Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vertebrados agrupamento

416 views

Published on

Os Vertebrados: peixes, anfibios, réptiles, aves e mamíferos. O home, un placentario diferente. Nivel 1º ESO Agrupamento.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vertebrados agrupamento

 1. 1. INTRODUCIÓNComo xa comentamos, o Reino Animal divídese en dous grandes grupos: Osinvertebrados e os vertebrados.Os vertebrados posúen columna vertebral e esqueleto interno.Actualmente coñécense unhas 60000 especies.É o noso grupo taxonómico, xa que nel están incluídos os mamíferos.Cuestión:Que grupos de vertebrados coñeces?. Pon alomenos un exemplo de cadagrupo.
 2. 2. 1. OS PEIXES1.1. COMO SON OS PEIXESMáis da metade das especies coñecidas de vertebrados son peixes. Principais Características-Son acuáticos. acuáticos- A maioría teñen o corpo cuberto de escamas. escamas- A forma do seu corpo é máis ancha no centro e adelgazada nos extremospara facilitar o seu desprazamento na auga.- Posúen aletas, para maniobrar na auga. aletas-Son animais de sangue fría, a súa temperatura corporal depende do medio. fría- Respiran mediante branquias. branquias
 3. 3. 1. OS PEIXES 1.1. COMO SON OS PEIXES- Teñen un órgano sensorial exclusivo que se estende dende a cabeza cara a colanun surco situado baixo a pel a ambolos dous lados do animal. Con este órganodetectan as vibracións e movemento na auga (sérvelles para localizar obstáculos,presas e inimigos).
 4. 4. 1. OS PEIXES1.1. COMO SON OS PEIXES Como se alimentan-A maioría son carnívoros, pero tamén os hai herbívoros e omnívoros. carnívoros- Algúns son cazadores, outros aliméntanse de restos de cadáveres e hainosincluso filtradores. Como se reproducen- Teñen reprodución sexual. sexual-Con fecundación externa na maioría dos casos.- Son ovíparos, poñen ovos sen casca impermeable. ovíparos- As súas crías denomínanse alevíns. Cuestión: Saberías indicar que caraterísticas dos peixes son consecuencia da adaptación ao medio acuático? Ex. 1, 2 e 3 p.98
 5. 5. 1. OS PEIXES1.2. PRINCIPAIS TIPOS DE PEIXESHai dous tipos de peixes: peixes cartilaxinosos e peixes óseos. óseos Peixes Cartilaxinosos:- Son as quenllas, raias, mantas-raia...- Teñen esqueleto de cartilaxe. cartilaxe- As branquias non posúen unha cuberta protectora. protectora- Boca en posición ventral. ventral- Aleta caudal coas dúas metades de distinto tamaño. tamaño- Escamas grosas e aguzadas.- Carecen de vexiga natatoria.
 6. 6. PEIXES CARTILAXINOSOS
 7. 7. 1. OS PEIXES 1.2. PRINCIPAIS TIPOS DE PEIXES Peixes Óseos: - Esqueleto óseo. óseo - As branquias teñen cuberta protectora. protectora - A boca sitúase no extremo da cabeza. - A aleta caudal ten dúas metades iguais . - As escamas son planas e redondeadas. - A maioría posúen vexiga natatoria: órgano a modo de bolsa que enchen e natatoria baleiran para flotar.Cuestión: As quenllas deben moverse continuamente senón caerían ó fondo. QueCuestiónórgano cres que lles falta?Ficha I Reforzo
 8. 8. PEIXES ÓSEOS
 9. 9. 1. OS ANFIBIOS2.1. COMO SON OS ANFIBIOS Principais Características:- Vertebrados xeralmente terrestres, pero que viven cerca da auga ou en terrestresambientes moi húmidos: a primeira etapa da súa vida é acuática, e como adultosprecisan a auga para evitar a desecación da posta.- Posúen unha pel fina, sen escamas, e con numerosas glándulas que a manteñenhúmida.- Nalgunhas especies hai glándulas de veleno.- A maioría posúen catro patas. patas- Son animais de sangue fría, polo que aparecen en lugares cálidos . fría- Nos adultos hai respiración cutánea e ademais posúen pulmóns. As larvas queteñen vida acuática respiran mediante branquias. branquias
 10. 10. 1. OS ANFIBIOS 2.1. COMO SON OS ANFIBIOS Como se alimentan- Os adultos son carnívoros. carnívoros- As larvas poden ser omnívoras: vexetais e microorganismos. omnívoras Como se reproducen- Teñen reprodución sexual. sexual- Case todos son ovíparos. ovíparos- Poñen os ovos na auga ou en zonas moi húmidas.- Dos ovos, habitualmente, saen as larvas que sofren un conxunto de cambiosmorfolóxicos importantes (como xa vimos nos Artrópodos): as branquias sonsubstituidas por pulmóns, aparecen as extremidades...
