Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Reiselivsseminar 03.maiMay Britt Hansen- reiselivssjef
Innspill fra Trøndelag Reiseliv• Trøndersk Reiselivsstrategi fram mot 2020• Markedsføringen av Trøndelag!• Reiselivstall f...
Oppdrag fra reiselivsstrategien –    I 2020 skape større % vis vekst hos   reiselivsnæringa enn resten av landet.  ...
8 strategier i Reiselivsstrategien1.  Profilering og markedsføring2.  Tilgjengelighet og Infrastruktur3.  Møter, incent...
Markedsføringsstrukturen av       TrøndelagNæringen      Destinasjons-          selskapene      ...
Markedsføring og profileringNye profil eksempler i markedsføringen av Trøndelag i 2012
Røros som fyrtårn i markedsføringenav Norge
Trafikk tall for Trøndelag 2011 vs 20102011 Jan –des    Totalt       Innenlands  Utenlands  Diff       ...
Fylkesoversikt –       Trøndelag 2011 mot 2010                                   ...
Tall fra regionene i Trøndelag 2011 vs 2010                    Besøkstall 2010-2011, per regionRegion ...
Hvordan følge opp ny norsk     reiselivsstrategi ?Regjeringens hovedmål1.  Økt verdiskapning og produktivitet i   ...
Verdiskapningen i Trøndelag
Reiselivsrelatert sysselsetting
Nye innsatsområder1. Organisering2. Opplevelse og reisemålsutvikling3. Salg og markedsføring
Norsk Reiselivsstrategi om organisering
Organisering i Trøndelag• Gode og sterke destinasjonsselskap• Riv kommunegrenser• Pr i dag har vi 3 sterke– VisitTrondheim...
Organisering av Trøndersk Reiseliv                    Oppdal                     R...
Effektivisering av Trønderske  reisemålsselskaper/destinasjonselskaperDe trønderske destinasjonsselskaper og Trøndelag R...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trøndelag reiseliv reiselivsseminar 03 mai

662 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trøndelag reiseliv reiselivsseminar 03 mai

