SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Investeşte în oameni!
	
  
                      ACTIVITATEA	
  4	
  


                    Construirea unei definitii colective cu privire la „ce
                    inseamna sa predai o lectie de limbi moderne?”
                    Un prim mini-sondaj in scopul de a ne face o idee
                    cu privire la conceptia generala asupra a ceea ce
                    implica predarea unei limbi straine, apoi
                  	
   completam cu definitii/informatii ce se regasesc in
                    CECR.	
  
        SCOP	
  
                   1	
  oră	
  

       DURATA	
                     Folosind Fisa 4, individual, examinați si
                   determinați cu precizie, în funcţie de caz, locul
                   rezervat sarcinilor, activităţilor si strategiilor în
                   programa lor de predare/învăţare a limbii.

              	
     Discutati apoi in plen rezultatele gasite.
      INDICAȚII	
  
                    Fisa	
  de	
  lucru	
  4	
  -­‐	
  Dezvoltarea competentelor
                    lingvistice
                  	
   	
  
      MATERIALE	
  
      NECESARE	
  
Investeşte în oameni!

         Fisa 4: Dezvoltarea competentelor lingvistice

Care este modalitatea optimă de a facilita dezvoltarea competenţelor lingvistice
ale elevului în ceea ce priveste vocabularul, gramatica, pronunţia si ortografia?
a. prin simpla constatare a cuvintelor si locuţiunilor folosite în textele autentice orale
si scrise;
b. pe calea deducţiei sau prin consultarea dicţionarului în caz de necesitate în cursul
sarcinilor si activităţilor;
c. prin prezentarea cuvintelor în context, de exemplu în textele din manualele scolare,
si folosirea lor ulterioară în exerciţii, în activităţi de exploatare etc.;
d. prin prezentarea însoţită de suporturile vizuale (imagini, gestica si mimica, acţiuni
corespunzătoare, obiecte diverse etc.);
e. prin memorizarea unor liste de cuvinte etc. cu traducerea lor;
f. prin explorarea unor câmpuri semantice si lexicale;
g. prin pregătirea pentru folosirea dicţionarelor unilingve si bilingve, a glosarelor si a
enciclopediilor si a oricărei alte lucrări de referinţă;
h. prin explicarea funcţionării structurii lexicale si aplicaţia care rezultă (de exemplu,
derivarea, sufixarea, sinonimia, antonimia, cuvintele compuse, colocaţiile, expresiile
idiomatice etc.);
i. prin studierea mai mult sau mai puţin sistematică a deosebirilor dintre distribuirea
elementelor lexicale în L1 si L2 (semantica contrastivă).

