Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

VoksenpæDagogisk Kursus Fokus

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Coaching Project
Coaching Project
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 46 Ad

More Related Content

Similar to VoksenpæDagogisk Kursus Fokus (20)

Advertisement

VoksenpæDagogisk Kursus Fokus

 1. 1. Voksenpædagogisk Kursus Fokus 2011
 2. 2. At risikere <ul><li>At le er at risikere at blive taget for at være dum. </li></ul><ul><li>At græde er at risikere at blive opfattet som sentimental. </li></ul><ul><li>At komme en anden i møde er at risikere at blive involveret. </li></ul><ul><li>At vise følelser er at risikere at blotlægge sit egentlige jeg. </li></ul><ul><li>At give udtryk for sine ideer og sine drømme er at risikere at tabe ansigt. </li></ul><ul><li>At give kærlighed er at risikere ikke at få noget igen. </li></ul><ul><li>At leve er at risikere at dø. </li></ul><ul><li>At håbe er at risikere fortvivlelse. </li></ul><ul><li>Men du må risikere noget, for de største farer i livet er ikke at risikere. </li></ul><ul><li>Den person som ikke risikerer, gør ingenting, har ingenting og er ingenting. </li></ul><ul><li>Han kan måske undgå lidelse og sorg, men han kan ikke forandre sig, føle, vokse, elske – leve. </li></ul><ul><li>Lænket til sine holdninger er han en slave, han har forspildt friheden. </li></ul><ul><li>Kun den person, som risikerer, er fri. </li></ul><ul><li>Hugo Prather. </li></ul>Center for Trivsel
 3. 3. Speed-dating <ul><li>Hvad hedder du? </li></ul><ul><li>Hvad underviser du i? </li></ul><ul><li>Hvad er det bedste du ved? – og det værste? </li></ul><ul><li>Hvad drømmer du om at prøve? </li></ul><ul><li>Nævn 3 ord, der beskriver dig som underviser </li></ul><ul><li>Nævn 3 ord, der beskriver dig som privatperson </li></ul><ul><li>Frit slag for spørgeren, hvis der er tid! </li></ul>Center for Trivsel
 4. 4. Feedback <ul><li>Formål: blive klogere </li></ul><ul><li>På sig selv </li></ul><ul><li>På faglige aspekter </li></ul><ul><li>Resurser </li></ul><ul><li>Blokeringer </li></ul><ul><li>Blinde pletter </li></ul>Center for Trivsel
 5. 5. Joharis vindue Center for Trivsel Hvad jeg ved Hvad jeg ikke ved Hvad andre ved Hvad andre ikke ved Blinde pletter Skjult område Ukendt område Kendt område
 6. 6. Opmærksomhed Center for Trivsel Yderzone - sansning Mellemzone - tankevirksomhed Inderzone- hvad gør det ved mig <ul><li>Model for feedback – ikke vurderende - men personlig </li></ul><ul><li>Hvad sanser jeg? </li></ul><ul><li>Hvad tænker jeg? </li></ul><ul><li>Hvad gør det ved mig? </li></ul><ul><li>Hvad tænker jeg? Evt. forslag til ny handling </li></ul>
 7. 7. Kort pause Center for Trivsel
 8. 8. Visionen for FOKUS Folkeoplysning <ul><li>Man skal vide, at FOKUS har de helt rigtige tilbud når det drejer sig om bevægelse, kultur, aktivering og studiefag. </li></ul><ul><li>FOKUS Folkeoplysning er attraktiv at samarbejde med og god til at finde på nye måder at drive folkeoplysning på. </li></ul>Center for Trivsel
 9. 9. … Visionen… <ul><li>Folkeoplysning i en ny tid </li></ul><ul><li>Folkeoplysende Fitness </li></ul><ul><li>Kultur </li></ul><ul><li>Ledige ud af kontanthjælp </li></ul><ul><li>Studiecenter </li></ul><ul><li>Udfordringer som vores virksomhed skal tage op. </li></ul>Center for Trivsel
 10. 10. Folkeoplysning i en ny tid <ul><li>Konkurrencen om folks tid og opmærksomhed er hård. Og den moderne forbruger er kræsen og forventer service og kvalitet. </li></ul><ul><li>Mange af de ”klassiske” aftenskolefag, fx indenfor det kreative område, forsvinder i takt med at underviserne lader sig pensionere. </li></ul><ul><li>Efterspørgslen på fleksible fritidstilbud er stigende. </li></ul><ul><li>Flere benytter internettet, til at orientere sig og foretage indkøb. </li></ul><ul><li>Der bliver flere biler på vejene og færre parkeringsmuligheder. </li></ul><ul><li>På Daghøjskolen oplever vi, at aktiveringspolitikken styres ovenfra </li></ul>
