Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
profilhåndbok

logo
farger
typografi
profilfoto
trøndelag reiseliv
1.0 trøndelag reiseliv as            4
1.1 utdrag fra Markedsstrategi for Trøndelag 6
  2009 – 2012
1.2 én d...
1.0
   trøndelag reiseliv as
   Selskapet ble etablert i 1991 un-     hovedsak av de mange destinasjons-    ...
1.1

utdrag fra
         Strategi og mål              Kundeløfte                 Hov...
en destinasjon,
1.2                                            Noe stort skjer...
2.0 konsept
1) Deltaker – ikke tilskuer       2) Ekte                3) Tydelig og enkelt    ...
3.0 profilelementer

En visuell profil består av       tinasjon, og derigjennom bidra til at
• Overordna tematikk o...
3.1 navn
   Midt-Norge?
   Central Norway?
   Mittel-Norwegen?
   Mid-Norway?
   Trøndelag!
        ...
3.2 logo

   For at Trøndelag Reiseliv skal få frem
   fire fyrtårn, samtidig som regionen
   skal fremstå som en he...
overbyggende logo  logo på farget bakgrunn  sort/hvite logoer
fyrtårnslogoer
18                 ...
logoer, andre språk


Norsk         Nederlandsk
Engelsk        Fransk
Tysk         Svensk
...
fargepalett
3.3
                                       Fargepaletten til Trøndelag R...
3.4 typografi
BART dax
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå                                 ...
hva skal vi si
4.0
   og hvordan skal vi si det?
             I tråd med konseptet «Nært på» skal
  ...
prolog
4.1
   – lansering av trøndelag reiselivs visuelle profil, lillestrøm 14.01.10   Noe stort skjer når ...
når du kommer så
   5.0 profilfoto
   nært på
   menneskene får du en helt annen30
   opplevelse
   av h...
5.0 profilfoto
Profilfoto for Trøndelag Reiseliv skal
være nært på mennesker som opplever
noe i Trøndelag. Man skal ku...
6.0 retningslinjer for bruk
profildesignernes
fire bud!
Trøndelags Reiselivs nye profil skal    Grunnprinsippene e...
oppskrift
på profilbyggende
                        2. et sitat
                 ...
..og slik kan det bli:


                    INGEN HJEMME
                    KOMMER...
÷30˚C
 ..eller slik:


         FRANK
FØLES
OVERRASKENDE
VARMT.
FRANK 37 OXFORD


 40            41
..eller slik:
          KARI
KARI 31 BERGEN
  42       43
..eller slik:
            FRANÇOIS
DET BESTE MED Å

LÆRE
OM SLAGET
SOM SAMLET NORGE,
ER Å FEIRE SOM EN...
6.1 alternativt oppsett
46            47
6.2 din bedrifts bruk av profilen

   Trøndelags visuelle profil kan brukes
   på flere måter. Profilen og typograf-
 ...
artnan i fe
                      folkeliv, ha     bruar kom
                  ...
7.0 profilen i bruk   dette er hvordan vi har
   brukt profilen
   så langt
              Videre fø...
7.1 postale trykksaker

   brevark                                           ...
7.1 postale trykksaker                                                  ...
7.2 omslagsmappe
58         59
Hjem | Presse | Kontakt7.3 www.trondelag.com
                                   ...
Hjem | Presse | Kontakt
   oppdag            planlEgg og booK                     r...
Hjem | Presse | Kontakt
   oppdag       planlEgg og booK          rundT mEg        TrøndElag...
Hjem | Presse | Kontakt
   oppdag       planlEgg og booK          rundT mEg        TrøndElag...
7.4 messedesign
68        69
7.5 billboard
 70      71
7.6 bekledning, pique-tee  7.7 powerpointmal
72                       73
profilhåndbok v.1 2010
74
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Profilhåndbok Trøndelag Reiseliv

1,662 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Profilhåndbok Trøndelag Reiseliv

 1. 1. profilhåndbok logo farger typografi profilfoto trøndelag reiseliv
 2. 2. 1.0 trøndelag reiseliv as 4 1.1 utdrag fra Markedsstrategi for Trøndelag 6 2009 – 2012 1.2 én destinasjon – fire fyrtårn 8 2.0 konsept: nært på! 10 3.0 profilelementer 12 3.1 navn 14 3.2 Logo 16 3.3 Fargepalett 22 3.4 Typografi 24 4.0 hva skal vi si? og hvordan skal vi si det? 26 4.1 prolog 28 5.0 profilfoto 30 6.0 retningslinjer for bruk 34 6.1 alternativt oppsett 46 6.2 din bedrifts bruk av profilen 48 7.0 profilen i bruk 52 7.1 postale trykksaker 54 7.2 omslagsmappe 58 7.3 www.trondelag.com 60 7.4 messedesign 68 7.5 billboard 70 7.6 bekledning, pique-tee 72 7.7 powerpointmal 73 Spørsmål? Denne visuelle profilen er utviklet av Form til fjells. Alt materiale til profilen finnes på vedlagte DVD. Eventuelle spørsmål om profilen kan rettes til: Form til fjells Tlf. 72 41 77 73 Tollef Bredals vei 13 7374 Røros kontakt@formtilfjells.no www.formtilfjells.no
