya
Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan
menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang
tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah,
niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya.
Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-
Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi
setiap sesuatu."
Kelima, rezeki yang dianugerahkan Allah kepada
kita karena kita memohon ampun kepada-Nya. Hal
ini disebutkan dalam Surat Nuh ayat 10-11:
‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ا‬ ْ‫و‬ُ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬َ‫ف‬
ٗ
َ‫َان‬‫ك‬
‫ا‬ً‫ار‬َّ‫ف‬َ‫غ‬
ِ‫ل‬ِ‫س‬ْ‫ر‬ُّ‫ي‬
َ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬
َ‫ء‬ۤ‫ا‬
ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬
‫ا‬ً‫ار‬َ‫ْر‬‫د‬ِ‫م‬
Artinya: “Lalu, aku berkata (kepada mereka),
“Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya
Dia Maha Pengampun. (Jika kamu memohon
ampun,) niscaya Dia akan menurunkan hujan yang
lebat dari langit kepadamu,”
Keenam, rezeki yang didapat dari pernikahan. Hal
ini disebutkan dalam Surat An-Nur ayat 32:
ْۗ‫م‬ُ‫ك‬ِٕ‫ى‬ۤ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ا‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫د‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ ِ‫ح‬ِ‫ل‬‫ه‬‫ص‬‫ال‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ى‬ ٰ‫ام‬َ‫ي‬َ ْ
‫اْل‬ ‫وا‬ُ‫ح‬ِ‫ك‬ْ‫ن‬َ‫ا‬َ‫و‬
‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ض‬َ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ ‫ه‬
‫َّللا‬ ُ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ن‬ْ‫غ‬ُ‫ي‬ َ‫ء‬ۤ‫ا‬َ‫ر‬َ‫ق‬ُ‫ف‬ ‫ا‬ ْ‫و‬ُ‫ن‬ ْ‫ُو‬‫ك‬َّ‫ي‬ ْ‫ِن‬‫ا‬
ٗ
ۗ
ٗ
ُ ‫ه‬
‫َّللا‬َ‫و‬
ٌ‫ع‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫و‬
ٌ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬
Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih
membujang di antara kamu dan juga orang-orang
yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu,
baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka
miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada
mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
Ketujuh, rezeki yang didapat dari anak-anak kita.
Rezeki ini disebutkan dalam Surat Al-Isra ayat 31:
ْۗ‫م‬ُ‫ك‬‫ا‬َّ‫ي‬ِ‫ا‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ق‬ُ‫ز‬ْ‫ر‬َ‫ن‬ ُ‫ن‬ْ‫ح‬َ‫ن‬ ۗ‫ق‬ َ
‫َل‬ْ‫ِم‬‫ا‬ َ‫ة‬َ‫ي‬ْ‫ش‬َ‫خ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫د‬ َ
‫ْل‬ ْ‫و‬َ‫ا‬ ‫ا‬ ْْٓ‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ت‬ َ
‫ْل‬َ‫و‬
َ‫َان‬‫ك‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ْ‫ت‬َ‫ق‬ َّ‫ِن‬‫ا‬
‫ا‬ً‫ر‬ْ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ك‬ ‫ا‬ًٔ‫ـ‬ْ‫ط‬ ِ‫خ‬
Artinya: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu
karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki
kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya
membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”
Kedelapan, rezeki yang kita dapatkan karena
bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam Surat
Al-Baqarah ayat 261:
‫ة‬َّ‫ب‬َ‫ح‬ ِ‫ل‬َ‫ث‬َ‫م‬َ‫ك‬ ِ ‫ه‬
‫َّللا‬ ِ‫ل‬ْ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫س‬ ْ‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ْ‫م‬َ‫ا‬ َ‫ن‬ ْ‫و‬ُ‫ق‬ِ‫ف‬ْ‫ن‬ُ‫ي‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ل‬َ‫ث‬َ‫م‬
ُ ‫ه‬
‫َّللا‬َ‫و‬ ۗ ‫ة‬َّ‫ب‬َ‫ح‬ ُ‫ة‬َ‫ئ‬‫ا‬ِ‫م‬ ‫ة‬َ‫ل‬ُ‫ب‬ْْۢ‫ن‬ُ‫س‬ ِ‫ُل‬‫ك‬ ْ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ل‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ن‬َ‫س‬ َ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫س‬ ْ‫ت‬َ‫ت‬َ‫ب‬ْْۢ‫ن‬َ‫ا‬
ۤ‫َا‬‫ش‬َّ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬ ُ‫ف‬ِ‫ع‬ ٰ‫ض‬ُ‫ي‬
ٌ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ٌ‫ع‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫و‬ ُ ‫ه‬
‫َّللا‬َ‫ۗو‬ ُ‫ء‬
Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang
menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti
(orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang
menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada
seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi
siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi
Maha Mengetahui.”
Ma’asyiral Muslimin jamaah Jumat
rahimakumullah,
Firman-firman Allah tentang jenis, cara, atau jalan
rezeki yang diberikan Allah swt ini sudah seharusnya
menambah keimanan kita kepada-Nya dan
meningkatkan sikap tawakal kita dalam kehidupan.
Jangan sampai kita terobsesi dengan bekerja tanpa
kenal waktu sehingga melupakan tugas utama kita di
dunia ini yakni beribadah kepada-Nya.
Allah berfirman:
ِ ْ
‫اْل‬َ‫و‬ َّ‫ن‬ ِ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬
ِ‫ن‬ ْ‫ُو‬‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ َّ
‫ِْل‬‫ا‬ َ
‫س‬ْ‫ن‬
Artinya: “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (Adz-Dzariyat:
56)
Dalam bekerja, kita juga harus tanamkan niat sebagai
bentuk ibadah kepada Allah untuk memenuhi
kebutuhan hidup sebagai bekal beribadah kepada-
Nya. Jika hal ini bisa kita tanamkan dalam diri kita,
maka Insyaallah, Allah akan terus mengalirkan rezeki
yang maksimal dari sisi kuantitas dan kualitas.
Kita harus tetap bekerja untuk kehidupan dunia,
namun kita juga harus menyadari bahwa kehidupan
ini akan berakhir dan kita akan kembali kepada-Nya.
Dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Umar, rasulullah
bersabda:
َ‫ك‬َّ‫ن‬َ‫أ‬َ‫ك‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫ر‬ ِ‫خ‬ ِ
‫ِل‬ ْ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ع‬‫ا‬َ‫و‬ ً‫ا‬‫د‬َ‫ب‬َ‫أ‬ ُ‫ش‬ْ‫ي‬ِ‫ع‬َ‫ت‬ َ‫ك‬َّ‫ن‬َ‫أ‬َ‫ك‬ َ‫اك‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُ‫د‬ِ‫ل‬ ْ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ع‬‫ا‬
ً‫ا‬‫د‬َ‫غ‬ ُ‫ت‬ ْ‫و‬ُ‫م‬َ‫ت‬
Artinya, “Bekerjalah untuk duniamu seolah akan
hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu
seolah engkau akan mati esok hari.”
Ma’asyiral Muslimin jamaah Jumat
rahimakumullah,
Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang
terus mengalir rezekinya dan mendapatkan
keberkahan dan ridho Allah swt dalam kehidupan di
dunia dan akhirat. Amin.

