Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovasjon Norge - Kick Off Trøndelag 2012 - Norgeskampanjen, v/Beate Brænden Eidsand

968 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innovasjon Norge - Kick Off Trøndelag 2012 - Norgeskampanjen, v/Beate Brænden Eidsand

 1. 1. Norgeskampanjen i Norge<br />Kick-off i Trøndelag<br />Beate Brænden Eidsand<br />Markedssjef Norge<br />Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge – Johan Wildhagen/Innovasjon Norge<br />
 2. 2. Jeg skal i dag gå gjennom: <br />Det norske markedet: Status 2011, utfordringer fremover<br />Norgeskampanjen 2011: Aktiviteter og resultater<br />Norgeskampanjen 2012: Hva planlegger vi?<br />
 3. 3. Det norske markedet – status hittil i år<br />Norske gjestedøgn totalt går opp 3 % (per juli 2011).<br />Kilde: SSB<br />
 4. 4. Andelen feriereiser i hjemlandet ser ut til å bli lavere i 2011 enn den har vært siden 2002. Vi kan håpe på en oppjustering på noen få prosentpoeng i løpet av det siste halvåret av 2011, men andelen ferier i hjemlandet vil allikevel være blant de laveste siden 2002.<br />4<br />Kilde: Reiseundersøkelsen<br />
 5. 5. Forbruk: Andelen brukt på feriereiser i hjemlandet har aldri vært så lav som i de to første kvartalene av 2011. <br />5<br />Kilde: Reiseundersøkelsen<br />
 6. 6. Så over til Trøndelag:<br />Kilde: SSB<br />
 7. 7. Trøndelag<br />Kilde: SSB<br />
 8. 8. Per fylke<br />
 9. 9. Ser vi på en undersøkelse utført av Cint i år ser vi derimot at nordmenn oppgir at de har tilbrakt mindre tid i Norge (og Trøndelag) i 2011 enn i 2010.<br />9<br />
 10. 10. De største barrierene for feriereise i Norge for nordmenn:<br /><ul><li>Norge er for dyrt
 11. 11. Norge har for lite å by på
 12. 12. Mange har for lite kunnskap om hva man kan se og gjøre på ferie i Norge</li></ul>10<br />
 13. 13. 11<br />Dette må vi gjøre noe med:<br /><ul><li>Holde på de tradisjonelle Norges-turistene
 14. 14. Øke rekrutteringen av ”Opplevelsesturister”</li></ul>Heve kunnskapsnivået <br />Få frem opplevelser det er verdt å betalt for – bidra til å bedre kvaliteten på det øvrige tilbudet.<br /><ul><li>Tilgjengeliggjøring av gode produkter og pakker som gjør det enkelt å planlegge og bestille norgesferie
 15. 15. Stimulere til kjøp av tilrettelagte, kommersielle produkter og pakker
 16. 16. Utløse det potensialet som ligger der, og få folk til å reise i Norge nå – «sense og urgency»
 17. 17. Utløse salg i skuldersesongene</li></li></ul><li>12<br />Vår kommunikasjon skal altså:<br /><ul><li>Fokusere på det som er unikt og annerledes i Norge
 18. 18. Vise at Norge er fylt med spennende opplevelser som gir mye for pengene og som er, opplevelser det er verdt å betale for
 19. 19. Spenstige opplevelser - overraskende moro og sosialt – Norge er nytt og spennende – også for nordmenn
 20. 20. Fylle Norge og naturen med relevante opplevelser og sørge for å øke kunnskapsnivået om hva man kan se og gjøre på ferie i Norge
 21. 21. Fokusere på den geografiske nærheten og tilgjengeligheten til de norske opplevelser og de norske produktene
 22. 22. Ferien blir opplevelsesrik, uansett vær
 23. 23. Større fokus på den sosiale dimensjonen – fellesskapet
 24. 24. Vi må forstå dem vi skal snakke med!</li></li></ul><li>13<br />Nordmenns interesse for ulike typer ferie<br />Interesse for en slik ferie UANSETT LAND<br />Interesse for en slik ferie I NORGE<br /> (%)<br />80<br />Andel nordmenn som har svart at de trolig eller helt sikkert kommer til å reise på en slik ferie de neste 3 årene<br />58<br />58<br />60<br />50<br />49<br />46<br />44<br />44<br />40<br />40<br />40<br />34<br />20<br />15<br />6<br />0<br />Vandring i<br />Aktive<br />Rekreasjon og<br />Vinter med snø<br />Lokal kultur og<br />Arktisk ferie<br />naturen<br />naturopplevelser<br />avslapning i<br />historie<br />naturen<br />
