Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tahdosta riippumaton hoito alaikäisillä

2,018 views

Published on

Ylilääkäri Max Karukiven esitys psykiatrian kesäkoulussa 11.6.2014

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tahdosta riippumaton hoito alaikäisillä

 1. 1. TAHDOSTA RIIPPUMATTOMAN HOIDON PERUSTEET ALAIKÄISILLÄ Satshp:n psykiatrian kesäkoulu 11.06.2014 LT, nuorisopsykiatrian el Max Karukivi Kliininen opettaja,Turun yliopisto / Psykiatria Ylilääkäri, Satshp / Psykiatria
 2. 2. TAHDOSTA RIIPPUMATTOMAN HOIDON PERUSTEET Kriteerit (kaikkien kolmen on täytyttävä): Täysi-ikäisellä mielisairaus / alaikäisellä vakava mielenterveyden häiriö JA Ilman asianmukaista hoitoa on uhka mielisairauden (alaikäisellä sairauden) pahenemisesta tai potilaan tai muiden ihmisten terveys tai turvallisuus vakavasti vaarantuu JA Muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu tai riitä M1-lähetteen tekijä arvioi, ovatko edellytykset todennäköisesti olemassa 2
 3. 3. YLEISTÄ ALAIKÄISTEN M1-KÄYTÄNNÖISTÄ Arvioi potilas kunnolla Pyri päivystystilanteessakin aina haastattelemaan potilas myös yksin Käytä omaa päätäsi! Kertomukset saattavat poiketa toisistaan - ja todellisuudesta - paljonkin Jos joku muu on saattamassa, vanhempia/huoltajaa on aina kuultava Erityisesti jos keskeinen pulma on päihde- tai käytöshäiriöoireet, syytä yleensä: a) tehdä lastensuojeluilmoitus (sosiaalipäivystystä voi myös konsultoida) b) arvioida, ovatko lastensuojelun keinot keskeisempiä tilanteessa ja tehdä tarvittaessa lähete nuorisopsykiatriseen avohoitoon 3
 4. 4. YLEISTÄ ALAIKÄISTEN M1-KÄYTÄNNÖISTÄ Vapaaehtoinen hoito on lähes aina ensisijainen vaihtoehto Huomaa, että käytöshäiriöinenkin nuori voi olla motivoitunut ja kyetä vapaaehtoiseen osastohoitoon Satshp:n nuorisopsykiatrialla on arkipäivisin toimiva akuuttityöryhmä, jossa lääkärin arvioon pääsee muutamassa päivässä – työntekijälle saa yleensä ajan heti seuraavalle arkipäivälle 4
 5. 5. ALAIKÄISENVAKAVA MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖ Nyrkkisääntö: Melkeinpä mikä tahansa mielenterveyden häiriö, joka olennaisesti vaarantaa nuoruusiän kehityksen ja/tai aiheuttaa merkittävän toimintakyvyn aleneman Kaltiala-Heino R. Alaikäisten tahdosta riippumaton hoito. Mitä mielenterveyslain käsite vakava mielenterveyden häiriö alaikäisillä tarkoittaa? Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2003:7 HOX! Ensimmäisen kriteerin saa käytännössä täyttymään selvästi aikuisia helpommin, MUTTA se ei yksin ole tahdonvastaisen hoidon peruste, vaan muutkin kriteerit on täytyttävä 5
 6. 6. PSYKOOSIT Akuutit psykoottistasoiset oireet tulkitaan nuorella käytännössä aina vakavaksi mielenterveyden häiriöksi Psykoosi < mielisairaus < vakava mielenterveyden häiriö eli jälkimmäinen käsite sisältää edelliset Huomioitava M1-lähetteessä sekä M2-lausunnossa 6 Vakava mielenterveyden häiriö Mielisairaus Psykoosi
 7. 7. MIELIALAHÄIRIÖT Masennus + itsetuhoisuusTAI Masennus + voimakas toimintakyvyn laskuTAI Masennus + voimakas ahdistuneisuusTAI Masennus + merkittävä päihdehäiriö Psykoottistasoinen tai voimakkaasti haittaava mania(!) =Vakava mielenterveyden häiriö 7
 8. 8. AHDISTUNEISUUSHÄIRIÖT Käytännössä hyvin harvoin vakavaksi mielenterveyden häiriöksi tässä mielessä luettavia Kriteerit täyttää lähinnä ahdistuneisuushäiriöön liittyvä voimakas itsetuhoisuus tai äärimmäisen invalidisoivat oireet 8
 9. 9. SYÖMISHÄIRIÖT Somaattiset syyt:Akuutisti hengenvaaralliset somaattiset komplikaatiot Psyykkiset syyt: Vaikealle tasolle kroonistunut häiriöTAI Häiriöön liittyy itsetuhoisuuttaTAI Samanaikaisesti todettavissa toimintakykyä entisestään alentava komorbidi häiriö 9
 10. 10. PÄIHDEHÄIRIÖT Mikäli päihderiippuvuuden diagnoosi täyttyy, voi riittää (usein tällöin myös komorbidi häiriö)TAI Päihdehäiriö ja komorbidi häiriö todettavissa 10
 11. 11. KÄYTÖSHÄIRIÖT Käytöshäiriö + itsemurhavaaraTAI Käytöshäiriö + hallitsematon väkivaltaisuusTAI Käytöshäiriö + kehityksen vakava häiriintyminen 11
 12. 12. 13
 13. 13. Tähän se alaikäisen vakava mielenterveyden häiriö, jota epäilet. Eli alaikäisellä esim. ”masennus ja vakava itsetuhoisuus” Alaikäisellä tulee aina perustella, miksi muut palvelut eivät sovellu. Puutteellinen sairaudentunto, hoitovastaisuus ja puutteellinen vaste avohoidon palveluille ovat vahvoja argumentteja. Jos vaikeasti oireileva nuori kieltäytyy hoidosta tai ei käytä sairauden hoitoon määrättyjä lääkkeitä, niin ilman hoitoa sairaus todennäköisesti pahenee. Vaikeasti nälkiintynyt nuori vaarantaa terveytensä. Terveys ja turvallisuus voi vaarantua monenlaisen itsetuhoisen tai välinpitämättömän käyttäytymisen kautta, huomioi esim. mahdollinen holtiton alkoholinkäyttö, tapaturmat ja liikenneonnettomuudet. Käytöshäiriöön voi liittyä hallitsematonta väkivaltaisuutta, mutta huomioi myös epäsuorempi toiminta esim. liikennekäyttäytyminen. 14
 14. 14. RASTIT ALAIKÄISILLÄ HELPOSTI KOHDALLEEN™ 15
 15. 15. TARKKAILUJAKSO JA M2- LAUSUNTO Tarkkailujakson käytäntö ja M2-lausunnon laatiminen sujuvat pääpiirteissään sama tavoin kuin aikuisilla Nuorilla pohjatiedot usein niukemmat Kerää niin kattavat tiedot kuin mahdollista Tahdosta riippumaton hoito ei edellytä vanhempien suostumusta MUTTA alaikäisen vanhempia tulee aina kuulla Papereiden oltava kunnossa, sillä M3-päätös alistetaan hallinto- oikeuden vahvistettavaksi Käytöshäiriöiset nuoret usein ongelmallinen ryhmä

×