Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkko ohjaus

337 views

Published on

Verkko-ohjauksesta opettajaopiskelijoiden kanssa. Digiosalliseksi-työpaja.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verkko ohjaus

 1. 1. Esteetöntä verkkoympäristöä etsimässä Digiosalliseksi-workshop 14.4.2018 Heli Antila KM, YTM, EO Löydät minut: Twitter LinkedIn Blogi
 2. 2. Digiosalliseksi-hankkeen tavoitteita 1. Kartoittaa ja lisätä nuorten sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista 2. Kartoittaa, koota ja levittää ohjauksen hyviä käytäntöjä 3. Kehittää verkossa tapahtuvaa kohtaamista ja ohjaamista 4. Kehittää innovatiivisia digitaalisia materiaaleja, menetelmiä ja oppimisympäristöjä 5. Tukea oppimista, osaamisen kehittymistä ja osallisuutta digitaalisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä.
 3. 3. Ennakkotehtävä • Mitä verkkoympäristöä olet käyttänyt opetuksessasi? • Millainen on kokemuksesi mukaan toimiva verkkoympäristö? • Millaisilla keinoilla voit rakentaa verkkoympäristöstä mahdollisimman esteettömän ja helposti hahmotettavan? • Padlet
 4. 4. Mitä tarkoitetaan verkko- oppimisella? • Koulun suljettu oppimisympäristö (Moodle, Optima) => opettelen käytön koulua varten, tarvitsenko työelämässä • Projektioppimisen työkalut (Office365, Trello) => saatan hyötyä osaamisesta myös työelämässä • Avoimet ja globaalit oppimisympäristöt => oma tekeminen näkyy/ jää näkyviin => motivoiko parempiin suorituksiin?
 5. 5. OKM:n esteettömyystutkimus korkeakouluille (2012): • Verkkoympäristöjen esteettömyys on heikoimmaksi arvioitu osa-alue. • Saavutettavuus heikentyy verkkoympäristöjen kehittyessä visuaalisuutta ja liikkuvaa kuvaa suosivaan suuntaan. • Testataanko verkkoympäristöjen esteettömyyttä?
 6. 6. STIVI-suositus • Tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan käyttää opiskelun saavutettavuuden ja esteettömyyden toteuttamiseksi tehokkaammin kuin tähän asti on käytetty. • Stivi-suositus auttaa korkeakouluja osallistumaan keskusteluun teknologian käytöstä ja saavutettavuudesta, arvioimaan omaa toimintaansa, tekemään kehittämissuunnitelmia, laatimaan ohjeita ja toteuttamaan koulutusta.
 7. 7. Opintojaksoaineistot oppimisalustalla • Oppimisalustalle lisäämäni valmiit sisällöt (Word- asiakirjat, PDF-tiedostot, PowerPoint-esitykset, videot) ovat saavutettavia. • Laatiessani sisältöjä oppimisalustalle otan huomioon oppimisympäristön saavutettavuusohjeet. Varmistan, että – käytän tyylejä tekstin otsikoissa ja sisällön eri osuuksissa – käytän tekstivastineita kuville ja kuvioille – hyperlinkeillä on kuvaavat nimet (ei esimerkiksi "Lisätietoa tästä" vaan "Lisätietoa opintojaksosta") – luon taulukot oikein taulukkotoiminnoilla – videoissa on tekstitykset. Lähde: Stivi-suositus
 8. 8. Oppimisympäristön tehtävät • opintojaksojen "kotipaikka" • aineistojen jakamispaikka (materiaalipankki?) • tehtävien palautusalusta • joustavan oppimisen mahdollistaja • lähiopetuksen tuki • verkko-opetuksen väline • vuorovaikutteinen ”luokka”
 9. 9. Verkkoalustojen ongelmia Opettajat: => ei yhteistä ohjeistusta => päivityksiä tulee usein; osaaminen on eritasoista => jokaisen opettajan oppimisympäristö on erilainen, käytetään myös eri sovelluksia Opiskelijat: => he eivät saa kiinni opettajien erilaisista logiikoista
 10. 10. Erityisen tuen tarve verkossa • Itsenäinen tiedonhankinta sekä tiedon prosessointi ja työstäminen vaativat hyvää luku- ja kirjoitustaitoa. => miten varmistaa oppiminen? => tulisiko ennen verkkokurssia pitää mediakasvatuskurssi? => tulisiko ennen verkkokurssia opettaa miten verkossa opiskellaan? => tunnistetaanko opiskelijan lähtötaso?
 11. 11. Osallistaminen • Miten opiskelijan voi osallistaa kurssin sisällön suunnitteluun? Auttaako osallisuus motivoitumaan? • Pystyykö osa opiskelijoista täysin itsenäiseen kurssisuoritukseen? "Säästyykö" tästä opettajan aikaa eniten apua tarvitseville? • Vertaistuutorointi?
 12. 12. Yhteisöllinen oppimisalusta • Verkosto-osaaminen => tutustumisalueet ja toiminnot => vastavuoroiset kommunikaatiosuhteet => sosiaalinen toiminnallisuus => rikastava yhteistyö => opiskelijat keskustelevat ja innostavat toisiaan => tieto liikkuu, syventyy ja uutta tietoa rakentuu Mikä on opettajan rooli?
 13. 13. Itsenäisessä opiskelussa Jos jokainen suorittaa kurssia oman aikataulunsa mukaan, miten tunnistaa tuen tarve? => viipyykö vastaus kiireen vai osaamattomuuden takia => tietääkö opiskelija miten ja keneltä kysyä apua => vertaistuen käyttö, verkkotutor => kuinka aktiivisen roolin opettaja ottaa => ohjauskeskustelut ja osaamisen kartoittamiset
 14. 14. Keskustelua ja ajatuksia? KIITOS!
 15. 15. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivu: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/deed.fi lyhyesti: • Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta Heli Antila (LINKKI). Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä heli.antila@tamk.fi

×