Recommended

Majalah Assalaam Edisi 6 Tahun 2017
Majalah Assalaam Edisi 6 Tahun 2017Majalah Assalaam Edisi 6 Tahun 2017
Majalah Assalaam Edisi 6 Tahun 2017pondok assalaam
 
Panduan islam dalam mencari rejeki
Panduan islam dalam mencari rejekiPanduan islam dalam mencari rejeki
Panduan islam dalam mencari rejekiBahRum Subagia
 
Kaya atau miskin, bagaimana sikap kita
Kaya atau miskin, bagaimana sikap kitaKaya atau miskin, bagaimana sikap kita
Kaya atau miskin, bagaimana sikap kitaMuhsin Hariyanto
 
Tafsir qs saba’, 34 ayat 39
Tafsir qs saba’, 34 ayat 39Tafsir qs saba’, 34 ayat 39
Tafsir qs saba’, 34 ayat 39Muhsin Hariyanto
 
MENGELOLA HARTA BENDA AGAR BERKAH.pptx.pptx.pptx
MENGELOLA HARTA BENDA AGAR BERKAH.pptx.pptx.pptxMENGELOLA HARTA BENDA AGAR BERKAH.pptx.pptx.pptx
MENGELOLA HARTA BENDA AGAR BERKAH.pptx.pptx.pptxEmaHDN
 
Ciri beriman kepada qadha dan qadar
Ciri beriman kepada qadha dan qadarCiri beriman kepada qadha dan qadar
Ciri beriman kepada qadha dan qadarsalamahumi16
 