 3. 3. 1.0 trøndelag reiseliv as Selskapet ble etablert i 1991 un- hovedsak av de mange destinasjons- Forretningsidé bedrifter. Kampanjeoppfølging; Opp- der navnet Midt-Norsk Reiseliv AS. selskapene som finnes i regionen. I de Trøndelag Reiseliv AS og merkevaren følging av kampanjer, veiledning og Firmanavnet ble endret til Trøndelag områder som ikke dekkes av et fun- Trivelige Trøndelag skal være redskap formidling overfor individuelle gjester, Reiseliv AS i mai 2004. Formålet gerende destinasjonsselskap arbeider for reiselivsnæringen, øvrige opplev- turoperatører, presse og andre. med etableringen av selskapet var å vi direkte opp mot bedriftene. elsesnæringer, øvrig servicenæring, Innovasjonsarbeid; markedsføring videreføre og forsterke markedsførin- kommuner og fylkeskommuner i Trøn- - kompetanseheving - organisering - gen av Trøndelags reiselivstilbud innen Få enkeltaktører makter på en delag med formål å gjennomføre en produktutvikling - vertskap - m.m. ferie og fritid etter at reiselivsrådene tilfredsstillende og effektiv måte å kostnadseffektiv utvikling, profilering i Nord- og Sør- Trøndelag ble avviklet. markedsføre seg i utlandet alene. og samlet markedsføring av landsdel- Kontakt Ideen bak etableringen var å skape et Det er derfor Trøndelag Reiseliv sin ens reiselivstilbud. Trøndelag Reiseliv AS landsdelsselskap som skulle koordi- oppgave å samle bedrifter, desti- Besøksadresse: Munkegata 19 nere felles markedsaktiviteter rettet nasjoner og reiselivslag til felles Forretningsområder Postadresse: Postboks 65, mot reisearrangører og publikum i markedsinnsats. Målet er kortest Selskapets drift er inndelt i fire for- 7004 Trondheim utlandet. mulig vei til lavest mulig kostnad fra retningsområder: Profilmarkedsføring; bedrift til kunde. Presentasjon av landsdelen som E-post: touristinfo@trondelag.com Våre kunder reisemål. Produktmarkedsføring; Telefon: 73 84 24 40 Trøndelag Reiseliv sine kunder består i Presentasjon av landsdelens reiselivs- Faks: 73 84 24 50 4 5
 4. 4. 1.1 utdrag fra Strategi og mål Kundeløfte Hovedmålgruppen for profilen er Den reviderte merkevarestrategien «Sterke natur- og kulturopplevelser» det internasjonale markedet skal være forankret i opplevelser i (Sverige, Tyskland og Nederland/ naturen, være aktiv og differensiere Verdier Danmark og Storbritannia), men trøndelag landsdelen fra konkurrenter. Trøndelags personlighet er ekte, vennlig og nyskapende. den skal selvfølgelig også fungere nasjonalt. reiselivs Profilmarkedsføring handler om å gjøre kunden oppmerksom på Ekte i betydningen ujålete, opprin- Hensikt Trøndelag som et spennende og nelig og forankret i historie og kultur. Skape identitet for reisemål og attraktivt reisemål. Videre at Vennlig som hjelpsom,varm, hyggelig, tilbydere i Trøndelag, og som i Markedsstrategi kundene fatter interesse for Trønde- lag som reisemål og at de søker mer lun og munter. Nyskapende i form av å være kreativ, initiativrik, tørre å gå tillegg til å være til nytte for Trøndelag Reiseliv også skal kunne benyttes av for Trøndelag informasjon for planlegging av reisen til Trøndelag. nye veier, innovativ, spennende og overraskende. både destinasjoner og reiselivsbed- rifter. 2009–2012 Fyrtårna er definert som spissede opplevelsesområder som skal løftes frem i kommunikasjonen og skape Fjord- og Nord-Norge har i stor grad fokus på opplevelser gjennom å se fin natur, mens Trøndelag i større grad Så attraktiv design at flest mulig av landsdelens reiselivsaktører ønsker å ta den i bruk. reiselyst til Trøndelag. Hvilke fyrtårn skal ha fokus på å gjøre, dvs. være som til en hver tid skal trekkes deltakende og å lære. Inneholde retningslinjer for bruk av frem i profileringen vil avhenge av designen på landsdels-, destinasjons-, målgruppe, marked og deltakere i Målgruppe og marked produkt- og bedriftsnivå. aktuelle markedsaktivitet. Trøndelag og Norge vil i utlandet konkurrere om de reisende som Fyrtårna Historiefortelling om Trøndelag og søker naturbaserte opplevelser. De fire fyrtårnene må løftes fram og fyrtårnene ansees å være et inter- tydeliggjøres, uten at det skal eksklu- essant element i kommunikasjonen. Motiv for ferie i Trøndelag for nord- dere helheten og det totale mangfol- menn: naturopplevelser, historie og det. Sette Trøndelag på norgeskartet. kultur, festivaler/spel, byferie 6 7
