Oireidenhallintaapersoonallisuushäiriöisille?STEPPS ja STAIRWAYS-menetelmien esittelyä       3.12.2012       S...
STEPPS ja STAIRWAYS -oireidenhallintaohjelma  ”Group Treatment Program for Borderline Personality  Disorder”, USA:ssa ...
Kohderyhmä  Potilaat, joilla on DSM-IV diagnoosit Borderline Personality  Disorder ja Emotional Intensity Disorder. Lä...
Tavoitteet:Koko ohjelman tavoitteet:”Yhteinen kieli” kommunikoida keskeisiin ongelmiin liittyviä asioita Sairaudentunto ...
Tavoitteet suhteessa läheisiin  Potilas oppii uudenlaista suhdetta läheisiin:    kyseenalaistamaan kognitiivisia vä...
Niveltyminen muuhun hoitoon  Ohjelma jatkoryhmineen on tarkoitettu täydentäväksi, ajallisesti ja  tavoitteiltaan rajat...
Ohjelman piirteitä  Yksityiskohtaisuus: Paljon materiaalia.Ryhmäkertojen kulku kuvattu  tarkkaan. Tarkat ohjeet ryhmän...
STEPPS tarkemmin: sisällys1.  Johdanto, sairaudentunto2.  Filtterit3.  Etäisyyden otto4.  Kommunikaatio ( 2 ryhmäk...
STEPPS tarkemmin  20 viikoittaista ryhmäkertaa (oppituntia), joiden kesto on kaksi tuntia  6-10 ryhmäläistä, kaksi ohj...
Ryhmässä käsiteltävät taidot:  Etäisyyden otto    Askel taaksepäin, irti häiriöön liittyvästä voimakkaasta    tun...
  Ryhmässä käsiteltävät taidot (jatkoa):     Tavoitteiden asettaminen       Strategiat tiettyjen ongelmakäytt...
Tyypillisen ryhmäkerran kulku1.  Lomakkeen täyttö: arvioidaan omien ajatusten ja tunteiden ja käyttäytymisen vakavuusaste...
Esimerkki mukana kannettavasta taitokortista:Kaksipuolinen, lompakossa kuljetettava korttiPositiivisia/rakentavia filttere...
STAIRWAYS  ”Seuraava askel persoonallisuushäiriön ryhmähoidossa”  STAIRWAYS on vuoden mittainen, kaksi kertaa kuussa k...
STAIRWAYS: Sisällys  Tavoitteiden asettaminen (2 ryhmäkertaa)  uusien asioiden yrittäminen (2 ryhmäkertaa)  Vihan ha...
Ryhmien ohjaaminen  Kahdesta ohjaajasta ainakin toisella pitäisi olla terapiakoulutusta ja  kokemusta ryhmien ohjaamis...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stepps ja stairways esittelyluento 3.12.2012

755 views

Published on

Oireiden hallintaa persoonallisuushäiriöisille? Stepps ja Stairways -menetelmien esittelyä - Sirkku Tyni

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stepps ja stairways esittelyluento 3.12.2012

 1. 1. Oireidenhallintaapersoonallisuushäiriöisille?STEPPS ja STAIRWAYS-menetelmien esittelyä 3.12.2012 Sirkku Tyni
 2. 2. STEPPS ja STAIRWAYS -oireidenhallintaohjelma ”Group Treatment Program for Borderline Personality Disorder”, USA:ssa alunperin 2002 kehitetty vastaus psykiatriassa melko yleiseen kysymykseen: mitä tehdä persoonallisuushäiriöisten hoidon onnistumiseksi = kognitiivis-behavioraalinen taitoharjoitteluohjelma, kehittäjinä Nancee Blum, Don St.John, Bruce M. PfohlSTEPPS  ryhmämuotoinen, ajallisesti rajattu, strukturoitu oireidenhallintaohjelma.STAIRWAYS  harvajaksoisempi jatkoryhmä vahvistamaan ja lisäämään tuloksia.  Läheistä sukua DKT:n taitoharjoittelulle (”Linehanin malli”)
 3. 3. Kohderyhmä Potilaat, joilla on DSM-IV diagnoosit Borderline Personality Disorder ja Emotional Intensity Disorder. Lähinnä vastaava diagnoosi ICD-10:ssä on Epävakaa persoonallisuushäiriö  Taustalla oletus, että häiriöiden taustalla on puute kyvyssä säädellä emotionaalista intensiteettiä. Seurauksena on tunnekuohua ja erilaisia yrityksiä hakea huojennusta Edellytykset: riittävän avoin mieli, valmius yrittää, riittävä kyky noudattaa rajoja, ymmärtää että muilla voi olla erilaisia näkemyksiä ym.  ”Jos olet sitä mieltä, että vastuu siitä mitä tapahtuu on muilla, tai että et pysty muuttamaan reaktioitasi käyttäytymistäsi, taitojen opettelu ei ole juuri nyt ajankohtaista”
