Oplæg, KRUt

638 views

Published on

Gunnild Bak de Ridder

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oplæg, KRUt

 1. 1. <ul><li>Børn /unge med særlige behov </li></ul><ul><li>Oplæg d. 27.01.2011 </li></ul><ul><li>til </li></ul><ul><li>Projekt KRUT </li></ul><ul><li>Alice Klinge,psykolog </li></ul>
 2. 2. <ul><li>I begyndelsen var ytringen… </li></ul><ul><li>bevægelsen – relationen </li></ul><ul><li>kommunikation </li></ul>
 3. 3. <ul><li>At møde/undervise børn/unge/mennesker med særlige behov/forudsætninger er som alle ’møder’… </li></ul><ul><li>et ”mulighedsrum”, </li></ul><ul><li>hvor man må bygge på det ”fælles” </li></ul><ul><li>og tage afsæt her ud fra. </li></ul>
 4. 4. Særlige behov – og det kreativt-musiske? <ul><li>Viden om… </li></ul><ul><li>Erfaringer med… </li></ul><ul><li>Dialog </li></ul><ul><li>Kreativitet ” Den kreative begivenhed kan beskrives som en ny konkret sammenvævning af udtryk i praksis….på dette sted og i denne tid – gennem deltagelse.” </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>(Cand. psyk. Ole V. Rasmussen, 2010) </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Det ”særlige” – og det ”almindelige” </li></ul><ul><li>Ud fra praksis: </li></ul><ul><li>Eksistentielt / anerkendende: ”Det der er..” </li></ul><ul><li>Udviklingspsykologisk / pædagogisk udgangspunkt: ” Barnet lærer…” </li></ul><ul><li>Indsigt og empati </li></ul><ul><li>Relationer </li></ul>
 6. 6. Viden om…..diagnoser <ul><li>Alle psykiatriske diagnoser er en registrering af en bestemt adfærd, som er tilstede i en grad, så det i markant og afgørende grad generer personens daglige gøremål, udvikling eller samvær med andre mennesker. </li></ul>
 7. 7. Forskellige former for ’særlige behov’ <ul><li>FYSISK/MOTORISK FUNKTIONSNEDSÆTTELSE (bevægehandicaps, spasticitet mm.) </li></ul><ul><li>SANSETAB (tab af f.eks. syn, høre, følesans) </li></ul><ul><li>**************************************************************** </li></ul><ul><li>ADHD: Opmærksomheds og Hyperaktivitetsforstyrrelse </li></ul><ul><li>ASF: Gennemgribende vanskeligheder ved kommunikation, social leg og forestillingsevne </li></ul><ul><li>OCD: Tvangsadfærd eller tanker om, at man skal lave rituelle handlinger, for at undgå bestemte katastrofer </li></ul>
 8. 8. Patogenese - Salutogenese <ul><li>Sygdom – Sundhed </li></ul><ul><li>Fejl – undersøgelse - reparation – nyt barn? </li></ul><ul><li>Ressourcer – undersøgelse – fokuspunkter - nyt barn? </li></ul>
 9. 9. Hvad skal man vide og kunne for at undervise børn med særlige behov? <ul><li>T ydelighed –rammesætning, agenda / dagsorden, </li></ul><ul><li>” Less is more” – enkle ’regler’, tydeligt sprog </li></ul><ul><li>Lærer-personligheden – evnen til at se/ lytte/ forstå </li></ul><ul><li>Nysgerrighed - i forhold til det enkelte barn og generelt </li></ul><ul><li>Intuition og kreativitet – ”go with the Flow”/ improviser, følg de positive initiativer </li></ul><ul><li>T ydelighed – her-og-nu tilbagemelding / feed back / belønning </li></ul><ul><li>T ydelighed – forberedelse af børnene til næste gang / møde </li></ul>
 10. 10. En arbejdsmodel <ul><li>4D </li></ul>
 11. 11. Hvem ser hvad? Hvem ser hvad? Lærer Læge Psykolog Støtteperson Barnet Bedsteforældre Venner Forældre Barnet Socialrådgiver Pædagog
 12. 12. Hvad ser jeg? Discovery Hvilken position/rolle ser jeg barnet ud fra? Hvad er min intention? Hvad opstår i mødet med barnet/den anden? Hvordan…? (Åbne hv- spørgsmål – ikke hvorfor) STOP!
 13. 13. Hvad gør vi? Dream Tanker Ideer Forslag Stop
 14. 14. Stop Design Ud fra hvad barnet allerede kan: Hvad gør vi? Hvem gør hvad? Hvordan? Hvor længe?
 15. 15. Opsamling Discovery Dream Design … . Er OK Destiny Hvad skete der? Hvad gik godt? Hvad vil jeg/vi arbejde videre med? Opsamling.
 16. 16. Opsam- ling: Hvad gik godt? Hvad er næste skridt? Tegn på at vi gå i den rigtige retning: Hvilket tiltag? Hvem gør hvad? Hvornår? Hvor længe? Hvad vil vi gerne udvikle? Hvad kan barnet allerede nu indenfor området? Fokus område: Dato: Navn:
 17. 17. Afslutning <ul><li>Fokusér på ting / refleksion du tager med herfra oplægget </li></ul><ul><li>Rejs dig op – og gå hen og sig denne ene ting / refleksion, du tager med herfra til en person du aldrig – eller sjældent har talt med – og lyt til, hvad han / hun tager med herfra. </li></ul><ul><li>Tak. </li></ul>

×