 5. 5. en destinasjon, 1.2 Noe stort skjer når mennesket åpner seg for opplevelser. Etterpå ser du at mennesket har forandret seg, blitt tydeligere, fått et klarere blikk, munnviken kruser seg i et vitende smil. «Hva har skjedd?» spør du. «Jeg har vært i Trønde- fire fyrtårn lag,» sier mennesket. Så – hva er det med Trøndelag? Hemningsløse Trøndelag. Eventyrlige Trøndelag. Historiske Trøndelag. Kreative Trøndelag. Havets, magiens, maktens og skapergledens landskap. Så mange liv. Så mange historier. Kyst og kystkultur Trondheim Verdensarven Røros Historiske Trøndelag Trøndelag Trøndelag Trøndelag Trøndelag Hemningsløse Kreative Eventyrlige Historiske Norge Norge Norge Norge Kysten i Trøndelag er mangfoldig og Trondheim ligger vakkert til ved Gruvebyen Røros er en sjarmerende Vikingtida og middelalderen var Trøn- vakker. Opplevelsene står i kø og utløpet av Nidelva og og har nærhet trehusby som står på UNESCOs liste delags storhetstid, og regionen er full overalt vil du møte et trivelig vertskap til både hav og vakker innlandsnatur. over verdens kulturarv. Byen byr av severdigheter knyttet til dette. På som tilbyr overnatting i flotte om- Som landets historiske hovedstad på fantastiske naturopplevelser like Stiklestad stod det avgjørende slaget i givelser. Du kan leie båt og fiskeut- har Trondheim en sentral posisjon i utenfor hotelldøren. Blandingen av kristningen av Norge. Hver juli kan du styr langs hele kysten. Deretter står Trøndelags historie. Viktige hendelser sjarm, urbanitet og nærhet til naturen se en dramatisering av slaget på det skjærgården med de mange tusen også nasjonalt har funnet sted i Trond- gjør Røros til en favoritt for mange faktiske slagstedet. Olav den Hellige øyene til disposisjon for flotte fiske- heim, og arven etter helgenen Olav tilreisende. Å være på Røros er som å døde på Stiklestad, fikk helgenstatus turer. Spektakulære opplevelser den hellige går nesten 1000 år tilbake reise tilbake i tid, men tro ikke av den etter sin død og ble gravlagt ved venter også deg som ikke kommer i tid. Nidarosdomen er byens store grunn at du vil savne noe. Her finner Nidelva i Trondheim. Nidarosdomen for å fiske. I løpet av en rundreise på stolthet og et populært pilegrimsmål. du kafeer, butikker og mat-opplevelser ble bygget over hans grav og har kysten kan du oppleve samspillet mel- Trondheim er Trøndelagsregionens som får deg til å glemme at det er siden vært et populært pilegrimsmål. lom vakker natur, levende kultur og knutepunkt og et populært reisemål, noe som heter «storby». Rundt om i Trøndelag finner du blant spennende historie. ikke minst på grunn av sine mange annet historiske gravhauger og historiske severdigheter. kirker, omringet av et vakkert kultur- landskap. 8 9
 6. 6. 2.0 konsept 1) Deltaker – ikke tilskuer 2) Ekte 3) Tydelig og enkelt 4) Oppsiktsvekkende • Vi har ikke den mest spektakulære • Av verdibegrepene ekte, vennlig og • Strippet for pynt og unødvendige • Sette ting på spissen naturen – vi har de berikende nyskapende oppfattes ekte som det effekter • Våge å si ting på en annerledes opplevelsene klart viktigste og tydeligste for • Tydelig differensierende overfor måte • Mangfold i opplevelser, muligheter, Trøndelag andre aktører • Bruke andre virkemidler enn andre ting å lære • Et dokumentarisk uttrykk destinasjoner • Opplevelser du går inn i med hele – folkeopplysning og reportasje • Sette Trøndelag på kartet deg og som gjør noe med deg og framfor reklame • Våge å selge en følelse istedenfor setter varige spor • Vi skal gi gi reiselivsaktørene og et produkt trønderne stolthet • Deltakerposisjonen er vår annerledeshet og fortrinn • Ingen «new wrapping», men løfte fram innholdet og sannheten – eventyret om det ekte Trøndelag 10 11
 7. 7. 3.0 profilelementer En visuell profil består av tinasjon, og derigjennom bidra til at • Overordna tematikk og vinkling Trøndelag Reiseliv når sine mål. • Bildebruk • Språklig uttrykk En profil er et strategisk verktøy som • Typografi brukt konsekvent over tid skal føre • Farger til økt bevissthet og gjenkjennelse. • Logo Profilen skal reflektere Trøndelags kundeløfter og verdier og bygge opp ... summen av disse virkemidlene og under regionens sterke sider. Den skal konsekvent bruk over tid skaper ident- fortelle hva Trøndelag er, og differen- iteten og den visuelle profilen siere regionen fra andre destinasjoner. En visuell profil skal være et kom- I tillegg til å beskrive den visuelle munikasjonsverktøy som bidrar til at profilen, viser profilhåndboka eksem- Trøndelag Reiseliv når riktig mål- pler på hvordan profilen kan benyttes gruppe med riktig budskap. Bevisst og i ulike medier og i ulike sammen- konsekvent bruk av visuell profilering henger. skal tydeliggjøre Trøndelag som des- identitet 12 13
 8. 8. 3.1 navn Midt-Norge? Central Norway? Mittel-Norwegen? Mid-Norway? Trøndelag! Trøndelag · Ekte · Likt på alle språk Det er Trøndelag vi skal selge! · Avgrenser mot nord og vest · Ærlig · Bygge gjenkjennelse over tid – i alle markeder · Sannheten 14 15