  1. Alegerea vocabularului
Autorii programelor de examinare si ai materialului pedagogic sunt obligaţi să aleagă
vocabularul pe care îl vor introduce la examen sau în materialele respective. Autorii
programelor si ai documentelor de referinţă nu sunt obligaţi să facă acest lucru, dar
ei pot dori să indice liniile directoare pentru asigurarea transparenţei si coerenţei
instrucţiunilor oficiale.
Există mai multe opţiuni.
- A alege cuvinte si expresii cheie a) în domenii tematice necesare pentru realizarea
sarcinilor comunicative care corespund nevoilor elevilor, b) care concretizează
diferenţa culturală si/sau valorile si credinţele semnificative împărtăsite de grupul sau
grupurile sociale ale căror limbă se studiază.
- A urma principiile statisticii lexicale, selecţionând cuvintele cu cea mai mare
frecvenţă într-un corpus larg si în anumite domenii tematice.
- A selecta texte (autentice) orale si scrise si a învăţa/a preda fără restricţii cuvintele
ce se conţin în aceste texte.
- A nu planifica îmbogăţirea vocabularului, ci a-i permite să se dezvolte cât se poate
de organic, în funcţie de solicitările elevului când acesta îndeplineste sarcini
comunicative.
Investeşte în oameni!
2. Competenţa gramaticală, sau capacitatea de a organiza fraze pentru a transmite
un sens, constituie însusi nucleul competenţei comunicative si majoritatea (dar nu
totalitatea) celor care sunt implicaţi în planificarea, predarea si evaluarea
limbilor acordă o atenţie deosebită gestionării procesului de învăţare care conduce la
dobândirea acestei competenţe. În general, acest lucru are drept consecinţă
selectarea, organizarea, progresul si practica datelor noi, începând cu fraze simple
care conţin o singură propoziţie si în care fiecare element este reprezentat printr-un
singur cuvânt (de exemplu, Maria este fericită) si terminând cu fraze compuse ale
căror structură si lungime sunt, evident, nelimitate. Aceasta nu împiedică însă
deloc introducerea la o etapă precoce a unor fraze complexe pentru analiză, însă
prezentate fie ca locuţiuni (de exemplu ca un element de vocabular), fie ca o
structură pentru inserarea unui element paradigmatic (Aţi putea să-mi arătaţi, vă
rog,...), fie ca text al unui cântec învăţat în întregime (O, ce veste minunată din
Bethleem ni se-arată ...).
2.1. Se poate miza sau cere ca elevii să-si dezvolte competenţele lor gramaticale:
a. graţie inducţiei, prin familiarizarea cu elemente gramaticale noi în contextul unor
documente autentice;
b. graţie inducţiei, prin introducerea unor elemente gramaticale noi, categorii,
structuri, reguli etc. în texte produse special pentru a prezenta forma, funcţia si
sensul acestora;
c. ca în b., dar cu explicaţii si exerciţii formale;
d. prin prezentarea unor paradigme formale, tabele structurale etc., însoţită de
explicaţiile metalingvistice corespunzătoare în L2 sau L1 si de exerciţii formale;
e. prin clarificare si eventual prin reformularea ipotezelor emise de elevi etc.

2.2. Dacă se recurge la exerciţii formale, acestea pot fi de următoarele tipuri:
a. texte cu goluri;
b. construirea unor fraze conform unui model dat;
c. întrebări cu răspunsuri multiple;
d. exerciţii de substituire într-o anumită categorie (de exemplu, singular/plural,
prezent/trecut, diateza activă/pasivă etc.);
e. îmbinarea propoziţiilor în fraze (de exemplu, propoziţii relative; propoziţii
adverbiale si nominale etc.);
f. traducerea unor fraze din L1 în L2;
g. întrebări/răspunsuri care implică utilizarea anumitor structuri;
h. exerciţii de dezvoltare a afl uenţei vorbirii, bazate pe gramatică etc.

3. Pronunţia
În ce mod se poate miza sau cere ca elevii să-si dezvolte capacitatea de pronunţie
într-o limbă:
a. prin audierea unor enunţuri orale autentice?
b. prin imitarea în cor (colectivă)
- a profesorului?
Investeşte în oameni!
- a unor înregistrări audio făcute de vorbitori nativi?
- a unor înregistrări video făcute de vorbitori nativi?
c. prin munca individuală în laboratorul fonetic?
d. prin lectura fonetică cu voce tare a unor texte etalonate?
e. prin antrenarea auzului și exerciţii fonetice?
f. ca în d. și e., dar cu ajutorul transcrierii fonetice a textelor?
g. printr-un exerciţiu fonetic explicit (vezi 5.2.1.4)?
h. prin învăţarea unor convenţii ortoepice (adică pronunţia în diferite grafi i)?
i. printr-o îmbinare a practicelor de mai sus?