 11. 11. Folkeoplysningens arvesølv. Hvad stiller vi op med det? <ul><li>  ” Oplysning være skal vor lyst, er det som blot om sivet. Men først og sidst med folkerøst, oplysningen for livet.” Grundtvig, 1889 </li></ul><ul><li>I FOKUS skal vi beskæftige os med folkeoplysning, fordi vi ikke kan lade være. Vi er drevet af lyst. Og synes det er sjovt og livgivende . </li></ul><ul><li>I FOKUS skal vi ikke være dømmende og sætte menneskers værdier i hierarkisk orden. Det er ikke emnet og faget der afgør om noget er folkeoplysning. Det er derimod fællesskabet omkring det og lysten til at udvikle sig . </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>I FOKUS leveres overbevisende læring i kraft af undervisernes faglige viden og deres interesse i fællesskabet . Det faglige indhold er videns- og/eller erfaringsbaseret, men ikke nødvendigvis på højt akademisk niveau. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>I FOKUS er produktet af vores anstrengelser ikke eksamenspapirer eller elitære kundskaber. Produktet er livsduelige mennesker , som har fået mulighed for at dyrke en passion. Og det er mennesker som har skabt sig et sundere og rigere liv. </li></ul>
 12. 12. Vi har et værdigrundlag med klare holdninger <ul><li>Kulturmødet </li></ul><ul><li>Skabende og debatterende </li></ul><ul><li>Relationer gi’r succes </li></ul><ul><li>Folkesundhed for alle </li></ul><ul><li>Tillid, anerkendelse og motivation </li></ul><ul><li>Arbejdsglæde gennem frihed og ansvar </li></ul><ul><li>Social økologi og bæredygtighed </li></ul><ul><li>Forretningen fokus </li></ul>
 13. 13. Værdierne i praksis <ul><li>Koble værdier med praktiske cases </li></ul><ul><li>Hvordan viser vi værdierne i vores daglige undervisning? </li></ul><ul><li>Summe to og to  </li></ul>Center for Trivsel
 14. 14. Kort pause Center for Trivsel
 15. 15. Læring <ul><li>Læring er en tilegnelsesproces – intellektuelt, kognitivt. </li></ul><ul><li>Læring er en samspilsproces – social. </li></ul><ul><li>Læring er en affektiv , følelsesmæssig proces. </li></ul><ul><li>Jf værdisæt! </li></ul>Center for Trivsel
 16. 16. Ansvar for egen læring <ul><li>Viden om læreprocessen generelt og om sin egen læreproces specielt. </li></ul><ul><li>Viden om hvor kilder findes og hvordan de kan bruges. </li></ul><ul><li>Viden om læring via samarbejde med andre. </li></ul><ul><li>Evne til at styre sin egen arbejdstid og sin egen arbejdsindsats. </li></ul><ul><li>Viden om målet for læreprocessen og kriterier for hvad der er vigtigt i forhold til målet for læringen. </li></ul><ul><li>Evnen til at genkende betydningen af teori i forhold til praksis. </li></ul><ul><li>Viden om hvordan man kan fremstille resultat af sin læring. </li></ul><ul><li>Motivation for at lære samt viljestyrke til at gennemføre. </li></ul><ul><li>Personlig tryghed til at kunne gå ind i en læreproces. </li></ul><ul><li>Evne til at udnytte egen kreativitet. </li></ul>Center for Trivsel
 17. 17. Det særlige… <ul><li>Brainstorm på det særlige ved at undervise voksne på aftenskole </li></ul>Center for Trivsel
 18. 18. Udvikling - motivation <ul><li>Vi lærer/udvikler os ved at indgå i en virksomhed med omverdenen. </li></ul><ul><li>Virksomheden skaber resultater i vores omverden – og i os selv! </li></ul><ul><li>Udvikling er et resultat af egen aktiv virksomhed med omverdenen. </li></ul><ul><li>For at der er tale om en lærende ”virksomhed ” skal der være et behov </li></ul><ul><li>Behovet transformeres til et motiv: Jeg får en drivkraft for handling. </li></ul><ul><li>Ud fra motivet kan jeg så sætte mig mine mål – og ved at arbejde med disse, udvikler jeg mig! </li></ul>Center for Trivsel