 9. 9. 3.2 logo For at Trøndelag Reiseliv skal få frem fire fyrtårn, samtidig som regionen skal fremstå som en helhet, er det ut- formet ikke bare én, men fem logoer for hvert språk. Logoløsning: · Ett ord karakteriserer hvert fyrtårn · Ordet markerer fyrtårnet, men passer til hele regionen · Ordene sammen tydeligjør fyrtårnene og dekker helheten Logoen er skrevet i Trøndelag Reise- livs egen typografi, Bart. Dette gjør at logoen er godt gjenkjennelig uansett om den står som overbyggende logo eller som fyrtårnslogo. 16 17
 10. 10. overbyggende logo logo på farget bakgrunn sort/hvite logoer fyrtårnslogoer 18 19
 11. 11. logoer, andre språk Norsk Nederlandsk Engelsk Fransk Tysk Svensk 20 21
 12. 12. fargepalett 3.3 Fargepaletten til Trøndelag Reiseliv tar utgangspunkt i Pantone GOE farge- system. Dersom det benyttes trykkerier som ikke fører dette systemet, bruker man farger fra standard Pantone. PANTONE GOE® Pantone® Pantone® Pantone® Pantone® Pantone® 1-2-4 C 7-1-5 C 104-1-4 C 117-1-4 C 135-2-4 C CMYK: 10 3 80 2 CMYK: 0 36 90 0 CMYK: 70 0 40 0 CMYK: 55 0 56 0 CMYK: 47 0 100 0 RGB: 223 212 89 RGB: 255 173 0 RGB: 0 196 183 RGB: 71 208 122 RGB: 162 186 36 HTML: dfd459 HTML: ffad00 HTML: 00c4b7 HTML: 47d07a HTML: a2ba24 PANTONE® Pantone® Pantone® Pantone® Pantone® Pantone® 610 C 150 C 3265 C 7479 C 383 C 22 23
 13. 13. 3.4 typografi BART dax abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFghijklmnopqrstuvwxyzæøå Bart v.1.0 Dax form til fjells 17. desember .2009 Hans Reichel, 1995-1997, FontFont Bart er designet eksklusivt for Trøn- Trøndelag Reiseliv har eksklusiv bruksrett til å Dax er en ren og enkel skriftype delag Reiseliv. Når Trøndelag som benytte fonten bart i all form for kommunikas- som i Trøndelags tilfelle benyttes i jon og markedsføring for Trøndelag Reiseliv og reisemål skal profileres, benyttes Bart i for alle medlemsbedrifter i Trøndelag Reiseliv. brødtekst og annen tekst der Bart ikke overskrifter og i andre mindre tekster. Bruksretten kan ikke overdras til andre uten egner seg. Man står fritt fram til å leke seg med Form til fjells’ samtykke, Trøndelag Reiseliv størrelser og avstander, for å under- erverver en ubegrenset enerett til å benytte Dax er en plassbesparende font med streke budskapet. fonten som kjennetegn for sin virksomhet og god lesbarhet og tidløs design. sine produkter i inn og utland, herunder å foreta beskyttelse av produktet som varemerke. Ret- Ekte, håndtegnet, røff og selvsikker ten erverves når fullt honorar er betalt. Retten understreker denne fonten konseptet til fonten kan ikke overdras til andre uten etter «Nært på». designerens samtykke. Fonten kan ikke endres uten Form til fjells’ samtykke. Ved enighet, kan endringsretten overdras til Trøndelag Reiseliv mot et tilleggshonorar på minimum 50 % av det opprinnelige honorar. 24 25
 14. 14. hva skal vi si 4.0 og hvordan skal vi si det? I tråd med konseptet «Nært på» skal også profiltekster for Trøndelag være: · sitat fra en navngitt person · ekte · understreke hva personene som deltar i opplevelsen føler · må utformes slik personen på bildet ville uttrykt seg spontant og muntlig · sterkt, direkte, røft, barskt – og gjerne morsomt · «show, don’t tell!» I profiltekstene kan sentrale ord med fordel utheves med størrelse og farge, men husk å sørge for en god typo- grafisk helhet i teksten. 26 27
 15. 15. prolog 4.1 – lansering av trøndelag reiselivs visuelle profil, lillestrøm 14.01.10 Noe stort skjer når mennesket åpner åpner seg for Trøndelag, godt hjulpet Historiske Trøndelag. minst hadde ventet det. Ungene på seg for opplevelser. Etterpå ser du at av havet, åkrene, skogen, fjella og Kreative Trøndelag. campingen som leker hærmenn i Olav mennesket har forandret seg, blitt alle historiene landskapet forteller oss. Havets, magiens, maktens og skaper- Haraldssons hær, med treskjold og tydeligere, fått et klarere blikk, munn- Trønderne ga seg sjøl et navn som er gledens landskap. Så mange liv. Så sverd. Han som på Røros blir fortalt av viken kruser seg i et vitende smil. landskapet verdig. mange historier. guiden, mens de vandrer på Slegg- «Hva har skjedd?» spør du. haugan, at bestefaren skapte et un- «Jeg har vært i Trøndelag,» sier For trønder betyr å vokse, og å være De mektige Ladejarlene som bygde derverk av enestående kulturell verdi mennesket. sterk. Sterke er også opplevelsene opp en livlig kaupang som knyttet for menneskeheten – en verdensarv. som trekker menneskene til Trønde- oss nærmere fremmede land. Den Hun som har spart hele livet for å Hun som må ha sitt faste hotellrom lag. Trøndelag er ikke noe vakkert du stridbare