Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentare lucrare metodico stiintifica traducere

6,467 views

Published on

 • Be the first to comment

Prezentare lucrare metodico stiintifica traducere

 1. 1. Liceul Teoretic “Radu Vlădescu” Pătârlagele
 2. 2. “Female Characters vs. Victorian Values in English and American Literature”Coordonator ştiinţific : Conf. dr. TOMA Irina Prof. FRÎNCULEASĂ Emilia
 3. 3. CONTENTSArgumentA THEORETICAL OVERVIEW1. Victorianism and its values2. Four female characters against Victorian values: Tess D’Urbervilles, Jane Eyre, IsabelArcher and Hester Prynne3. Feminism vs. VictorianismAPPROACHES TO TEACHING LITERATURE4.1. The role of literature inside and outside the English classroom4.2. Teaching literature - types of activities4.2.1. The Portraits of the Ladies: teaching character description4.2.2. Using literary quotes4.2.3. Debates in the literature classroom4.2.4. Biographies : a way of raising students’ interest4.2.5. Learning with literary translations4.3. From novels to movies and into the classroom (gains & losses)4.4. Evaluating literary skills through essays, project-work activities, portfolios, selfassessment and web pages4.5. Teaching moral values : a cross-curricular approach with Counselling and Orientation4.5.1. Character assessment and character improvement4.5.2. Literature for character (in) formation4.5.3. Why these four novels in particular?4.5.4. Setting the scene: the role of the teacher4.5.5. Types of activitiesConclusionsAppendices : 4 Lesson PlansBibliography 3
 4. 4. Scopurile lucrării:- Să dezvolte la elevi trăsături de caracter şi valori moraleprecum toleranţa, empatia, demnitatea, respectul, integritatea,non-discriminarea – cu ajutorul celor patru romane victoriene- Să ofere elevilor posibilitatea de a gândi critic (pentru a înţelegerelativitatea convenţiilor morale),a recunoaşte permanenţavalorilor morale şi a identifica diferite faţete ale moralităţii- Să faciliteze accesul elevilor la situaţii dilematice, contexteistorice şi culturale diferite şi alte stiluri de viaţă pentru afavoriza creşterea nivelului de acceptare a diversităţii şi a cultivareceptivitatea la nou- Să familiarizeze elevii cu romanele ale caror personajeprincipale sunt Tess D’Urbervilles, Jane Eyre, Isabel Archer şiHester Prynne 4
 5. 5. 4.1. Rolul literaturii în şi în afara sălii de clasă- Literatura are un puternic impact personal, emoţional şiintelectual asupra cititorului (stimulează reacţii reflexive şipercepţii individuale)- Literatura furnizează informaţii valoroase de natură culturală- Literatura este un agent pentru învăţarea limbilor străine- Literatura este un vehicul pentru dezvoltarea personală şiprogresul educaţional 5
 6. 6. Este Educaţia Caracterului necesară?Copiii de azi au nevoie să-şi construiască un caracter puternicdeoarece, la fel ca personajele lui Hardy, Brontë, James andHawthorne:- trăiesc într-o societate a valorilor răsturnate şi, nu de puţineori, contradictorii- au nevoie de modele autentice şi de îndrumare din partea uneiautorităţi morale credibile- sunt adesea nevoiţi să facă faţă unor provocări pentru care nusunt pregătiţi de familie 6
 7. 7. Educaţia Caracterului- creează un cult ( necesar) pentru caracter- previne, în loc să combată, problemele de atitudine şicomportament- poate fi predată cu ajutorul personajelor literare care devin osursă de inspiraţie pentru elevi- îi informează pe elevi în legătură cu subiecte controversate(precum stereotipurile, depresia, discriminarea, violenţa,sexualitatea etc ) şi îi pregăteşte pentru viaţă- stimulează dezvoltarea morală a elevilor atât de necesară încontextul actual pentru o existenţă demnă 7
