Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Agrupamento: Cuestións Repaso Artrópodos e Vertebrados1. Define coas túas palabras: animais de sangue fría (ectotérmicos),...
4. Establece, utilizando unha frase, unha diferenza entre os seguintespares de palabras:- Insecto/Arácnido- Invertebrado/V...
- Todas as serpes teñen veleno.- Os escánceres son serpes.- A maioría dos réptiles son ovíparos.- A maioría dos anfibios s...
11. Indica, marcando cun “x”, cales das seguintes características sonpropias dos peixes:- Poden ser carnívoros, herbívoros...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cuestión repaso agrupamento artrópodos vertebrados

319 views

Published on

Cuestións de repaso para o exame de Artrópodos e Vertebrados

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cuestión repaso agrupamento artrópodos vertebrados

  1. 1. Agrupamento: Cuestións Repaso Artrópodos e Vertebrados1. Define coas túas palabras: animais de sangue fría (ectotérmicos),animais de sangue quente (endotérmicos), cefalotórax, plumón,tráquea, quilla, artrópodo e vexiga natatoria.2. Indica as partes en que se divide o corpo dos seguintes artrópodos esinala a que grupo pertence cada un:3. Observa o debuxo e explica o que saibas del:
  2. 2. 4. Establece, utilizando unha frase, unha diferenza entre os seguintespares de palabras:- Insecto/Arácnido- Invertebrado/Vertebrado- Peixes cartilaxinosos/ Peixes óseos- Anfibio/ Réptil- Crustáceo/Insecto- Ollos simples/Ollos compostos- Plumas de voo/Plumón- Branquias/Pulmóns- Marsupiais/ Placentarios5. Resposta as seguintes cuestións curtas:a) Que características dos réptiles permítenlles vivir lonxe daauga?b) Que vantaxes teñen os insectos que os fan os animais máisabundantes do planeta?c) Que características ten o ornitorrinco ou o equidna que o fantan diferente respecto a outros mamóferos?6. Indica se as seguintes frases son verdadeiras ou falsas e explicaástodas:- As patas dos anfibios sen cola son todas iguais.- O cempés é un insecto.- As aves non teñen dentes.- Os equinodermos son animais terrestres.- Os insectos respiran por pulmóns.- Os crustáceos respiran por branquias.- Os peixes poñen ovos impermeables.
  3. 3. - Todas as serpes teñen veleno.- Os escánceres son serpes.- A maioría dos réptiles son ovíparos.- A maioría dos anfibios son vivíparos.- Todos os peixes teñen esqueleto óseo.7. Se dice que o ser humano é un mamífero moi especial, cales son assúas principais características?8. Pon un exemplo de:- Crustáceo- Miriápodo- Insecto- Animal que sofre cambios morfolóxicos importantes (metamorfose)- Mamífero que pon ovos.- Arácnido que non sexa unha araña.- Equinodermo.- Vertebrado de sangue fría (ectotérmico)- Vertebrado de sangue quente (endotérmico).- Réptil que se despaza reptando.- Peixe cartilaxinoso.- Peixe óseo.- Artrópodo que respire por tráqueas.- Artrópodo que respire por branquias.- Mamífero placentario.- Mamífero marsupial.9. Indica tres diferenzas entre réptiles e anfibios.10. Completa a seguinte táboa indicando SI ou NON:Anfibios sen cola Anfibios con colaPatas posteriores máislongasPatas de igual lonxitudePel moi fina, connumerosas glándulasCarecen de colaAnimais de sangue fría(ectotérmicos)Corpo alongado
  4. 4. 11. Indica, marcando cun “x”, cales das seguintes características sonpropias dos peixes:- Poden ser carnívoros, herbívoros e omnívoros.- A maioría son ovíparos.- Teñen respiración pulmonar.- Poden vivir en terra, aínda que preto da auga.- Teñen aletas para impulsarse e manobrar na auga.- Teñen a pel núa (desnuda).- Son animais de sangue fría (ectotérmicos).12. Cita tres características dos mamíferos placentarios e que nonaparezan nas aves.13. Indica, marcando cun « x », que características presentan as aves :- Son animais de sangue fría (ectotérmicos)- Son animais de sangue quente (endotérmicos)- Teñen plumas que lles axudan a conservar a calor corporal.- Teñen plumas para voar.- Teñen escamas.- Poñen ovos sen casca que incuban en niños (nidos).

×