Olav, som dro dit makta lå, til lære å bygge sin egen Åfjordsbåt, og med utsikt til Nidelva og Bakklandet, beundrer på avstand – og så forlater Stiklestad og trønderhøvdingenes rike. som ler i jubel når salt sjøsprøyt dusjer eller han som hver sommer vender for neste skjønnhet. Tapte slaget, men vant historien og håret hennes. Kongen som kaller seg tilbake til fiskeplassen ved Namsen, ble Norges evige konge. Fryktet i livet. skaptrønder. hun som har fløyet hit fra Rotterdam Nei, når menneskene åpner seg for Hellig i døden. Den trønderske fisk- for å kjøpe akkurat dén osten, pilegri- Trøndelag, er det noe betydningsfullt eren, den siste viking, som med livet Tenk på alle disse. Når de vender men som søker noe, men vet ikke helt som skjer. Det ekte, kreative, even- som innsats høsta av havet. Fjellets hjem til hverdagen, er de ikke helt hva, de som kom til campingen med tyrlige, hemningsløse setter spor. Nye folk som trosset kulda, brøt stein og de samme som da de dro. Ikke bedre bilen full av unger, han som alltid har tanker blir tenkt. Det du opplever i slet rikdommen ut av det grå berget. mennesker, kanskje. Men litt gladere? drømt om å besøke gruva der bestefar Trøndelag, er viktig, meningsfylt, det Klokere? Mer ettertenksomme? Mer var vaskarryss, hun som kom med gjør noe med deg. For det å være Som gjest hos oss, skaper også du kunnskapsrike? Ja – litt annerledes cruisebåten og egentlig ikke vet helt menneske, er jo å være den samme, dine egne historier. mennesker. hvor hun er, hun som skal studere men i stadig forandring. Og hvis vi nanoteknologi her til høsten, ikke vet hvor vi kommer fra, vet vi Tenk på fiskeren som står i Namsen, Det de vil vende tilbake til i tankene eller han som gir blanke i overnat- heller ikke hvor vi skal. og håper at han ikke får napp akkurat sine, om og om igjen, er det hemn- tingsstandard, og helst vil sove i ei bu nå bare fordi det var så godt å stå ingsløse, historiske, kreative og even- på fjellet. Så – hva er det med Trøndelag? slik – alene i tankeløse tanker. Tenk tyrlige Trøndelag. Mangfoldig, ekte og Hemningsløse Trøndelag. på hun fra cruisebåten, som opp- sterkt. Som livet selv. For disse åpner Trøndelag seg, når de Eventyrlige Trøndelag. daget en middelalderkatedral der hun 28 29
 16. 16. når du kommer så 5.0 profilfoto nært på menneskene får du en helt annen 30 opplevelse av hvordan det er å være turist i norge 31
 17. 17. 5.0 profilfoto Profilfoto for Trøndelag Reiseliv skal være nært på mennesker som opplever noe i Trøndelag. Man skal kunne se hva turisten føler når han deltar i en opplevelse. Bildene skal ha et reportasje- eller snapshotpreg. Det vil si motiver som ikke er «oppstilt», men som viser aktive mennesker i en opplevelse som setter spor og gjør noe med den som deltar. 32 33
 18. 18. 6.0 retningslinjer for bruk profildesignernes fire bud! Trøndelags Reiselivs nye profil skal Grunnprinsippene er: være lett å ta i bruk for mange for- 1) Stort foto av et eller flere skjellige aktører og i mange forskjel- mennesker som deltar i opp- lige sammenhenger. levelser som gjør noe med dem. For å gjøre bruken så enkel som 2) Teksten skal være sitat fra mulig, er det definert et lite sett med menneskene på bildet, uttalt regler for bruk av profilelementene «midt i opplevelsen» (se neste oppslag). 3) Personen skal ha et navn, en alder Disse reglene gjelder særlig profil- og et bosted. byggende markedsføring, men grunn- prinsippene kan også brukes når man 4) Relevant logo brukes. skal profilere en enkelt bedrift eller et spesielt produkt. Kort sagt: NÆRT PÅ! 34 35
 19. 19. oppskrift på profilbyggende 2. et sitat Sitatet skal kunne være fra personen på bildet. Teksten skal være muntlig og spontan og tilføre INGEN HJEMME KOMMER TIL Å TRO AT FISKEN VAR SÅ STOR OG bildet en merverdi. markedsføring SÅ STYGG! JURG 58 KÖLN 3. et navn Navn, alder og bosted for personen på bildet. 4. og en logo Logoen skal vise til fyrtårnet som markeds- føres. Dersom opplevelsen som markedsføres ikke er knyttet direkte til et fyrtårn, brukes gjerne overbyggende logo. Men hvis opplevelsen kan linkes særlig opp til et av de fire fyrtårnsorda, kan gjerne den relevante fyrtårnslogoen brukes, 1. vi tar et Bilde selv om opplevelsen ikke Bildet skal følge retningslinjene til skjer hos akkurat dette profilfoto for Trøndelag Reiseliv. fyrtårnet. 36 37
 20. 20. ..og slik kan det bli: INGEN HJEMME KOMMER TIL Å TRO AT FISKEN VAR SÅ STOR OG INGEN HJEMME KOMMER TIL Å TRO AT FISKEN VAR SÅ JüRG STOR OG SÅ STYGG! JüRG SÅ STYGG! JüRG 58 KÖLN JüRG 58 KÖLN 38 39
 21. 21. ÷30˚C ..eller slik: FRANK FØLES OVERRASKENDE VARMT. FRANK 37 OXFORD 40 41