 19. 19. Motivation <ul><li>Hvad mangler du? Hvad frustrerer dig…? </li></ul><ul><li>Hvad vil du gerne opnå? </li></ul><ul><li>Hvad vil det give dig? </li></ul><ul><li>Er det attraktivt? </li></ul><ul><li>Hvilke(t) mål vil du sætte nu? </li></ul><ul><li>Hvad er dit første skridt? </li></ul>Center for Trivsel
 20. 20. Pejlemærker <ul><li>Brug af pejlemærker: </li></ul><ul><li>Start: Afklaring af forventninger/mål </li></ul><ul><li>Efter hver time: hvad fik du med? </li></ul><ul><li>Midtvejs: evaluering </li></ul><ul><li>Afslutning: evaluering </li></ul>Center for Trivsel
 21. 21. Kort pause Center for Trivsel
 22. 22. Aktiv lytning <ul><li>En lytter En hovedperson </li></ul><ul><li>Lytter Fortæller </li></ul><ul><li>Undersøger </li></ul><ul><li>Rummer følelser </li></ul><ul><li>Hvorfor aktiv lytning? </li></ul><ul><li>Aktiv lytning kan hjælpe hovedpersonen til at klare situationer i livet bedre. </li></ul><ul><li>Hovedpersonen hjælpes til at se tingene klarere og med flere nuancer. </li></ul><ul><li>Følelser </li></ul><ul><li>Følelser er som de er – ikke som de burde være. </li></ul><ul><li>Lytteren skal lade hovedpersonens følelser være som de er uden at forsøge at ændre på dem. </li></ul><ul><li>Lytteren skal sørge for ikke at blande egne følelser ind i situationen. </li></ul><ul><li>Uddybning i deltager materiale </li></ul>Center for Trivsel
 23. 23. Ud på gulvet! Center for Trivsel
 24. 24. Samtale om udfordringer Center for Trivsel
 25. 25. Plenum om udfordringer Center for Trivsel
 26. 26. Kort pause Center for Trivsel
 27. 27. Mødet med deltageren <ul><li>Princip før metode </li></ul><ul><li>Autentisk ledelse </li></ul><ul><li>Hvor mange personer er der i lokalet?! </li></ul><ul><li>Mindfulness </li></ul>Center for Trivsel
 28. 28. Mindfulness <ul><li>Forskning viser at det er meget effektivt </li></ul><ul><li>Støtte til at betragte tanker som ”passerende hændelser” – ikke sandhed </li></ul><ul><li>Træne det at observere, beskrive og deltage med fuld opmærksomhed </li></ul>Center for Trivsel
 29. 29. Mindfulness <ul><li>Definition: ”Bevidst rette opmærksomheden på nuet på en ikke vurderende måde” </li></ul><ul><li>Formål: at øge bevidstheden, så vi kan reagere ud fra aktivt valg </li></ul>Center for Trivsel
 30. 30. Mindfulness Center for Trivsel
 31. 31. Slutrunde <ul><li>Hvad tog du med dig fra dagen i dag? </li></ul>Center for Trivsel
 32. 32. At risikere <ul><li>At le er at risikere at blive taget for at være dum. </li></ul><ul><li>At græde er at risikere at blive opfattet som sentimental. </li></ul><ul><li>At komme en anden i møde er at risikere at blive involveret. </li></ul><ul><li>At vise følelser er at risikere at blotlægge sit egentlige jeg. </li></ul><ul><li>At give udtryk for sine ideer og sine drømme er at risikere at tabe ansigt. </li></ul><ul><li>At give kærlighed er at risikere ikke at få noget igen. </li></ul><ul><li>At leve er at risikere at dø. </li></ul><ul><li>At håbe er at risikere fortvivlelse. </li></ul><ul><li>Men du må risikere noget, for de største farer i livet er ikke at risikere. </li></ul><ul><li>Den person som ikke risikerer, gør ingenting, har ingenting og er ingenting. </li></ul><ul><li>Han kan måske undgå lidelse og sorg, men han kan ikke forandre sig, føle, vokse, elske – leve. </li></ul><ul><li>Lænket til sine holdninger er han en slave, han har forspildt friheden. </li></ul><ul><li>Kun den person, som risikerer, er fri. </li></ul><ul><li>Hugo Prather. </li></ul>Center for Trivsel
 33. 33. Grænser Center for Trivsel
 34. 34. Styret indefra Center for Trivsel
 35. 35. Mindfulness <ul><li>Formål: sæt fokus på dit inderste og din grænse </li></ul>Center for Trivsel
 36. 36. Grænser <ul><li>Ud på gulvet </li></ul>Center for Trivsel