 4. 4. Tavoitteet:Koko ohjelman tavoitteet:”Yhteinen kieli” kommunikoida keskeisiin ongelmiin liittyviä asioita Sairaudentunto Omien tunteiden hallinta Oman käyttäytymisen hallinta.”Tasapaino” STEPPS -käsikirja jakautuu kahteen osaan.  Ensimmäisessä osassa (ryhmäkerrat 1-12) tavoitteena on  ymmärtää omaa persoonallisuushäiriötä  oppia intensiivisten tunnejaksojen hallintaa  oppia kyseenalaistamaan omia filttereitään.  Toisessa osassa (ryhmäkerrat 13-20) työstetään omia elämänhallinnan tavoitteita. Näitä ovat  elämän perusasioihin liittyvät tavoitteet, kuten syöminen nukkuminen sekä  oman käyttäytymisen hallinnantavoitteet  ihmissuhteisiin liittyvät tavoitteet. STAIRWAYS  Edellisten lisäksi tarkempia ihmissuhteisiin liittyviä tavoitteita
 5. 5. Tavoitteet suhteessa läheisiin Potilas oppii uudenlaista suhdetta läheisiin:  kyseenalaistamaan kognitiivisia vääristymiä ja kehittämään realistisempia odotuksia siitä, minkälaista tukea tärkeät läheiset voivat tarjota  ahdistuksen, vihan, masennuksen ja itsetuhoisten ajatusten hallintakeinoja, joita voi toteuttaa joko itse tai niin vähällä läheisten tuella, ettei näille koidu epämukavuutta Kun potilas jakaa kansionsa sisältämiä asioita, läheinen saa ymmärrystä hänen sairauteensa ja siihen, miten läheiset voivat parhaiten vahvistaa taitoja. Kansiossa on ohjeistusta siihen, miten läheiset voisivat reagoida, kun potilaan toiminta on epätoivoista tai hallitsematonta Läheisen suora koulutus: järjestetään läheisille yksi koulutuksellinen ryhmäkerta.
 6. 6. Niveltyminen muuhun hoitoon Ohjelma jatkoryhmineen on tarkoitettu täydentäväksi, ajallisesti ja tavoitteiltaan rajatuksi hoitomuodoksi. Sen lisäksi ryhmäläisillä voi olla esimerkiksi lääkehoitoa ja keskusteluhoitoa Ehdotettu hoitomalli: • Potilaan normaali hoito • Viikoittainen STEPPS -ryhmä • Potilas saa taitoihinsa vahvistusta hoitotiimiltä, perheeltä ja ystäviltä. Vahvistajiin kuuluu myös potilaan terapeutti. • Ohjelman jälkeen samoja asioita käsitellään yksilöllisessä hoitosuhteessa. • Jatkoryhmä: kahdesti kuussa kokoontuva, vuoden kestävä STAIRWAYS –ohjelma ”Joidenkin potilaiden kannattaa käydä STEPPS –ryhmä kahteen kertaan”, vasta sen jälkeen jatkoryhmä. Tekijät: Toimii monenlaisissa hoitoympäristöissä. Lyhyitä hoitojaksoja varten voidaan ottaa osa, jota käsitellään valmistavana ennen pidemmän ryhmän alkamista
 7. 7. Ohjelman piirteitä Yksityiskohtaisuus: Paljon materiaalia.Ryhmäkertojen kulku kuvattu tarkkaan. Tarkat ohjeet ryhmän vetäjille siitä mitä sanoa, mitä materiaaleja suositellaan (esim. lehtiä, väriliituja yms.) Intensiivisyys: Runsaasti toistoa, rakennetaan aiemmin opitun päälle (esim. jatkumolomakkeet), läheiset ovat jatkuvasti tietoisia siitä, mitä ryhmässä on menossa, muut ryhmäläiset ja ohjaajat antavat palautetta - ”pienoissysteemi” Läheisten ja hoitohenkilöiden ottaminen mukaan prosessiin, ns. vahvistusryhmä (”Reinforcement Group”) prosessin osana. Tarkoituksena on murtaa ihmissuhdekuvioiden negatiivinen kehä. Opiskelu pitkälti paperi ja kynä -tyylisesti (ei lomakkeiden vihaajille?) Runoja, omakohtaisia kuvauksia, musiikkia, rentoutusta koulumaisuuden vastapainona