 22. 22. ..eller slik: KARI KARI 31 BERGEN 42 43
 23. 23. ..eller slik: FRANÇOIS DET BESTE MED Å LÆRE OM SLAGET SOM SAMLET NORGE, ER Å FEIRE SOM EN VIKING! FRANÇOIS 48 TOULOUSE 44 45
 24. 24. 6.1 alternativt oppsett 46 47
 25. 25. 6.2 din bedrifts bruk av profilen Trøndelags visuelle profil kan brukes på flere måter. Profilen og typograf- ien er leken og lett å bruke. Det er opp til hver destinasjon og bedrift hvordan man ønsker å bruke den i egen markedsføring. For at designele- mentene skal være enkle å kombinere med egen design, har vi delt inn bruken i to nivåer. Bedrifter med egen visuell profil: Velg Trøndelag-logo etter hva som kler din bedrift og produkt aller best. Kanskje er du hemningsløs, eventyrlig, historisk eller kreativ? Kanskje du er litt av alt? Bedrifter som har egen grafisk profil, men i tillegg ønsker å bruke noen av Trøndelags elementer: · Den Trøndelagslogoen som passer din bedrift og ditt produkt best · Fargene fra fargepaletten · Kanskje et eller flere av profilbildene? Vel bekomme! 48 49
 26. 26. artnan i fe folkeliv, ha bruar kom ndel, kultu binerer • Gaula e r og tradis r kjent som joner. beste laks en av Norg eelver. es • Hjemst ed og insp forfatteren irasjonskil Johan Falk de til • Flere d berget . aglige tog både sør- - og bussa og nordov vganger • 2 dagli er. ge flyavga ankomster nger og på streknin Oslo-Røro gen s. DESTINAS JON RØRO T + 47 72 S 41 00 00 E post@ro F + 47 72 rosinfo.com 41 02 08 W www.ro rosinfo.com Logo kombinert med egen profil 50 51
 27. 27. 7.0 profilen i bruk dette er hvordan vi har brukt profilen så langt Videre følger eksempler som viser Trøndelag Reiselivs visuelle profil i bruk. Bruken av profilens virkemidler er tilpasset budskapet, mediumet, mål- gruppe og hensikt. 52 53
 28. 28. 7.1 postale trykksaker brevark konvolutter Brevarket finnes som Word-mal. Følgende konvolutter er utformet for Trøndelag Reiseliv: konvolutt C4 med vindu, konvolutt C5 med og uten vindu og konvolutt E6/5 med vindu. Konvolutt C4 Navn Adresse Postnr/sted TRØNDELAG REISELIV AS, MUNKEGATA 19, POSTBOKS 65, NO-7400 TRONDHEIM Att.: Attest informasjon Trondheim, 01.01.2010 Konvolutt C5 DETTE ER EN OVERSKRIFT I DAX MEDIUM 12 PT TRØNDELAG REISELIV AS, MUNKEGATA 19, POSTBOKS 65, NO-7400 TRONDHEIM Dette er tekst i Dax 10 pt light. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse blandit, nibh id pulvinar pretium, neque enim interdum mauris, ac interdum nisl urna vitae ante. Nunc consectetur sollicitudin faucibus. Proin tincidunt, est eget venenatis aliquet, tellus orci eleifend turpis, et posuere orci nulla eget nisl. Pellentesque euis- mod sem vitae libero convallis viverra. Proin malesuada, justo a ultrices dictum, ante leo porttitor nisi, sit amet gravida tellus nulla eu sapien. Nullam nec tortor id erat ullamcorper dictum in at tortor. Suspendisse et diam in tellus accumsan pretium id eget orci. Dette er en underoverskrift i Dax 10 pt medium Sed ligula sem, tincidunt in cursus a, congue nec neque. Etiam enim arcu, elementum ut facilisis at, dapibus sit amet enim. Quisque dui felis, scelerisque ac ornare in, mattis quis augue. Phasellus leo dolor, rutrum quis consequat non, volutpat eu justo. Praesent commodo orci id risus sagittis pellentesque. Duis in dui sit amet turpis congue tempus sed in massa. Donec vitae malesuada dui. Nam nisl ipsum, tincidunt a lobortis at, venenatis sed tellus. Nulla vitae nunc ac mauris consectetur laoreet dapibus eget elit. Mauris tempor dolor in nulla facilisis vel tincidunt magna lacinia. Morbi dictum, felis et interdum tempor, dui odio convallis ante, in mattis lorem nunc non dolor. Phasellus congue consequat purus, sed pulvinar eros rhoncus a. Nulla condimentum pretium porttitor. Konvolutt E6/5 Med vennlig hilsen Trøndelag Reiseliv AS Navn TRØNDELAG REISELIV AS, MUNKEGATA 19, POSTBOKS 65, NO-7400 TRONDHEIM MUNKEGATA 19, POSTBOKS 65, 7400 TRONDHEIM • TLF 73 84 24 40 • FAKS 73 84 24 50 • ORG.NR. NO 961 245 117 MVA TOURISTINFO@TRONDELAG.COM • WWW.TRONDELAG.COM 54 55