 25. 25. 14<br />Vi har definert følgende ni ferieformer<br /><ul><li>Vandring
 26. 26. Fiske
 27. 27. Aktive naturopplevelser
 28. 28. Bygdeturisme, historie og kultur
 29. 29. Byliv og urban kultur
 30. 30. Det eventyrlige/eksotiske Norge
 31. 31. Familiemoro
 32. 32. Rekreasjon og velvære
 33. 33. (Alpint)</li></li></ul><li>Naturbaserte målgruppe<br />Overordnet motivasjon<br />(Dele opplevelser, oppleve flott norsk natur, <br />komme seg bort fra hverdagen)<br />Opplevelsesturist<br />Drømmereise<br />Det eventyrlige/ eksotiske Norge<br />Bygde turisme, historie og kultur<br />Aktive naturopp-levelser<br />Urban kultur<br />Familie-moro<br />Rekreasjon og velvære<br />Vandring<br />Fiske<br />Alpint<br />Overordnet målgruppe<br />Strategisk retning/posisjonering<br />Likt for alle ferieformer og alle emosjonelle motivsegment<br />Viktigste motivasjonsfaktorer på tvers av den naturbaserte målgruppen<br />Treffe begge målgruppene gjennom åkommunisere til Opplevelsesturisten.<br />Strategisk viktig å treffe folks drømmer<br />- Nå bredden gjennom spissen!<br />Kommunikasjon:<br />Ulike målgrupper – basert på emosjonell motivasjon + ferieform<br />15<br />
 34. 34. Eksempel fra 2011<br />Familiemoro motiv: Fellesskap med andre, slippe seg løs og ha det moro:<br />
 35. 35. Aktiviteter og resultater 2011<br />
 36. 36. 18<br />Årets aktiviteter<br />DM Norge – må oppleves 2011<br />Radio: Go’turen (profilering) + radiospotter<br />Print- og magasinannonser<br />Digitale bilag i VG og Storbyavisene på nett<br />Nyhetsbrev til forbruker<br />PR <br />Facebook<br />Konkurranse i samarbeid med UTE/FriFlyt: Norges beste UTEsted<br />Sluttrapport er klar i begynnelsen av oktober.<br />
 37. 37. Resultater fra post-test av årets DM<br /><ul><li>Trøndelag: Totalt 4 sider (inkludert Pilegrimsleden.
 38. 38. Likingen er doblet på to år for de som svarer «svært godt» og 88% liker den «ganske godt» eller bedre.
 39. 39. Brosjyren gav meg ny informasjon - 73% svarer at de er «helt eller delvis enig».
 40. 40. Reiselyst - 85% sier de fikk lyst å reise!
 41. 41. 80% fikk idéer til ting å gjøre. Opp 11% fra i fjor.
 42. 42. Klart flere har funnet reisemål som er interessante.</li></ul>19<br />
 43. 43. Erindringen av Midt-Norge går noe ned fra 2010, da den lå på rundt 30 %.<br />Da du leste/tittet i brosjyren, hvilke steder/områder i Norge kan du huske å lagt merke til?<br />Kilde: Synovate, april 2011, base 538 personer 18 år +<br />Filter: Har lest brosjyren, 105 intervju.<br />
 44. 44. Da du leste/tittet i bilaget, <br />hva slags opplevelser kan du huske å lagt merke til?<br />Kilde: Synovate, april 2011, base 538 personer 18 år +<br />Filter: Har lest brosjyren, 105 intervju.<br />
 45. 45. Print-annonser<br />Profilannonser i magasiner<br />Nivå 3-annonser i avis<br />
 46. 46. Radio - resultater<br />Radio, profilering Go-turen i 40 uker<br />Støttet opp med radiospotter:<br />Reklamene oppleves i størst grad som:<br /><ul><li>Relevant (42%)
 47. 47. Fanger min oppmerksomhet (44%)
 48. 48. Skiller seg fra annen reklame (44%)
 49. 49. Godt laget (48%)
 50. 50. Gjør at jeg vil benytte nettstedet (49%)
 51. 51. Tydelig avsender (63%)
 52. 52. Troverdig (69%)