 8. 8. STEPPS tarkemmin: sisällys1. Johdanto, sairaudentunto2. Filtterit3. Etäisyyden otto4. Kommunikaatio ( 2 ryhmäkertaa5. Kyseenalaistaminen (3 ryhmäkertaa)6. Hallintakeinot (2 ryhmäkertaa)7. Ongelmanratkaisu (2 ryhmäkertaa)8. Käyttäytymisen hallinta9. Tavoitteiden asettelu10. Syöminen ja nukkuminen11. Liikunta, vapaa-aika ja fyysinen terveys12. Itsen vahingoittamisen ja päihteiden käytön välttäminen13. Vuorovaikutustaidot (2 ryhmäkertaa)14. Yhteenveto
 9. 9. STEPPS tarkemmin 20 viikoittaista ryhmäkertaa (oppituntia), joiden kesto on kaksi tuntia 6-10 ryhmäläistä, kaksi ohjaajaa Suljettu ryhmä Jokaisella kerralla käydään läpi tiettyä taitoa. Joidenkin taitojen käsittelyyn käytetään useita ryhmäkertoja Jokaiselle jaetaan materiaalikansio, jota suositellaan pidettäväksi myös läheisten nähtävillä Koulumainen tilanne, jota kevennetään runoudella, musiikilla, taiteella ja rentoutumisharjoituksilla. Ryhmäläisiä rohkaistaan tuomaan omaa materiaalia. Ohjaajan ja muiden ryhmäläisten antama palaute on tärkeässä osassa Tärkeät läheiset, mukaan lukien terapeutti ja hoitotiimi toimivat aktiivisesti ryhmän tavoitteiden hyväksi tukemalla ja vahvistamalla ryhmäläisen pääsemistä tavoitteeseen. Heidät kutsutaan kerran iltaryhmään, ja heitä voi olla ryhmän suostumuksella olla myös kahdella päiväistunnolla.
 10. 10. Ryhmässä käsiteltävät taidot: Etäisyyden otto  Askel taaksepäin, irti häiriöön liittyvästä voimakkaasta tunnekokemuksesta Kommunikaatio  Tunteiden, fyysisten tuntemusten, ajatusten, filtterien, toimintaimpulssien ja käyttäytymistapojen kuvaaminen ja määritteleminen Kyseenalaistaminen  Ajatusvääristymien tunnistaminen ja uusien ajatustapojen kehittäminen Hallintakeinot (Huomion suuntaaminen toisaalle)  Toimintojen löytäminen, jotka vähentävät tunteen intensiivisyyttä ja auttavat kestämään tunteen ilman itselle vahingollisia tekoja Ongelmanratkaisu  Ongelman tunnistaminen ja määritteleminen, ratkaisun eri vaiheiden suunnitteleminen ja toteuttaminen
 11. 11.  Ryhmässä käsiteltävät taidot (jatkoa):  Tavoitteiden asettaminen  Strategiat tiettyjen ongelmakäyttäytymisten hallintaan  syöminen  Tasapainoiset ruokailutottumukset  nukkuminen  Hyvät unitottumukset  liikunta  Säännöllinen ja tasapainoinen liikunta  vapaa-aika  Säännölliset vapaa-ajan viettotavat  fyysinen terveys  Hyvä yhteistyö terveydenhuollon kanssa  Itsen vahingoittamisen ja päihteiden käytön välttäminen  Strategiat vaihtoehtojen löytämiseen  käyttäytyminen vuorovaikutussuhteissa  Terveiden vuorovaikutussuhteiden ja rajojen kehittäminen
 12. 12. Tyypillisen ryhmäkerran kulku1. Lomakkeen täyttö: arvioidaan omien ajatusten ja tunteiden ja käyttäytymisen vakavuusastetta viikon aikana. Niitä on seurattu graafisesti viikon ajan.2. Lyhyt rentoutusharjoitus3. Jaetaan aiheeseen liittyvä kirjallinen materiaali4. Tunnekokemuksen voimakkuuden mittarin käsittely sekä taitokortti 1. Tunnevoimakkuuden mittari kuvaa emotionaalisen intensiteetin vaihteluvälillä 1-5. Ryhmässä tehdään yhteenveto edellisen viikon arvioinneista: miten monta prosenttia ajasta on kulunut esim. rauhallisena tai impulsiivisessa vihaisuudessa tai itsetuhoisena. Tämä auttaa realistisempaan kuvaan itsestä. 2. Taitokortissa on listattu opetettavat taidot. Potilasta merkitsee siihen, mitä taitoja hän on käyttänyt kuluneella viikolla. Potilasta kehotetaan antamaan yhteenveto myös vahvistajina toimiville läheisilleen (lomake sisältyy manuaaliin).5. Kotitehtävien läpikäynti6. Käydään läpi opiskeltavaa uutta materiaalia, mm. lukemalla ääneen.7. Ryhmäläiset voivat tuoda esiin omia tilanteitaan, joita käsitellään opiskeltavien taitojen valossa. Muut ryhmäläiset antavat palautetta. Ohjaajien haasteena on rajata tilannetta siten, että uuden opiskelu korostuu.