 29. 29. 7.1 postale trykksaker MAY BR ITT visittkort TRØNDELAG REISELIV AS (TRØNDELAG TouRIST BOARD) may britt hansen reiselivssjef/ managing director MUNKEGT. 19, PB. 65, NO-7400 TRONDHEIM • TEL +47 73 84 24 40 TEL DIR. +47 73 84 24 42 • MOB +47 992 41 415 • FAX 73 84 24 50 MAY.BRITT@TRONDELAG.COM • WWW.TRONDELAG.COM TRØNDELAG REISELIV AS (TRØNDELAG TouRIST BOARD) STIG RIMOLSRØNNING MARKEDSSJEF / MARKETING MANAGER MUNKEGT. 19, PB. 65, NO-7400 TRONDHEIM • TEL +47 73 84 24 40 STIG TEL DIR. +47 73 84 24 44 • MOB +47 913 37 041 • FAX 73 84 24 50 STIG@TRONDELAG.COM • WWW.TRONDELAG.COM TRØNDELAG REISELIV AS (TRØNDELAG TouRIST BOARD) LINE- R. SAMUELSEN Markeds og produktkoordinator / Marketing and Product Coordinator MUNKEGT. 19, PB. 65, NO-7400 TRONDHEIM • TEL +47 73 84 24 40 TEL DIR. +47 73 84 24 55 • MOB +47 922 46 956 • FAX 73 84 24 50 LINE LINE@TRONDELAG.COM • WWW.TRONDELAG.COM jorun n TRØNDELAG REISELIV AS (TRØNDELAG TouRIST BOARD) Jorunn Grøtting Hansen - Markeds og produktkoordinator / Marketing and Product Coordinator MUNKEGT. 19, PB. 65, NO-7400 TRONDHEIM • TEL +47 73 84 24 40 TEL DIR. +47 73 84 24 48 • MOB +47 950 60 517 • FAX 73 84 24 50 jorunn@TRONDELAG.COM • WWW.TRONDELAG.COM TRØNDELAG REISELIV AS (TRØNDELAG TouRIST BOARD) BÅRD SVENDSEN WEBREDAKTØR / WEB EDITOR MUNKEGT. 19, PB. 65, NO-7400 TRONDHEIM • TEL +47 73 84 24 40 BåRD TEL DIR. +47 73 84 24 41 • MOB +47 924 16 395 • FAX 73 84 24 50 BAARD@TRONDELAG.COM • WWW.TRONDELAG.COM 56 57
 30. 30. 7.2 omslagsmappe 58 59
 31. 31. Hjem | Presse | Kontakt 7.3 www.trondelag.com JüRG jürg 58 köln oppdag planlEgg og booK rundT mEg TrøndElag 60 61 Historiske Trøndelag Hemningsløse Trøndelag Eventyrlige Trøndelag Kreative Trøndelag
 32. 32. Hjem | Presse | Kontakt oppdag planlEgg og booK rundT mEg TrøndElag Historiske Trøndelag Hemningsløse Trøndelag Eventyrlige Trøndelag Kreative Trøndelag SOMMER HundEkjøRing kunSt Og dESign VÅR kulinaRiSk HøSt gjEMtE SkattER ByliV MuSEM natuROpplEVElSER jakt Og fiSkE kyStkultuR Ski navn på produktleverandør VÆR SnOwBOaRd Spa VintER RøROS RøRVik piRBadEt StiklEStad kaRt tROndHEiM Kystfiske Velvære Storåsfestivalen Rating ★★★✩✩ Julemarked NTNU Sverresborg Karsk Olsok navn på produktleverandør Adresse leverandørgata 666 Telefon (+11) 22 33 44 55 Familieaktivitet Trondheim Kultur E-post booking@leverandor.com Riksvei 705 Oppdal Trondheimsolistene Rating ★★★✩✩ Slagghaugene Den gyldne omvei Hitra Internett www.leverandor.com Adresse leverandørgata 666 Stokkøya Sørsamisk kulltur Kammermusikk Telefon (+11) 22 33 44 55 E-post legg til i reiseplanlegger booking@leverandor.com Internett www.leverandor.com Booking rating legg til i reiseplanlegger kontaktskjema Booking rundt meg rating Min REiSEplanlEggER Beskrivelse Fasiliteter kontaktskjema priser og åpningstider rundt meg transport og avstander Hemningsløse Trøndelag Donec sit amet nisl tellus, tincidunt porta orci. Proin nec velit ac Aliquam aliquet fermentum quam nec consequat. Voluptur ma core consecullum sam harci doluptatati dolore, officii simpor a con et ut pori ante feugiat varius. Vivamus sed nisi ante. Phasellus eu bibendum Beskrivelse Fasiliteter Donec non arcu felis, porta auctor odio. Nunc lacinia, elit varius priser og åpningstider transport og avstander intionsectem aliquam aut as conet et est, simus seque non noneceat ut labo. velit. Nam tellus nunc, fermentum a lobortis porta, sollicitudin at ultricies convallis, dolor enim congue nisi, ut porta diam mi non turpis. Cras quis tortor id sem placerat venenatis. Donec sit amet nisl. In imperdiet lectus id nunc suscipit tincidunt. In hac habit- Voluptur maCone omnit la aut eatias quibus expe asse platea dictumst. Nunc rutrum metus quis tortor rutrum at molestie sapien. Nulla facilisi. Sed ut ligula quam, vitae pretium es eatur? Quid qui dolori autemol entinci Donec sit amet nisl tellus, tincidunt porta orci. Proin nec velit ac Aliquam aliquet fermentum quam nec consequat. psantio nserum vendionse omni berspere eum dolupta ilibeari doluptat volupicium sequas aut lacus. Praesent a faucibus odio. Duis dignissim dictum est, vitae ante feugiat varius. Vivamus sed nisi ante. Phasellus eu bibendum mollis est iaculis. Suspendisse potenti. Nullam bibendum nisl orci. Donec non arcu felis, porta auctor odio. Nunc lacinia, elit varius condimentum nibh ultricies in. Nullam at orci id massa fringilla Vivamus sit amet nunc nulla. Nulla sodales nunc et purus pretium velit. Nam tellus nunc, fermentum a lobortis porta, sollicitudin at ultricies convallis, dolor enim congue nisi, ut porta diam mi non pello que repella boribus, solor apiderro est qui sequaturibus aut faccusam estius. eleifend. Sed quis felis tincidunt lorem feugiat euismod. Maecenas ornare. Aenean varius pellentesque nisi aliquet posuere. turpis. Cras quis tortor id sem placerat venenatis. Donec sit amet nisl. In imperdiet lectus id nunc suscipit tincidunt. In hac habit- molestie sapien. Nulla facilisi. Sed ut ligula quam, vitae pretium malesuada orci id velit imperdiet pharetra. asse platea dictumst. Nunc rutrum metus quis tortor rutrum at lacus. Praesent a faucibus odio. Duis dignissim dictum est, vitae mollis est iaculis. Suspendisse potenti. Nullam bibendum nisl orci. Mere » condimentum nibh ultricies