biodiversidade 1º bacharelato vertebrados mitose atmosfera repaso célula adn funcións vitais fotosíntese meiose universo dinámica interna dinámica terrestre sistema nervioso adaptacións cms invertebrados artrópodos ciencias para o mundo contemporáneo 3º eso reprodución virus 4º eso ecosistemas galegos hidrosfera nucleo celula eucariota celula procariota ciclo celular teoria celular ciclos bioxeoquímicos lamarckismo meteorización transporte leis de mendel herdanza ligada ao sexo codominancia herdanza intermedia arn relacións tróficas clonación biotecnoloxía adn recombinante mendel enfermidades infecciosas creacionismo evolución planetesimais sistema solar ciencia proxecto ríos traballo alumnos dinámica externa. ciclos biolóxicos mondoñedo órganos dos sentidos solo aparello respiratorio ecosistema compoñentes perda de biodiversidade endemismos nutrición animal nutrición vexetal aparellos niveis de organización alimentacion aves anfibios réptiles peixes non artrópodos reino vexetal reino fungos expansión del fondo oceánico deriva continental tectónica de placas 1º eso sistema inmunitario eucariota. procariota sexual orgánulos bacterias parede vexetal viroides 2º bacharelato tecidos animais nucleótido saponificables ecosistemas pcpi xeosfera claves dicotómicas especies en perigo os reinos celula animal célula vexetal biosfera capas fluidas da terra minerais e rochas galicia rochas minerais manto codia a lua a terra estrelas sistemas e aparellos tecidos resposta específica inmunidade natural resposta inespecífica autoinmunidade inmunoloxía cancro inmunidade pasiva vacinas e soros inmunidade activa resposta celular sida inmunidade artificial resposta humoral microbios eucariotas prions clasificacion microorganismos aplicacións microorganismos formas acelulares hardy-weinberg neutralismo teoria sintetica endosimbioxénese evolucion equilibrio puntuado pcr mutacions proteomica proxecto xenoma humano celulas nai biotecnoloxia clonacion xenómica enxeñería xenética transxénico sistema endocrino transcrición regulación expresión xénica traducion portador da información código xenético teoría cromosómica anabolismo autótrofo quimiosíntese lipoxénese glicoxénese anabolismo heterótrofo oxidación ácidos graxos catabolismo cadea respiratoria fosforilación oxidativa glicólise ciclo de krebs vitaminas coenzimas enzimas aparato urinario aparato dixestivo zume elaborado apoplasto zume bruto simplasto cilios e flaxelos ribosomas centriolos glicocÁlix hialoplasma citosol membrana plasmatica orgánulos non membranosos celula ampc atp mundo de arn nutricion aparato circulatorio roda dos alimentos dieta equilibrada proteinas propiedades aminoacidos niveis estruturais funciones lípidos lípidos insaponificables division celular saúde e enfermidade organos sistemas e aparatos polisacáridos oligosacáridos heterosidos isomeria optica monosacaridos bioelementos biomoléculas auga sales minerais renovables enerxía unidades potencial non renovables cinética partes de un ordenador multimedia fin do mundo analóxico deformación das rochas capas da terra sedimentacion paisaxe modelaxe relevo recursos impactos ambientais autorregulacion sucesión ecolóxica cambios ambientais respiración célula procariota autótrofo heterótrofo célula eucariota medio terrestre medio acuático placas litosféricas terremotos volcanismo deseño intelixente xeración espontánea catastrofismo evolución humana teorías postdarwinianas darwinismo axentes atmosféricos axentes xeolóxicos erosión rochas sedimentarias sedimentación árbores xenealóxicos hemofilia daltonismo uso da enerxía solar reparto desigual da enerxía solar riscos da enerxía solar dinámica atmosferica adptacións biomas mutacións capas terra futuro universo big-bang autorregulación pirámides tróficas factores bióticos factores abióticos cariotipo enfermidades exames datas xene enfermidades non infecciosas saúde razón proporción repaso cuestións especiación orixe da vida cuestións orientativas orixe da lúa big bang método científico pseudociencia valiñadares partes dun muíño muíño de río reprodución asexual muíños abadín muíño recceptores espazos protexidos animais circulatorio excretor riles latexo cardíaco nefrona vasos corazón factores aparello dixestivo reinos nomenclatura clasificación sistemática dominios taxón taxonomía ciclo biolóxico fecundación estímulos respostas relación coordinación sistema hormonal conservación. extinción vulnerable uicn colénquima floema xilema secretores esclerénquima parénquima meristemos tecidos vexetais sistemas órganos 2º eso nutrición celular división celular teoría celular biomoléculas bioelementos hidrosfera. drogas drogadicción mamíferos. mamíferos dieta resumos cms resumo artrópodos. anticonceptivos natalidade aparello reprodutor técnicas reprodutivas poboación discriminación sexismo condutas sexuais sexualidade sexo e publicidade afectividade 1º eso agrupamento corrientes de convección. wegener ciclo de wilson estrutura composición importancia bacteria infección enfermidade patóxeno tratamento asexual citoplasma procariotas membrana plasmática 2º bacharalato grupos sanguíneos medio interno linfa sangue prións histoloxía herdanza lípidos ecoloxa terra caractersticas capas microorganismos doceacucolas microscopio ptico doceacuicolas mostras preparadas manexo microscopio ptico bioloxa
See more