Ciri beriman kepada qadha dan qadar
Ciri beriman kepada qadha dan qadarCiri beriman kepada qadha dan qadar
Ciri beriman kepada qadha dan qadarUsmawatidewi
 

More Related Content

Similar to kultum 15.docx

Ciri beriman kepada qadha dan qadar
Ciri beriman kepada qadha dan qadarCiri beriman kepada qadha dan qadar
Ciri beriman kepada qadha dan qadarnajikha
 
Doa agar cepat hamil lengkap
Doa agar cepat hamil lengkapDoa agar cepat hamil lengkap
Doa agar cepat hamil lengkapMuhsin Hariyanto
 
Tiga bentuk keberkahan hidup
Tiga bentuk keberkahan hidupTiga bentuk keberkahan hidup
Tiga bentuk keberkahan hidupFaharuddin Fahar
 
KELOMPOK 2 (Mengatasi Berbagai Macam Ujian dan Cobaan.pdf
KELOMPOK 2 (Mengatasi Berbagai Macam Ujian dan Cobaan.pdfKELOMPOK 2 (Mengatasi Berbagai Macam Ujian dan Cobaan.pdf
KELOMPOK 2 (Mengatasi Berbagai Macam Ujian dan Cobaan.pdfashyfafebriandhita
 
kutbah jumat pada saat ini untuk membangun kita
kutbah jumat pada saat ini untuk membangun kitakutbah jumat pada saat ini untuk membangun kita
kutbah jumat pada saat ini untuk membangun kitaMANDIANGIN1
 
Memahami jalan rezeki bagi manusia
Memahami jalan rezeki bagi manusiaMemahami jalan rezeki bagi manusia
Memahami jalan rezeki bagi manusiaIyeh Solichin
 
Berbahagialah dengan cara membuang energi negatif dan menabung energi positif
Berbahagialah dengan cara membuang energi negatif dan menabung energi positifBerbahagialah dengan cara membuang energi negatif dan menabung energi positif
Berbahagialah dengan cara membuang energi negatif dan menabung energi positifMuhsin Hariyanto
 
4 golongan manusia yang dirindukan syurga
4 golongan manusia yang dirindukan syurga4 golongan manusia yang dirindukan syurga
4 golongan manusia yang dirindukan syurgaJajat Sudrajat
 
Membuka Pintu Pintu Rezeki 2003 Ii
Membuka Pintu Pintu Rezeki 2003 IiMembuka Pintu Pintu Rezeki 2003 Ii
Membuka Pintu Pintu Rezeki 2003 Iiandrew gromiko
 
LMCP1522 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
LMCP1522 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAMLMCP1522 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
LMCP1522 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAMAdiba Rasib
 
khutbah idul adha ZHQ 2023.docx
khutbah idul adha ZHQ 2023.docxkhutbah idul adha ZHQ 2023.docx
khutbah idul adha ZHQ 2023.docxAbi Iklil
 
Enam Perilaku Utama Alumni Ramadhan
Enam Perilaku Utama Alumni RamadhanEnam Perilaku Utama Alumni Ramadhan
Enam Perilaku Utama Alumni RamadhanDidin Hafidhuddin
 

Similar to kultum 15.docx (20)

Ciri beriman kepada qadha dan qadar
Ciri beriman kepada qadha dan qadarCiri beriman kepada qadha dan qadar
Ciri beriman kepada qadha dan qadar
 
Sedekah dalam dakwah
Sedekah dalam dakwahSedekah dalam dakwah
Sedekah dalam dakwah
 
Doa agar cepat hamil lengkap
Doa agar cepat hamil lengkapDoa agar cepat hamil lengkap
Doa agar cepat hamil lengkap
 
Tiga bentuk keberkahan hidup
Tiga bentuk keberkahan hidupTiga bentuk keberkahan hidup
Tiga bentuk keberkahan hidup
 
KELOMPOK 2 (Mengatasi Berbagai Macam Ujian dan Cobaan.pdf
KELOMPOK 2 (Mengatasi Berbagai Macam Ujian dan Cobaan.pdfKELOMPOK 2 (Mengatasi Berbagai Macam Ujian dan Cobaan.pdf
KELOMPOK 2 (Mengatasi Berbagai Macam Ujian dan Cobaan.pdf
 
kutbah jumat pada saat ini untuk membangun kita
kutbah jumat pada saat ini untuk membangun kitakutbah jumat pada saat ini untuk membangun kita
kutbah jumat pada saat ini untuk membangun kita
 