in. Nullam at orci id massa fringilla Vivamus sit amet nunc nulla. Nulla sodales nunc et purus pretium eleifend. Sed quis felis tincidunt lorem feugiat euismod. Maecenas ornare. Aenean varius pellentesque nisi aliquet posuere. malesuada orci id velit imperdiet pharetra. navn på produktleverandør Rating ★ ★ ★ ✩ ✩ pOwEREd By gOOglE Mapdata 2009 tElluS navn på produktleverandør Rating ★ ★ ★ ✩ ✩ Donec sit amet nisl tellus, tincidunt porta orci. Proin nec velit ac ante feugiat varius. Vivamus sed nisi ante. Phasellus eu bibendum velit. Donec sit amet nisl tellus, tincidunt porta orci. Nam tellus nunc, fermentum a lobortis porta, til BOOking Proin nec velit ac ante feugiat varius. Vivamus sollicitudin at turpis. Cras quis tortor id sem sed nisi ante. Phasellus eu bibendum velit. placerat venenatis. Donec sit amet molestie Nam tellus nunc, fermentum a lobortis porta, sapien. Nulla facilisi. Sed ut ligula quam, vitae sollicitudin at turpis. Cras quis tortor id sem pretium lacus. Praesent a faucibus odio. Book les mer placerat venenatis. Donec sit amet molestie sapien. Nulla facilisi. Sed ut ligula quam, vitae følg OSS pÅ følg OSS pÅ 62 pretium lacus. Praesent a faucibus odio. Book les mer facEBOOk twittER 63
 33. 33. Hjem | Presse | Kontakt oppdag planlEgg og booK rundT mEg TrøndElag What kind of trønder are you? Fakta om trøndelag mitt trøndelag brosjyremateriell SOMMER HundEkjøRing kunSt Og dESign VÅR kulinaRiSk HøSt gjEMtE SkattER ByliV MuSEM natuROpplEVElSER jakt Og fiSkE kyStkultuR Ski VÆR SnOwBOaRd Spa VintER RøROS RøRVik piRBadEt StiklEStad kaRt tROndHEiM Kystfiske Velvære Storåsfestivalen Julemarked NTNU Sverresborg Karsk Olsok Familieaktivitet Trondheim Kultur Riksvei 705 Oppdal Trondheimsolistene Slagghaugene Den gyldne omvei Hitra Stokkøya Sørsamisk kulltur Kammermusikk kREatiV Du er helt klart en kreativ trønder som Voluptur ma core con- Min REiSEplanlEggER secullum sam harci doluptatati dolore, officii simpor a con et ut pori intionsectem aliquam aut as conet et est, simus seque non noneceat ut labo. Voluptur maCone omnit la aut eatias quibus expe es eatur? Quid qui dolori autemol entinci psantio nserum vendionse omni berspere eum dolupta ilibeari doluptat volupicium sequas aut. Her er noen kreative forslag til deg fra oss: Rockheim Eium fugiatem labo. Dandige ndantotat offictat la sequo essit adi nobitin ea sit laboremo ium il et eri utem et fuga. Sumenia idita quid que laborum restiis eaquam, is nobiti occus, apiciate num quas eicius enihilia volutaquam quae nonse is endit, aut pOwEREd By gOOglE Mapdata 2009 tElluS dolo bea peliqui as est ma venimilignam ex et veles deliquis qui oditat que omnimin eos sa quia et am, eosant expe. til BOOking Mere » følg OSS pÅ følg OSS pÅ 64 Håkon Gullvåg utstilling facEBOOk twittER 65 Sam harci doluptatati dolore, officii simpor a con et ut pori
 34. 34. Hjem | Presse | Kontakt oppdag planlEgg og booK rundT mEg TrøndElag What kind of trønder are you? Fakta om trøndelag mitt trøndelag brosjyremateriell SOMMER HundEkjøRing kunSt Og dESign VÅR kulinaRiSk HøSt gjEMtE SkattER ByliV MuSEM natuROpplEVElSER jakt Og fiSkE kyStkultuR Ski VÆR SnOwBOaRd Spa VintER RøROS RøRVik piRBadEt StiklEStad kaRt tROndHEiM Kystfiske Velvære Storåsfestivalen Julemarked NTNU Sverresborg Karsk Olsok Familieaktivitet Trondheim Kultur Riksvei 705 Oppdal Trondheimsolistene Slagghaugene Den gyldne omvei Hitra Stokkøya Sørsamisk kulltur Kammermusikk HiStORiSk Du er helt klart en kreativ trønder som Voluptur ma core con- Min REiSEplanlEggER secullum sam harci doluptatati dolore, officii simpor a con et ut pori intionsectem aliquam aut as conet et est, simus seque non noneceat ut labo. Voluptur maCone omnit la aut eatias quibus expe es eatur? Quid qui dolori autemol entinci psantio nserum vendionse omni berspere eum dolupta ilibeari doluptat volupicium sequas aut. Her er noen kreative forslag til deg fra oss: Verdensarven Røros Eium fugiatem labo. Dandige ndantotat offictat la sequo essit adi nobitin ea sit laboremo ium il et eri utem et fuga. Sumenia idita quid que laborum restiis eaquam, is nobiti occus, apiciate num quas eicius enihilia volutaquam quae nonse is endit, aut pOwEREd By gOOglE Mapdata 2009 tElluS dolo bea peliqui as est ma venimilignam ex et veles deliquis qui oditat que omnimin eos sa quia et am, eosant expe. til BOOking Mere » følg OSS pÅ følg OSS pÅ 66 Slaget på Stiklestad facEBOOk twittER 67 Sam harci doluptatati dolore, officii simpor a con et ut pori
 35. 35. 7.4 messedesign 68 69
 36. 36. 7.5 billboard 70 71
 37. 37. 7.6 bekledning, pique-tee 7.7 powerpointmal 72 73
 38. 38. profilhåndbok v.1 2010 74

×