 11. 11. 1. OS ANFIBIOS Pasos nos cambios morfolóxicos: 1. Os ovos son fecundados. 2. Dos ovos nacen as larvas sen extremidades, con branquias e cola (cágados). cágados 3. Os cágados van acurtando a cola e desenvolven patas e pulmóns.Ex. 1, 3 e 4 p.100 e Ex. 5 p.112
 12. 12. 1. OS ANFIBIOS 2.2. PRINCIPAIS TIPOS DE ANFIBIOSHai dous tipos de anfibios: anfibios sen cola e anfibios con cola. Anfibios sen cola- Son as ras e os sapos.- Corpo curto e sen cola.- Patas posteriores moi longas adaptadas ao salto.- Nalgúns os dedos das patas traseiras están unidas por unha membranainterdixital que facilita a natación. Anfibios con cola- Son os tritóns e as píntegas (salamantigas).- Corpo alongado con cola.- Patas curtas, todas de igual lonxitude. Ex. 5 p.100 e Ficha II
 13. 13. 1. OS RÉPTILES3.1. COMO SON OS RÉPTILES Principais características- Vertebrados xeralmente terrestres. terrestres- Posúen unha pel grosa e cuberta de escamas que os protexe da desecación.- A maioría teñen catro patas que utilizan la locomoción, pero hainos sen elasque se desprazan reptando (arrastrándose a ras do chan).- Son animais de sangue fría. fría- Respiran mediante pulmóns. pulmóns Como se alimentan- A maioría son carnívoros: lagartos, lagartas, serpes... carnívoros- Só algúns son herbívoros: algunhas tartarugas, lagartos e iguanas.
 14. 14. 1. OS RÉPTILES3.1. COMO SON OS RÉPTILES Como se reproducen- Teñen reprodución sexual. sexual- A maioría son ovíparos: ovíparosPosúen un ovo impermeable que impide a desecación permitíndolles unha granindependencia da auga. Esto posibilita aos réptiles a vivir en medios secos augalonxe da auga.- Hai algúns ovovivíparos, e incluso algún vivíparo ( lagarta vivípara).Ex. 3 p.102
 15. 15. 1. OS RÉPTILES3.2. PRINCIPAIS TIPOS DE RÉPTILESHai tres tipos principais: tipo tartaruga, tipo cocodrilo e tipo lagartos ouserpes. Réptiles tipo tartaruga-Son acuáticos ou terrestres.-Non teñen dentes.- Posúen un peteiro (pico) para cortar.- Teñen unha coiraza que cobre e protexe o corpo do animal.  Réptiles tipo cocodrilo - Acuáticos ou terrestres. - Hainos de gran tamaño ( ata 6 m; o máis grande chegou aos 8,5 m (cocodrilo mariño australiano)). - Son carnívoros depredadores. - Posúen unhas potentes mandíbulas e uns poderosos dentes.
 16. 16. 1. OS RÉPTILES3.2. PRINCIPAIS TIPOS DE RÉPTILES Réptiles tipo lagarto ou serpe-Adoitan ter unha lingua con dúas ramas.-Soen ter muda: cambian a súa capa de escamas periódicamente.-Hai dous grupos: grupo dos lagartos e grupo das serpes. Grupo dos lagartos:-Son o grupo dos lagartos, lagartas, iguanas, camaleóns...- A maioría son terrestres.- Algúns desprende a cola para distraer ós depredadores e poder fuxir.Despois poden rexenerala.- A maioría posúen patas, pero nalgunhas especies poden estar moi reducidas(esgonzos) ou carecer delas (escánceres)Ex. 2 p.100
 17. 17. 1. OS RÉPTILES3.2. PRINCIPAIS TIPOS DE RÉPTILES Réptiles tipo lagarto ou serpe Grupo das serpes:-Son todos os tipos de serpes: cobras, cobregóns, víboras...-Hainas terrestres ou acuáticas.-Corpo alongado e sen patas. Desprázanse por reptación.-Hainos velenosas. Ex.4 e 5 p.102 Ex.7 p.112 Ficha III Reforzo
 18. 18. 4. AS AVES4.1. COMO SON AS AVES Como son as aves-Son vertebrados terrestres.- A maioría poden voar.- Posúen un corpo cunha forma que lles permite atravesar o aire con facilidadedurante o voo.- Teñen plumas: algunha sérvenlles para voar (plumas de voo das ás e da cola) eoutras para conservar a calor (plumón do corpo).-Posúen catro extremidades: as anteriores son ás e as posteriores son patascubertas de escamas, con catro dedos e con uñas.- Teñen peteiro e carecen de dentes. A forma do peteiro depende do tipo dealimentación.- Os ósos son delgados, pero resistentes. Moitos deles están ocos para alixeraro peso e facilitar o voo.