Khutbah jumat pertama dan kedu1
Khutbah jumat pertama dan kedu1Khutbah jumat pertama dan kedu1
Khutbah jumat pertama dan kedu1
 
Memahami jalan rezeki bagi manusia
Memahami jalan rezeki bagi manusiaMemahami jalan rezeki bagi manusia
Memahami jalan rezeki bagi manusia
 
5. Hakikat Rezeki.pptx
5. Hakikat Rezeki.pptx5. Hakikat Rezeki.pptx
5. Hakikat Rezeki.pptx
 
Uas pai
Uas paiUas pai
Uas pai
 
Materi
MateriMateri
Materi
 
Asmaul Husna'
Asmaul Husna'Asmaul Husna'
Asmaul Husna'
 
Asmaul Husna'
Asmaul Husna'Asmaul Husna'
Asmaul Husna'
 
Berbahagialah dengan cara membuang energi negatif dan menabung energi positif
Berbahagialah dengan cara membuang energi negatif dan menabung energi positifBerbahagialah dengan cara membuang energi negatif dan menabung energi positif
Berbahagialah dengan cara membuang energi negatif dan menabung energi positif
 
4 golongan manusia yang dirindukan syurga
4 golongan manusia yang dirindukan syurga4 golongan manusia yang dirindukan syurga
4 golongan manusia yang dirindukan syurga
 
Membuka Pintu Pintu Rezeki 2003 Ii
Membuka Pintu Pintu Rezeki 2003 IiMembuka Pintu Pintu Rezeki 2003 Ii
Membuka Pintu Pintu Rezeki 2003 Ii
 
LMCP1522 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
LMCP1522 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAMLMCP1522 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
LMCP1522 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM
 
khutbah idul adha ZHQ 2023.docx
khutbah idul adha ZHQ 2023.docxkhutbah idul adha ZHQ 2023.docx
khutbah idul adha ZHQ 2023.docx
 
Lmcp 1552 pembangunan mapan dalam islam
Lmcp 1552 pembangunan mapan dalam islamLmcp 1552 pembangunan mapan dalam islam
Lmcp 1552 pembangunan mapan dalam islam
 
Enam Perilaku Utama Alumni Ramadhan
Enam Perilaku Utama Alumni RamadhanEnam Perilaku Utama Alumni Ramadhan
Enam Perilaku Utama Alumni Ramadhan
 

More from adiabadi1

kultum 16.docx
kultum 16.docxkultum 16.docx
kultum 16.docxadiabadi1
 
kultum 13.docx
kultum 13.docxkultum 13.docx
kultum 13.docxadiabadi1
 
Kultum 8.docx
Kultum 8.docxKultum 8.docx
Kultum 8.docxadiabadi1
 
kultum8.docx
kultum8.docxkultum8.docx
kultum8.docxadiabadi1
 
Gaya Kepemimpinan.ppt
Gaya Kepemimpinan.pptGaya Kepemimpinan.ppt
Gaya Kepemimpinan.pptadiabadi1
 
teori antrian.ppt
teori antrian.pptteori antrian.ppt
teori antrian.pptadiabadi1
 
1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.ppt
1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.ppt1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.ppt
1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.pptadiabadi1
 
PENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docx
PENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docxPENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docx
PENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docxadiabadi1
 
PENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docx
PENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docxPENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docx
PENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docxadiabadi1
 
Puasa (Kelompok 2).pptx
Puasa (Kelompok 2).pptxPuasa (Kelompok 2).pptx
Puasa (Kelompok 2).pptxadiabadi1
 
keempat.pptx
keempat.pptxkeempat.pptx
keempat.pptxadiabadi1
 
islamisasi ilmu.pdf
islamisasi ilmu.pdfislamisasi ilmu.pdf
islamisasi ilmu.pdfadiabadi1
 
RPS AIK4.docx
RPS AIK4.docxRPS AIK4.docx
RPS AIK4.docxadiabadi1
 
pertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptxpertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptxadiabadi1
 
islamisasi ilmu1.pptx
islamisasi ilmu1.pptxislamisasi ilmu1.pptx
islamisasi ilmu1.pptxadiabadi1
 
pertemuan 1.pptx
pertemuan 1.pptxpertemuan 1.pptx
pertemuan 1.pptxadiabadi1
 
Manajemen Pemasaran Bank.pptx
Manajemen Pemasaran Bank.pptxManajemen Pemasaran Bank.pptx
Manajemen Pemasaran Bank.pptxadiabadi1
 
SAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docx
SAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docxSAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docx
SAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docxadiabadi1
 

More from adiabadi1 (20)

kultum 16.docx
kultum 16.docxkultum 16.docx
kultum 16.docx
 
kultum 13.docx
kultum 13.docxkultum 13.docx
kultum 13.docx
 
YATIMAN.pdf
YATIMAN.pdfYATIMAN.pdf
YATIMAN.pdf
 
Kultum 8.docx
Kultum 8.docxKultum 8.docx
Kultum 8.docx
 
kultum8.docx
kultum8.docxkultum8.docx
kultum8.docx
 
Gaya Kepemimpinan.ppt
Gaya Kepemimpinan.pptGaya Kepemimpinan.ppt
Gaya Kepemimpinan.ppt
 
teori antrian.ppt
teori antrian.pptteori antrian.ppt
teori antrian.ppt
 
1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.ppt
1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.ppt1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.ppt
1.MANAJEMEN_OPERASIONAL.ppt.ppt
 
PENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docx
PENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docxPENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docx
PENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docx
 
PENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docx
PENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docxPENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docx
PENILAIAN ARTIKEL MASTAMA21.docx
 
kelima.pptx
kelima.pptxkelima.pptx
kelima.pptx
 
Puasa (Kelompok 2).pptx
Puasa (Kelompok 2).pptxPuasa (Kelompok 2).pptx
Puasa (Kelompok 2).pptx
 
keempat.pptx
keempat.pptxkeempat.pptx
keempat.pptx
 
islamisasi ilmu.pdf
islamisasi ilmu.pdfislamisasi ilmu.pdf
islamisasi ilmu.pdf
 
RPS AIK4.docx
RPS AIK4.docxRPS AIK4.docx
RPS AIK4.docx
 
pertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptxpertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptx
 
islamisasi ilmu1.pptx
islamisasi ilmu1.pptxislamisasi ilmu1.pptx
islamisasi ilmu1.pptx
 
pertemuan 1.pptx
pertemuan 1.pptxpertemuan 1.pptx
pertemuan 1.pptx
 
Manajemen Pemasaran Bank.pptx
Manajemen Pemasaran Bank.pptxManajemen Pemasaran Bank.pptx
Manajemen Pemasaran Bank.pptx
 
SAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docx
SAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docxSAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docx
SAP DAN SILABUS KKNI 24 SEPT .docx
 

Recently uploaded

aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual
aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksualaksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual
aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksualLIDIADEVEGA4
 
Calon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdf
Calon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdfCalon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdf
Calon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdfIwanSumantri7
 
power point materi negosiasii kelas X.pptx
power point materi negosiasii kelas X.pptxpower point materi negosiasii kelas X.pptx
power point materi negosiasii kelas X.pptxNurindahSetyawati1
 
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)MohdFirdauzShariff
 
AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...
AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...
AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...Erwin606694
 
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdf
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdfAksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdf
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdfjamnahamapd21
 
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas Interaktif
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas InteraktifModul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas Interaktif
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas InteraktifLIDIADEVEGA4
 
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024. .pptx
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024.     .pptxSOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024.     .pptx
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024. .pptxgeri91000081118200
 
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.ppt
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.pptBioteknologi kelas x kurikulum merdeka.ppt
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.pptRikaElvana
 
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdfDemonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdfResnaningPujiAstuti1
 
PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...
PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...
PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...LukyDEwiMasitoh
 
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademik
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademikRubrik Observasi Kelas Supervisi akademik
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademikAgusSetyawan71
 
Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.
Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.
Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.triwahyuniblitar1
 
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara IndonesiaBahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesiaposotojo01
 
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdfRe_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdfLALU LK
 
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7LIDIADEVEGA4
 
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptx
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptxBUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptx
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptxAdeGk
 
KEGIATAN AKSI RAPAT PEMETAAN ASET DALAM PENGADAAN BARANG.pptx
KEGIATAN AKSI RAPAT PEMETAAN ASET DALAM PENGADAAN BARANG.pptxKEGIATAN AKSI RAPAT PEMETAAN ASET DALAM PENGADAAN BARANG.pptx
KEGIATAN AKSI RAPAT PEMETAAN ASET DALAM PENGADAAN BARANG.pptxMaxDavidCatman
 
Bahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdf
Bahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdfBahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdf
Bahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdfaagau43
 

Recently uploaded (20)

aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual
aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksualaksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual
aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual
 
Pemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptx
Pemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptxPemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptx
Pemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptx
 
Calon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdf
Calon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdfCalon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdf
Calon Penelaah Aksi Nyata Sejawat Batch 2.pdf
 
power point materi negosiasii kelas X.pptx
power point materi negosiasii kelas X.pptxpower point materi negosiasii kelas X.pptx
power point materi negosiasii kelas X.pptx
 
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)
 
AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...
AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...
AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...
 
