Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elemente de noutate curricumul limbi straine, ciclul primar

867 views

Published on

Formare de formatori, 18-19 octombrie, 2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

Elemente de noutate curricumul limbi straine, ciclul primar

 1. 1. Curriculum disciplinar Limba Străină 1 ciclul primar, 2018 Sistem de competențe şi unități de învățare Daniela Munca-Aftenev, dr.
 2. 2. RESURSE
 3. 3. RESURSE
 4. 4. CARE SUNT PRIMELE ELEMENTE LINVISTICE PE CARE LE PREDĂM LA CICLUL PRIMAR?
 5. 5. CARE ESTE URMĂTORUL PAS PENTRU ELEVUL DIN CICLUL PRIMAR – CE VA TREBUI SĂ FACĂ CU ACESTE ELEMENTE?
 6. 6. CE SARCINI ELABORĂM DUPĂ CE ELEVII AU MEMORIZAT ANUMITE STRUCTURI LINGVISTICE?
 7. 7. COMPETENȚA PRAGMATICĂ tranziția de la competența lingvistică și socio lingvistică Adaptarea elementelor lingvistice la contexte uzuale/ familiare, dovedind corectitudine şi coerenţă în structurarea mesajului.
 8. 8. SCOPUL NOSTRU ESTE CA ELEVUL SĂ:  Memorizeze o poezie  Învețe pe de rost cuvintele noi  Traducă corect cuvintele noi  Să utilizeze în viața reală cuvintele noi din poezie  Interacționeze în limba străină utilizând cuvintele noi  Să înțeleagă sensul global al unui enunț și să răspundă în mod corespunzător
 9. 9. PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ
 10. 10. LS I LS II
 11. 11. CECRL CRCN
 12. 12. CECRL - Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi CRCN - Cadrul de Referință al Curriculumului Naţional
 13. 13. evaluare inițială (EI) evaluare formativă în etape (EFE) evaluare sumativă (ES)
 14. 14. Care sunt tipurile de lecție din perspectiva formării competențelor?
 15. 15. Care sunt tipurile de lecție din perspectiva formării competențelor?
 16. 16. PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ INCLUDE: antetul, proiectul de administrare a disciplinei, proiectele unităților de învățare;
 17. 17. PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ ESTE:  un document administrativ  care se întocmește de către cadrul didactic la începutul anului şcolar  pentru fiecare disciplină de învăţământ  admite operarea unor ajustări, dezvoltări pe parcursul anului, în funcție de dinamica reală a clasei de elevi;
 18. 18. PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ:  poartă un caracter personalizat  realizând o confluență a normativității didactice cu creativitatea și competența profesională a pedagogului  benefică, întâi de toate, pentru elev  proiectările de lungă durată editate pot fi folosite ca repere pentru demersul personalizat.
 19. 19. PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ ELEMENTELE OBLIGATORII:  Disciplina – se scrie denumirea disciplinei în conformitate cu Planul- cadru.  Competențele specifice disciplinei – se transcriu din curriculumul disciplinar;  Bibliografie – se listează produsele curriculare aferente disciplinei:  Produse curriculare principale: curriculum disciplinar, manualul școlar aprobat de MECC;  Produse curriculare auxiliare: ghidul de implementare a curriculumului disciplinar, ghiduri metodice pentru cadrele didactice, instrucțiuni metodologice, caiete de activitate independenta pentru elevi, culegeri de teste, softuri educationale etc.
 20. 20. Abordări actualizate: Rolul limbilor străine în procesul de formare a cursanților care a evoluat din 2010 rolul limbilor în procesul de formare a cursanților care a evoluat de atunci
 21. 21. Recepţia Producerea Interacţiunea Medierea (activităţile de traducere și interpretare)
 22. 22. ”Mobilizând și recepţia, și producerea, activităţile de mediere în forma lor scrisă și/sau orală permit, prin intermediul traducerii sau interpretării, rezumatului în scris sau a dării de seamă, de a produce pentru o terţă persoană o (re)formulare accesibilă a textului-sursă, la care terţul nu are acces direct. Activităţile comunicative de mediere care (re)procesează un text existent ocupă un loc considerabil în funcţionarea lingvistică normală a societăţilor noastre.”
 23. 23.  educație plurilingvă și interculturală în practică  competenţe profesionale generale cu un caracter transversal  fără ca aceasta să conducă la dispariția disciplinelor școlare tradiționale
 24. 24. RESURSE
 25. 25. Activităţi de învăţare şi produse școlare recomandate
 26. 26. ELEMENTE DE NOUTATE
 27. 27. Hărți conceptuale
 28. 28. Lucrul cu materiale mp3 și mp4
 29. 29. Colaje creative
 30. 30. Mesaje Online
 31. 31. Jocuri interactive
 32. 32. Benzi animate
 33. 33. Proiecte de grup
 34. 34. Jurnale de învățare
 35. 35. Infografice
 36. 36. Postere digitale
 37. 37. Produse digitale
 38. 38. CONŢINUTURI LINGVISTICE
 39. 39. SUGESTII PENTRU CONTEXTE ŞI SARCINI COMUNICATIVE
 40. 40. VĂ URĂM SUCCES ÎN IMPLEMENTAREA NOULUI CURRICULUM!

×