 13. 13. Esimerkki mukana kannettavasta taitokortista:Kaksipuolinen, lompakossa kuljetettava korttiPositiivisia/rakentavia filttereitä  Menestyminen  Leikkiminen on tervettä  Pystyvyys  Hyvä olo on sallittu tavoite  Epäitsekkyys  Itsen auttaminen  Välittäminen  Tehokkuus  Ihmissuhteiden pysyvyys  Rajat  Luottamus  Itsen hyväksyminen  Sosiaalisuus  Itsen hallitseminen Negatiivisia, haitallisia filttereitä (kortin  Tunteiden hallinta kääntöpuoli) 1. Emotionaalinen vaille jääminen 2. Hylkääminen 3. Epäluottamus 4. Viallisuus/sosiaalinen ei-toivottavuus 5. Epäonnistuminen tavoitteissa 6. Riskialttius ja alttius sairastamiseen 7. Uhrautuminen 8. Liian korkea vaatimustaso 9. Määräysvallan antaminen toisille
 14. 14. STAIRWAYS ”Seuraava askel persoonallisuushäiriön ryhmähoidossa” STAIRWAYS on vuoden mittainen, kaksi kertaa kuussa kokoontuva ryhmä Koostuu neljästä jaksosta. Avoin uusille jäsenille joka jakson alussa. (Non-stop -tyyppinen ryhmä) Rakentuu STEPPS-ryhmän taitoihin. Kerrataan STEPPS lyhyesti ja opetellaan ja uusia, enemmän interpersoonallisiin tilanteisiin liittyviä taitoja, kuten vihan hallinta, assertiivisuus. Tavoitteet ”Eloonjäämisestä (STEPPS) hyvinvointiin (STAIRWAYS)”
 15. 15. STAIRWAYS: Sisällys Tavoitteiden asettaminen (2 ryhmäkertaa) uusien asioiden yrittäminen (2 ryhmäkertaa) Vihan hallinta (3 ryhmäkertaa) Impulsiivisuus (3 ryhmäkertaa) Ihmissuhteiden hallinta (5 ryhmäkertaa  Luottamus  Ristiriitojen hallinta ( 2 ryhmäkertaa)  Anteeksi antaminen (2 ryhmäkertaa) Käsikirjoituksen tekeminen ( 2ryhmäkertaa9 Assertiivisuus ( 2 ryhmäkertaa) Omat valinnat ( 2 ryhmäkertaa) Pysyminen oikeilla jäljillä (2 ryhmäkertaa)
 16. 16. Ryhmien ohjaaminen Kahdesta ohjaajasta ainakin toisella pitäisi olla terapiakoulutusta ja kokemusta ryhmien ohjaamisesta Ohjaajan käsikirja apuna  Sisältää yksityiskohtaiset ohjeet kaikkiin ryhmäkertoihin.  Mukana on luettelo ryhmäkerralla tarvittavista materiaaleista. Manuaalin sisältämän kirjallisen materiaalin lisäksi on hankittava joitakin tarvikkeita, jotka lisäävät ryhmätilanteen elävyyttä  Jokaista ryhmäkertaa varten on seurantalomake kaikkien ryhmäläisten edistymisen seuraamiseksi

×