Henrik Hamborg - Innovasjon Norges Fiskeprosjekt

895 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
895
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • En liten recap på hva vi mener med tematiske ferier…………….. Grunnen til dette er at vi vet fra våre analyser at Norges styrke ligger i aktive natur opplevelser, ikke i kultur og byferier. Dette betyr selvfølgelig ikke at historie og kultur ikke er viktig, men det er mer krydder enn hovedmåltidet.
 • I fjord så presenterte jeg grunnene til at IN ser på tema som et a 4 strategiske satsingsområder og disse har ikke endret seg, i år. Vi ser en sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder. Vi ser aktivitets ferier som en mulighets til å tiltrekke nye og gjerne yngre turister til Norge. Turister som drar på aktivitetsferie er ofte pengesterke grupper og i følge Mintel så har denne ferieformen en tendens til å være mindre prise sensitiv i nedgangstider enn andre typer ferie. Dette er spesielt viktig fordi tiltross for at mange Europeiske land vil ha nådd bunnen mht til finanskrisen er lite sannsynlig at vi kommer til å se de store konjunktur oppsving i 2011. Aktivitets ferier gir oss en anledning til å utvide ferie sesongen Optima viste oss at vi har gjort en god jobb i formidle Norges vakre natur, men folk er usikre på hva man kan se og gjøre. Vi må fylle vår vakre natur med spennende opplevelser.
 • Jeg tenkte jeg skulle begynne med noen gode nyheter. Den gode nyheten er at vi ser fra kommunikasjons studier at Norge har relativ høy aksept som destinasjon for aktive opplevelser i mange av våre store markeder. Dette spørsmålet er stilt til forbrukere uten at de har blitt presentert for reklame. 500 pers ble spurt i hvert marked. X% svarer ”fiske” er det første de tenker på, ”top of mind” når det gjelder reisemål og ferieopplevelser i Norge om sommeren.
 • I de samme markedene ser vi at vandring kommer meget godt ut. X% svarer ”vandring” er det første de tenker på, ”top of mind” når det gjelder reisemål og ferieopplevelser i Norge i sommerhalvåret.
 • Men vi kan ikke hvile på laurbærene våre og for å sikre at vi tar en større markedsandel har vi utviklet en ny målrettet temastrategi. For å sette scenen for denne strategien må følgende brikker på plass. Vi må starte med produktet. Per i dag er det stor variasjon i kvaliteten på norske aktivitetsprodukter. Produkter som markedsføres internasjonalt må være av høy kvalitet, og IN vil sette krav til de som er med i våre markedsføringsprosjekter, mens vi vil bistå med å tilrettelegge for produktutvikling for de som fremdeles har et lite stykke å gå. Infrastruktur er sterkt knyttet opp til produktet og krever samarbeid mellom reiselivsaktører i forskjellige bedrifter og mellom destinasjoner. Et eksempel er sykkelturisme. Mange destinasjoner har gode produkter, men det er lite samarbeid mellom destinasjonene. Gitt at over halvparten av nederlenderne ønsker å reise fra destinasjon til destinasjon, er det viktig at infrastrukturen er på plass. IN vil bidra til å stimulere samarbeidet Når produktene og infrastrukturen er på plass, er vi klare for markedsføring. Markedsføring er bare interessant så lenge det fører til salg, og det er derfor viktig at vi jobber tett opp mot distribusjons ledd slik som reisebyrå og turoperatører, men også at vi utvikler ferdige pakker og har enkle bookingløsninger. Til nå har vi jobbet med ettårige prosjekt på tema, men skal vi lykkes må vi ha et langsiktig perspektiv. Produktutvikling tar tid og det er ikke hensiktsmessig å bruke tid å penger på å utvikle nytt markedsføringsmateriale hvert år. I stedet bør vi jobbe med tre-årige planer der vi bruker en katalog i et par år og bruker midlene vi sparer ved å gjøre dette, til å teste nye innovative markedsføringstiltak. Og derfor har vi utviklet en ny strategi.
