65MENGAPA MANUSIA DICIPTAKANDAN APAKAH TANGGUNGJAWABNYA?Perlu kita perhatikan kepada tiga persoalan asas yang berkaitanden...
66tertentu maka Kami keluarkan kamu dari kandungan ibumumenjadi kanak-kanak sampai kamu menjadi orang dewasa. Diantara kam...
67sekolah, kilang, pejabat, sawah ladang, padang permainan ,gedung perniagaan dan sebagainya adalah medan ibadah. Bahkanse...
68Oleh kerana itu maka setiap orang yang terkeliru mestilahmembetulkan kefahamannya dan kembali mengenal Islam danibadah k...
69Terjemahannya:“Sesungguhnya kepada Tuhan (Allah) kesudahan kamu (tempatkembali). Dialah yang membuatkan kamu tertawa dan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mengapa manusia dicipta dan apa tujuannya

350 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mengapa manusia dicipta dan apa tujuannya

  1. 1. 65MENGAPA MANUSIA DICIPTAKANDAN APAKAH TANGGUNGJAWABNYA?Perlu kita perhatikan kepada tiga persoalan asas yang berkaitandengan seluruh kehidupan kita. Persoalan-persoalan tersebutadalah:1) Dari manakah kita datang?2) Mengapakah kita didatangkan?3) Kemanakah kesudahan kita ?Untuk mencari jawapannya yang tepat maka perlulah kita merujukkepada apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahuwata’ala didalam al Quran al Karim.Persoalan Pertama: Dari manakah kita datang?Jawapannya akan kita dapati dari Firman AllahSubhanahuwata’ala :-Terjemahannya:“Wahai sekelian manusia, jika kamu masih ragu-ragu terhadap hariQiamat, sesungguhnya Kami (Allah Subhanahuwata‟ala) telahjadikan kamu dari tanah, kemudian daripada air mani, dari airmani menjadi darah sampai ia menjadi sepotong daging yang telahsempurna kejadiannya dan yang belum sempurna, supaya Kamiberi keterangan kepada kamu dan Kami tetapkan di dalamkandungan (rahim) ibu mengikut kehendak Kami, sampailah waktu
  2. 2. 66tertentu maka Kami keluarkan kamu dari kandungan ibumumenjadi kanak-kanak sampai kamu menjadi orang dewasa. Diantara kamu ada yang dimatikan dan ada yang dipanjangkanhidupnya sampai terlalu tua hingga tidak mengetahui apa-apasedangkan sebelumnya kamu mengetahui “(Surah Al Hajj ayat 5)Dengan meneliti ayat tersebut dapatlah kita mengetahui darimanakah datangnya kita dan persoalan tersebut telah terjawab.Persoalan Kedua: Mengapakah kita didatangkan ataumengapa kita dijadikan oleh Allah Subhanahuwata’ala?Jawapan kepada persoalan ini terdapat di dalam firman AllahSubhanahuwata’ala :Terjemahannya:“Tidak Aku (Allah) jadikan jin dan manusia, melainkan untukberibadah (mengabdikan) diri kepada Ku “(Surah Adz Dzariyaat ayat 56)Para ulamak muktabar telah menghuraikan pengertian ibadah itudengan panjang lebar, yang mana perkataan ibadah adakesyumulannya (kesempurnaannya) dan mempunyai ruanglingkup yang luas, tidak terbatas atau terhad semata-matakepada fardhu solat, puasa, zakat dan haji sahaja. Tugas dankewajipan kita di dunia ini adalah beribadah dan memperhambakandiri kepada Allah Subhanahuwata’ala berdasarkan kepadafirmanNya tersebut.Untuk menepati kehendak ibadah dalam seluruh hidup ini, makasetiap perbuatan yang kita lakukan itu mestilah semata-matakerana Allah Subhanahuwata’ala serta mengikut betul-betul arahanyang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam.Jika demikian, segala makanan, minuman, pelajaran, pekerjaan,pendidikan jasmani, perkahwinan dan mendidik anak adalahmerupakan jalan-jalan atau faktor-faktor yang membantu kitauntuk taatkan Allah Subhanahuwata’ala serta teguh beribadahkepadaNya. Juga menjadikan kita bertaqarrub (menghampirkandiri) kepada Allah Subhanahuwata’ala. Ini bermakna rumah,