 37. 37. 10 Regler for klar kommunikation <ul><li>Tal for dig selv </li></ul><ul><li>Bed om det, du vil have </li></ul><ul><li>Nægt at give det, du ikke har lyst til at give </li></ul><ul><li>Giv fuldstændige meddelelser – ikke bare halve </li></ul><ul><li>Undgå undskyldninger </li></ul><ul><li>Tal om nutiden (undlad at hænge fast i tale om fortid/fremtid) </li></ul><ul><li>Tal om det specifikke (undlad: altid, aldrig, alle, ingen…) </li></ul><ul><li>Giv personlige udsagn (undlad at ”tale i” spørgsmål) </li></ul><ul><li>Slå af og til hjernen fra og lyt til din krop </li></ul><ul><li>Spørg mindre ”hvorfor” og mere ”hvordan” og ”hvad” </li></ul>Center for Trivsel
 38. 38. Mine rettigheder <ul><li>Jeg har ret til at blive behandlet som et intelligent, dygtigt og ligeværdigt menneske </li></ul><ul><li>Jeg har ret til at udtrykke mine egne behov og selv afgøre hvordan jeg vil prioritere </li></ul><ul><li>Jeg har ret til at give udtryk for mine følelser </li></ul><ul><li>Jeg har ret til at give udtryk for mine synspunkter og værdier </li></ul><ul><li>Jeg har ret til at sige ”ja” og ”nej” på egne vegne </li></ul><ul><li>Jeg har ret til at begå fejl </li></ul><ul><li>Jeg har ret til at ændre mening </li></ul><ul><li>Jeg har ret til at sige når der er noget jeg ikke forstår </li></ul><ul><li>Jeg har ret til at bede om det jeg gerne vil have </li></ul><ul><li>Jeg har ret til at undlade at tage ansvaret for andres problemer </li></ul><ul><li>Jeg har ret til at være mig selv - også når jeg er sammen med andre. </li></ul>Center for Trivsel
 39. 39. At sige nej <ul><li>At sætte pladen i samme rille </li></ul><ul><ul><li>Du bliver ved med at gentage hvad du gerne vil have/ikke vil have indtil modparten har forstået eller du har fået din vilje (eller evt. vælger at indgå et kompromis) </li></ul></ul><ul><ul><li>Indeholder ikke forklaringer, argumentationer og vredesudbrud </li></ul></ul><ul><li>At bekræfte objektive kendsgerninger </li></ul><ul><ul><li>Du følger med modstanden uden at indlede en diskussion </li></ul></ul><ul><ul><li>Du anerkender objektive kendsgerninger uden at ”bide på krogen”, dvs. forholde sig til værdiladninger eller begynde at argumentere </li></ul></ul>Center for Trivsel
 40. 40. Walk and talk <ul><li>Hvad er det vigtigste for dig at tale om nu? </li></ul><ul><li>Hvor / med hvem har du svært ved at sætte en grænse </li></ul><ul><li>Hvordan passer du på dig selv? </li></ul><ul><li>Hvordan holder du pause? </li></ul><ul><li>15 minutter til hver. OBS: aktiv lytning </li></ul>Center for Trivsel
 41. 41. Ud på gulvet! Center for Trivsel
 42. 42. Frokost Center for Trivsel
 43. 43. Plenum <ul><li>Hvordan passer du på dig selv? </li></ul><ul><li>Andre pointer fra walk-and-talk </li></ul>Center for Trivsel
 44. 44. Best practice <ul><li>Opsamling </li></ul>Center for Trivsel
 45. 45. Evaluering Center for Trivsel
 46. 46. Center for Trivsel Center for Trivsel ® Personlig udvikling – undervisning – coaching - supervision – terapi Merete Lindholmer Coach, cand.mag., psykoterapeut Stigsborgvej 2, 9400 Nørresundby, Tlf. 28 80 25 88 www.center-for-trivsel.dk Tak for i dag

Editor's Notes

 • Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Kursus i kommunikation 05.11. 2005 Jeg tager dette digt med, fordi jeg synes det passer godt til jer, der kommer på kursus. Det er nemlig kun for de modige. I ved jo ikke hvilken rejse, jeg har tænkt mig at tage jer med på. Og I har endnu ikke afgjort om I tør have tillid til mig og de øvrige deltagere på kurset. Men I har vovet jer af sted. I tager chancen for at I kan lære noget nyt…
 • Kl. 16 - 10 minutter Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Her undgår vi ”ros”, men bliver personlige og taler om det vi lige har sanset. Det giver modtageren lys på sine blinde pletter på en anden måde end ”hvor er du dygtig” Sansning ude fra og ind. Handling/reaktion/feedback indefra og ud (jeg føler sådan, jeg tænker om det og jeg giver det tilbage)