 8. 8. “Predarea” moralităţii cu ajutorul literaturii“Vor alege elevii mei să facă “ceea ce trebuie” dupa ce părăsescclasa?”Acest lucru este posibil dacă…- Elevii dobândesc informaţiile necesare pentru a-şi asumaresponsabilităţile şi a lua decizii morale în viaţă- Elevii au posibilitatea de a examina dezvoltarea morală a altor“caractere”- reale sau ficţionale- Cititori fiind, îşi examinează propiile sisteme de valori în timp cese întreabă cum ar fi reacţionat ei în circumstanţele introduse deun roman sau altul 8
 9. 9. “Predarea” moralităţii cu ajutorul literaturiiDilemele şi temele etice din cele 4 romane se adresează nu numaielevelor,ci şi elevilor de astăzi.Fiecare episod semnificativ din cele 4 poveşti de viaţă este capabilsă trezească imaginaţia morală a oricărui cititor, indiferent degen, vârstă sau nivel de competenţă lingvistică.Tânărul cititor, angajat în această călătorie initiaţică reprezentatăde lecturarea unui roman, va fi influenţat într-o mare măsură deevenimentele la care devine martor şi , nu de puţine ori, în situaţiireale, dar similare, va acţiona ca o persoană “cu experienţă”. 9
 10. 10. 4.2. Predarea literaturii - tipuri de activităţi1. Descrierea unui personaj literar2. “Exploatarea” citatelor literare3. Dezbaterile în cadrul orei de literatură4. Biografiile: un mod de a atrage interesul elevilor5. Învaţarea limbii engleze cu ajutorul traducerilorliterare 10
 11. 11. 4.4. Evaluarea abilităţilor literare se poate realiza cu ajutorul… • eseurilor • activităţilor de tip proiect • portofoliului • autoevaluării • paginilor web 11
 12. 12. 4.5. Predarea valorilor morale: o abordare crosscurricularăPrograma pentru limba engleză urmareşte nu numai competenţe generaleşi specifice, ci şi următoarele valori şi atitudini:- Conştientizarea contribuţiei limbii engleze la vehicularea culturiicontemporane- Raportarea critică la civilizaţia britanică şi americană, acceptareadiferenţelor şi manifestarea toleranţei- Conştientizarea stereotipurilor culturale şi combaterea acestora- Dezvoltarea gândirii autonome, critice şi reflexive prin receptarea uneivarietăţi de texte în limba engleză- Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei în diferite situaţii decomunicareO legatura simbiotică se poate stabili între (Literatura) engleză şiConsilierea şi orientarea, o componentă a curriculum-ului responsabilă cuformarea caracterului şi pregatirea elevilor pentru viaţă. 12
 13. 13. 4.5.1. Evaluarea caracterului şi înregistrarea progresuluiPentru predarea caracterului urmând standarde metodologice şi aînregistra progresul obţinut în ceea ce priveşte sistemele de valori aleelevilor, este nevoie de o evaluare iniţială şi una finală.Dupa evaluarea iniţială elevii vor beneficia de:- experienţe moralizatoare care le vor influenţa mentalitatea- material didactic atent selecţionat pentru a răspunde nevoilor lor- situaţii de comunicare menite să îi ajute să recunoască şi să blamezecomportamentele şi atitudinile negative, să laude şi să proliferezeaspectele pozitive şi să ia decizii corecte în viaţă- standarde, alternative şi încurajări pentru a răspunde într-un modresponsabil la situaţii similare 13
 14. 14. Evaluarea CaracteruluiInainte de a încerca să reparăm o trăsătură negativă de caracter şisă îmbunătăţim caracterul elevilor în general, este nevoie săidentificăm problemele, punctele slabe şi ameninţările la adresadezvoltării morale cu ajutorul unor metode specifice.Percepţiile cognitive, atitudinale şi comportamentale pot fiidentificate cu ajutorul chestionarului următor, principalele valorivizate fiind toleranţa, non-discriminarea, responsibilitatea,bunătatea,iertarea,altruismul, respectul pentru sine/ceilalţi şimaturitatea. 14