4. Ortografia
În ce mod se poate miza sau cere ca elevii să-si dezvolte capacitatea de a stăpâni
sistemul grafi c al unei limbi:
a. printr-un simplu transfer din L1?
b. prin lectura unor texte scrise autentice:
- imprimate?
- dactilografiate?
- manuscrise?
c. prin memorizarea alfabetului în cauză asociat cu valorile fonetice corespunzătoare
(de exemplu, alfabetul chirilic, latin sau grecesc, dacă e diferit de alfabetul limbii
materne) si cu semnele diacritice si de punctuaţie?
d. prin practica scrierii cursive (de exemplu, scrierea chirilică sau gotică) si
cunoasterea convenţiilor naţionale caracteristice scrisului de mână?
e. prin memorizarea formei cuvintelor (luate individual sau conform regulilor de
ortografi e), precum si a regulilor de punctuaţie?
f. prin practica dictării?
	
  

More Related Content

What's hot

Plan de lect subst actualizare
Plan de lect subst actualizarePlan de lect subst actualizare
Plan de lect subst actualizareAndreea Ilie
 
Verbul Clasificarea Verbelor
Verbul Clasificarea VerbelorVerbul Clasificarea Verbelor
Verbul Clasificarea Verbelorioanaturau
 
Proiect didactic clasa a 8 a
Proiect didactic clasa a 8 aProiect didactic clasa a 8 a
Proiect didactic clasa a 8 aIsabela Ivan
 
Aghescu Mihaela- proiect didactic
Aghescu Mihaela- proiect didacticAghescu Mihaela- proiect didactic
Aghescu Mihaela- proiect didacticAghescu Mihaela
 

What's hot (7)

Proiect de lectie
Proiect de lectieProiect de lectie
Proiect de lectie
 
Plan de lect subst actualizare
Plan de lect subst actualizarePlan de lect subst actualizare
Plan de lect subst actualizare
 
Verbul Clasificarea Verbelor
Verbul Clasificarea VerbelorVerbul Clasificarea Verbelor
Verbul Clasificarea Verbelor
 
Proiect didactic clasa a 8 a
Proiect didactic clasa a 8 aProiect didactic clasa a 8 a
Proiect didactic clasa a 8 a
 
Proiectul didactic
Proiectul didactic Proiectul didactic
Proiectul didactic
 
Proiecteinspectie
ProiecteinspectieProiecteinspectie
Proiecteinspectie
 
Aghescu Mihaela- proiect didactic
Aghescu Mihaela- proiect didacticAghescu Mihaela- proiect didactic
Aghescu Mihaela- proiect didactic
 

Similar to A4 - FISA 4

Abordarea integrată a competențelor de comunicare
Abordarea integrată a competențelor de comunicare Abordarea integrată a competențelor de comunicare
Abordarea integrată a competențelor de comunicare Daniela Munca-Aftenev
 
Elemente de noutate curricumul limbi straine, ciclul primar
Elemente de noutate curricumul limbi straine, ciclul primarElemente de noutate curricumul limbi straine, ciclul primar
Elemente de noutate curricumul limbi straine, ciclul primarDaniela Munca-Aftenev
 
PROGRAMA DE CURS OPTIONAL.docx
PROGRAMA DE CURS OPTIONAL.docxPROGRAMA DE CURS OPTIONAL.docx
PROGRAMA DE CURS OPTIONAL.docxAnaM205875
 
Proiect romana puiul
Proiect romana puiulProiect romana puiul
Proiect romana puiulbongojazmin
 
Crețu Daniela, CM.docx
Crețu Daniela, CM.docxCrețu Daniela, CM.docx
Crețu Daniela, CM.docxssuser5e1fc6
 
Crețu Daniela, CM.docx
Crețu Daniela, CM.docxCrețu Daniela, CM.docx
Crețu Daniela, CM.docxssuser5e1fc6
 
Metode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primar
Metode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primarMetode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primar
Metode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primarBaciu Ana-Andreea
 
Metode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primar
Metode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primarMetode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primar
Metode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primarAlexandra Elena
 
PROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docx
PROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docxPROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docx
PROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docxOrtenzia Gotcu
 
Limbajul pedagogic
Limbajul pedagogicLimbajul pedagogic
Limbajul pedagogicSima Sorin
 