 • Forretningen Fokus Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Det hele menneske. Vi underviser ikke bare i et fag. Vi er sammen med mennesker om et fælles emne i interesse og lyst og vi giver dem en hånd med at blive klogere på sig selv og emnet mhp at blive livsduelige mennesker – i endnu højere grad Vi bruger arvesølvet til : Lade værdierne skinne igennem: deltagerne skal føle at de bliver set, hørt og forstået som de mennesker, de er. De skal opleve gruppefølelse og føle at de er gode nok som mennesker – også selvom de evt ikke er så gode til ”faget”. Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Vores værdier er bærende for vores virksomhed og danner ramme for de beslutninger vi træffer. De skal være tydelige for vores deltagere og for dem vi samarbejder med. Værdierne skal være synlige i vore handlinger og afspejles i den måde vi indretter os på. Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Praktiske cases. Værdier og handlinger kobles på flipover Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Det passer fint med Fokus’ værdisæt! Se uddybning adf læring – udvikling i deltager materiale Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Når disse punkter er opfyldt hos et menneske, kan mennesket tage ansvar for egen læring! Langt fra alle kan! Men vi kan hjælpe med til at deltageren formulerer sig om hvad der er vigtigt for ham/hende at opnå Have værdi-sættet i baghovedet: Vi skal ikke uddanne på et akademisk niveau, vi skal give liv, arbejde med lyst, i fællesskab og sidegevinsten er at vi også lærer noget fagligt, bliver ”oplyst” Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Læring og udvikling brugt synonymt her! behov til stede (en mere eller mindre diffus mangeltilstand, frustration eller irritation). Behovet transformeres til et motiv: Jeg danner mig en opfattelse af, hvad det er jeg mangler, hvad der er utilfredsstillende, hvad der er problematisk osv. Jeg får en drivkraft for handling. Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Prøv denne model af inde i hovedet – kør dit eget igennem – evt din udfordring som underviser. Brug din samtalepartner til at snakke med det om – sparre omkring første skridt måske… Materiale til uddeling: Afklaring af mål (hvad vil du gerne lære) ved at se på hvad du gerne vil forandre i dit liv Evaluering – sætte nye mål Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • = motivationsafklaring. Lad deltageren tage ansvaret for at få noget ud af undervisningen! Du kan forøge/formindske dit fokus på emner i hht deltagernes fokus/behov, men ikke lave om på dig selv! Udlever evt. materiale til motivationsafklaring/målsætning Afslutningsrunde: hvad var du særligt glad for i dag? Var der noget der manglede/du kunne ønske anderledes? Er der noget du gerne vil have næste gang? (så ser jeg om det kan passes ind i programmet!!) Evaluering – se deltagermateriale Ditto Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Kursus i kommunikation 05.11. 2005 Oplæg til det at snakke sammen to og to om personlige udfordringer i arbejdet som aftenskole lærer Se uddybning i deltagermateriale
 • Vælg samtalepartner Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Kl 17.40 Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Princip før metode Hvis ikke du har et princip som basis, kan du ikke bruge metoder. Det bliver hult! Læs selv om anerkendende metode – spændende, brugbart. Men det må ikke bare blive noget vi siger, fordi det er moderne. Bærende princip som underviser: kend dig selv! Værn om dig selv! Vid hvad du mener og føler før du siger noget om det til deltagerne. Mange deltagere er meget følsomme og de ”læser” underviseren som en åben bog. Derfor kan det ikke betale sig at forsøge at skjule noget! Autentisk ledelse Det er man helt vild med på AAU nu. Jeg har hørt professorer sige at man skal være