  3. 3. 67sekolah, kilang, pejabat, sawah ladang, padang permainan ,gedung perniagaan dan sebagainya adalah medan ibadah. Bahkanseluruh bumi Allah Subhanahuwata’ala ini merupakan ‘ masjid ‘,tempat menunaikan ibadah dalam realiti kehidupan.Sehubungan dengan Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah telahmenyatakan bahawa:“Setiap perkara yang telah Allah Subhanahuwata‟ala perintahkanhamba-hambaNya melaksanakan adalah dikira sebagai ibadah.”Ibadah meliputi apa sahaja yang diredhai oleh AllahSubhanahuwata’ala, samada tutur kata, perbuatan dan tingkahlaku.Professor Dr Yusuf Qaradhawi menyatakan di dalam bukunya ‘ alIbadah Fi al Islam ‘ bahawa:„Sesungguhnya beribadah kepada Allah Subhanahuwata‟alatidaklah terhad kepada mengerjakan solah, puasa, zakat dan hajidan perkara-perkara yang berkaitan dengannya seperti tilawah alQuran, zikir, berdoa, beristighfar dan sebagainya sebagaimanafahaman sesetengah golongan Islam (yang mendakwa Islam).Ramai yang telah menyangka bahawa apabila mereka telahmenunaikan fardhu-fardhu dan syiar-syiar yang tersebut berertimereka telah menyempurnakan haq Allah Subhanahuwata‟alaterhadap mereka sepenuhnya. Mereka menyangka sudah sesesaimenunaikan kewajipan „Ubudiyyah terhadap AllahSubhanahuwata‟ala. Pada hal tanggapan tersebut adalah melesetdari hakikatnya yang sebenar „Beliau membuat penjelasan lagi bahawa:‟Tidaklah dikira ibadah kepada Allah Subhanahuwata‟ala jikaseseorang itu berfahaman - aku solah, aku berpuasa, aku berzakatdan aku menunaikan haji tetapi aku bebas memakan daging babi,minum arak, makan riba‟, berjudi serta menolak hukum-hukumsyariat Allah Subhanahuwata‟ala yang tidak sesuai denganpandanganku.Juga tidak dikira ibadah kepada Allah Subhanahuwata’ala bagiorang yang menganggap ibadahnya hanya ketika berada dikawasan masjid, tetapi apabila ia keluar dari masjid danmenceburkan diri dalam bidang-bidang kehidupan lain , diamenjadi hamba kepada kehendak dirinya sendiri, bebas mengikuthawa nafsunya dengan tidak menghiraukan hukum-hukum AllahSubhanahuwata’ala.
  4. 4. 68Oleh kerana itu maka setiap orang yang terkeliru mestilahmembetulkan kefahamannya dan kembali mengenal Islam danibadah kepada Allah Subhanahuwata’ala. Semoga seluruhkehidupannya berada dalam keredhaan Allah Subhanahuwata’ala.cukuplah bagi seseorang Muslim itu berfikir bahawa dia adalahkhalifah Allah Subhanahuwata’ala di muka bumi ini untukmenjalankan tugas dan arahan Allah Subhanahuwata’alasemata-mata. Memadai dia berbuat demikian untuk mencorakkansegala jenis amalannya dengan corak Islam hinggalah segalaperkataan, perbuatan dan diamnya itu menjadi ibadah kepadaAllah Subhanahuwata’ala.Menurut al Qaradhawi lagi, bahawa ibadah itu merangkumi duatugas besar yang menjadi teras bagi semua perkara yang tersebutsebelum ini. Tugas tersebut adalah:1) Menyeru kepada kemakrufan dan mencegah daripadakemungkaran2) Berjihad ke jalan Allah Subhanahuwata’ala.Menurut huraian asy Syahid Sayyid Qutb, bahawa kerja-kerjamenyuruh kepada makruf serta mencegah mungkar tidak bolehdipandang ringan. Umat ini tidak berjaya selagi makruf tidaktertegak sebagai makruf dan mungkar tidak dimusnahkan sebagaimungkar. Untuk melaksanakan tugas yang besar ini maka perlulahkepada pembentukan Ummah. Ummah yang tertegak di atas dasarIman kepada Allah Subhanahuwata’ala dan Persaudaraan keranaAllah Subhanahuwata’ala agar hukum-hukum AllahSubhanahuwata’ala terlaksana, kerja-kerja makruf berjalandengan senang, kebenaran mengatasi kepalsuan, kebaikansentiasa disokong dan kemungkaran sentiasa di tentang. Untuksampai kepada ummah Islam sedemikian , maka jihad yangberterusan diperlukan dan mengikut jalan-jalan yang betulsebagaimana yang telah digariskan oleh RasulullahSallallahu’alaihiwasallam.Persoalan Ketiga: Kemanakah kesudahan kita?Persoalan ini tidak memerlukan kepada huraian yang panjangkerana setiap orang menyedari asal usulnya serta mengetahui akantugas dan kewajipannya. Maka InsyaAllah ia akan menyedari pulakemanakah kesudahannya. Walaupun demikian, jawapannya tetaptelah dinyatakan oleh Allah Subhanahuwata’ala dalam firmanNya:-
  5. 5. 69Terjemahannya:“Sesungguhnya kepada Tuhan (Allah) kesudahan kamu (tempatkembali). Dialah yang membuatkan kamu tertawa dan Dia jugayang membuatkan kamu menangis. Dialah yang mematikan kamudan menghidupkan kamu kembali “(Surah An Najm ayat 42 – 44 ) . 

×