Gramatica limbii engleze
Gramatica limbii englezeGramatica limbii engleze
Gramatica limbii englezeRusu Maria
 
Proiect didactic scoala finlandeza
Proiect didactic scoala finlandezaProiect didactic scoala finlandeza
Proiect didactic scoala finlandezaadelina245
 

Similar to A4 - FISA 4 (20)

A1 fisa 1
A1  fisa 1A1  fisa 1
A1 fisa 1
 
Abordarea integrată a competențelor de comunicare
Abordarea integrată a competențelor de comunicare Abordarea integrată a competențelor de comunicare
Abordarea integrată a competențelor de comunicare
 
Elemente de noutate curricumul limbi straine, ciclul primar
Elemente de noutate curricumul limbi straine, ciclul primarElemente de noutate curricumul limbi straine, ciclul primar
Elemente de noutate curricumul limbi straine, ciclul primar
 
Teză de licenţă
Teză de licenţăTeză de licenţă
Teză de licenţă
 
A3 - FISA 3
A3 - FISA 3A3 - FISA 3
A3 - FISA 3
 
PROGRAMA DE CURS OPTIONAL.docx
PROGRAMA DE CURS OPTIONAL.docxPROGRAMA DE CURS OPTIONAL.docx
PROGRAMA DE CURS OPTIONAL.docx
 
Kerekes Erika
Kerekes ErikaKerekes Erika
Kerekes Erika
 
Proiect romana puiul
Proiect romana puiulProiect romana puiul
Proiect romana puiul
 
Crețu Daniela, CM.docx
Crețu Daniela, CM.docxCrețu Daniela, CM.docx
Crețu Daniela, CM.docx
 
Crețu Daniela, CM.docx
Crețu Daniela, CM.docxCrețu Daniela, CM.docx
Crețu Daniela, CM.docx
 
A2 fisa 2
A2  fisa 2A2  fisa 2
A2 fisa 2
 
Proiect romana puiul
Proiect romana puiulProiect romana puiul
Proiect romana puiul
 
Metode tehnici strategii
Metode tehnici strategiiMetode tehnici strategii
Metode tehnici strategii
 
Metode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primar
Metode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primarMetode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primar
Metode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primar
 
Metode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primar
Metode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primarMetode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primar
Metode si instrumente_de_evaluare_in_ciclul_primar
 
PROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docx
PROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docxPROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docx
PROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docx
 
Limbajul pedagogic
Limbajul pedagogicLimbajul pedagogic
Limbajul pedagogic
 
Gramatica limbii engleze
Gramatica limbii englezeGramatica limbii engleze
Gramatica limbii engleze
 
test
testtest
test
 
Proiect didactic scoala finlandeza
Proiect didactic scoala finlandezaProiect didactic scoala finlandeza
Proiect didactic scoala finlandeza
 

More from Ana Tudor

Project plan of activities ecological literacy
Project plan of activities ecological literacyProject plan of activities ecological literacy
Project plan of activities ecological literacyAna Tudor
 
Platforma e twinning drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...
Platforma e twinning  drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...Platforma e twinning  drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...
Platforma e twinning drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...Ana Tudor
 
Reţete bucătărie
Reţete bucătărieReţete bucătărie
Reţete bucătărieAna Tudor
 
A21 - FISA 21 - Activităţi
A21 - FISA 21 - ActivităţiA21 - FISA 21 - Activităţi
A21 - FISA 21 - ActivităţiAna Tudor
 
Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2Ana Tudor
 
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003Ana Tudor
 
A - FISA - Blog
A - FISA - BlogA - FISA - Blog
A - FISA - BlogAna Tudor
 
A19 - FISA 19 - HotPot
A19 - FISA 19 - HotPotA19 - FISA 19 - HotPot
A19 - FISA 19 - HotPotAna Tudor
 