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdf
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdfAksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdf
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdf
 
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas Interaktif
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas InteraktifModul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas Interaktif
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas Interaktif
 
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024. .pptx
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024.     .pptxSOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024.     .pptx
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024. .pptx
 
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.ppt
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.pptBioteknologi kelas x kurikulum merdeka.ppt
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.ppt
 
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdfDemonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
 
PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...
PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...
PROGRAM WALI KELAS untuk SMA/SMK sebagai kelengkapan pelaporan PMM. semoga be...
 
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademik
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademikRubrik Observasi Kelas Supervisi akademik
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademik
 
Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.
Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.
Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.
 
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara IndonesiaBahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
 
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdfRe_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf
 
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
 
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptx
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptxBUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptx
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptx
 
KEGIATAN AKSI RAPAT PEMETAAN ASET DALAM PENGADAAN BARANG.pptx
KEGIATAN AKSI RAPAT PEMETAAN ASET DALAM PENGADAAN BARANG.pptxKEGIATAN AKSI RAPAT PEMETAAN ASET DALAM PENGADAAN BARANG.pptx
KEGIATAN AKSI RAPAT PEMETAAN ASET DALAM PENGADAAN BARANG.pptx
 
Bahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdf
Bahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdfBahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdf
Bahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdf
 

kultum 15.docx

 • 1. Kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa di dunia ini kita diwajibkan berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah swt. ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ٌ‫ب‬ ِ‫اج‬َ‫و‬ ِ‫ل‬ َ ‫َل‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ب‬َ‫ل‬َ‫ط‬: َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ ‫َّللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ُ‫م‬ ِ‫ُل‬‫ك‬ . Namun kita juga harus sadar bahwa jumlah rezeki yang kita terima dari usaha yang telah kita lakukan adalah semata-mata ditentukan oleh Allah swt. Karena rezeki di dunia itu bukanlah matematika yang 1+1 =2. Namun terkait rezeki, adakalanya kita alami 1+1=0 atau bisa 1+1=11. Semua adalah kehendak Allah swt dalam memberikan rezeki kepada manusia baik dari jumlahnya maupun jalan atau cara Allah memberikannya. Dari hal ini kita harus menyadari pula bahwa rezeki tidak hanya kita dapatkan dari bekerja atau berusaha saja. Allah memberikan rezeki kepada kita melalui banyak cara yang semuanya sudah diingatkan dan disebutkan dalam Al-Qur’an. Berikut beberapa ayat Al-Qur’an yang