 1. 1. Reiselivsseminar 03.maiMay Britt Hansen- reiselivssjef
 2. 2. Innspill fra Trøndelag Reiseliv• Trøndersk Reiselivsstrategi fram mot 2020• Markedsføringen av Trøndelag!• Reiselivstall fra Trøndelag• Hvordan følge opp ny norsk reiselivsstrategi ?
 3. 3. Oppdrag fra reiselivsstrategien – I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidè1. Økonomisk vekst for aktørene2. forvalter merkevaren Trøndelag3. utvikler, profilerer og selger Trøndelag Visjon; Trøndelag – reisemålet der du kommer tettest på Norge Verdier; Ekte, Vennlig og Nyskapende
 4. 4. 8 strategier i Reiselivsstrategien1. Profilering og markedsføring2. Tilgjengelighet og Infrastruktur3. Møter, incentiv og kongresser4. Kortferie5. Tematisert produktutvikling6. Reisemålsutvikling7. Kvalitet og kompetanseutvikling8. Organisering
 5. 5. Markedsføringsstrukturen av TrøndelagNæringen Destinasjons- selskapene Innovasjon NorgeFylkeskommunene Turoperatører Egne aktiviteterProdukter / prosjekter
 6. 6. Markedsføring og profileringNye profil eksempler i markedsføringen av Trøndelag i 2012
 7. 7. Røros som fyrtårn i markedsføringenav Norge
 8. 8. Trafikk tall for Trøndelag 2011 vs 20102011 Jan –des Totalt Innenlands Utenlands Diff Diff 2010 Lands gj.snittTotalt 2 235709 1835627 400082 + 70032 + 3,2% + 1,90 % + 6,6Hotell 1514409 1312259 202150 + 93923 % + 4,4 %Losjiinntekter 893 mill kr 8,4 % 5,3 %Camping 721300 - 23891 - 3,2 % -2, 7 % 2011 Juni- august Totalt Innelands Utenlands Diff 2010 Landsgj.snitt 965055 2,30 % -2,30 % 1,00 % 1,30 % Hotell Overnatting 499412 4,90 % -2,10 % 3,30 % 3,20 % Losjiinntekter 253 mill kr 5,10 % 1.1% Camping 465643 -0,70 % -2,40 % -3,10 % -0,70 %
 9. 9. Fylkesoversikt – Trøndelag 2011 mot 2010 STFK % av 2008 total Diff.08 vs 09 2009 % Diff.09 vs 10 2010 % Diff. 10 vs 11 2011 Diff i % %Nordmenn 1 214 409 79,6 12 525 1 226 934 80,8 46 750 1 273 684 81,4 36 340 1 310 024 + 2,8% 81,6Utlendinger 311 153 20,4 -20 008 291 145 19,2 -778 290 367 18,6 4 338 294 705 + 1,5% 18,4 Sør- Trøndelag har hatt en økning på både norske og utenlandske gjestedøgn fra 2010 til 2011 NTFK 2008 % Diff.08 vs 09 2009 % Diff.09 vs 10 2010 % Diff. 10 vs 11 2011 Diff i % %Nordmenn 489 564 80,1 21 249 510 813 82,0 -22 799 488 014 81,1 37 589 525 603 7,7% 83,3Utlendinger 121 794 19,9 -9 496 112 298 18,0 1 314 113 612 18,9 -8 235 105 377 -7,2% 16,7 Nord- Trøndelag har hatt en økning på norske gjestedøgn men en tilbakegang på utenlandske gjestedøgn fra 2010 til 2011. Veksten i norske gjestedøgn er betydelig og gjør at totalen for Nord-Trøndelag kommer godt ut!
 10. 10. Tall fra regionene i Trøndelag 2011 vs 2010 Besøkstall 2010-2011, per regionRegion Marked 2010 Diff. Endringer i % 2011Trondheim I alt 814 855 54 315 6,7 869 170Trondheim Nordmenn 691 559 55 494 8,0 747 053Trondheim Utlendinger 123 296 -1 179 -1,0 122 117Oppdal I alt 208 575 -15 559 -7,5 193 016Oppdal Nordmenn 170 258 -15 931 -9,4 154 327Oppdal Utlendinger 38 317 372 1,0 38 689Namdal I alt 189 368 -23 037 -12,2 166 331Namdal Nordmenn 143 675 -14 042 -9,8 129 633Namdal Utlendinger 45 693 -8 995 -19,7 36 698Innherred I alt 168 902 14 871 8,8 183 773Innherred Nordmenn 136 225 11 631 8,5 147 856Innherred Utlendinger 32 677 3 240 9,9 35 917Værnes-regionen I alt 312 602 30 143 9,6 342 745Værnes-regionen Nordmenn 266 957 34 663 13,0 301 620Værnes-regionen Utlendinger 45 645 -4 520 -9,9 41 125Røros-regionen I alt 270 764 5 984 2,2 276 748Røros-regionen Nordmenn 227 135 2 012 0,9 229 147Røros-regionen Utlendinger 43 629 3 972 9,1 47 601Orkdal-regionen I alt 65 354 1 082 1,7 66 436Orkdal-regionen Nordmenn 50 609 -375 -0,7 50 234Orkdal-regionen Utlendinger 14 745 1 457 9,9 16 202Fosen I alt 62 080 -6 105 -9,8 55 975Fosen Nordmenn 44 179 -5 885 -13,3 38 294Fosen Utlendinger 17 901 -220 -1,2 17 681Hitra/Frøya-regionen I alt 70 443 2 805 4,0 73 248Hitra/Frøya-regionen Nordmenn 32 694 4 101 12,5 36 795Hitra/Frøya-regionen Utlendinger 37 749 -1 296 -3,4 36 453
 11. 11. Hvordan følge opp ny norsk reiselivsstrategi ?Regjeringens hovedmål1. Økt verdiskapning og produktivitet i reiselivsnæringa2. Flere helårsarbeidsplasser og mer solide bedrifter særlig i distriktene3. Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg flere gjester med høy betalingsvillighet
 12. 12. Verdiskapningen i Trøndelag
 13. 13. Reiselivsrelatert sysselsetting
 14. 14. Nye innsatsområder1. Organisering2. Opplevelse og reisemålsutvikling3. Salg og markedsføring
 15. 15. Norsk Reiselivsstrategi om organisering
 16. 16. Organisering i Trøndelag• Gode og sterke destinasjonsselskap• Riv kommunegrenser• Pr i dag har vi 3 sterke– VisitTrondheim , Destinasjon Røros,Innherred Reiseliv• Nytt destinasjonsselskap på Oppdal•Nytt destinasjonsselskap for 11kommuner på Sør-Kysten avTrøndelag• Samarbeid i Namdalen• En skal ikke opprettedestinasjonsselskap for selskapetskyld men fordi de BESØKENDE ogNÆRINGEN har et behov!• En må VÆRE en DESTINASJON for åha livets rett som en DESTINASJON!
 17. 17. Organisering av Trøndersk Reiseliv Oppdal Røros Trondheim Trøndelag Reiseliv ReiselivsaktørerVisit Norway as Kysten av Sør Trøndelag Innherred Namdalen
 18. 18. Effektivisering av Trønderske reisemålsselskaper/destinasjonselskaperDe trønderske destinasjonsselskaper og Trøndelag Reiseliv gårsammen om en jobb for å se på dette. Arbeidet vil bestå av;• Fase 1; Kartlegging av reiselivsaktørene for å få tilbakemelding om hva næringa mener våre reisemålselskaper bør effektivisere og samarbeide mer om Gjennom dette arbeidet komme fram til strategiske grep i dagens organisering Arbeidet ferdigstilles sept 2012• Fase 2; Kartlegging av reiselivssatsingen i de trønderske kommuner – identifisere hvem som har reiseliv som nedfelt satsingsområde og hva dette innebærer – er i dialog med Nærings og handelsdepartementet om dette arbeidet!

×