A15 17 18 - FISA 15 - INSAM
A15 17 18 - FISA 15 - INSAMA15 17 18 - FISA 15 - INSAM
A15 17 18 - FISA 15 - INSAMAna Tudor
 
A14 - FISA 14 - Wikispaces
A14 - FISA 14 - WikispacesA14 - FISA 14 - Wikispaces
A14 - FISA 14 - WikispacesAna Tudor
 
Tips Google Docs
Tips Google DocsTips Google Docs
Tips Google DocsAna Tudor
 
Using Google Docs in the classroom
Using Google Docs in the classroomUsing Google Docs in the classroom
Using Google Docs in the classroomAna Tudor
 
A13 - FISA 13 - Google docs
A13 - FISA 13 - Google docsA13 - FISA 13 - Google docs
A13 - FISA 13 - Google docsAna Tudor
 
A12 - FISA 12 - Word
A12 - FISA 12 - WordA12 - FISA 12 - Word
A12 - FISA 12 - WordAna Tudor
 
A11 - FISA 11 - Paint
A11 - FISA 11 - PaintA11 - FISA 11 - Paint
A11 - FISA 11 - PaintAna Tudor
 
A10 - FISA 10 - ppt
A10 - FISA 10 - pptA10 - FISA 10 - ppt
A10 - FISA 10 - pptAna Tudor
 
A9 - FISA 9 - prezi
A9 - FISA 9 - preziA9 - FISA 9 - prezi
A9 - FISA 9 - preziAna Tudor
 

More from Ana Tudor (20)

Project plan of activities ecological literacy
Project plan of activities ecological literacyProject plan of activities ecological literacy
Project plan of activities ecological literacy
 
Platforma e twinning drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...
Platforma e twinning  drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...Platforma e twinning  drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...
Platforma e twinning drumul spre o colaborare interşcolară europeană de suc...
 
Reţete bucătărie
Reţete bucătărieReţete bucătărie
Reţete bucătărie
 
A21 - FISA 21 - Activităţi
A21 - FISA 21 - ActivităţiA21 - FISA 21 - Activităţi
A21 - FISA 21 - Activităţi
 
Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2
 
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003
FormareSpecialistiEvaluare_INSAM_v6_2003
 
A - FISA - Blog
A - FISA - BlogA - FISA - Blog
A - FISA - Blog
 
A19 - FISA 19 - HotPot
A19 - FISA 19 - HotPotA19 - FISA 19 - HotPot
A19 - FISA 19 - HotPot
 
A15 17 18 - FISA 15 - INSAM
A15 17 18 - FISA 15 - INSAMA15 17 18 - FISA 15 - INSAM
A15 17 18 - FISA 15 - INSAM
 
A14 - FISA 14 - Wikispaces
A14 - FISA 14 - WikispacesA14 - FISA 14 - Wikispaces
A14 - FISA 14 - Wikispaces
 
Tips Google Docs
Tips Google DocsTips Google Docs
Tips Google Docs
 
Using Google Docs in the classroom
Using Google Docs in the classroomUsing Google Docs in the classroom
Using Google Docs in the classroom
 
A13 - FISA 13 - Google docs
A13 - FISA 13 - Google docsA13 - FISA 13 - Google docs
A13 - FISA 13 - Google docs
 
A12 - FISA 12 - Word
A12 - FISA 12 - WordA12 - FISA 12 - Word
A12 - FISA 12 - Word
 
A11 - FISA 11 - Paint
A11 - FISA 11 - PaintA11 - FISA 11 - Paint
A11 - FISA 11 - Paint
 
