Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
eOppiminen – Mahdollisuus oppia yksin ja yhdessä      Leena Vainio       Hämeenammattikorkeakoulu, eLearning C...
Oppimisen haasteet“Learning is notsomething to get”          Hitaassa muutoksessa          sopeutumine...
Oppimisen tavatTiedonsaantitavan mukaan:  Kokemistapa:• visuaalinen        • osallistuva kokeilija• auditiivinen j...
Harry Potter malli• Mahdollistaa asioiden eri puolten näkemisen, prosessin ymmärtämisen ja osallistumisen prosessin ke...
Aikuinen oppijana                          kiinni vanhassainnokas  motivoitunut        ...
70-20-10 learning         (Charles Jennings)                    eLearning           ...
KPPG consultant, Harm Wegstra, at Online Educa Berlin.Harm told me about his team’s experience with informal learningin an...
Itseohjautuvaa oppimista   Oppijat ottavat itse    vastuuta omasta    oppimisestaan
Miksi eLearning?• Kätevää• Mahdollistaa räätälöinin tilanteeseen sopivaksi – just in time• Joustavaa• Läpinäkyvää• Todist...
Mihin e-Learning sopii?
eLearning ratkaisuja• Tutoriaalit,   • Lyhyet           videot, äänitteet, animaatio tietoiskut     t ...
eLearning ratkaisuja• Online luennot  • Esim. esiteltäessä uutta           toimintatapaa,          ...
eLearning ratkaisujaPelit ja simulaatiot  • Yksi muoto ohjattuun yhdessä             oppimiseen      ...
eLearning ratkaisuja• Digitaalinen online      • Aineistoa, joihin on vapaa sisältö:             pääsy ...
eLearning ratkaisuja• Sosiaalisen median       • Auttaa ryhmää oppimaan työkalut, keskustelufoorumit,   yhdessä ...
eLearning ratkaisuja• Arviointi       • Tiedon tarkistaminen            • Oman osaamisen        ...
Oppijat fokuksessa• Osaavatko oppijat käyttää teknologiaa?• Onko tarvittavat laitteet ja ohjelmistot saatavilla?• Ovatko o...
KIITOS!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lionbridge10.10.2012

1,229 views

Published on

Lionbridge10.10.2012

 1. 1. eOppiminen – Mahdollisuus oppia yksin ja yhdessä Leena Vainio Hämeenammattikorkeakoulu, eLearning Centre Suomen eOppimisyhditys ry
 2. 2. Oppimisen haasteet“Learning is notsomething to get” Hitaassa muutoksessa sopeutuminen on helppoa Mutta entäpä nyt, kun asiat muuttuvat viikottain, päivittäin jopa tunneittain – miten vastataan haaste
 3. 3. Oppimisen tavatTiedonsaantitavan mukaan: Kokemistapa:• visuaalinen • osallistuva kokeilija• auditiivinen ja • konkreettinen• kinesteettinen kokija, pohdiskeleva havainnoija • abstrakti käsitteellistäjä • aktiivinen osallistuja • käytännön toteuttaja • looginen ajattelija • harkitseva tarkkailija • ulkoa opetteleva
 4. 4. Harry Potter malli• Mahdollistaa asioiden eri puolten näkemisen, prosessin ymmärtämisen ja osallistumisen prosessin kehittämiseen• Vaatii erilaista lähestymistä, kykyä arvoida nykyistä tilannetta, kykyä arvioida omaa osaamista ja kykyä, kykyä tunnistaa toisten osaaminen
 5. 5. Aikuinen oppijana kiinni vanhassainnokas motivoitunut perinteinen oppimisen taidot olemassa Oppimisen taidot puuttuvat
 6. 6. 70-20-10 learning (Charles Jennings) eLearning 20 % through other people 10 % of70 % through experience &practice learning Conversations is formal Networks
 7. 7. KPPG consultant, Harm Wegstra, at Online Educa Berlin.Harm told me about his team’s experience with informal learningin an engagement with Sara Lee. Here’s an extract of an email Harm sent me.
 8. 8. Itseohjautuvaa oppimista Oppijat ottavat itse vastuuta omasta oppimisestaan
 9. 9. Miksi eLearning?• Kätevää• Mahdollistaa räätälöinin tilanteeseen sopivaksi – just in time• Joustavaa• Läpinäkyvää• Todistettavaa• CPD (continuing personal or professional development)• Sosiaalista• Parhaimmillaan edullista
 10. 10. Mihin e-Learning sopii?
 11. 11. eLearning ratkaisuja• Tutoriaalit, • Lyhyet videot, äänitteet, animaatio tietoiskut t jne. • Tietoiskut erityissisällöstä –• Interaktiiviset esim. uusi tuote tai työtapa tutoriaalit • Uusi toimintamalli tai konsepti esim. uusi tietotekniikkaohjelma • Voi olla myös toimintapa: kehittää päätöksenteko ja ongelmanratkaisutaitoja
 12. 12. eLearning ratkaisuja• Online luennot • Esim. esiteltäessä uutta toimintatapaa, aloitettaessa pidempikestoista kehittämisprojektia • Blended mallin yksi osa • Toimii oppijoiden vuorovaikutus välineenä
 13. 13. eLearning ratkaisujaPelit ja simulaatiot • Yksi muoto ohjattuun yhdessä oppimiseen • Parantaa ongelmanratkaisutaitoja, päät öksentekotaitoja, tekee näkyväksi omaa osaamista ja ajattelua • Mahdollistaa monimutkaisten prosessien tutkimista • Turvallinen ympäristö harjoitella monimutkaisia ja vaikeita asioita • Mahdollisuus analysoida tiimin työskentelytapoja
 14. 14. eLearning ratkaisuja• Digitaalinen online • Aineistoa, joihin on vapaa sisältö: pääsy artikkelit, videot, podcasti • Muodostavat osan t, powerpoint esitykset formaalin oppimisen jne. aineistoista (blended solutions) – virittävät keskusteluun ja auttavat oppimistehtävien ratkaisemisessa • Aktivoivat oppijaa • Tuotetaan osittain myös itse omissa oppimisprosesseissa
 15. 15. eLearning ratkaisuja• Sosiaalisen median • Auttaa ryhmää oppimaan työkalut, keskustelufoorumit, yhdessä wikit, blogit, verkostot • Auttaa löytämään asiantuntijuutta • Auttaa myös tekemään omaa osaamista ja asiantuntijuutta näkyväksi – työntulosten ja osaamisen näkyväksi tekeminen • Työkaluja parhaiden käytäntöjen jakamiseen, linkkien ja tiedon jakamiseen • Työkaluja ongelmanratkaisuun ja reflektointiin, arviointiin
 16. 16. eLearning ratkaisuja• Arviointi • Tiedon tarkistaminen • Oman osaamisen arviointi – peilaaminen toisten osaamiseen • Ongelmanratkaisutaitoj en ja päätöksentekotaitojen arviointi • Osaamistestit • Peili
 17. 17. Oppijat fokuksessa• Osaavatko oppijat käyttää teknologiaa?• Onko tarvittavat laitteet ja ohjelmistot saatavilla?• Ovatko oppijat tottuneet onlineopetukseen?• Käytetäänhän oppijoiden kieltä?• Paras mahdollinen oppimisen muoto? Blended?• Mitä ovat oppijoiden odotukset, motivaatio ja tavoitteet?• Oppijoiden asiantuntemus - ja taitotasot?• Tehtävänkuvat?• Aikaresurssit? Opiskelupaikka?
 18. 18. KIITOS!

×