 • Haaken Det er mot denne bakgrunnen at vi har utviklet den nye temastrategien som er utarbeidet i tett dialog med næringen. Strategien er ikke helt ferdig, men hovedlinjene er klare. Vi har dessverre ikke tid til å gå gjennom hele stategien, men vi trekker ut de viktigste elementene. Britt vil snakke om markedsføringen, mens jeg vil fokusee på produktutviklingen. Målene har ikke forandret seg, vi ønsker først og fremst å få flere aktivitetsturister til Norge og med dette ønsker vi selvfølgelig å øke lønnsomheten for våre partnere. Men, mens vi i tidligere år har hovedsakelig fokusert på markedsføring for å nå disse målene, vil vi nå også sette opp rene produktutviklings prosjekter for å løfte Norske aktivitetsprodukter og sikre at de produktene som markedsføres internasjonalt er av god kvalitet. Vi vil derfor ha en todelt strategi, hvor vi profilere norske produkter som allerede er av internasjonal standard og, for de produkter som enda ikke er klare for en internasjonal lansering, jobber vi med skisser til et produktutviklingsprosjekt for å bygge opp konkurransedyktige produkter. I begge tilfelle vil vi jobbe med et tre-årig perspektiv. Et annet viktig element i den nye strategien er at mens vi tidligere har segmentert markedet i henhold til demografi, flytter vi nå fokuset til motivasjon.
 • Så det forteller om hvordan vi skal jobbe, nå skal jeg fortelle litt om hva vi skal jobbe med. Vi ønsker å utvide produktporteføljen for å nå nye forbrukere og fremme Norge som et land der man kan gjøre mange spennende ting. I tidligere år har et av hovedkriteriene for valg av tematisk ferie vært at det må være stort volum av etterspørsel i markedene og mange Norske leverandører. Vi ønsker nå også å inkludere nisjeprodukter, dvs produkter som ikke appellerer til store volum, eller har flust av leverandører. Men hvor Norge har gode konkurransedyktige produkter, forbrukeren er villig til å betale store summer for å dyrke sin interesse og aktiviteten bygger opp rundt merkevaren Norge. Vi har laget en evalueringsmodell for å avgjøre hvilke produkter vi skal satse på og foreslår følgende portefølje for 2011: Vandring Sjøfiske Langrenn Dykking Sykkel Innlandsfiske
 • Markedsføringsstrategien inneholder noen sentrale endringer. Ny temastruktur på visitnorway, der vi flytter fokuset fra destinasjon til interesse og motivasjon. Det vil bli etablert et eget stisøk med kart, og vi vil få en intergrert bookingløsning. Vi vil i større grad benytte oss av sosiale medier. Sist men ikke minst vil vi flytte fokuset fra print til web. Jeg vil nå vise dere et par skisser på hvordan visitnorway vil bli tilpasset en tydeligeere fokus på aktiviteter.
 • For å bidra til å nå målene i den nye strategien ønsker vi i 2011 å introdusere egne produktutviklingsprosjekter. Gjennom slike prosjekter kan vi bidra til å øke antallet norske special interest-produkter av høy kvalitet. Gjennom arbeidet med den nye strategien har vi identifisert noen aktiviteter som vi mener er klare for produktutviklingsprosjekt. Dette er basert på antall produkter i bransjen, etterspørsel, volum, konkurranseevne og flere andre kriterier. Innlandsfiske (med fokus på fluefiske og gjeddefiske), og sykkel er identifisert som aktuelle. Jeg vil presisiere at dette er på ide og skissenivå, og konseptet vil ferdigstilles i høst. Vi ser for oss at prosjektene vil ha en varighet på inntil tre år, med innleid spisskompetanse innen de ulike aktivitetene. Forankring og tett samarbeid med fagorganisasjonene NCE, STIN, NADO, DNT og destinasjonene er essensielt. Et mål med produktutviklingsprosjektene vil være å forberede produktene for deltakelse i markedsføringsprosjekt mot internasjonale markeder. Vi ønsker gjennom produktutviklingen å øke kvaliteten av og antallet norske special interest produkter. Vi ønsker forpliktende samarbeid mellom små/mellomstore bedrifter. Vi vil stimulere til økt kompetanse, kundedrevet produktutvikling, faglige nettverk og kvalitetssikring av naturbaserte aktivitetsprodukter. Målgruppen er bedrifter og destinasjoner over hele landet som ønsker å utvikle produkter innen aktiviteter i naturen.
 • Vi skisserer to typer prosjekter. Et prosjekt som vil være rettet mot grundere og etablererte bedrifter som vil utvide med nye aktiviteter. Innlandsfiske er et tema som passer for et slikt prosjekt. Et annet prosjekt vil fokusere mer på destinasjoner / etablerte bedrifter og nettverk / samarbeid / infrastruktur. For et slikt prosjekt er sykling og dykking aktuelt. Vi ser for oss at deltakerne vil jobbe i nettverk, med bl.a. kurstilbud fra INs portefølje, hvitebok for utendørs opplevelsesproduksjon, produktstandarder, testing og spisskompetanse. Dette er vår plan. Det må imidlertid tas forbehold om at vi har budsjetter til å gjennomføre dette, noe vi vil vite mer om senere i høst. Det vil være en egenandel for å delta.