 15. 15. Character Assessment Grid (for Initial and Final Surveys) 10TH Grade: 30 Students Choose the most appropriate number to express your point of view:No. Moral Dilemma/Statement 0 1 2 3 4 51 What opportunities are there for you to forgive someone for something bad 1 6 7 9 5 1 they did in the past? (relatively to Angel Clare and Tess)2 What opportunities are there for you to forgive someone who committed an 20 8 2 - - - impardonable sin like murder ? (relatively to Tess D’urbervilles)3 What opportunities are there for you to consider that men are better than 13 4 1 5 4 1 women? (relatively to Angel Clare)4 What opportunities are there for you to urge your husband to marry your 25 3 1 1 - - younger sister after your death? (relatively to Tess D’urbervilles)5 What opportunities are there for you to sacrifice your happiness and dignity - - 3 7 9 11 for the well-being of your brothers and sisters? (relatively to Tess D’urbervilles)6 What opportunities are there for you to baptize your own child in order to 21 5 - 1 2 1 keep his/her illegitimacy a secret? (relatively to Tess D’urbervilles)7 What opportunities are there for you to marry a man who seduced you? 22 5 1 2 - - (relatively to Tess D’urbervilles) Gender discrimination and prejudices: the double standard 15
 16. 16. Valori ale personajelor feminineValori (Morale) Tess Jane Isabel Hester1. Simplitatea nativă √ √2. Frumuseţea √ √ √3. Bunătatea √ √ √ √4. Responsibilitatea √ √5. Sacrificiul-de-sine pentru familie √ √6. Sinceritatea √7. Demnitate √ √ √ √8. Autocontrolul √ √ √9. Determinarea √ √ √10. Implicarea √ √ √ √ 16
 17. 17. Valori ale personajelor feminineValori (Morale) Tess Jane Isabel Hester11. Imaginaţia √ √ √12. Tăria de caracter √ √13. Independenţa √ √ √ √14. Curajul √ √ √15. Iertarea √ √ √16. Simţul umorului √17. Răbdarea √ √18. Increderea √ √19. Modernismul √ √ √20. Istetimea/Educaţia √ √ √ 17
 18. 18. 4.5.3. De ce aceste 4 caractere?Elevii simpatizează şi empatizează cu cele 4 eroine deoarece:- toate aleg sau sunt nevoite să - şi părăsească mediul familiar şi să-şi caute fericirea într-un alt loc- toate sunt înzestrate cu spirit de pionierat care generează reacţii puternice în interiorul romanelor şi printre cititori- toate sunt victimele şi beneficiarele unor provocări şi conflicte atemporale Cele 4 romane prezinta valori general umane şi contexte de viaţă realiste. 18
 19. 19. 4.5.4. Rolul profesoruluiDezvoltarea abilităţilor participative şi a valorilor morale depinde într-omare măsură de atmosfera în care au loc activităţile.Atunci când predă unroman, profesorul re-creează coordonatele sociale ale acestuia, iar dacăelevii se simt relaxaţi şi încrezători, vor fi motivaţi să îşi asume un rolactiv.Increderea reciprocă, respectul şi flexibilitatea sunt atitudini esenţialeatunci cănd vorbim de o angajare autentică într-un demers educativasumat. Un context în care responsabilităţile sunt împărţite între profesor şi elevi,cu o autoritate redusă din partea profesorului, va atinge chiar şi cele maioptimiste aşteptări cu rezultate pozitive de ambele părţi.Predarea, ca şi învaţarea caracterului, poate fi un proces de durată caresolicită o selecţie atentă, disponibilitate şi comunicare autentică,eficientă.Integrarea acestor lecturi în cadrul orelor de limba engleză cu scopulformarii de caractere presupune elaborarea unor activităţi interesante,interactive care să îi provoace şi să îi stimuleze pe elevi atât sub aspectintelectual, cat şi emoţional. 19
 20. 20. 4.5.5. Tipuri de activităţi pentru formarea valorilor morale cu ajutorul literaturii• Alternanţa întrebare- răspuns• Jocul de rol• Simularea• Improvizaţia şi dramatizarea• Discuţiile• Activităţile de tip rezolvare de probleme 20
 21. 21. Aternanţa întrebare- răspuns îi încurajează pe elevi să înţeleagă relaţia dintre întrebări şirăspunsuri, să dezvolte strategii, să sintetizeze cunoştinţe, să facă speculaţii, să emită judecăţi de valoare şi să le justifice 1. Why did Tess accept to go and claim kinship with theD’Urbervilles ? 2. Would you have made the same choice Angel madewhen he found out Tess’s dark secret? Why? Why not? 3. What must Jane have felt when she discovered Mr.Rochester was married? 4. Why did Jane run away from Mr. Rochester? 5. What do you know/ think about Gilbert Osmond? 6. Do you think Isabel eventually left her husband? Why?Why not? 7. Why doesn’t Pearl recognize her mother without thescarlet letter? 8. What would you have done if you had been RogerPrynne? 21