menyebutkan jenis cara atau jalan Allah memberikan rezekinya kepada manusia. Pertama, rezeki yang memang telah dijamin dan ditentukan oleh Allah swt. Rezeki ini disebutkan dalam Surat Hud ayat 6: ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ق‬ْ‫ز‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ه‬ ‫َّللا‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َّ ‫ِْل‬‫ا‬ ِ ‫ض‬ْ‫ر‬َ ْ ‫اْل‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ ‫ة‬َّ‫ب‬ۤ‫َا‬‫د‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ب‬ُّ‫م‬ ‫ب‬ٰ‫ت‬ِ‫ك‬ ْ‫ي‬ِ‫ف‬ ٌّ‫ل‬ُ‫ك‬ ۗ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ع‬َ‫د‬ ْ‫و‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬َّ‫ر‬َ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬ Artinya: “Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauhulmahfuz)." Kedua, rezeki yang diberikan dan disebabkan karena kita bekerja atau berusaha. Hal ini disebutkan dalam Surat An-Najm ayat 39: ‫ى‬ٰ‫ع‬َ‫س‬ ‫ا‬َ‫م‬ َّ ‫ِْل‬‫ا‬ ِ‫ان‬َ‫س‬ْ‫ن‬ِ ْ ‫َل‬ِ‫ل‬ َ ‫س‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬ ْ‫ن‬َ‫ا‬َ‫و‬ Artinya: “Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,”
 • 2. Ketiga, rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita bersyukur. Hal ini disebutkan dalam Surat Ibrahim ayat 7: َّ‫ِن‬‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ك‬ ْ‫ن‬ِٕ‫ى‬َ‫ل‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ن‬َ‫د‬ْ‫ي‬ ِ ‫ز‬َ َ ‫ْل‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫َر‬‫ك‬َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِٕ‫ى‬َ‫ل‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ن‬َّ‫ذ‬َ‫ا‬َ‫ت‬ ْ‫ذ‬ِ‫ا‬َ‫و‬ ٌ‫د‬ْ‫ي‬ِ‫د‬َ‫ش‬َ‫ل‬ ْ‫ي‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ع‬ Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.” Keempat, rezeki yang kita dapat dari arah yang tidak terduga-duga. Hal ini disebutkan dalam Surat At-Thalaq ayat 2-3: ‫ه‬َّ‫ل‬ ْ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫ج‬َ‫ي‬ َ ‫ه‬ ‫َّللا‬ ِ‫ق‬َّ‫ت‬َّ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬ ٗ ‫ا‬ً‫ج‬َ‫ر‬ْ‫خ‬َ‫م‬ ُ‫ز‬ْ‫ر‬َ‫ي‬َّ‫و‬ َ ‫ْل‬ ُ‫ث‬ْ‫ي‬َ‫ح‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ه‬ْ‫ق‬ ‫ه‬ُ‫ب‬ْ‫س‬َ‫ح‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ف‬ ِ ‫ه‬ ‫َّللا‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ل‬َّ‫ك‬َ‫و‬َ‫ت‬َّ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬ ُۗ‫ِب‬‫س‬َ‫ت‬ْ‫ح‬َ‫ي‬ ٗ ۗ َّ‫ِن‬‫ا‬ َ ‫ه‬ ‫َّللا‬ ُ‫غ‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫ب‬ ‫ه‬ ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫ا‬ ٗ ۗ ٗ ْ‫د‬َ‫ق‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬ ُ ‫ه‬ ‫َّللا‬ ِ‫ُل‬‫ك‬ِ‫ل‬ ‫ء‬ْ‫َي‬‫ش‬ ‫ا‬ً‫ْر‬‫د‬َ‫ق‬ Artinya: “Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan- Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu." Kelima, rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita memohon ampun kepada-Nya. Hal ini disebutkan dalam Surat Nuh ayat 10-11: ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ا‬ ْ‫و‬ُ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬َ‫ف‬ ٗ َ‫َان‬‫ك‬ ‫ا‬ً‫ار‬َّ‫ف‬َ‫غ‬ ِ‫ل‬ِ‫س‬ْ‫ر‬ُّ‫ي‬ َ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ َ‫ء‬ۤ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬ً‫ار‬َ‫ْر‬‫د‬ِ‫م‬ Artinya: “Lalu, aku berkata (kepada mereka), “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. (Jika kamu memohon ampun,) niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu,” Keenam, rezeki yang didapat dari pernikahan. Hal ini disebutkan dalam Surat An-Nur ayat 32: ْۗ‫م‬ُ‫ك‬ِٕ‫ى‬ۤ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ا‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫د‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ ِ‫ح‬ِ‫ل‬‫ه‬‫ص‬‫ال‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ى‬ ٰ‫ام‬َ‫ي‬َ ْ ‫اْل‬ ‫وا‬ُ‫ح‬ِ‫ك‬ْ‫ن‬َ‫ا‬َ‫و‬ ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ض‬َ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ ‫ه‬ ‫َّللا‬ ُ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ن‬ْ‫غ‬ُ‫ي‬ َ‫ء‬ۤ‫ا‬َ‫ر‬َ‫ق‬ُ‫ف‬ ‫ا‬ ْ‫و‬ُ‫ن‬ ْ‫ُو‬‫ك‬َّ‫ي‬ ْ‫ِن‬‫ا‬ ٗ ۗ ٗ ُ ‫ه‬ ‫َّللا‬َ‫و‬ ٌ‫ع‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫و‬ ٌ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬
 • 3. Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” Ketujuh, rezeki yang didapat dari anak-anak kita. Rezeki ini disebutkan dalam Surat Al-Isra ayat 31: ْۗ‫م‬ُ‫ك‬‫ا‬َّ‫ي‬ِ‫ا‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ق‬ُ‫ز‬ْ‫ر‬َ‫ن‬ ُ‫ن‬ْ‫ح‬َ‫ن‬ ۗ‫ق‬ َ ‫َل‬ْ‫ِم‬‫ا‬ َ‫ة‬َ‫ي‬ْ‫ش‬َ‫خ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫د‬ َ ‫ْل‬ ْ‫و‬َ‫ا‬ ‫ا‬ ْْٓ‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ت‬ َ ‫ْل‬َ‫و‬ َ‫َان‬‫ك‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ْ‫ت‬َ‫ق‬ َّ‫ِن‬‫ا‬ ‫ا‬ً‫ر‬ْ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ك‬ ‫ا‬ًٔ‫ـ‬ْ‫ط‬ ِ‫خ‬ Artinya: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” Kedelapan, rezeki yang kita dapatkan karena bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 261: ‫ة‬َّ‫ب‬َ‫ح‬ ِ‫ل‬َ‫ث‬َ‫م‬َ‫ك‬ ِ ‫ه‬ ‫َّللا‬ ِ‫ل‬ْ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫س‬ ْ‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ْ‫م‬َ‫ا‬ َ‫ن‬ ْ‫و‬ُ‫ق‬ِ‫ف‬ْ‫ن‬ُ‫ي‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ل‬َ‫ث‬َ‫م‬ ُ ‫ه‬ ‫َّللا‬َ‫و‬ ۗ ‫ة‬َّ‫ب‬َ‫ح‬ ُ‫ة‬َ‫ئ‬‫ا‬ِ‫م‬ ‫ة‬َ‫ل‬ُ‫ب‬ْْۢ‫ن‬ُ‫س‬ ِ‫ُل‬‫ك‬ ْ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ل‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ن‬َ‫س‬ َ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫س‬ ْ‫ت‬َ‫ت‬َ‫ب‬ْْۢ‫ن‬َ‫ا‬ ۤ‫َا‬‫ش‬َّ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬ ُ‫ف‬ِ‫ع‬ ٰ‫ض‬ُ‫ي‬ ٌ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ٌ‫ع‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫و‬ ُ ‫ه‬ ‫َّللا‬َ‫ۗو‬ ُ‫ء‬ Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.” Ma’asyiral Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Firman-firman Allah tentang jenis, cara, atau jalan rezeki yang diberikan Allah swt ini sudah seharusnya menambah keimanan kita kepada-Nya dan meningkatkan sikap tawakal kita dalam kehidupan. Jangan sampai kita terobsesi dengan bekerja tanpa kenal waktu sehingga melupakan tugas utama kita di dunia ini yakni beribadah kepada-Nya. Allah berfirman: ِ ْ ‫اْل‬َ‫و‬ َّ‫ن‬ ِ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ِ‫ن‬ ْ‫ُو‬‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ َّ ‫ِْل‬‫ا‬ َ ‫س‬ْ‫ن‬ Artinya: “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (Adz-Dzariyat: 56)
 • 4. Dalam bekerja, kita juga harus tanamkan niat sebagai bentuk ibadah kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai bekal beribadah kepada- Nya. Jika hal ini bisa kita tanamkan dalam diri kita, maka Insyaallah, Allah akan terus mengalirkan rezeki yang maksimal dari sisi kuantitas dan kualitas. Kita harus tetap bekerja untuk kehidupan dunia, namun kita juga harus menyadari bahwa kehidupan ini akan berakhir dan kita akan kembali kepada-Nya. Dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Umar, rasulullah bersabda: َ‫ك‬َّ‫ن‬َ‫أ‬َ‫ك‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫ر‬ ِ‫خ‬ ِ ‫ِل‬ ْ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ع‬‫ا‬َ‫و‬ ً‫ا‬‫د‬َ‫ب‬َ‫أ‬ ُ‫ش‬ْ‫ي‬ِ‫ع‬َ‫ت‬ َ‫ك‬َّ‫ن‬َ‫أ‬َ‫ك‬ َ‫اك‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُ‫د‬ِ‫ل‬ ْ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ع‬‫ا‬ ً‫ا‬‫د‬َ‫غ‬ ُ‫ت‬ ْ‫و‬ُ‫م‬َ‫ت‬ Artinya, “Bekerjalah untuk duniamu seolah akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah engkau akan mati esok hari.” Ma’asyiral Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang terus mengalir rezekinya dan mendapatkan keberkahan dan ridho Allah swt dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Amin.