 19. 19. Pico- pata
 20. 20. 4. AS AVES4.1. COMO SON AS AVES- Respiran por pulmóns.- Son de sangue quente, e dicir, manteñen a temperatura corporal constanteindependentemente da temperatura ambiente. Ex. 2 e 3 p.104 Como se alimentan- Hainas carnívoras (aliméntanse de insectos ou doutros vertebrados) ehainas herbívoras ( aliméntanse de froitos, sementes, plantas...).
 21. 21. 4. AS AVES4.1. COMO SON AS AVES Como se reproducen-Teñen reprodución sexual.-Son ovíparas.- Os seus ovos posúen unha casca dura e impermeable que os proxenitoresdeben incubar para mantelos quentes.- En moitos casos fabrican niños.
 22. 22. 4. AS AVES4.2. PRINCIPAIS TIPOS DE AVESClasifícanse en dous grupos: aves corredoras e aves voadoras. Aves Voadoras-Son a maioría das aves.- A maioría destas aves son voadoras (gaivotas, rapaces, voitres, anades...),pero hai excepcións como os pingüíns que non voan, aínda que precisanrealizar movementos moi similares ao voo para nadar.- O oso do tórax que protexe o corazón e os pulmóns e moi ancho nestaaves, e forma unha estrutura chamada quilla que é capaz de soster ospotentes músculos que se precisan para voar.
 23. 23. Grupo dasVoadoras
 24. 24. 4. AS AVES4.2. PRINCIPAIS TIPOS DE AVES Aves Corredoras-Son aves corredoras, xeralmente de gran tamaño.- Carecen de quilla.- Teñen as ás atrofiadas (non poden voar).- Son a avestruz, o casuario, o ñandú, o emú ou o Kiwi. Ex.4 apartado a) p.104 e Ex. 1 e 6 p. 112. Ficha IV Reforzo.
 25. 25. Aves Corredoras
 26. 26. 5. OS MAMÍFEROS5.1. COMO SON OS MAMÍFEROS Principais características-Son os vertebrados máis complexos.- Hai algo máis dunhas 5000 especies.- Habitan todos os medios.- A maioría teñen o corpo cuberto de pelo. Sen embargo, nalgunhasespecies apenas existe pelo p.e. ratas-topo, mamíferos mariños...- O pelo serve de illante térmico axudando no control da temperaturacorporal.- Evidentemente son de sangue quente xa que controlan a súa temperaturacorporal con independencia da temperatura do medio.
 27. 27. A EXCEPCIÓN: ¡Mamíferos con pouco pelo!
 28. 28. 5. OS MAMÍFEROS5.1. COMO SON OS MAMÍFEROS- As femias posúen mamas que producen leite para alimentar as crías nas súasprimeiras etapas.- Posúen labios para poder mamar e diferentes tipos de dentes: para cortar(incisivos), para esgazar (caninos) e para triturar o alimento (premolares e incisivos)molares).- Teñen catro extremidades que varían segundo a súa locomoción: andar,nadar, voar...- Teñen pulmóns, incluso os acuáticos.- Teñen un sistema nervioso moi desenvolvido.Ex.2 p.106
 29. 29. Dentinción MamíferaDentición humana
 30. 30. Extremidades nos Mamíferos
 31. 31. 5. OS MAMÍFEROS5.2. PRINCIPAIS TIPOS DE MAMÍFEROSHai tres grupos principais: Monotremas* (Mamíferos que poñen ovos),Marsupiais e Placentarios. Mamíferos que poñen ovos:-Poñen ovos con casca (ovíparos).- Teñen pés palmeados e cola aplanada.- As crías, en lugar de mamar, lamen o leite; xa que neste grupo non haiverdadeiras mamas con pezóns, senón os chamados “campos de mamas”situados no abdome na base dos pelos.- Son exemplos o equidna e o ornitorrinco.