At the zoo
At the zooAt the zoo
At the zoo
 
At Zoo
At ZooAt Zoo
At Zoo
 
Birthday
BirthdayBirthday
Birthday
 
A10 - FISA 10 - ppt
A10 - FISA 10 - pptA10 - FISA 10 - ppt
A10 - FISA 10 - ppt
 
A9 - FISA 9 - prezi
A9 - FISA 9 - preziA9 - FISA 9 - prezi
A9 - FISA 9 - prezi
 

A4 - FISA 4

 • 1. Investeşte în oameni!   ACTIVITATEA  4   Construirea unei definitii colective cu privire la „ce inseamna sa predai o lectie de limbi moderne?” Un prim mini-sondaj in scopul de a ne face o idee cu privire la conceptia generala asupra a ceea ce implica predarea unei limbi straine, apoi   completam cu definitii/informatii ce se regasesc in CECR.   SCOP   1  oră   DURATA   Folosind Fisa 4, individual, examinați si determinați cu precizie, în funcţie de caz, locul rezervat sarcinilor, activităţilor si strategiilor în programa lor de predare/învăţare a limbii.   Discutati apoi in plen rezultatele gasite. INDICAȚII   Fisa  de  lucru  4  -­‐  Dezvoltarea competentelor lingvistice     MATERIALE   NECESARE  
 • 2. Investeşte în oameni! Fisa 4: Dezvoltarea competentelor lingvistice Care este modalitatea optimă de a facilita dezvoltarea competenţelor lingvistice ale elevului în ceea ce priveste vocabularul, gramatica, pronunţia si ortografia? a. prin simpla constatare a cuvintelor si locuţiunilor folosite în textele autentice orale si scrise; b. pe calea deducţiei sau prin consultarea dicţionarului în caz de necesitate în cursul sarcinilor si activităţilor; c. prin prezentarea cuvintelor în context, de exemplu în textele din manualele scolare, si folosirea lor ulterioară în exerciţii, în activităţi de exploatare etc.; d. prin prezentarea însoţită de suporturile vizuale (imagini, gestica si mimica, acţiuni corespunzătoare, obiecte diverse etc.); e. prin memorizarea unor liste de cuvinte etc. cu traducerea lor; f. prin explorarea unor câmpuri semantice si lexicale; g. prin pregătirea pentru folosirea dicţionarelor unilingve si bilingve, a glosarelor si a enciclopediilor si a oricărei alte lucrări de referinţă; h. prin explicarea funcţionării structurii lexicale si aplicaţia care rezultă (de exemplu, derivarea, sufixarea, sinonimia, antonimia, cuvintele compuse, colocaţiile, expresiile idiomatice etc.); i. prin studierea mai mult sau mai puţin sistematică a deosebirilor dintre distribuirea elementelor lexicale în L1 si L2 (semantica contrastivă). 1. Alegerea vocabularului Autorii programelor de examinare si ai materialului pedagogic sunt obligaţi să aleagă vocabularul pe care îl vor introduce la examen sau în materialele respective. Autorii programelor si ai documentelor de referinţă nu sunt obligaţi să facă acest lucru, dar ei pot dori să indice liniile directoare pentru asigurarea transparenţei si coerenţei instrucţiunilor oficiale. Există mai multe opţiuni. - A alege cuvinte si expresii cheie a) în domenii tematice necesare pentru realizarea sarcinilor comunicative care corespund nevoilor elevilor, b) care concretizează diferenţa culturală si/sau valorile si credinţele semnificative împărtăsite de grupul sau grupurile sociale ale căror limbă se studiază. - A urma principiile statisticii lexicale, selecţionând cuvintele cu cea mai mare frecvenţă într-un corpus larg si în anumite domenii tematice. - A selecta texte (autentice) orale si scrise si a învăţa/a preda fără restricţii cuvintele ce se conţin în aceste texte. - A nu planifica îmbogăţirea vocabularului, ci a-i permite să se dezvolte cât se poate de organic, în funcţie de solicitările elevului când acesta îndeplineste sarcini comunicative.
