Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

878 views

Published on

Psykiatrian kesäkoulun luento 5.6.2013 - LL Teemu Elo

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

 1. 1. Lääkärinä psykiatrisessaerikoissairaanhoidossaPsykiatrian kesäkoulu 5.6.2013Erikoistuva lääkäri Teemu Elo
 2. 2. Psykiatrisen hoidon tavoitteista• psyykkisen kärsimyksen lievittäminen• turvallisuuden takaaminen• vaikuttaminen biologisiin, psykologisiin jasosiaalisiin olosuhteisiin elämänlaatuaparantavasti• joskus muiden ihmisten voinnin jaturvallisuuden parantaminen• määrittele konkreettiset tavoitteet jokapotilaan kohdalla erikseen!
 3. 3. Lääkärin rooleista psykiatriassa• lääkäri moniammatillisen työryhmänasiantuntijajäsenenä• lääkäri hoitosuunnitelmasta vastaavanatyöryhmän johtajana• lääkäri tasavertaisenayhteistyökumppanina potilaan kanssa• lääkäri mielenterveyslain velvoittamanavaltaa käyttävänä virkamiehenä
 4. 4. Lääkärin rooleista psykiatriassa• lääkäri omaisten yhteistyökumppanina,tukena ja tiedonantajana• lääkäri hoitoverkostojen rakentajana,koollekutsujana ja aloitteiden tekijänä
 5. 5. Lääkäri ja työryhmä• asiantuntijuus: psyykkinen ja somaattinenstatus, diagnostiikka, biologisten japsykososiaalisten hoitojen suunnittelu jaosin toteutus, työkyvyn arviointi, etuudet• johtajuus: tiedon integrointi, potilaanhoitosuunnitelma, vastuu, yksiköntoiminnan suunnittelu
 6. 6. Lääkäri ja potilas• asiantuntijuus: psyykkinen ja somaattinentutkiminen, potilaan riittävä informointihoidon mahdollisuuksista, edellytyksistä jakeinoista, hoidon suunnittelu ja toteutus,etuudet• tasavertaisuus: yhteisten hoidontavoitteiden ja sopivien hoitokeinojenetsiminen• luottamus, avoimuus, kannustavuus
 7. 7. Lääkäri virkamiehenä jamielenterveyslaki• lain riittävä tuntemus• ratkaisut lain kirjaimen ja hengen mukaisia• tietoisuus omasta vallasta ja siihenliittyvästä vastuusta (yhteiskunta ja potilas)• tietoisuus ajoittaisista ristiriidoista muidenroolien kanssa• mustavalkoisia ratkaisuja harmaallaalueella
 8. 8. Lääkäri, omaiset ja verkostot• asiantuntijuus: tiedon hankkiminen jasoveltaminen hoidossa, tiedottaminen,hoidon suunnittelu yhteistyössä (etenkinlapset ja nuoret)• aktiivinen asenne, tasavertaisuus,empaattisuus
 9. 9. Työskentely käytännössä• potilastapaamiset: tiedon hankkiminen,tutkiminen, hoidon suunnittelu / toteuttaminen /lopettaminen, mt-lain soveltaminen,työkykyarviot, muut etuusarviot• työryhmäpalaverit, paperikierrot: tiedonjakaminen, yhteisen mielikuvanmuodostaminen, tutkimustulosten merkityksenarviointi, tutkimusten ja hoidon suunnittelu
 10. 10. Työskentely käytännössä• verkostotapaamiset: tiedonkeruu,tiedottaminen, verkostojen rakentaminen,yhteisen käsityksen luominen, hoidonsuunnittelu• paperityöt: mt-lain vaatimat lausunnot jakirjaukset, tulotilannetekstit, loppuarviot,muut kirjaukset, hoitoisuusarviot, reseptit,lausunnot työkyvyttömyydestä jalääkityksen erityiskorvattavuudesta

×