 32. 32. Os Mamíferos que poñen ovos
 33. 33. 5. OS MAMÍFEROS5.2. PRINCIPAIS TIPOS DE MAMÍFEROS Marsupiales:-Son vivíparos.- Paren crías pouco desenvolvidas.- As crías rematan o seu desenvolvemento despois de nacer, nunha bolsaexterna ventral (marsupio) onde se atopan as mamas.- Son exemplos os koalas, os canguros...
 34. 34. Os Marsupiais
 35. 35. 5. OS MAMÍFEROS5.2. PRINCIPAIS TIPOS DE MAMÍFEROS Placentarios:-Son a maioría dos mamíferos.- As crías desenvólvense dentro do ventre da nai conectadas a elapor un órgano chamado placenta ( a través dela o embrión obténnutrientes e elimina os refugallos).- Son vivíparos e as crías saen ao exterior nun estado avanzado doseu desenvolvemento.- Neste grupo están animais tan diferentes como os morcegos, asbaleas, os cabalos, o home ou os ratos.
 36. 36. Os Placentarios
 37. 37. 6. O SER HUMANO: UN MAMÍFERO ESPECIAL Características principais:-É un mamífero placentario.- Está incluido nos Primates xuntos cos gorilas, chimpancés e orangután.-Posúe catro extremidades: dous brazos e dúas pernas.- Mantense erguido e camiña sobre as pernas.- Os brazos, ao camiñar erguido, quedan libres para realizar outrasfuncións.- As mans teñen un polgar opoñible que facilita a manipulación de obxectos eferramentas.- Posúe unha cara máis plana e unha mandíbula inferior menos prominenteque noutros primates.
 38. 38. Os Primates
 39. 39. 6. O SER HUMANO: UN MAMÍFERO ESPECIAL-As crías nacen moi indefensas e precisan un período máis longo decoidado dos pais.- O seu cerebro é máis grande e complexo que noutros mamíferos.Esto permitíulle o desenvolvemento da intelixencia e o uso dunhalinguaxe complexa baseada nas palabras.
 40. 40. GRAZAS POR ATENDERME
 41. 41. BIBLIOGRAFÍA:- Barrio Gómez de Agüero, Jorge; Bermúdez Meneses, Mª Luisa; Faure López,Alicia; Gómez Esteban, Mª Felisa. “Ciencias da Natureza. 1º Secundaria”.Proxecto Exedra. Oxford Educación. 2002. Madrid.- Zubiaurre Cortés, Sabino; Hernández Gómez, Jesús; Martínez Casillas, Jesús;Osuna Alcalaya, Mª del Carmen; Plaza Escribano, Concepción. “Ciencias daNatureza. 1º Educación Secundaria”. Grupo Anaya. 2011. Madrid.WEBGRAFÍA:animales-e-informacion.blogspot.com  animalesmascotas.comwww.asturnatura.com  www.bioblogia.comirc_ho1irc_ho1biologiaemocional.blogspot.com  www.biodiversidad.orgbiologiavillanueva.wikispaces.comwww.birdingalbufera.es  centros.edu.xunta.es  clasificaciondemamiferos.wordpress.comcombinacionanimal.blogspot.com  commons.wikimedia.org
 42. 42. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NileCrocodile.jpgcuriosoanimal.blogspot.com  www.dibujosanimados.orgirc_ho3irc_ho3www.ecoosfera.comwww.educabarrie.orgennuestraauladetrabajo.blogspot.com  www.escapula.comwww.espacionatural.com  fahi-gabi-felinos.blogspot.comfr.academic.ruwww.flickriver.comwww.ikonet.comwww.infoanimales.comwww.infotortuga.com  illoranatural.blogspot.comirene-costa.blogspot.comjanegoodallhopeforanimals.com  www.juntadeandalucia.eswww.kalipedia.com  lcgmjesusalberto.blogspot.comes.lynxgenomics.eumagufos.comwww.mascotasdigital.com
 43. 43. miriamnc96.blogspot.commonyn.bligoo.comnat-graciamaria.blogspot.com  naturalezacantabria.comirc_ho6irc_ho6www.naturephoto-cz.comwww.proyectosalonhogar.com  www.revistacaos.comwww.ruizarafoto.esseverlasalreves-palindromos.blogspot.comwww.sindioses.orgwww.science-art.com  www.serpentsdefrance.fr  siemprepesca.wordpress.comstudent.discoverycollege.com.au  www.telecable.estiburonesengalicia.blogspot.comusuarios.multimania.es  www.vertebradosibericos.orgvisual.merriam-webster.comwdfw.wa.goves.wikipedia.org  http://es.wikipedia.org/wiki/Crocodylidaehttp://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferoshttp://es.wikipedia.org/wiki/Ratites

×