 • Jeg har allerede sagt hvorfor vi (innovasjon Norge satser på tema). Her har jeg også noen punkter på hvorfor dere bør delta i våre temaprosjekter:
 • Henrik Hamborg - Innovasjon Norges Fiskeprosjekt

  1. 1. Sektormøte i Trondheim 20.september 2010 Vi styrker satsingen på tema. Henrik Hamborg Foto: Yngve Ask/Innovation Norway Foto: Terje Rakke/Nordic life/Innovation Norway
  2. 2. Hva definerer vi som temaferier? <ul><ul><li>Valget av ferien er hovedsakelig basert på å dyrke en interesse i motsetning til en ferie hvor destinasjonen er det primære. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bred definisjon som kan inkludere alt fra historie og kultur til aktive ferier. IN fokuserer på sistnevnte. </li></ul></ul>Foto: Terje Rakke/Nordic life/Innovation Norway
  3. 3. Hvorfor satser vi på aktive ferier i naturen? <ul><li>Økning i aktivitetsferier i alle våre europeiske markeder </li></ul><ul><li>Mulighet til å rekruttere nye, gjerne yngre turister </li></ul><ul><li>Pengesterke målgrupper </li></ul><ul><li>Mulighet til å utvide ferie sesongen </li></ul><ul><li>Vi skal fylle naturen med aktiviteter og opplevelser </li></ul><ul><li>Næringen ønsker større fokus på tema </li></ul>Foto: Terje Rakke/Nordic life/Innovation Norway
  4. 4. Når du tenker på reisemål og ferieopplevelser i Norge om sommeren, hva er det første du tenker på? Foto: Yngve Ask/Innovasjon Norge
  5. 5. Når du tenker på reisemål og ferieopplevelser i Norge om sommeren, hva er det første du tenker på? Foto: Anders Gjengedal/Innovation Norway
  6. 6. Skal Norge ta markedsandel må følgende brikker på plass Markedsføring Infrastruktur Kvalitet Salg/distribusjon Langsiktig perspektiv
  7. 7. Temastrategi 2011-2015 Alle foto: Nils Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Motivasjon <ul><li>Mål </li></ul><ul><li>Øke antall aktivitetsturister </li></ul><ul><li>Økt lønnsomhet for våre partnere </li></ul>Markedsføring og salg Produktutvikling Utekontor 3-årig perspektiv Oslo / Distriktskontor
  8. 8. Produktportefølje 2011 <ul><ul><li>Utvider produktporteføljen for å nå nye forbrukere </li></ul></ul><ul><ul><li>Volumdrivere og nisjeprodukter </li></ul></ul><ul><ul><li>Portefølje baseres på evalueringsmodell </li></ul></ul>Foto: TerjeRakke/Nordic Life, Yngve Ask, Christian Hauge
  9. 9. Markedsføringsstrategien <ul><ul><li>Ny temastruktur på visitnorway </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus flytter fra destinasjon til </li></ul></ul><ul><ul><li>interesse og motivasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Stisøk med kart </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrert bookingløsning </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiale medier </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus flytter fra print til web </li></ul></ul>Foto:Terje Rakke / Innovasjon Norge
  10. 10. Nettverk for produktutvikling <ul><li>Økt kvalitet </li></ul><ul><li>Økt kompetanse </li></ul><ul><li>Flere produkter </li></ul>Foto: Yngve Ask / Innovasjon Norge
  11. 11. Nettverk for produktutvikling <ul><ul><li>To typer prosjekter </li></ul></ul><ul><ul><li>Nettverk, kurs, hvitebok, produktstandarder, testing, spisskompetanse </li></ul></ul><ul><ul><li>Jobbe sammen med interesseorganisasjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Forbehold om budsjetter </li></ul></ul>Foto: Nils Erik Bjørholt / Innovasjon Norge
  12. 12. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Temaferier fortsetter å være et viktig satsingsområdet </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Utfordrende omgivelser krever en målrettet og strategisk tilnærming, med kvalitet i alle ledd </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Todelt strategi; produktutvikling og markedsføring </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Fokus på motivasjon </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Langsiktig perspektiv </li></ul></ul></ul></ul></ul>Foto:Jens Henrik Nybo/Innovation Norway Sammendrag