 22. 22. Jocul de rol şi simulareaîi încurajează pe elevi să se angajeze în relaţii interpersonale şi să folosească propriile abilităţi sociale pentru a rezolva o sarcină de lucru. eg dacă obiectivul general al lecţiei este acela de “a-i ajuta peelevi să devină mai empatici, mai toleranţi şi să înveţe să privească osituaţie din mai multe puncte de vedere”, o modalitate de a “preda”acest obiectiv este acela de a le cere elevilor să îşi aleagă douăpersonaje şi să-şi imagineze un dialog în faţa clasei. Conversaţiarespectivă implică: - iniţiativă - imaginaţie - abilităţi de viaţă şi competenţe lingvistice - informaţii factuale din roman- - opiniile personale ale elevilor Cu toate acestea, obiectivul va fi atins numai după ce elevii vorinversa rolurile şi vor privi acelaşi subiect/conflict dintr-operspectivă diferită. 22
 23. 23. Improvizaţia şi dramatizarea presupun expunerea elevilor la situaţii ipotetice cu rezultate spontane şi plauzibile prin participare, cooperare, gândire critică etc, declanşarea potenţialului creativ, a spontaneităţii şi entuziasmului elevilor, ceea ce favorizează înţelegerea propriei persoane, a celorlalţi şi a conţinutului moral al situaţiei. 1. Tess is your best friend and she visits you before/aftershe commits murder 2. Hester Prynne has just arrived in your class to face trial 3. Thomas Hardy wants advice about how he should endthe novel 4. Isabel Archer asks Gilbert Osmond for divorce 5. Jane Eyre gives an interview to “Teen” Magazine 6. Angel Clare faces Alec d’Urberville 7. Roger Prynne forgives Hester Prynne and ArthurDimmesdale 8. Two female characters meet to share experience 23
 24. 24. Discuţiile – controlate de profesor sau conduse de elevi, reprezintă un alt mod de a intensifica interesul elevilor şi de a-i ajuta să se dezvolte.1. Tess’s pursuance by Alec should be labelled “a case ofsexual harassment”.2. Should people of different background/ social classes/education decide to get married?3. Orphans had better be raised by relatives than by institutions.4. Children born outside of marriage are not happy.5. Victorian education was better than contemporary education.6. Individual happiness depends on the social and historicalcontexts.7. Gender equality is an utopian concept.8. Forgiveness cannot be granted without repentance. 24
 25. 25. Activităţile de tip rezolvare de probleme îi pregătesc pe elevi să găsească soluţii în situaţii problematice, reale sau imaginare. Acest tip de activitate este solicitant din punct de vedere intelectual, însă util şi autentic deoarece elevii se confruntă cu probleme din lumea reală.Stadiile acestui tip de activităţi includ:1. clarificarea problemei2. analizarea cauzelor3. identificarea şi evaluarea alternativelor4. prezentarea celei mai bune soluţii 25
 26. 26. ConcluziiLiteratura îi motivează şi îi ajută pe elevi să îşi dezvolte gândireacritică, încurajându-i să-şi exprime opiniile şi sentimentele despreuniversul fictional mult mai uşor decât dacă ar fi nevoiţi să vorbeascădespre evenimente şi persoane din realitate.Viitorul depinde de sistemele de valori pe care le construim în familiile şicomunităţile noastre, pentru a avea membri ai comunităţii dezvoltaţi dinpunct de vedere fizic, mental, social şi etic.Chiar dacă resursele sunt limitate şi ne confruntam cu o criză a modelelor,literatura are potenţialul de a concretiza nu numai idealul lingvistic şidialogul intercultural, ci şi (in)formarea caracterului. 26
 27. 27. Vă mulţumesc pentru atenţie!!! Vă doresc o zi bună! 27

×