Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
v. Stine Liv Johansen,<br />adjunkt, ph.d. <br />DanmarksPædagogiskeUniversitetsskole, Aarhus Universitet<br />Hvorforskal...
Program<br />Tremyterom leg ogbiblioteker – ogtresvar.<br />Overordnedetemaer:<br />Hvad er leg?<br />Hvorfor er leg vigti...
Myte 1<br />Børnvilaltidlege, de skal bare have lovtil at brugederesfantasi.<br />Svar: Leg er altid leg med noget, og leg...
Hvad er leg?<br />Legen er en proces, hvori den legende er aktør<br />”en fortælling, de legendefortæller sig selv for sel...
Leg er…<br />Legestemning<br />Legemedie<br />Legepraksis<br />Legemediettagesibrugi en legepraksis med detformål at komme...
Leg bærer sit formål i sig selv<br />Leg er en frivillig, utvungen handling<br />Men man kan godt motiveres til at lege<br...
Hvad er legemedier?<br />Fokus på legemedier er grundlæggende et fokus på betydningen og vigtigheden af ting og artefakter...
Leg er altid leg med noget…<br />
Eksempel: sandleg<br />2 drenge – godevenner – legerpå en strand<br />Legenbestårafbrudstykkerogelementer, for eksempelaf ...
 <br />
 <br />En legendestemning, en legendetilstand<br />Legenharingendefinitivendeogbegyndelse<br />Legenopstårefterhånden<br />
Stemningeneråben, åbenhed over for muligheder.Materialetpåvirkerlegenogfører den fremadoginyeretningerMaterialet ’gør’ nog...
Hvadderer – ogbliver – legemedier, defineresefterhånden<br />
Myte 2<br />Børni dag kanikkefindeudaf at lege. De sidder bare passivtforanskærmen.<br />Svar: Børnleger – ogsåforanskærme...
Eksempel: Shopping<br />
Eeksempel: Start Wars<br /> <br /> <br /> <br />
Hvad ved vi om rammerne for leg?<br /><ul><li>Forandringer i hverdagslivet
Færre flokke, færre møder, mindre inspiration
Leg er driver for fysisk bevægelse</li></ul>Legeredskaber og –pladser gør det ikke alene<br />Forandringer i legekulturen/...
Børneliv historisk<br />børn ofte i flok<br />få organiserede aktiviteter<br />tæt kontakt mellem yngre og ældre børn<br /...
Børneliv nu<br />færre børn - færre flokke<br />flere organiserede aktiviteter, mindre tid fri for voksne<br />børn er sam...
Sociale relationer<br />De enkelte børn har få legekammerater uden for børnehave, SFO og skole. <br />Kammeraterne er i sa...
Sociale relationer<br />Familien<br />BørnefællesskabetBørnekulturen<br />Få, tætte relationer<br />Skole, SFOForeninger m...
Hvad bli’r det næste?<br />Teknologier, der faciliterer fysisk leg og bevægelse<br />Teknologier, der knytter virtuelle og...
Myte 3<br />Biblioteket er ikke et sted for leg.<br />Svar: Biblioteket er ihøj grad et sted for leg – ogsånårdetlarmer!<b...
Hvorfor er leg vigtig?<br />Play culture is a medium which enables children to “cultivate” themselves and their surroundin...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hvorfor skal man lege på biblioteket

1,276 views

Published on

Stine Liv Johansens oplæg på Konferencen "Leg på Biblioteket" d. 17 & 19 maj 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hvorfor skal man lege på biblioteket