  13. 13. Hvorfor delta i temaprosjektene? <ul><li>Deltakelse gir tilgang til markedsanalyser og lokal markedskunnskap </li></ul><ul><li>Man når ut til konsumenter, presse og turoperatører på en kostnadseffektiv måte </li></ul><ul><li>Deltakelse gir en god mulighet til å dele erfaringer og ideer med andre aktører innen bransjen </li></ul><ul><li>Økt salg og økt lønnsomhet </li></ul>
  14. 14. Fiskekampanjen 2010 <ul><li>Forbrukertiltak: </li></ul><ul><li>Fiskekatalogen: </li></ul><ul><li>- Opplag på 505.000 </li></ul><ul><li>Nyhetsbrev: </li></ul><ul><li>Eget fiskenyhetsbrev distribueres </li></ul><ul><li>Vi er avhengige av input fra dere (!!) </li></ul><ul><li>Kampanjesider på visitnorway </li></ul><ul><li>Hver deltaker får ekstra synlighet samt lenke til egne nettsider </li></ul><ul><li>Lenke til kampanjesidene </li></ul><ul><li>Annen annonsering </li></ul>
  15. 15. Pressebesøk <ul><li>11 individuelle presseturer </li></ul><ul><li>3 TV-team (ett til Trøndelag) </li></ul><ul><li>1 gruppe (Trøndelag, Kristiansund og Farsund) </li></ul><ul><li>Georg Alexander: 80 artikler til en verdi av 9.6 millioner kroner </li></ul><ul><li>” Fisch & Fang ” var i Sylan og Forollhogna på pressetur: Gjeddefiske. Kommer på trykk i januar </li></ul><ul><li>Russisk NRK: ble vist flere ganger i løpet av sommeren </li></ul><ul><li>http://www.vesti.ru/videos?vid=290495 </li></ul>
  16. 16. Bransjebearbeidelse <ul><li>2 visningsturer (individuelle) og en gruppetur (8 operatører) </li></ul><ul><li>Temaworkshop i Tyskland og Russland </li></ul><ul><li>Besøksrunde hos turoperatører </li></ul><ul><li>Produktmanual </li></ul>
  17. 17. Smakebiter fra 2010
  18. 18. Fiskekampanjen 2011 <ul><li>Katalog (trykket katalog samt som E-katalog på visitnorway) </li></ul><ul><li>Visitnorway (ny portalløsning) </li></ul><ul><li>Visningsturer: presse og turoperatører </li></ul><ul><li>Nyhet: Studietur til Tyskland * </li></ul><ul><li>Workshop </li></ul><ul><li>Nyhetsbrev </li></ul><ul><li>Få til et økt samarbeid med fiskeforeninger </li></ul><ul><li>Nettverkssamlinger </li></ul><ul><li>* Avhenger av tilstrekkelige påmeldinger </li></ul>
  19. 19. Vandrekampanjen 2010 <ul><li>Vandrekatalogen </li></ul><ul><li>- Opplag på 650.000 </li></ul><ul><li>Nyhetsbrev </li></ul><ul><li>Eget vandrenyhetsbrev distribueres </li></ul><ul><li>Vi er avhengige av input fra dere (!!) </li></ul><ul><li>Kampanjesider på visitnorway </li></ul><ul><li>Hver deltaker får ekstra synlighet samt </li></ul><ul><li>lenke til egne nettsider </li></ul><ul><li>Lenke til kampanjesidene </li></ul><ul><li>Annen annonsering </li></ul><ul><li>Studietur til Pyreneene </li></ul>
  20. 20. Presse og bransjebearbeidelse <ul><li>11 individuelle presseturer </li></ul><ul><li>8 gruppeturer (56 journalister) </li></ul><ul><li>Pilegrimsleden blir etterspurt </li></ul><ul><li>2 visningsturer (individuelle) og en gruppetur (8 operatører) </li></ul><ul><li>Temaworkshop i Tyskland </li></ul><ul><li>Besøksrunde hos turoperatører </li></ul><ul><li>Produktmanual </li></ul>
  21. 21. Smakebiter fra prosjektåret 2010
  22. 22. Vandrekampanjen 2011 <ul><li>Katalog (trykket og på visitnorway) </li></ul><ul><li>Insert </li></ul><ul><li>Visitnorway </li></ul><ul><li>Visningsturer: presse og turoperatører </li></ul><ul><li>Studietur til Skottland * </li></ul><ul><li>Workshop </li></ul><ul><li>Nyhetsbrev </li></ul><ul><li>Roadshow: styrke samarbeidet med turoperatører (!) </li></ul><ul><li>Nettverkssamlinger </li></ul><ul><li>* Avhenger av tilstrekkelige påmeldinger </li></ul>
  23. 23. <ul><li>Takk for oppmerksomheten…. </li></ul><ul><li>Henrik Hamborg </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Tlf: +49 40 22 94 15 25 </li></ul><ul><li>Ulrike K. Peters </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Tlf: +49 40 22 94 15 23 </li></ul>

  ×