 53. 53. Enkel å forstå (74%)</li></ul>Kilde: Kvantitativ webundersøkelse gjennomført for P4. juni 2011<br />
 54. 54. Digitale bilag<br />
 55. 55. Nyhetsbrev<br />En database på rundt 25 000 personer<br />Rekruttert fra konkurranser og abonnementsløsning på visitnorway.no<br />Åpningsprosenten er på rundt 22 %<br />
 56. 56. PR<br />
 57. 57. Facebook<br />
 58. 58. Visitnorway.no<br />Besøk og antall besøkende: +20 % ( passert 1 mill) <br />Sidevisninger: +25 % (3,7 mill)<br />Camping, Nord-Norge, Fjord-Norge, hytte, Østlandet er mest lest.<br />« I nærheten»: 70 000 nedlastede app-er per august 2011 (75 % nordmenn)<br />Midt-Norge (samleside): ned 30 % fra 2010 (5863 mot 3586)<br />Produktene for Trøndelag listet opp på siden, inkludert i kampanjen.<br />Kilde: WebTrends<br />
 59. 59. 29<br />Overordnede målsettinger for 2012<br />Skape reiselyst<br />Få de som ønsker å reise i Norge til å foreta en bestilling hos deltagerne i kampanjen<br /><ul><li>Øke kjennskapen til, kunnskapen om og preferansen for Norge som reisemål for naturbaserte ferieopplevelser.
 60. 60. Øke nyrekrutteringen av norske turister i eget land, og samtidig beholde den store gruppen av lojale norgesturister.</li></li></ul><li>Hvordan oppnår vi dette?<br />Samlet innsats med reiselivsnæringen<br />Gode produkter som svarer på etterspørselen<br />Gode produkter som svarer på profilen <br />Synlighet i relevante medier<br />Få til en «senseofurgency» hos forbruker<br />Være aktuelle og sesongbaserte<br />
 61. 61. Kampanje 2012 <br />Planlagte aktiviteter <br />Annonsering i nasjonale og regionale aviser og magasiner. Fokus på tema.<br />Profilering på aktuelle nettsteder. <br />Profilerende, involverende og kunnskapsbyggende aktiviteter i sosiale medier.<br />Tematisert bilag, papir eller elektronisk.<br />Arbeid mot pressen.<br />Nyhetsbrev til vår forbrukerdatabase.<br />Bruke visitnorway til å synliggjøre pakker og produkter.<br />Tilpasse og overvåke Google søkeordskampanje til våre aktiviteter.<br />Vi vurderer også andre aktiviteter, som TV og radio,<br />Minimumsinvestering er basispakke til kr 75 000:<br /><ul><li> PR/presseaktiviteter.
 62. 62. Elektronisk nyhetsbrev til forbruker.
 63. 63. Kampanjeside på visitnorway.no (Tellus, Book Norway).
 64. 64. Profilannonsering på nett (inkl. sosiale medier) med mål å lede trafikk til visitnorway.no der partnere og produkter er profilert.
 65. 65. Profilerende Norgesannonsering.
 66. 66. Generell Google søkeordskampanje, der vi sørger for at kampanjedeltagerne er ivaretatt.
 67. 67. En helside i et trykt Norgebilag, alternativt artikkel i onlinebilag. Profilering med bilder/tekst/produktpresentasjon/links etc. </li></li></ul><li>Trøndelag i neste års kampanje- anbefalinger<br />Samlet deltagelse, koordinert av Trøndelag Reiseliv<br />Deltagelse i DM, kanskje utvide med en nettsatsing?<br />«Konseptualisere» Trøndelag i kampanjen<br />Aktive på PR-satsingen<br />Hente inn de gode produktene <br />Helhet i kampanjeside på visitnorway.no og trondelag.com<br />Fokus på den sosiale dimensjonen, tema og motivasjonssegment i kommunikasjonen – det skal vi!<br />
 68. 68. Vi trenger flere spydspissprodukter<br />Hva er din regions spydspiss?<br />Verdt en reise<br />Verdt en omvei<br />Verdt en stopp<br />Vi ønsker produkter som understøtter <br />profilen og som leverer på det vi lover. <br />Uten produkter som beviser er profilannonsene lite verdt.<br />
 69. 69. Spørsmål?<br />Tusen takk for meg!<br />Ta kontakt på beabr@innovasjonnorge.no<br />Beate Brænden Eidsand<br />

×