autentisk omkring sine følelser men at man selvfølgelig skal være ”professionel”. Det betyder distanceret, tror jeg. Men det duer ikke i en aftenskole, hvor vi har som værdi at der skal være fællesskab, respekt, tolerance. Distance ødelægger det ægte møde. Og at komme rent ud med alle følelser er uhensigtsmæssigt! Hvad gør vi? Svar følger… Hvor mange personer er der i lokalet?! Når vi møder andre mennesker, møder vi vores fortid og vores gamle relationer, mønstre. Deltagerne trigger vore ømme punkter! Hvis vi tillader os at ”reagere” med ”ægte” følelser, skader vi deltageren og os selv. Vi blotter os. Mere hensigtsmæssigt at finde ud af hvor trigger-punktet stammer fra. Hvor kender vi den slags relation fra? Hvad gjorde vi den gang? Hvad kan kan vi gøre nu, hvor vi er autoriteten, voksen. Dvs. komme i dialog med sig selv (eller med ens makker i ”kollgial supervision”), få renset ud og dermed se deltageren mere rent. Ved at processe dine følelser via dine tanker, ændrer du dine følelser og kan møde deltageren fra et autentisk sted. Deltageren har hjulpet dig med at rense noget ud, som du for længst skulle have været færdig med!! Se Anderkendende metode!! Kender I dette her? Ved I hvad jeg taler om? Summe lidt med sidemanden! Mindfulness Et redskab til at være nærværende – også midt i undervisningen Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Forskning viser at det er meget effektivt: angst, stress, depression, ocd, smerter… Hjernen: områder i hjernen som har med opmærksomhed at gøre, øges i størrelse ved flere års meditation. De forandringer der kommer har med følelsen af forbundethed at gøre – samme område som formindskes af stress og angst! Dvs. mindfulness har en bevislig neurobiologisk positiv effekt på angst! Støtte til at betragte tanker som ”passerende hændelser” – ikke sandhed. De negative tanker og følelser er bare noget der passerer – hvis man kan se det sådan og ikke tillægge dem større værdi, bliver man mindre angst. Hjernen er 3 gange mere påvirkelig af negative indtryk end af positive. Men den kan ikke kende forskel på det der reelt sker udenfor os selv og det vi tænker. Derfor er vore tanker om situationer så vigtige.
 • Definition: ”Bevidst rette opmærksomheden på nuet på en ikke vurderende måde” – eckhart tolle… Ofte er vi ikke der hvor vi er. Mindfulness vil støtte til at mindske selvfokuseringen, lære at være til stede, lære at rette opmærksomheden på der hvor du er Formål: at øge bevidstheden, så vi kan reagere ud fra aktivt valg – fremfor automatik!! Jvf: hvormange personer er der i lokalet! Vi skal foretage aktive valg omkring hvad vi vil lade komme ud, vi skal processe det vi går med, sætte bevidsthed på, så vi ikke handler ubevidst, men bevidst, aktivt
 • Lyt til lydene
 • Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Kursus i kommunikation 05.11. 2005 Reglerne for kommunikation lægger op til grænse mellem dig om omverden. Det giver den bedste kontakt. TEGN SYMBIOSE MED FILTPEN. Sammenflydning er ikke godt for voksne. Adskilthed, grænser er den eneste måde, vi kan komme i ordentlig kontakt på, fordi vi sådan har mulighed for at MÆRKE OS SELV mere end den anden.
 • Kursus i kommunikation 05.11. 2005 Forklar modsætningen: at være styret udefra. Tegn på tavlen.
 • Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Mærke grænser to og to Dernæst: to og to summe om det oplevede Kursus i kommunikation 05.11. 2005
 • Kursus i kommunikation 05.11. 2005 Læs dem en ad gangen. Uddel kopi af bemærkninger til reglerne. Lav evt. gruppearbejde: ”hvad kan du bruge dette til?”, ” Hvilken regel er den vigtigste for dig lige nu?”
 • Kursus i kommunikation 05.11. 2005 2 metoder til at holde fast ved sit nej/sin grænsesætning. Giv eks.: Kirsten vil gerne flytte sin ferie. Gudrun afviser.
 • Find din makker! Kursus i kommunikation 05.11. 2005

×