Teză de licenţă

11,143 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,143
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teză de licenţă

 1. 1. <ul><li>Dezvoltarea vocabularului activ al elevilor </li></ul><ul><li>la orele de limbă română în şcoala alolingvă </li></ul><ul><li>( în ciclul primar ) </li></ul>Realizat: Elena Marenici Conducător ştiinţific: Alexandra Barbăneagră, dr.conf.
 2. 2. <ul><li>Moto: </li></ul><ul><li>“ Orice vocabular exprim ă, de fapt, o civilizaţie”. </li></ul><ul><li>Antoine Meillet </li></ul>
 3. 3. Actualitatea temei <ul><li>În cadrul materialului de limbă un loc de prim ordin îi revine lexicului - principalul purtător de sens în această comunicare. Din această cauză, fără însuşirea unui anumit volum de material lexical, comunicarea prin limbă nu poate fi realizată. Mai mult, fără însuşirea acestui material nu se pot forma pricep e rile şi deprinderile de pronunţare, de îmbinarea cuvintelor etc. de aici apare importanţa deosebită a însuşirii lexicului în cadrul procesului de învăţare limbii. </li></ul>
 4. 4. Obiectul şi scopul cercet ă rii <ul><li>Obiectul cercetării: procesul de studiu al lexicului la orele de limbă română în şcoala alolingvă, ciclul primar. </li></ul><ul><li>Scopul cercetării: proiectarea unui model tehnologic de formare şi dezvoltare a vocabularului activ al elevilor alolingvi la orele de limba română în ciclul primar. </li></ul>
 5. 5. CAPITOLUL I. Bazele lingvistice şi psiho-pedagogice ale predării lexicului limbii române în clasele primare în şcoala alolingvă. <ul><li>1.1 Structura vocabularului limbii române : </li></ul><ul><li>Fondul principal lexical sau vocabularul fundamental cuprinde unităţi lexicale absolut necesare realizării comunicării într-o limbă . </li></ul><ul><li>Cuvintele din fondul lexical se caracterizează prin: stabilitate, unitate, capacitate de derivare şi de compunere Denumesc sau exprimă cele mai importante obiecte, noţiuni, relaţii, acţiuni </li></ul><ul><li>Din vocabularul fundamental fac parte 1500 de cuvinte, dintre care 60% de origine latină, 40% de alte origini. </li></ul><ul><li>Masa vocabularului cuprinde unităţile lexicale care nu sînt absolut necesare comunicării curente dintre vorbitori. Ele constituie aproape 90% din cuvintele limbii române </li></ul>
 6. 6. <ul><li>1.2 Minimum lexical al limbii române pentru elevii din şcolile alolingve </li></ul><ul><li>În activitatea cotidiana vorbitorii unei limbi utilizează doar vreo 10% din componenţa lexicală a limbii materne. </li></ul><ul><li>În minimul lexical sînt introduse cuvintele care reprezintă unităţi lexicale strict necesare pentru procesul de comunicare în limba română. </li></ul><ul><li>Există mai multe modalităţi de selectare a unităţilor de vocabular care urmează a fi însuşite în cadrul unui anumit curs. Această selecţie se poate face în funcţie de următoarele criterii: criterii statistice, criterii metodice, criterii lingvistice . </li></ul><ul><li>După cum se relevă în lucrările de specialitate, criteriile de bază sunt cele care vizează valoarea semantică, capacitatea combinatorie şi caracterul polisemantic al cuvintelor, iar din categoria celor secundare fac parte criteriul frecvenţei, criteriul tematic şi cele care se sprijină pe importanţa comunicativă şi didactico-metodică a cuvântului respectiv </li></ul>
 7. 7. <ul><li>1.3 Particularităţile psihologice ale elevilor de vîrstă şcolară mică </li></ul><ul><li>Asigurarea succesului în predarea limbii române în ciclulu primar al şcolii alolingve depinde în mare măsură de gradul de cunoaştere de către profesor a particularităţilor psihologice ale copiilor, care urmează să înveţe o limbă nematernă pentru ei. O metodologie corectă, folosită în acest scop, nu poate fi concepută fără cunoaşterea psihologiei de vîrstă a copilului. </li></ul><ul><li>Vârsta şcolarului mic marchează o etapă distinctă în devoltarea psihică a copilului, în privinţa proceselor de cunoaştere, saltul calitativ ce se produce în evoluţia proceselor cognitive se explică prin evoluţia vorbirii copilului, proces care atinge nivelul de dezvoltare a limbajului interior. Sub aspect psihologic, este semnificativ faptul că pentru şcolarul mic limbajul devine principalul instrument de exprimare şi comunicare </li></ul>
 8. 8. CAPITOLUL II. Modelul tehnologic de dezvoltare a vocabularului activ al elevilor alolingvi în ciclul primar <ul><ul><li>2.1Proiectarea activităţilor de studiere vocabularului la orele de limbă română în şcoala alolingvă </li></ul></ul><ul><li>va fi reuşită dacă profesorul va ţine cont de principiile de însuşire a lexicului: </li></ul><ul><li>1. Predarea vocabularului este o etapă-cheie în însuşirea unei limbi nematerne, fără de care nu se va face următorul pas; </li></ul><ul><li>2.Învăţarea cuvintelor se realizează în context; </li></ul><ul><li>3. Însuşirea cuvîntului ca unitate complexă; </li></ul>
 9. 9. <ul><li>4.Unitatea temporală a însuşirii auditive, vorbite, vizuale şi scrise a cuvintelor; </li></ul><ul><li>5. Formarea deprinderilor de identificare a sensului din context; </li></ul><ul><li>6.Pe parcursul unei ore se recomandă însuşirea a 4 – 6 unităţi lexicale </li></ul><ul><li>7. Exersarea cuvintelor noi se realizează pe tot parcursul lecţiei </li></ul><ul><li>8. Unităţile lexicale se repetă/consolidează pe parcursul următoarelor 6 – 8 </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Prezentarea vocabularului nou presupune familiarizarea elevilor cu cele două aspecte /laturi ale cuvîntului: </li></ul><ul><li>1. forma cuvîntului : sonoră şi grafică, concretizarea modelului de pronunţare şi de scriere; </li></ul><ul><li>2. sensul cuvîntului , precizarea conţinutului semantic al cuvîntului. </li></ul><ul><li>Etapele familiarizării elevilor cu noile unităţi lexicale </li></ul><ul><li>1. pronunţarea/citirea cuvîntului </li></ul><ul><li>2. explicarea sensului /semantizarea </li></ul><ul><li>3. fixarea cuvîntului Fixarea cuvîntului </li></ul><ul><li>Fixarea/exersarea cuvîntului se realizează la nivel de: </li></ul><ul><li>cuvînt </li></ul><ul><li>îmbinare de cuvinte </li></ul><ul><li>enunţ </li></ul><ul><li>context </li></ul>
 11. 11. <ul><li>2.2 Metode şi tehnici de activizare şi dezvoltare a vocabularului activ al elevilor </li></ul><ul><li>Dezvoltarea vocabularului activ al elevilor la orele de limbă română în şcoala alolingvă poate fi realizată cu succes dacă activitatea va fi susţinută de diverse metode şi tehnici active şi interactive ca: conversaţia, jocuri lexicale, metoda expunerii, memorizarea fragmentelor, cuvîntul săptămînii etc </li></ul>

×