 1. 1. v. Stine Liv Johansen,<br />adjunkt, ph.d. <br />DanmarksPædagogiskeUniversitetsskole, Aarhus Universitet<br />Hvorforskal man legepåbiblioteket?<br />
 2. 2. Program<br />Tremyterom leg ogbiblioteker – ogtresvar.<br />Overordnedetemaer:<br />Hvad er leg?<br />Hvorfor er leg vigtig?<br />Hvadhardet med biblioteker at gøre?<br />
 3. 3. Myte 1<br />Børnvilaltidlege, de skal bare have lovtil at brugederesfantasi.<br />Svar: Leg er altid leg med noget, og leg skal have inspiration, rammer ogregler for at kunneopstå<br />
 4. 4. Hvad er leg?<br />Legen er en proces, hvori den legende er aktør<br />”en fortælling, de legendefortæller sig selv for selv at kunneværetilstedei den”<br />C. Jessen, 2001<br />
 5. 5. Leg er…<br />Legestemning<br />Legemedie<br />Legepraksis<br />Legemediettagesibrugi en legepraksis med detformål at kommei en legendestemning<br />Legensformålliggersåledesinden for legenselv<br />
 6. 6. Leg bærer sit formål i sig selv<br />Leg er en frivillig, utvungen handling<br />Men man kan godt motiveres til at lege<br />Man leger for at lege – for at komme i en legende stemning<br />Kreativitet, læring, fysisk aktivitet osv. er sidegevinster,<br />ikke målet med at lege<br />Leg er ofte – men ikke altid – en social aktivitet<br />
 7. 7. Hvad er legemedier?<br />Fokus på legemedier er grundlæggende et fokus på betydningen og vigtigheden af ting og artefakter i leg<br />Fokus på relationen mellem ting, leg, kultur , krop, materialitet og social kontekst<br />Overskrider traditionelle dikotomier mellem teknologi og ikke-teknologi<br />Forstår leg som praksis, der ved hjælp af legemedier søger en legende stemning<br />Legemedier defineres i forhold til funktionalitet og brug<br />
 8. 8. Leg er altid leg med noget…<br />
 9. 9.
 10. 10. Eksempel: sandleg<br />2 drenge – godevenner – legerpå en strand<br />Legenbestårafbrudstykkerogelementer, for eksempelaf smut, sange, bevægelser, temaetkrig<br />Leg oglæringbliver to siderafsamme sag<br />
 11. 11.  <br />
 12. 12.  <br />En legendestemning, en legendetilstand<br />Legenharingendefinitivendeogbegyndelse<br />Legenopstårefterhånden<br />
 13. 13. Stemningeneråben, åbenhed over for muligheder.Materialetpåvirkerlegenogfører den fremadoginyeretningerMaterialet ’gør’ nogetved den, derleger – byder sig til… <br />
 14. 14. Hvadderer – ogbliver – legemedier, defineresefterhånden<br />
 15. 15. Myte 2<br />Børni dag kanikkefindeudaf at lege. De sidder bare passivtforanskærmen.<br />Svar: Børnleger – ogsåforanskærmen. Legen ser bare anderledesudoglegetøjet er blevetmedialiseret = knytter an til et størrekredsløbafmedierogprodukter.<br />
 16. 16.
 17. 17. Eksempel: Shopping<br />
 18. 18. Eeksempel: Start Wars<br /> <br /> <br /> <br />
 19. 19. Hvad ved vi om rammerne for leg?<br /><ul><li>Forandringer i hverdagslivet
 20. 20. Færre flokke, færre møder, mindre inspiration
 21. 21. Leg er driver for fysisk bevægelse</li></ul>Legeredskaber og –pladser gør det ikke alene<br />Forandringer i legekulturen/legepraksis<br />Medierne fungerer som inspiration – her findes historierne, man kan lege ud fra<br />
 22. 22. Børneliv historisk<br />børn ofte i flok<br />få organiserede aktiviteter<br />tæt kontakt mellem yngre og ældre børn<br />få og veldefinerede sociale relationer<br />yngre børn lærte lege af de ældre børn<br />få og simple legeredskaber<br />en mangfoldighed af lege<br />
 23. 23. Børneliv nu<br />færre børn - færre flokke<br />flere organiserede aktiviteter, mindre tid fri for voksne<br />børn er sammen med jævnaldrende<br />leg flytter ind i boligen<br />mere og mere avanceret legetøj<br />leg er kommercialiseret og medialiseret<br />
 24. 24. Sociale relationer<br />De enkelte børn har få legekammerater uden for børnehave, SFO og skole. <br />Kammeraterne er i samme alder, og der leges hjemme hos et af børnene efter aftale, ofte to børn sammen<br />Forældrene ved altid, hvor børnene er, og hvem de er sammen med. <br />Mediebrug (computerbrug) er kontrolleret og begrænset af forældrene og er noget, børnene skal have lov til. Alligevel er det et ”sted, hvor man kan møde andre børn” (pige, 7 år)<br />Der indgår legeredskaber (legemedier) i næsten alle sociale legeaktiviteter: Fodbold, sjippetov, trampolin, dyr, legetøj, computeren osv.<br />
 25. 25. Sociale relationer<br />Familien<br />BørnefællesskabetBørnekulturen<br />Få, tætte relationer<br />Skole, SFOForeninger mv.<br />Medier er centrale<br />
 26. 26. Hvad bli’r det næste?<br />Teknologier, der faciliterer fysisk leg og bevægelse<br />Teknologier, der knytter virtuelle og fysiske lege sammen<br />Virtuelle spil i den fysiske verden<br />Modulære teknologier, der kan tilpasses i en lang række sammenhænge<br />
 27. 27. Myte 3<br />Biblioteket er ikke et sted for leg.<br />Svar: Biblioteket er ihøj grad et sted for leg – ogsånårdetlarmer!<br />
 28. 28. Hvorfor er leg vigtig?<br />Play culture is a medium which enables children to “cultivate” themselves and their surroundings;<br /> they create form and patterns, they form material (language, body, motions, one another) aesthetically. Simple form s are the necessary basis for a complex and artistic performance.<br /> Fl. Mouritsen, 1998<br />
 29. 29. Hvorfor er leg vigtig?<br />Leg er en grundlæggendekultureludtryksform<br />Leg kræver rammer oglegemedier – ogvidenomlegepraksis<br />- somskalkomme et stedfra…<br />Ændringeribørnekulturen = ændredebetingelser for leg<br />
 30. 30. Hvadkan man gørepåbiblioteket?<br />Give rum til leg – med lydogbevægelse<br />Tageoverleveringenaf leg alvorligt<br />Lade ungeogældre – børnogvoksne – legesammen<br />Gørelegemediertilgængelige<br />Hjælpebrugere med at overvindebarrierer<br />

×