 • 3. Investeşte în oameni! 2. Competenţa gramaticală, sau capacitatea de a organiza fraze pentru a transmite un sens, constituie însusi nucleul competenţei comunicative si majoritatea (dar nu totalitatea) celor care sunt implicaţi în planificarea, predarea si evaluarea limbilor acordă o atenţie deosebită gestionării procesului de învăţare care conduce la dobândirea acestei competenţe. În general, acest lucru are drept consecinţă selectarea, organizarea, progresul si practica datelor noi, începând cu fraze simple care conţin o singură propoziţie si în care fiecare element este reprezentat printr-un singur cuvânt (de exemplu, Maria este fericită) si terminând cu fraze compuse ale căror structură si lungime sunt, evident, nelimitate. Aceasta nu împiedică însă deloc introducerea la o etapă precoce a unor fraze complexe pentru analiză, însă prezentate fie ca locuţiuni (de exemplu ca un element de vocabular), fie ca o structură pentru inserarea unui element paradigmatic (Aţi putea să-mi arătaţi, vă rog,...), fie ca text al unui cântec învăţat în întregime (O, ce veste minunată din Bethleem ni se-arată ...). 2.1. Se poate miza sau cere ca elevii să-si dezvolte competenţele lor gramaticale: a. graţie inducţiei, prin familiarizarea cu elemente gramaticale noi în contextul unor documente autentice; b. graţie inducţiei, prin introducerea unor elemente gramaticale noi, categorii, structuri, reguli etc. în texte produse special pentru a prezenta forma, funcţia si sensul acestora; c. ca în b., dar cu explicaţii si exerciţii formale; d. prin prezentarea unor paradigme formale, tabele structurale etc., însoţită de explicaţiile metalingvistice corespunzătoare în L2 sau L1 si de exerciţii formale; e. prin clarificare si eventual prin reformularea ipotezelor emise de elevi etc. 2.2. Dacă se recurge la exerciţii formale, acestea pot fi de următoarele tipuri: a. texte cu goluri; b. construirea unor fraze conform unui model dat; c. întrebări cu răspunsuri multiple; d. exerciţii de substituire într-o anumită categorie (de exemplu, singular/plural, prezent/trecut, diateza activă/pasivă etc.); e. îmbinarea propoziţiilor în fraze (de exemplu, propoziţii relative; propoziţii adverbiale si nominale etc.); f. traducerea unor fraze din L1 în L2; g. întrebări/răspunsuri care implică utilizarea anumitor structuri; h. exerciţii de dezvoltare a afl uenţei vorbirii, bazate pe gramatică etc. 3. Pronunţia În ce mod se poate miza sau cere ca elevii să-si dezvolte capacitatea de pronunţie într-o limbă: a. prin audierea unor enunţuri orale autentice? b. prin imitarea în cor (colectivă) - a profesorului?
 • 4. Investeşte în oameni! - a unor înregistrări audio făcute de vorbitori nativi? - a unor înregistrări video făcute de vorbitori nativi? c. prin munca individuală în laboratorul fonetic? d. prin lectura fonetică cu voce tare a unor texte etalonate? e. prin antrenarea auzului și exerciţii fonetice? f. ca în d. și e., dar cu ajutorul transcrierii fonetice a textelor? g. printr-un exerciţiu fonetic explicit (vezi 5.2.1.4)? h. prin învăţarea unor convenţii ortoepice (adică pronunţia în diferite grafi i)? i. printr-o îmbinare a practicelor de mai sus? 4. Ortografia În ce mod se poate miza sau cere ca elevii să-si dezvolte capacitatea de a stăpâni sistemul grafi c al unei limbi: a. printr-un simplu transfer din L1? b. prin lectura unor texte scrise autentice: - imprimate? - dactilografiate? - manuscrise? c. prin memorizarea alfabetului în cauză asociat cu valorile fonetice corespunzătoare (de exemplu, alfabetul chirilic, latin sau grecesc, dacă e diferit de alfabetul limbii materne) si cu semnele diacritice si de punctuaţie? d. prin practica scrierii cursive (de exemplu, scrierea chirilică sau gotică) si cunoasterea convenţiilor naţionale caracteristice scrisului de mână? e. prin memorizarea formei cuvintelor (luate individual sau conform regulilor de ortografi e), precum si a regulilor de punctuaţie? f. prin practica dictării?